22 февруари 2020

ВСЕЛЕНСКА (МЕСОПУСТНА) ЗАДУШНИЦАСъс светиите упокой, Христе, 
душите на починалите Твои раби,
където няма ни болка,
ни печал, ни въздишка,
но живот безкраен !