16 октомври 2019

ПЪРВИЯТ ПРОКУРОР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Е ИЗБРАНЛАУРА КЬОВЕШИ

от РумънияТя е избрана след дълга процедура на 16 октомври 2019г.,
но реално ще встъпи във функциите си в края на 2020г.

Мандатът и е 7 години.

В нейните функции влиза разследване на престъпления и злоупотреби с бюджета на ЕС, корупция, трансгранична престъпност, злоупотреби с ДДС и др.


Честито!

На добър час!