24 април 2020

Дон Кихот II


Из стихосбирката "Водният дух", 
Издателство "РИВА"


Дон Кихот II


Въртят криле в далечината
неспирно вятърните мелници
и стриват непокълнали зърна
в брашното на унили делници.


От улея - сред каменните колела!
И вместо да растат – са смлени!
Какъв живот! Каква съдба!
А можеха да изкласят, да са зелени...


Дали все някога ще разберем защо
нападна мелниците бедният идалго?
Защитникът на крехкото Добро
бе обявен за луд! Не е ли жалко?


                                                                                       Владимир Влайков
19 април 2020