09 декември 2019

ГОЛЯМО ПРИЗНАНИЕ : ФИЛИП ДИМИТРОВ Е ИЗБРАН ЗА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА ВЕНЕЦИАНСКАТА КОМИСИЯ


Филип Димитров, съдия в Констутуционния съд и Министър-председател на България (1991-1992г.) беше избран за Вицепрезидент на Комисията на Съвета на Европа за демокрация чрез право - известна като Венецианската комисия.

Нарича се "Венецианска комисия" защото заседава във Венеция.

Тя се състои от видни европейски юристи от 47-те страни-членки на Съвета на Европа. В комисията участват и представители на още 15 неевропейски държави с които сътрудничи.
Членовете на комисията са предимно специалисти по конституционно право.

Комисията консултира Съвета на Европа по определени важни юридически казуси, свързани предимно с конституциите на страните-членки, на самите страни-членки на Съвета на Европа и на други страни пожелали нейната експертиза.

Освен по конституционни въпроси Комисията се произнася и по други особено важни закони.


Филип Димитров е първият българин, който заема толкова висок пост във Венецианската комисия, което е знак на високо признание.

За Президент на комисията беше преизбран Джани Букикио от Италия.


Другите двама Вицепрезиденти на комисията са френският конституционен съдия г-жа Клер Бази-Малори и швейцарската професорка по конституционно право г-жа Регина Кинер.

Линк към съобщението на Венецианската комисия :Gianni Buquicchio (Italy) has been re-elected President of the Council of Europe's European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), over which he has presided since 2009.

A widely recognized public law expert, Mr. Buquicchio helped to ensure the Commission’s founding in 1990. His re-election took place at the Venice Commission’s 121st plenary session, on 6-7 December, during which three Vice-Presidents and other high-level representatives also were elected to two-year terms.

Three new Vice-Presidents were elected: Claire Bazy-Malaurie, member of the French Constitutional Council, Philip Dimitrov, member of the Bulgarian Constitutional Court and former Prime Minister of Bulgaria (1991-92) and Regina Kiener (Switzerland), Full Professor of Constitutional and Administrative Law at the University of Zurich.