02 април 2021

ДАНИЕЛ МИТОВ: През 90-те години естественият избор за човек с дясно мислене беше СДС

 


 

Защо избрахте да се кандидатирате за депутат в листата на ГЕРБ, след като бяхте в ДБГ, а преди това и в ДСБ?

Откакто се помня, се интересувам и занимавам с политика.

През 90-те години естественият избор за човек с дясно мислене беше СДС, затова станах част от тази партия.

Антикомунизмът, разбиран като инстинктивно противопоставяне на всякакви тоталитарни инстинкти, жаждата за свобода на словото и съвестта, за честни и прозрачни избори, върховенството на правото, прозрачни и отговорни институции – всичко това беше и си остава част от „синята идея“.

България извървя огромен път оттогава, но все още има много работа да се свърши по превръщането на страната в модерна демокрация със съвременна и динамична икономика.

Впоследствие, когато дясното пространство започна да се цепи, станах част от мечтата за създаването на консервативна десница, която ако не да доминира вдясно, то поне да бъде постоянен и незаобиколим фактор.

За съжаление, роенето вдясно продължи и през 2011–2012 г., давайки си сметка колко безсмислено е всичко това, се оттеглих напълно и поех офиса на НДИ в Брюксел.

В политиката ме върнаха двама души – президентът Плевнелиев и премиерът Борисов, които ме поканиха да участвам в експертно качество, в две последователни правителства през 2014 и 2014–2017 г.

Оттогава до сега съм поддържал добри отношения както с ГЕРБ, така и с останалите партии от десния спектър.

Причините днес да съм част от листите на коалиция ГЕРБ-СДС са няколко.

  • Първо, личната покана от страна на премиера Борисов - след разговор, който ме кара да мисля, че ще мога да помогна на страната си да отговори на сегашни и предстоящи външнополитически предизвикателства.
  • Второ, нежеланието ми да видя на власт коалиция от прокремълски партии, страстно въздишащи по практиките на разни азиатски тирании.
  • И трето, ГЕРБ се явява в коалиция със СДС – виждам в това постепенния край на процесите на роене вдясно и поставянето на едно ново начало.


Цялото интервю, вижте тук :


https://offnews.bg/izbori/daniel-mitov-premier-triabva-da-stane-liderat-na-partiata-koiato-spe-748479.html


Даниел Митов, като Председател на Комитета на Министрите

 на Съвета на Европа, говори пред ПАСЕ.


 

31 март 2021

Държавният секретар на САЩ Едуард Стетиниъс през 1944г. за идеята да се създаде македонска държава.

 
U.S. Secretary of State Edward Stettinius to U.S. Missions

(Washington, Dec.26, 1944)

U.S. State Dep. Foreign Relations Vol. VII, Circular Airgram [868.014]


The Secretary of State to Certain Diplomatic and Consular Officers

 

The following is for your information and general guidance, but not for any positive action at this time.

The Department has noted with considerable apprehension increasing propaganda rumors and semi-official statements in favor of an “autonomous Macedonia”, emanating principally from Bulgaria, but also from Yugoslav Partisan and other sources, with the implication that Greek territory would be included in the projected state.


This Government considers talk of “Macedonian nation”, “Macedonia Fatherland”, or “Macedonian national consciousness” to be unjustified demagoguery representing no ethnic or political reality, and sees in its present revival a possible cloak for aggressive intentions against Greece.

The approved policy of this Government is to oppose any revival of the Macedonian issue as related to Greece. 

The Greek section of Macedonia is largely inhabited by Greeks, and the Greek people are almost unanimously opposed to the creation of a “Macedonian state.”

 Allegations of serious Greek participation in any such agitation can be assumed to be false. 

This Government would regard as responsible any Government or Group of Governments tolerating or encouraging menacing or aggressive acts of “Macedonian forces” against Greece. 

The Department would appreciate any information pertinent to this subject which may come to your attention.

StettiniusНеофициален превод!

Държавен секретар на САЩ Едуард Стeтиниъс до Мисиите на САЩ
(Вашингтон, 26 декември, 1944 г. )

 
Държавният секретар до определени дипломатически и консулски служители


Следното е за ваша информация и обща насока, но не за конкретни действия в този момент

Департаментът отбелязва със значително опасение нарастващите пропагандни слухове и полу-официални изявления в полза на „автономна Македония“, идващи главно от България, но също така от Югославските партизани и други източници, като последствие от която би било включването на гръцка територия в една такава държава.

Това правителство разглежда разговор за „македонска нация“, „македонско отечество“ или „македонско национално съзнание“ като неоправдана демагогия неотразяваща етническата или политическа реалност, и вижда в нейното сегашно възраждане вероятно прикритие за агресивни намерения срещу Гърция.

Одобрената политика на това правителство е да се противопоставя на всякакво възобновяване на Македонския въпрос отнасящ се към Гърция.
 
 Гръцката част от Македония е преобладаващо населена от гърци, и гръцкия народ е почти единогласно срещу създаването на „Македонска държава“.
 
Твърдения за сериозно гръцко участие в каквито и да било такива агитации могат да бъдат приемани за неверни.
 
 Това правителство ще счита за отговорно всяко правителство или група от правителства, които толерират или окуражават заплахи или агресивни действия на „Македонските сили“ срещу Гърция. 
 
Департаментът би оценил всяка информация отнасяща се до този въпрос, която би достигнала до вашето внимание.

Стетиниъс  30 март 2021

ПАСЕ ИЗПРАЩА 18 ЧЛЕННА ДЕЛЕГАЦИЯ ДА НАБЛЮДАВА ИЗБОРИТЕ У НАС

 

 


 

Парламентарната Асамблея  на Съвета на Европа (ПАСЕ) изпраща 18 членна делегация на своята Ад-хок комисия за наблюдение на изборите в България, която ще наблюдава провеждането на предстоящите парламентарни избори. Делегацията се ръкъводи от г-н Алфред Хеер, либерал от Швейцария.

Делегацията ще се придружава и от представител на Венецианската Комисия за демокрация чрез право, който ще оказва правна помощ по време на мисията.

Припомняме, че ПАСЕ и ВК бяха поканени от Председателят на 44 Народно събрание г-жа Цвета Караянчева да наблюдават изборите у нас.

Ад-хок комисията на ПАСЕ, ще работи в сътрудничество с наблюдателите от парламентарната Асамблея на Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа (ПА ОССЕ) и  Офисът за демократични институции и човешки права (ODIHR), който е част от структурата на ОССЕ.

На 5 април двете делегации ще обявят заключенията си.


ОТ САЙТА НА ПАСЕ : 

https://pace.coe.int/en/news/8234/pace-to-observe-the-parliamentary-elections-in-bulgaria

 

PACE to observe the parliamentary elections in Bulgaria

An 18-member delegation of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), led by Alfred Heer (Switzerland, ALDE), will observe the conduct of the parliamentary elections in Bulgaria, alongside observers from the OSCE Parliamentary Assembly and the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

The delegation will have remote meetings, in particular, with leaders and representatives of political parties and coalitions, the Chairperson of the Central Election Commission, as well as with representatives of civil society and the media, before travelling to Bulgaria for observing the ballot on 4 April.

A member of the Venice Commission – the Council of Europe's group of independent legal experts – will provide legal support during the visit.

* * *

A joint press conference is scheduled in Sofia on Monday 5 April (place and time to be confirmed).

29 март 2021

БЪЛГАРСКИТЕ КНИГИ ВСЕ ОЩЕ НЕЖЕЛАНИ В РС МАКЕДОНИЯ. КОЙ СЕ СТРАХУВА ОТ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ ?

 

Тези дни -  на 27 март, стана известно, че голямо дарение книги - фототипно издание на "Български народни песни"  на братя Миладонови не е допуснато в РС Македония. Книгите са били върнати. Трябвало да минат предварително през цензура... (Да цензурират братя Миладинови?) Това предизвика пореден дипломатически скандал.

 


  Нежеланата в РС Македония книга на братята от Струга.

 

Все пак, ако сравним ситуацията с тази от преди 25 години, можем да констатираме известен прогрес. Книгите са били върнати, а преди 25 години, щяха да бъдат конфискувани и унищожени.

 

Поставих този въпрос в ПАСЕ на 23 юни 1999г. при гостуването в Асамблеята на Премиера Любчо Георгиевски. Той самият знаеше много добре за случаите с конфискация на български книги в неговата страна.  
1999 ORDINARY SESSION

(Third part)

21-25 June 1999

Official Report

OF DEBATESVOLUME III

Sittings 17 to 24Strasbourg ,1999Twentieth Sitting

Wednesday, 23 June 1999 at 10 a.m.

https://books.google.bg/books?id=QycgxCYWsuoC&pg=PA660&lpg=PA660&dq=Ljubco+Georgievski+1999+parliamentary+assembly+Council+of+Europe+questions&source=bl&ots=4qqooIbw4B&sig=ACfU3U0dWRGWxlY9gTQ2gbZvGOv08pXsHQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwiTuc2rytXvAhUNkhQKHWHmAbcQ6AEwCHoECAcQAw#v=onepage&q=Ljubco%20Georgievski%201999%20parliamentary%20assembly%20Council%20of%20Europe%20questions&f=falseTHE PRESIDENT: I call Mr Toshev

Mr. TOSHEV (Bulgaria). May I sincerely congratulate you Prime Minister, on the positive role played by “the Former Yugoslav Republic of Macedonia”* during the Kosovo crisis, and on your policy of stronger co-operation from the countries of South Eastern Europe. I wish to ask you a specific question. There have been many cases when Bulgarian books, even on mathematics, or books written by European authors that had been translated into Bulgarian, were confiscated on the borders of “the former Yugoslav Republic of Macedonia” or even from the homes of Macedonian citizens. The worst case arose during the election campaign last year. When your coalition took power these incidents stopped. I would like to know whether your Government is committed to making the necessary legislative changes to allow the freedom of access to information in the form of the Bulgarian language for Macedonian citizens.

THE PRESIDENT: Would like to reply, Prime Minister?

Mr.GEORGIEVSKI: (Interpretation) Finally, his country had, until recently, blocked the importation of books and other materials from Bulgaria, but his Government had improved relations with Bulgaria and was now happy to see such materials imported. He expected that any remaining regulations targeted at Bulgarian literature would soon be abolished.

THE PRESIDENT: I am afraid, that time has run out on us. There is only one minute left before we are due to rise. I apologiese to the five questioners who are left on the list. I thank Mr. Georgievski very much for answering our questions and for his remarks during the course of questions.

*The speaker’s pronunciation of the name of the state was “Republic of Macedonia”.
Неофициален превод!ПРЕЗИДЕНТЪТ : Давам думата на г-н Тошев.

Г-н Тошев (България). Бих искал искрено да Ви поздравя Г-н Министър-председателю, за положителната роля, която игра „бившата Югославска Република Македония“ * по време на косовската криза, както и за Вашата политика на силно сътрудничество със страните от Югоизточна Европа. 

Бих искал да Ви задам един специфичен въпрос. 

Имаше много случаи, когато български книги – дори по математика или книги от европейски автори, преведени на български език, бяха конфискувани на границата на „бившата Югославска Република Македония“ и дори от домовете на македонските граждани. 

Най-лошият случай беше по време на изборите миналата година. 

Когато Вашата коалиция взе властта, тези инциденти спряха.

Бих искал да знам, дали Вашето Правителство има намерение да направи необходимите законодателни промени, за да разреши свободният достъп до информация на български език за македонските граждани.

ПРЕЗИДЕНТЪТ : Желаете ли да отговорите Министър-председателю ?

Г-н ГЕОРГИЕВСКИ: (Превод) Накрая, неговата страна до скоро блокираше вносът на книги и други материали от България, но неговото Правителство е подобрило отношенията си с България и се радва да види, че такива материали вече се внасят.

 Той очаква, че всякакви регулации целящи българската литература, скоро ще бъдат отменени.

ПРЕЗИДЕНТЪТ : Опасявам се, че времето ни напредна. Има само още  една минута, когато ние ще трябва да вдигнем заседанието. Извинявам се на останалите пет желаещи да зададат въпроси които останаха в списъка.

Благодаря много на г-н Георгиевски, че отговори на нашите въпроси и за неговите бележки по време на питанията.*Ораторът, произнесе името на държавата като „Република Македония“

 


 

От 1999 година до днес са изминали 22 години. 

Нима в РС Македония нищо не се променило?

 

Речта на Любчо Георгиевски пред ПАСЕ и останалите въпроси към него, може да прочетете тук:

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/Speeches/Speech-XML2HTML-EN.asp?SpeechID=73&a1=2&p2=1&lang=EN СВЪРЗАНИ ТЕМИ :

ПЪРВООБРАЗЪТ НА "БИЛЯНА ПЛАТНО БЕЛЕШЕ"

http://toshev.blogspot.com/2020/05/blog-post.html

 

ЦАРЕВНА МИЛАДИНОВА: Чудила съм се защо София, а не Свищов е столицата

 http://toshev.blogspot.com/2021/01/blog-post_29.html