17 април 2014

Европейският парламент: Газопроводът „Южен поток“ не следва да се изгражда! Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г.


-->
P7_TA-PROV(2014)0457

Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна
PE534.913
Резолюция на Европейския парламент от 17 април 2014 г. относно руския натиск върху държавите от Източното партньорство, и по-специално относно дестабилизирането на Източна Украйна (2014/2699(RSP))

(Приета с 437 гласа - "за", 49гласа - "против" и 85 -"въздържали се".)
Европейският парламент,
– като взе предвид предишните си резолюции относно европейската политика за съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, и по-специално резолюциите от 27 февруари 2014 г. относно положението в Украйна1 и от 13 март 2014 г. относно руското нашествие в Украйна 2,
– като взе предвид своята позиция, приета на първо четене на 3 април 2014 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) № ... /2014 на Европейския парламент и на Съвета за намаляване или премахване на митата върху стоки с произход от Украйна3,
– като взе предвид заключенията от извънредното заседание на Съвета по външни работи относно Украйна от 3 март 2014 г. и заключенията от извънредните заседания на Съвета по външни работи от 17 март 2014 г. и 14 април 2014 г.,
– като взе предвид изявлението относно Украйна на държавните или правителствените ръководители на заседанието на Европейския съвет от 6 март 2014 г.,
– като взе предвид заключенията относно Украйна на Европейския съвет от 20 март 2014 г.,
– като взе предвид заключенията от срещата на високо равнище във Вилнюс, проведена на 28 и 29 ноември 2013 г.,
– като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от 9 април 2014 г. относно „Неотдавнашните събития в Украйна: заплахи за функционирането на демократичните институции“,
– като взе предвид резолюцията на Общото събрание на ООН от 27 март 2014 г., озаглавена „Териториалната цялост на Украйна“4,
– като взе предвид съвместната декларация на лидерите на Г-7 в Хага на 24 март 2014 г.,
– като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,
A. като има предвид незаконния и незаконосъобразен референдум, организиран на 16 март 2014 г. в Автономната република Крим и в град Севастопол и проведен под контрола на руските войски; като има предвид, че въпреки че международната общност осъди референдума, руските органи и законодатели своевременно пристъпиха към анексирането на украинския полуостров, в разрез с международното право;
Б. като има предвид, че през последните няколко дни в Източна и Южна Украйна се проведоха ограничен брой проруски демонстрации; като има предвид, че проруски сепаратисти, в повечето случаи ръководени от руски специални части, щурмуваха сгради на местната администрация в Харков, Луганск и Донецк; като има предвид, че тези елементи под ръководството на група, наречена „Руския сектор“, окупираха сградата на местната администрация в Донецк, провъзгласиха създаването на суверенна „Донецка народна република“, независима от Киев, и обявиха, че не по-късно от 11 май 2014 г. ще проведат референдум относно отцепването на региона;
В. като има предвид, че на 12 и 13 април 2014 г. полицейски управления и правителствени сгради в Славянск, Краматорск, Красний Лиман, Мариупол, Йенакиево и други градове в Донецката област бяха нападнати и окупирани от добре въоръжени, неидентифицирани и маскирани въоръжени лица, за които се счита, че са ръководени от руски специални части, по време на серия координирани нападения; като има предвид, че най-малко един служител е загинал, а няколко са били ранени по време на сблъсъците;
Г. като има предвид, че съществува риск всяка допълнителна ескалация на придружената от насилие дестабилизация в Източна и Южна Украйна да бъде използвана от Русия като фалшив претекст за допълнителна агресия чрез военни средства, за предотвратяване на провеждането на изборите за президент и за насилствена федерализация, предшестваща разделението на Украйна;
Д. като има предвид, че Русия все още поддържа голям брой готови за военни действия военни части по украинско-руската граница, въпреки обещанието да се оттегли, за да се облекчи напрежението; като има предвид, че съществува реален риск Русия да се опита да повтори „сценария от Крим “;
Е. като има предвид, че Русия продължава да нарушава международните си задължения, като например произтичащите от Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Устава на Съвета на Европа, и по-специално Меморандума от Будапеща от 1994 г. относно гаранциите за сигурност за Украйна;
Ж. като има предвид, че ЕС прие пакет от икономически мерки в подкрепа на Украйна, който също така включва макрофинансова помощ и автономни търговски мерки; като има предвид, че Украйна е на път да постигне споразумение с Международния валутен фонд относно план за предоставяне на помощ; като има предвид, че условията, свързани с това споразумение, досега се пазят в тайна;
З. като има предвид, че социалното и икономическото положение на страната продължава да се влошава поради, inter alia, дестабилизацията и търговските ограничения от страна на Русия; като има предвид, че масовата бедност остава един от най-острите социално-икономически проблеми в Украйна; като има предвид, че според неотдавнашен доклад на ООН равнището на бедност в Украйна понастоящем е около 25% и 11 милиона души получават по-малко от местните социални стандарти;
И. като има предвид, че на 21 март 2014 г. ЕС и Украйна подписаха политическите разпоредби на Споразумението за асоцииране с намерението да подпишат останалата част от споразумението, което включва задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ) възможно най-скоро;
Й. като има предвид, че са необходими решителни международни дипломатически действия на всички равнища и процес на преговори, за да се преустанови ескалирането на напрежението, да се предотврати излизането на кризата извън контрол и да се гарантира мирен изход; като има предвид, че ЕС трябва да реагира ефективно, така че да се позволи на Украйна и на всички други източни съседни държави да упражняват изцяло своя суверенитет и своята териториална цялост без неправомерен външен натиск;
K. като има предвид, че веднага след анексирането на Крим Върховният съвет на сепаратисткия регион на Приднестровието в Молдова отправи официално искане към Руската федерация да разгледа възможността за анексиране на Приднестровието;
Л. като има предвид, че Русия продължава да окупира грузинските региони Абхазия и Цхинвали/Южна Осетия, което представлява нарушение на основните норми и принципи на международното право; като има предвид, че в зоните са проведени етническо прочистване и принудителни демографски промени под ефективния контрол на окупационните сили, които носят отговорността за нарушаването на правата на човека в тези зони;
M. като има предвид, че Русия увеличи цените на газ за Украйна от 268 щатски долара на 486 щатски долара за хиляда кубични метра от 1 април, като едностранно прекрати намалението, което Украйна получаваше като част от Харковското споразумение, уреждащо договора за наем на Севастополската военноморска база, и през последните няколко дни забрани вноса на украински млечни продукти на руска територия; като има предвид, че Руската федерация също така произволно приложи едностранни търговски ограничения върху продукти от Грузия и Молдова;
Н. като има предвид, че анексирането на Кримския полуостров от Русия представлява извън всякакво съмнение грубо нарушение на международното право, което подкопава доверието в международните инструменти, включително споразуменията за разоръжаване и за неразпространение на ядреното оръжие; като има предвид, че една нова надпревара във въоръжаването може да доведе до допълнителна ескалация; като има предвид, че е наложително да се предотврати подобна опасна ситуация, която би могла да ескалира неконтролируемо;
1. Осъжда най-категорично ескалиращата дестабилизация и провокациите в Източна и Южна Украйна; отхвърля всякаква подготовка за провеждане на незаконни референдуми „по подобие на кримския“; отправя предупреждение, че нарастващата дестабилизация и все по-активният саботаж от страна на проруски въоръжени, обучени и добре координирани сепаратисти, ръководени от руски специални части, биха могли да бъдат използвани като фалшив претекст за военна интервенция на Русия, за предотвратяване на провеждането на изборите за президент и за насилствена федерализация, предшестваща разделянето на Украйна;
2. Изразява дълбоката си загриженост за бързо влошаващата се ситуация и кръвопролитието в Източна Украйна; настоятелно приканва Русия да оттегли незабавно присъствието си в подкрепа на използващите насилие сепаратисти и въоръжени групировки, които са превзели правителствени сгради в Славянск, Донецк и други градове, да прекрати всички провокативни действия, предназначени да подклаждат безредици и да дестабилизират още повече ситуацията, да оттегли войските си от източната граница на Украйна и да полага усилия за намирането на мирно решение на кризата чрез политически и дипломатически средства; изразява своята солидарност и пълната си подкрепа по отношение на правителството на Украйна, което се опитва да възстанови властта си в окупираните градове, приветства въздържания и премерен начин, по който правителството на Украйна до момента реагира на настоящия етап на кризата, и припомня, че украинските органи имат пълното право да използват всички военни мерки, за да придобият отново контрол върху своята територия, включително правото на самоотбрана, както е определено в член 51 от Устава на ООН; отправя предупреждение към Русия да не използва законното право на Украйна да защитава териториалната си цялост като претекст за провеждането на пълномащабно военно нашествие;
3. Отново изтъква своята подкрепа за суверенитета, териториалната цялост и политическата независимост на Украйна и на всички държави от Източното партньорство; счита, че актовете на агресия на Русия представляват тежко нарушение на международното право и на собствените ѝ международни задължения, произтичащи от Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки, Устава на Съвета на Европа и Меморандума от Будапеща от 1994 г. относно гаранциите за сигурност за Украйна, както и на двустранните задължения в рамките на двустранния договор за приятелство, сътрудничество и партньорство от 1997 г.;
4. Подчертава, че в последно време няма съобщения за нападения, сплашване или каквато и да е дискриминация срещу руски или етнически руски граждани или други малцинства в Украйна, което се потвърждава от надеждни международни наблюдатели като ООН, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) и Съвета на Европа;
5. Изразява убеденост, че отстояването от Русия на правото да използва всички средства, за да защитава руските малцинства в трети държави, провъзгласено от президента Путин в неговата реч от 18 март 2014 г., не се подкрепя от международното право и е в разрез с основните принципи на поведението на международно равнище през 21-ви век, като същевременно има риск то да подкопае следвоенния ред в Европа; призовава Съвета на федерацията незабавно да оттегли мандата за използване на сила на украинска земя;
6. Отново изтъква необходимостта ЕС и неговите държави членки да заемат единна позиция в преговорите с Русия; счита, че настоящата ситуация налага Съветът да прилага по-интензивно санкциите от втората фаза и да бъде в готовност за третата фаза на санкциите (икономически санкции), които трябва да се приложат незабавно; освен това отново отправя своя призив към Съвета бързо да приложи ембарго върху оръжията и технологията с двойна употреба,
7. Призовава за мерки срещу руски дружества и техни дъщерни предприятия, особено в сектора на енергетиката, и срещу руски инвестиции и активи в ЕС, както и за преразглеждане на всички споразумения с Русия с оглед на евентуалното преустановяване на тяхното действие;
8. Настоятелно призовава ЕС да подкрепи Украйна в рамките на международните органи, по-специално международните съдебни органи, ако Украйна реши да заведе дела срещу Русия за нарушаване на нейния суверенитет и на териториалната ѝ цялост;
9. Подчертава неотложната необходимост Русия да започне конструктивен диалог с настоящото законно правителство на Украйна и подкрепя активния ангажимент на ЕС в дипломатическите усилия за намаляване на ескалацията на кризата; очаква четиристранната среща между върховния представителна ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, държавния секретар на САЩ и министрите на външните работи на Русия и Украйна и изразява надежда, че тя може да допринесе за намаляване на напрежението и за проправяне на път към всеобхватно и трайно дипломатическо решение на кризата; подчертава обаче, че изборът на Украйна по отношение на бъдещето може да бъде направен само от украинския народ чрез демократичен, приобщаващ и прозрачен процес;
10. Посочва, че временното отнемане на правото на глас на руската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, наред с приетата от общото събрание на ООН резолюция, в която Русия се осъжда за анексирането на Крим, са недвусмислени знаци за нарастващата изолация на Руската федерация на международно равнище, на която руските органи следва да обърнат подобаващо внимание, ако искат Русия да продължи да се ползва с международно доверие;
11. Призовава за въвеждането на икономически, търговски и финансови ограничения по отношение на Крим и неговите ръководители сепаратисти; заема становището, че тези ограничения следва да се приложат бързо въз основа на анализа на Комисията на правните последици от анексирането на Крим;
12. Отново изразява своята загриженост за съдбата на татарската общност в Крим и безопасността и достъпа до права на лицата, принадлежащи към украиноезичната общност; подчертава отговорността на Руската федерация съгласно четвъртата Женевска конвенция за защита на всички цивилни лица в окупираните територии;
13. Приветства изпращането на специална мисия за наблюдение на ОССЕ, натоварена със задачата да събере информация относно нетипична военна дейност и провокиращи действия, които целят дестабилизиране на положението, а също и да наблюдава правата на човека и на малцинствата в Украйна, и призовава за разширяване на мисията; при все това изразява съжаление, че мисията не е получила достъп до Крим, където са били извършени различни нарушения на правата на човека, включително случаи на насилие срещу журналисти и техните семейства; изразява съжаление поради факта, че понастоящем се съобщава и за нападения над журналисти в Източна Украйна;
14. Освен това призовава за провеждане на щателна мисия за наблюдение на изборите от Бюрото за демократични институции и права на човека към ОССЕ, както и от Парламента и ЕС, с оглед на всеобхватното наблюдение на изборите; призовава изборите за президент на 25 май 2014 г. да се проведат в пълно съответствие с международните стандарти; отхвърля всеки външен натиск за отлагане на тези избори;
15. Приветства намерението на украинското правителство да проведе парламентарни избори по-рано;
16. Принципно приветства идеята за провеждане на национален референдум за бъдещия статут и териториалното устройство на Украйна, както беше предложено от изпълняващия длъжността президент Александър Турчинов в телевизионното му обръщение от 14 април 2014 г.;
17. Приветства неотдавнашната резолюция на украинския парламент, в която се призовава за незабавното разоръжаване на всички незаконни сили за самоотбрана, и очаква нейното изпълнение;
18. Приветства готовността на Съвета да подпомогне Украйна в областта на реформата на сектора за гражданска отбрана и да предостави подпомагане за полицията и принципите на правовата държава, и да разгледа всички възможности – включително евентуална мисия по линия на ОПСО, а също и възможността за мисия за наблюдение на ЕС;
19. Изразява дълбоката си подкрепа за Украйна и нейния народ в тези трудни времена; приветства подписването на политическите глави на споразумението за асоцииране и последващото приемане на едностранни търговски мерки; призовава за подписването на пълното споразумение за асоцииране/задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия във възможно най-кратък срок и преди изтичане на едностранните търговски мерки;
20. Приветства обявяването от страна на украинското правителство на амбициозна програма за икономически и социални реформи и подчертава, че е изключително важно тя да бъде изпълнена бързо с цел стабилизиране и преодоляване на критичното финансово положение на страната; приветства решението на международните финансови институции и ЕС за предоставяне на значителна краткосрочна и дългосрочна финансова помощ на Украйна; припомня необходимостта от организиране и координиране на международна конференция на донорите, която следва да се свика от Комисията и да се проведе във възможно най-кратък срок;
21. Подкрепя условията, посочени от ЕС по отношение на така необходимите структурни реформи, които ще спомогнат за създаването на по-благоприятни условия за устойчив икономически растеж, подобряването на управлението на публичните финанси, развиването на мрежа за социална сигурност и борбата с корупцията; призовава за прозрачност при разходването на средствата на ЕС и ефективно наблюдение от страна на Комисията;
22. Обръща внимание на сериозното икономическо и социално положение в страната; призовава за мерки, които да придружат структурните реформи, с цел облекчаване на настоящото положение, по-специално с оглед на най-уязвимите групи от населението;
23. Насърчава Украйна да продължи напред с курса си на политически реформи, в частност с конституционната реформа, която следва да бъде обект на широкообхватно и задълбочено разискване сред всички слоеве на украинското общество; приветства волята на украинското правителство да изпълни своите ангажименти, за да гарантира представителния характер на правителствените структури, като се отразява регионалното многообразие, да гарантира пълна защита на правата на лицата, които принадлежат към национални малцинства, да приведе законодателството на страната срещу дискриминацията в съответствие със стандартите на ЕС, да разследва всички нарушения на правата на човека и актове на насилие и да се бори с екстремизма;
24. Приветства решението на Комисията да създаде група за подпомагане на Украйна, която ще работи по изпълнението на „Европейската програма за реформа“;
25. Подкрепя усилията на украинското правителство, в тясно сътрудничество с ОССЕ и Съвета на Европа, да гарантира зачитане на законните права на рускоезичното население и други културни, национални и езикови малцинства, в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и Рамковата конвенция за защита на националните малцинства;
26. Отново призовава за създаването на независима комисия, която да разследва престрелките в Киев и трагичните събития на площад „Майдан“, включваща силен международен компонент и под надзора на Международната консултативна група към Съвета на Европа; приветства назначаването на трета страна към тази група, както и провеждането на първото й заседание на 9 април 2014 г.;
27. Приветства подписването на политическите разпоредби на Споразумението за асоцииране и очаква бързото прилагане на автономните търговски преференции, приети от ЕС с цел преодоляване на периода до подписването на останалата част от споразумението, което включва задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна търговия;
28. Приветства първоначалните мерки, приети от Комисията с цел да се даде възможност на Украйна да се справи с енергийна криза, в случай че Русия намали доставките на газ в страната, и настоятелно призовава Съвета и Комисията да подпомагат и подкрепят Киев в усилията му за разрешаване на дългогодишния спор с Москва във връзка с газа; подчертава спешната необходимост от силна обща политика за енергийна сигурност (енергиен съюз) с цел намаляване на зависимостта на ЕС от руски нефт и газ, включително разнообразяване на енергийните доставки, пълно прилагане на третия енергиен пакет и възможност за временно спиране на вноса на газ, когато е необходимо; застъпва становището, че газопроводът „Южен поток“ не следва да се изгражда, както и че на разположение следва да бъдат други източници на доставка; изразява убеждението си, че помощта на ЕС за Украйна в осигуряването на реверсивни доставки чрез по-нататъшно разнообразяване на снабдяването, повишена енергийна ефективност и ефективни междусистемни връзки с ЕС ще засили устойчивостта на Украйна срещу политически и икономически натиск; във връзка с това припомня стратегическата роля на Енергийната общност, чийто председател през 2014 г. е Украйна;
29. Призовава Съвета да упълномощи Комисията незабавно да ускори либерализацията на визовия режим с Украйна, така че да се постигне напредък по отношение на въвеждането на безвизов режим, като се следва примерът с Молдова; призовава междувременно за незабавно въвеждане на временни, много прости, евтини визови процедури на равнището на ЕС и на равнището на държавите членки;
30. Подчертава, че опасенията на Русия относно процеса на асоцииране на Украйна и на други източни съседни държави с ЕС трябва да бъдат разгледани и обяснени по подходящ начин, за да се намали страхът от нови геополитически разделителни линии на европейския континент; посочва, че всяка държава има право на свой собствен политически избор и че ангажиментът на ЕС с източните партньорски държави цели разширяване на просперитета и увеличаване на политическата стабилност, от което в крайна сметка ще има полза и Руската федерация;
31. Отново заявява, че споразуменията за асоцииране с Украйна и другите държави от Източното партньорство не представляват окончателната цел в отношенията им с ЕС; във връзка с това изтъква, че съгласно член 49 от Договора за Европейския съюз Грузия, Молдова и Украйна – като всяка една европейска държава – имат европейска перспектива и могат да кандидатстват за членство в Съюза, при условие че спазват принципите на демокрацията, зачитат основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантират спазването на принципите на правовата държава;
32. Призовава Съвета да подпише споразуменията за асоцииране и задълбочените и всеобхватни споразумения за свободна търговия между ЕС и неговите държави членки, от една страна, и съответно Молдова и Грузия; изразява своето одобрение за предложението за решение на Съвета относно временното прилагане на споразуменията за асоцииране между ЕС и Молдова и между ЕС и Грузия веднага след подписването им; настоятелно призовава генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз за ограничаване на процедурите за уведомяване след подписването на споразумението за асоцииране, така че временното прилагане да може да влезе в сила възможно най-скоро след подписването; заявява намерението си, в случай че всички изисквания бъдат изпълнени и впоследствие споразуменията бъдат подписани, да пристъпи към пълно ратифициране на споразуменията за асоцииране между ЕС и Молдова и между ЕС и Грузия, възможно най-скоро и преди края на настоящия мандат на Комисията; призовава за предоставяне на тези държави на необходимата допълнителна финансова помощ; призовава освен това за откровен и открит диалог с Руската федерация, за да се положат усилия за изграждане на полезни взаимодействия, които биха били от полза за държавите от Източното партньорство;
33. Изразява особена загриженост по отношение на възобновяването на нестабилността в сепаратисткия регион на Приднестровието в Молдова; счита, че неотдавнашното искане от 16 април 2014 на самопровъзгласилите се органи в Тираспол Приднестровието да бъде признато от Русия за независима държава представлява опасна и безотговорна стъпка; припомня, че т.нар. референдум в автономната териториална единица Гагаузия беше против конституцията на Молдова и следователно незаконен; потвърждава пълната си подкрепа за териториалната цялост на Молдова и призовава всички страни спешно да възобновят разговорите във формат „5+2“, и призовава за издигането на статута на ЕС до ниво на партньор за преговори с оглед постигане на мирно и трайно уреждане на въпроса;
34. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на президентите, правителствата и парламентите на Украйна, Грузия и Молдова, на Съвета на Европа, на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.


1 Прие ти текстове, P7_TA(2014)0170.
2 Приети текстове, P7_TA(2014)0248.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0285.
4 A/RES/68/262.


16 април 2014

Последните събития в Украйна : Заплаха за функционирането на демократичните институции ! Резолюция на ПАСЕ от 9 април 2014г.
Резолюция на ПАСЕ 1988/2014г.

Последните събития в Украйна : Заплаха за функционирането на демократичните институции 

Приета е със 154 гласа -”за”, 26 - “против” и 14 -”въздържали се”.
 
Резултатите от гласуването може да видите тук:


Линк към английския текст на страницата на ПАСЕ :


Resolution 1988 (2014)1
Recent developments in Ukraine: threats to the functioning of
democratic institutions

Parliamentary Assembly ,


1. The Parliamentary Assembly deeply regrets the dramatic events on Maidan (Kyiv) from 18 to 20 February 2014 that led to the death of over 100 protesters and 17 police officers. It considers and regrets that the unprecedented escalation of violence was largely the result of the increasingly hard-handed approach of the authorities, including the so-called anti-terrorist action to break up the Euromaidan protests by force, contrary to all advice given by national and international interlocutors, including by the Assembly in its Resolution 1974 (2014) on the functioning of democratic institutions in Ukraine.

2. The Assembly strongly condemns the use of snipers and live ammunition against protesters by the Ukrainian authorities at that time. Such actions are unacceptable. All fatalities and all human rights abuses that occurred in relation to the Euromaidan protests need to be fully investigated and the perpetrators, including those in the line of command, brought to justice. There can be no impunity for human rights abuses, irrespective of who committed them. At the same time, it is important that these investigations are impartial and free from political motivation or any desire for retribution. They should take place transparently and in full accordance with the requirements of Article 6 of the European Convention on Human Rights (ETS No. 5). The advisory committee proposed by the Council of Europe could play an important role in helping the authorities to ensure that these conditions are met.

3. The Verkhovna Rada played an important and constructive role in resolving the crisis when, in unity and consensus, it managed the change of power and implementation of the main provisions of the 21 February 2014 agreement, in line with the overall tenets of the agreement and with due consideration for constitutional principles. The Assembly therefore fully recognises the legitimacy of the new authorities in Kyiv and the legality of their decisions. It regrets attempts to question the legitimacy of the new authorities, which can only serve to destabilise the country.

4. The Assembly considers that the new political environment following the events on Maidan between 18 and 21 February, and the resulting change of power, has opened a window of opportunity for Ukraine’s democratic development. It is now important to use this window of opportunity to establish a genuinely democratic and inclusive system of governance that will guarantee and strengthen the unity of the country. In order to fully restore the rule of law, the Assembly calls for the immediate disarmament of all illegally armed persons and groups in Ukraine and for continuous action of the authorities to protect Ukrainian citizens against the endemic corruption in the whole country.

5. The Assembly takes note of the 2004 constitutional amendments that have been re-enacted by the Verkhovna Rada with a constitutional majority. The Assembly recalls and reiterates its concerns with regard to these constitutional amendments, as expressed in various Assembly resolutions adopted when these amendments were first in force. Further constitutional reform is therefore urgently necessary. The Assembly urges the Verkhovna Rada to use its unique unity at this moment to adopt, without further delay, the constitutional amendments necessary to establish a better balance of power between President and Legislature and to bring the Constitution fully into line with Council of Europe standards and principles. In that respect, the Assembly welcomes the clearly expressed commitment of all political forces in Ukraine to adopt such constitutional amendments in first reading before the next presidential election takes place and in final reading at the start of the next session of the Verkhovna Rada, in September 2014. In view of the short period of time available, the Assembly calls upon the Verkhovna Rada to make full use of the already existing opinions of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) on previous drafts and concepts for constitutional reform in Ukraine.

6. There can be no question about the legitimacy of the Verkhovna Rada, which was elected in 2012 in elections that were, inter alia, observed by the Assembly. At the same time, the Assembly recognises that, as a result of the recent political developments, including the disarray of the Party of Regions, several groups of people in Ukraine fear that they are not, or not well, represented in the Verkhovna Rada and therefore at the level of the central government. In order to ensure the fullest possible representativity of the Verkhovna Rada, which will benefit the unity and stability of the country, pre-term parliamentary elections should be organised as soon as is technically and politically feasible.

7. The next parliamentary elections should be conducted on the basis of a new unified election code and a regional proportional election system, as repeatedly recommended by the Assembly and the Venice Commission. In order to avoid any unnecessary delays in the adoption of such an election code, the Assembly recommends that the Verkhovna Rada develop a unified election code based on the draft that was prepared by the Kliuchkovsky working group, in which all political forces participated and which benefited from the expertise of the Venice Commission.

8. While constitutional reform and the adoption of a new unified election code should be the immediate priority for the Ukrainian authorities, far-reaching judicial reform and decentralisation of government, including the strengthening of local and regional authorities, should also be urgently considered and implemented.

9. Regrettably, recent events have increased the east-west divide in the country and led to unease among the population of both parts of the country. In the view of the Assembly, the divide is mostly of political origin, despite the clear historical and cultural differences between the east and the west of Ukraine. It recommends therefore that the authorities develop a comprehensive and inclusive strategy to strengthen local and regional authorities and to decentralise government. Such a decentralisation strategy should be based on the principles of a strong unitary State with an effective system of central governance with delegated responsibilities and powers to the local and regional communities. The Assembly strongly objects to any notion of a federalisation of Ukraine and any outside pressures to pursue federalisation in future, as this would substantially weaken the unity and stability of the country.

10. The lack of independence of the judiciary and the structural deficiencies in the judicial system have been long-standing concerns of the Assembly. Far-reaching judicial reforms should now be promptly implemented. The Assembly reiterates its recommendations made in previous resolutions, which remain valid. The Assembly underscores that constitutional amendments are necessary to establish a judicial system that is fully in line with European standards.

11. The Assembly takes note of the conclusions by the Advisory Committee of the Framework Convention for the Protection of National Minorities that visited Ukraine from 21 to 26 March 2014. The Assembly welcomes the fact that there is no immediate threat to the enjoyment of minority rights in the current situation in Ukraine. At the same time, it calls on the authorities to be proactive in adopting all possible measures that could strengthen the unity of the country and to refrain from any discourse or actions that are divisive and that could undermine – or be instrumental in undermining – the national unity of the country. In this context, the Assembly regrets the decision by the Verkhovna Rada to cancel the Law on the Principles of State Language Policy, even if this decision was never enacted or implemented.

12. The Assembly expresses its concern about the increasing number of credible reports of violations of the human rights of the ethnic Ukrainian and Crimean Tatar minorities in Crimea, including access to their homes, following its annexation by Russia. It calls upon the Russian authorities to ensure that these violations are immediately halted and all perpetrators prosecuted. The report of the Advisory Committee of the Framework Convention for the Protection of National Minorities, following its visit to Ukraine on 21-26 March 2014, points out that persons belonging to the Crimean Tatar Turks are exposed to particular risk in Crimea. There is a growing fear and uncertainity among Crimean Tatars, who have been subjected to sufferings from deportations in history. The concerns regarding their safety and access to rights, including the enjoyment of cultural, education, language and property rights, have to be duly addressed. In addition, international human rights monitors from the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) should be given full access to the region.

13. The frequent and unsubstantiated reports of minority rights violations in Ukraine, as well as the negative portrayal of the new government in Kyiv, by certain national and international media, have had a negative impact on interethnic relations in Ukraine, and ultimately on the unity and stability of the country. We call on all media to refrain from such unsubstantiated reports and to cover the developments in the country and its regions impartially and factually. We call upon the authorities to refrain from any censorship of the media. We call on the authorities in Ukraine to reconsider the decision to stop the broadcasting of some television channels in the country and to refrain from any censorship of the media.

14. The Assembly regrets that the democratic changes and political developments in Ukraine have been overshadowed by the developments in Crimea. The Assembly strongly condemns the authorisation of the Russian Federation Parliament to use military force in Ukraine, the Russian military aggression and subsequent annexation of Crimea, which is in clear violation of international law, including the United Nations Charter, the OSCE Helsinki Act and the Statute and basic principles of the Council of Europe.

15. In the view of the Assembly, none of the arguments used by the Russian Federation to justify its actions hold true to facts and evidence. There was no ultra-right wing takeover of the central government in Kyiv, nor was there any imminent threat to the rights of the ethnic Russian minority in the country, including, or especially, in Crimea. Given that neither secessionism, nor integration with the Russian Federation, was prevalent on the political agenda of the Crimean population, or widely supported, prior to Russian military intervention, the Assembly considers that the drive for secession and integration into the Russian Federation was instigated and incited by the Russian authorities, under the cover of a military intervention.

16. The so-called referendum that was organised in Crimea on 16 March 2014 was unconstitutional both under the Crimean and Ukrainian Constitutions. In addition, its reported turnout and results are implausible. The outcome of this referendum and the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation therefore have no legal effect and are not recognised by the Council of Europe. The Assembly reaffirms its strong support for the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine. In connection with the denunciation by the Russian Federation of the agreements, concluded with Ukraine in 1997, on the Black Sea Fleet deployment in Crimea, the Assembly calls on Russia to withdraw its troops from Crimea immediately.

17. The Assembly expresses its great concern about the build-up of large numbers of Russian military troops along the border with Ukraine, which could be an indication that the Russian Federation is considering further unprovoked military aggression against Ukraine, which is unacceptable.

18. Given the risk of destabilisation and the deterioration of the security regime of the whole region by further Russian military aggression against Ukraine, the Assembly recommends that the signatories of the Budapest Agreement, as well as other relevant European States, explore the possibility for tangible security agreements to ensure Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity.

1. Assembly debate on 9 April 2014 (15th Sitting) (see Doc. 13482, report of the Committee on the Honouring of
Obligations and Commitments by Member States of the Council of Europe (Monitoring Committee), co-rapporteurs:
Ms Mailis Reps and Ms Marietta de Pourbaix-Lundin). Text adopted by the Assembly on 9 April 2014 (15th Sitting).

F - 67075 Strasbourg Cedex
assembly@coe.int |
Tel: +33 3 88 41 2000 |
Fax: +33 3 88 41 2733 
Линк към френския текст на страницата на ПАСЕ :Résolution 1988 (2014)1

Développements récents en Ukraine: menaces pour le
fonctionnement des institutions démocratiques

Assemblée parlementaire ,

1. L’Assemblée parlementaire déplore profondément les événements dramatiques qui se sont produits à Maidan (Kiev) entre le 18 et le 20 février 2014, et ont coûté la vie à plus d’une centaine de manifestants et à 17 policiers. De son point de vue, l’escalade de violence sans précédent est largement imputable, ce qu’elle regrette, à l’approche de plus en plus dure des autorités, notamment la soit-disant action antiterroriste de réprimer les manifestations d’Euromaidan par la force, contrairement à tous les conseils donnés par des interlocuteurs nationaux et internationaux, y compris par l’Assemblée dans sa Résolution 1974 (2014) sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Ukraine.

2. L’Assemblée condamne avec force l’utilisation à cette occasion par les autorités ukrainiennes de snipers et de munitions à balles réelles à l’encontre des manifestants. De telles actions sont inacceptables. Toutes les pertes en vies humaines, et toutes les violations des droits de l’homme, qui se sont produites dans le sillage des manifestations d’Euromaidan doivent faire l’objet d’une enquête complète et leurs auteurs, y compris ceux qui faisaient partie de la chaîne de commandement, doivent être traduits en justice. Il ne peut y avoir d’impunité en matière de violations des droits de l’homme, quels qu’en aient été les auteurs. Dans le même temps, il est important que ces enquêtes soient impartiales et exemptes de toute motivation politique ou de tout désir de vengeance. Elles devraient être menées dans la transparence et dans le plein respect des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme (STE n° 5). Le comité consultatif proposé par le Conseil de l’Europe pourrait jouer un rôle important en aidant les autorités à faire en sorte que ces conditions soient remplies.

3. La Verkhovna Rada a joué un rôle important et constructif pour résoudre la crise lorsque, dans l’unité et le consensus, elle a géré le changement de pouvoir et l’application des principales dispositions de l’accord du 21 février 2014, dans l’esprit des principes généraux de l’accord et en tenant dûment compte des principes constitutionnels. L’Assemblée reconnaît donc pleinement la légitimité des nouvelles autorités de Kiev et la légalité de leurs décisions. Elle déplore les tentatives de remise en question de la légitimité des nouvelles autorités, qui ne peuvent servir qu’à déstabiliser le pays.

4. L’Assemblée estime que le nouveau contexte politique découlant des événements intervenus à Maidan entre le 18 et le 21 février, et le changement de pouvoir qui en a résulté, ont ouvert une fenêtre d’opportunité pour le développement démocratique de l’Ukraine. Il est important maintenant d’exploiter cette fenêtre d’opportunité pour instaurer un système de gouvernance véritablement démocratique et inclusif qui garantira et renforcera l’unité du pays. Afin de complètement rétablir l’Etat de droit, l’Assemblée préconise le désarmement complet et immédiat des personnes et des groupes armés illégalement en Ukraine et la poursuite de l’action des autorités destinée à protéger les citoyens ukrainiens contre la corruption endémique dans l’ensemble du pays.

5. L’Assemblée prend note des amendements constitutionnels de 2004 qui ont été réinstaurés par la Verkhovna Rada avec la majorité requise. L’Assemblée rappelle et réitère ses préoccupations à l’égard de ces amendements constitutionnels, telles qu’exprimées dans diverses résolutions de l’Assemblée adoptées lors de la première entrée en vigueur de ces amendements. Il est donc urgent d’introduire d’autres réformes constitutionnelles. L’Assemblée invite vivement la Verkhovna Rada à mettre à profit l’occasion unique que constitue son unité, maintenant, pour adopter sans plus attendre les amendements constitutionnels nécessaires pour établir un meilleur «équilibre du pouvoir entre le Président et le corps législatif et pour mettre la Constitution du pays pleinement en conformité avec les normes et principes du Conseil de l’Europe. A cet égard, l’Assemblée se félicite de l’engagement clairement exprimé de toutes les forces politiques en Ukraine en faveur de l’adoption de ces amendements constitutionnels en première lecture avant la tenue de la prochaine élection présidentielle et en dernière lecture au début de la prochaine session de la Verkhovna Rada, en septembre 2014. Etant donné que le temps presse, l’Assemblée invite la Verkhovna Rada à utiliser pleinement les avis déjà rendus par la Commission européenne pour la démocratie pour le droit (Commission de Venise) sur les projets et textes d’orientation antérieurs pour une réforme constitutionnelle en Ukraine.

6. La légitimité de la Verkhovna Rada, issue des urnes en 2012 lors d’élections qui ont été observées, entre autres, par l’Assemblée ne saurait être remise en question. Dans le même temps, l’Assemblée reconnaît que, du fait des développements politiques récents, notamment la déroute du Parti des Régions, plusieurs groupes de personnes en Ukraine craignent d’être mal ou non représentées à la Verkhovna Rada et par là-même au niveau du gouvernement central. Pour garantir la représentativité la plus complète possible de la Verkhovna Rada, qui servira l’unité et la stabilité du pays, des élections législatives anticipées devraient être organisées aussitôt que cela sera possible sur le plan technique et politique.

7. Les prochaines élections législatives devraient être menées sur la base d’un nouveau code électoral unifié et d’un système régional d’élection à la proportionnelle, comme l’ont recommandé à de nombreuses reprises l’Assemblée et la Commission de Venise. Pour éviter tous retards inutiles dans l’adoption de ce code électoral, l’Assemblée recommande que la Verkhovna Rada élabore un code électoral unifié en se servant du projet qui avait été préparé par le groupe de travail Klioutchkovsky auquel avaient participé tous les courants politiques et qui avait bénéficié de l’expertise de la Commission de Venise.

8. La réforme constitutionnelle et l’adoption d’un nouveau code électoral unifié devraient certes constituer la priorité immédiate des autorités ukrainiennes; cependant, une réforme judiciaire d’envergure et la décentralisation du gouvernement, notamment le renforcement des pouvoirs locaux et régionaux, devraient aussi être examinées et mises en œuvre d’urgence.

9. Malheureusement, de récents événements ont aggravé le clivage entre l’est et l’ouest de l’Ukraine, suscitant un malaise au sein des populations des deux parties du pays. Aux yeux de l’Assemblée, le clivage est principalement d’origine politique, indépendamment des différences historiques et culturelles claires entre l’est et l’ouest de l’Ukraine. Elle recommande donc que les autorités établissent une stratégie globale et inclusive pour renforcer les pouvoirs locaux et régionaux et décentraliser le gouvernement. Cette stratégie de
décentralisation devrait reposer sur les principes d’un Etat unitaire fort doté d’un système efficace de gouvernance centrale, avec une délégation de responsabilités et pouvoirs aux communautés locales et régionales. L’Assemblée conteste fermement toute notion de fédéralisation de l’Ukraine et toutes pressions extérieures en faveur de la poursuite de la fédéralisation dans l’avenir, car cela affaiblirait substantiellement l’unité et la stabilité du pays.

10. Le manque d’indépendance de la justice et les déficiences structurelles du système judiciaire préoccupent de longue date l’Assemblée. Des réformes judiciaires de grande ampleur doivent maintenant être rapidement mises en œuvre. L’Assemblée réitère ses recommandations formulées dans des résolutions précédentes et qui sont toujours valables. Elle souligne que des amendements constitutionnels sont nécessaires pour instaurer un système judiciaire pleinement conforme aux normes européennes.

11. L’Assemblée prend note des conclusions du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, qui s’est rendu en Ukraine du 21 au 26 mars 2014. Elle se félicite qu’en l’état actuel de la situation en Ukraine, aucune menace immédiate ne pèse sur la jouissance des droits des minorités. Dans le même temps, elle invite les autorités à se montrer proactives en adoptant toutes les mesures possibles pour renforcer l’unité du pays et à s’abstenir de tout acte ou propos qui pourrait semer la discorde et saper – ou contribuer à saper – l’unité nationale. Dans ce contexte, l’Assemblée regrette la décision de la Verkhovna Rada d’abroger la loi sur les principes de la politique relative à la langue d’Etat, même si cette décision n’a jamais été entérinée ou mise en œuvre.

12. L’Assemblée se dit préoccupée par le nombre croissant de signalements dignes de foi de violations des droits de l’homme des minorités ethniques ukrainienne et tatare en Crimée, y compris l’accès à leurs propres maisons, après son annexion par la Russie. Elle appelle les autorités russes à veiller à ce qu’il soit immédiatement mis un terme à ces violations et à ce que tous leurs auteurs soient traduits en justice. Le rapport du Comité consultatif de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, élaboré suite à sa mission en Ukraine du 21 au 26 mars 2014, fait observer que les Tatars de Crimée sont particulièrement exposés à des risques en Crimée. Les Tatars de Crimée, qui ont déjà souffert de la déportation dans le passé, ont un sentiment croissant de peur et d’incertitude concernant leur avenir. Leurs craintes relatives à leur sécurité et leur accès aux droits, y compris la jouissance des droits culturels, linguistiques, à l’éducation et de propriété, doivent être dûment prises en compte. En outre, les représentants internationaux de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) chargés de suivre la situation des droits de l’homme devraient pouvoir accéder à la région sans restrictions.

13. Les rumeurs fréquentes et non corroborées de violations des droits des minorités en Ukraine, ainsi que l’image négative donnée par certains médias nationaux et internationaux du nouveau gouvernement de Kiev, ont affecté les relations interethniques en Ukraine, et, en définitive, l’unité et la stabilité du pays. Nous invitons tous les médias à s’abstenir de propager de telles rumeurs et à couvrir les événements dans la région de manière impartiale et factuelle. Nous invitons les autorités à s’abstenir de toute censure des médias. Nous appelons les autorités d’Ukraine à reconsidérer la décision de mettre fin au fonctionnement de certaines chaînes de télévision du pays et à s’abstenir de toute censure des médias.

14. L’Assemblée déplore que les changements démocratiques et les développements politiques en Ukraine aient été éclipsés par l’évolution de la situation en Crimée. Elle condamne avec force l’autorisation donnée par le Parlement de la Fédération de Russie d’utiliser la force militaire en Ukraine, l’agression militaire russe et l’annexion ultérieure de la Crimée, qui constituent une violation manifeste du droit international, notamment de la Charte des Nations Unies, de l’Acte final d’Helsinki de l’OSCE ainsi que du Statut et des principes fondamentaux du Conseil de l’Europe.

15. Aux yeux de l’Assemblée, aucun des arguments que la Fédération de Russie a fait valoir pour justifier ses actes ne résiste à l’examen des faits et des preuves. Il n’y avait pas de prise de contrôle du gouvernement central à Kiev par l’extrême-droite, ni de menace imminente à l’encontre des droits de la minorité ethnique russe dans le pays en général, et en Crimée en particulier. Etant donné que ni le sécessionnisme, ni l’intégration à la Fédération de Russie, n’étaient une priorité à l’ordre du jour politique de la population de Crimée, ni largement soutenu, avant l’intervention militaire russe, l’Assemblée considère que le mouvement en faveur de la sécession et de l’intégration à la Fédération de Russie a été provoqué et incité par les autorités russes, sous couvert d’une intervention militaire.

16. Le soit-disant référendum qui a été organisé en Crimée le 16 mars 2014 était contraire aux Constitutions de la Crimée comme de l’Ukraine. En outre, la participation et les résultats annoncés pour cette consultation ne sont pas plausibles. L’issue de ce référendum et l’annexion illégale du territoire de la Crimée par la Fédération de Russie n’ont donc pas d’effet juridique et ne sont pas reconnues par le Conseil de l’Europe.
L’Assemblée réaffirme son soutien déterminé à l’indépendance, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Eu égard à la dénonciation par la Fédération de Russie des accords, conclus avec l’Ukraine en 1997, sur le déploiement de la flotte de la mer Noire en Crimée, l’Assemblée appelle la Russie à retirer immédiatement ses troupes de Crimée.

17. L’Assemblée exprime la grande préoccupation que lui cause la mobilisation d’une forte présence militaire russe le long de la frontière avec l’Ukraine, ce qui pourrait être un signe que la Fédération de Russie envisagerait de poursuivre son agression militaire, sans qu’il y ait eu provocation, contre l’Ukraine, ce qui est inacceptable.

18. Etant donné le risque de déstabilisation et la détérioration du régime de sécurité de l’ensemble de la région qu’entraînerait une escalade de l’agression militaire russe à l’encontre de l’Ukraine, l’Assemblée recommande que les signataires de l’Accord de Budapest, ainsi que d’autres Etats européens concernés, explorent la possibilité d’accords de sécurité concrets pour garantir l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
1. Discussion par l’Assemblée le 9 avril 2014 (15e séance) (voir Doc. 13482, rapport de la commission pour le respect
des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe (commission de suivi), corapporteures:
Mme Mailis Reps et Mme Marietta de Pourbaix-Lundin). Texte adopté par l’Assemblée le 9 avril 2014 (15e séance).

F - 67075 Strasbourg Cedex |
assembly@coe.int |
Tel: +33 3 88 41 2000 |
Fax: +33 3 88 41 2733