26 февруари 2022

Представяне на книгата "Свищовски родови хроники" в София, Автор: д-р Мария Тошева, 17 март 2012г.

 

 


 

Видео: Венцислав Тошев

https://www.youtube.com/watch?v=BmNWhYxDGpQ


 

Самата книга може да видите тук :

https://rb.gy/etfhwq 

 


Д-р Мария Тошева

(1937-2020)


 

25 февруари 2022

ЛИШИХА РУСИЯ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Днес Комитетът на Министрите на Съвета на Европа, в състав посланици на страните-членки взе решение с което лиши Руската Федерация от представителство в Комитета на Министрите и в Парламентарната Асамлея.

Решението влезе в сила веднага!1426ter meeting, 25 February 2022

 

2.3 Situation in Ukraine – Measures to be taken, including under Article 8 of the Statute of the Council of Europe

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5a360Decisions

The Deputies

Considering the serious violation by the Russian Federation of its obligations under Article 3 of the Statute of the Council of Europe,

Referring to their decisions on the situation in Ukraine of 24 February 2022 (CM/Del/Dec(2022)1426bis/2.3),

Following an exchange of views with the Parliamentary Assembly in the Joint Committee,

1.         agreed to suspend the Russian Federation from its rights of representation in the Council of Europe in accordance with Article 8 of the Statute of the Council of Europe;

2.         agreed that this suspension takes immediate effect in respect of the rights of representation of the Russian Federation in the Committee of Ministers and in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe;

3.         invited the Secretary General to notify the Russian Federation accordingly and to provide it with the legal and financial consequences of this decision.


Неофициален превод!

РЕШЕНИЕ

Постоянните представители,

След като обсъдиха сериозните нарушения извършени от Руската Федерация на нейните задължения по Чл. 3 от Статута на Съвета на Европа

Позовавайки се на своите решения по ситуацията в Украйна от 24 февруари 2022г. (CM/Del/Dec(2022)1426bis/2.3),

След обмяна на мнения с Парламентарната Асамблея в Смесеният комитет,

 

1. приеха да прекратят правото на представителство на Руската Федерация  в Съвета на Европа в съответствие с Чл. 8 от Статута на Съвета на Европа

2. приеха, че прекратяването влиза в сила незабавно по отношение на правото на представителство на Руската Федерация в Комитета на министрите и в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа. 

3. призовава Генералният Секретар да уведоми Руската Федерация съответно и да я запознае с правните и финансовите последствия от това решение. 


(Б.м. Deputies  в английския текст в случая означава посланиците - постоянни представители на страните-членки, които заместват своите министри на външните работи на заседанията на Комитета в тяхно отсъствие. Комитетът на Министрите заседава във формат министри или във формат Постоянни представители.)

24 февруари 2022

РУСИЯ НАПАДНА УКРАЙНА

 


 

От сайта на Народното събрание :

https://parliament.bg/bg/news/ID/5396

 

Народното събрание прие декларация във връзка с агресивните действия на Руската федерация срещу Украйна

24/02/2022

Народното събрание прие декларация във връзка с агресивните военни действия на Руската федерация срещу Украйна. По време на обсъждането на документа в пленарна зала присъства министър-председателят Кирил Петков. Той призова народните представители да се обединят и да приемат обща българска позиция.

В документа се заявява, че Народното събрание категорично осъжда грубото нарушение на международното право от страна на Руската федерация и посегателството върху териториалната цялост чрез военна интервенция срещу Украйна. Парламентът изразява подкрепа за партньорите и съюзниците на България в ЕС и НАТО при обсъждането на пакет от мерки, включително санкции, с цел деескалация на конфликта. Той заявява подкрепа към българското правителство да предприеме необходимите мерки, съответстващи на сериозността срещу предизвикателствата към международната архитектура за сигурност.

С декларацията Народното събрание изразява подкрепа за това българското правителство да обмисли и предложи помощ за Украйна, кореспондираща с възможностите на българската държава, и да съдейства за получаване на незабавна помощ на живеещите в Украйна български граждани и българи с украинско гражданство, включително при необходимост от евакуация.

Парламентът заявява подкрепа за настояването на българското правителство защитата на живота и здравето на цивилните граждани от региона да бъдат абсолютен приоритет.

Народните представители очакват правителството да предложи и представи план за справяне с последствията от военните действия.

В преамбюла на документа Народното събрание се отбелязва, че остава на последователни позиции, подкрепящи суверенитета, териториалната цялост и демократичното развитие на Украйна.

21 февруари 2022

БИТКАТА ЗА НАШИТЕ АРХИВИ ВЗЕТИ ОТ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ ПРОДЪЛЖАВА

 

 

ВЪПРОС НА НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

МАРТИН ДИМИТРОВ И ГЕОРГИ ГАНЕВ 

 

 (Кликни върху текста за увеличаване на образа)
Поздравление за вносителите на въпроса. 

За уточнение бих искал да подчертая, че усилията за връщане на българските архиви от Русия не започват през 2004г., а през 1998г. и продължават до днес.


През 1998г.