15 юли 2022

УНИКАЛЕН ДОКУМЕНТ: СЪОБЩЕНИЕТО ЗА УБИЙСТВОТО НА ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ОТ ГЕНЕРАЛ АЛЕКСАНДЪР ПРОТОГЕРОВ И ИВАН МИХАЙЛОВ СЪОБЩАВА ЗА ИЗВЪРШЕНОТО УБИЙСТВО НА ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА ВМРО.

 

Тодор Александров


 

Източник : Архив на Иван Гаджев, гр. Гоце Делчев

С любезното съдействие на Тодор Ив.Гаджев

14 юли 2022

ПРЕИЗДАДЕНА КНИГА ЗА БЕЛЕЖИТИЯ ВЪЗРОЖДЕНЕЦ ХРИСТО ТЪПЧИЛЕЩОВ

Вчера в Народното библиотека "Св.Св.Кирил и Методий" беше представено второто фототипно издание на книгата "Христо П.Тъпчилещов - Живот и неговата обществена дейност" от Никола Начев."Христо П. Тъпчилещов – живот и неговата обществена дейност“ е публикувана през 1935 г. като издание на Калоферската благотворителна дружба. 

Никола Начов написва книгата, благодарение на съхранения архив на Христо Тъпчилещов. В нея той представя огромно количество факти и очертава обществената, културната и финансовата мрежа на видния търговец.

Автор на предговора на настоящото второ издание е проф. д.и.н. Милко Палангурски.

Книгата беше представена от проф. Вера Бонева. 

От ляво на дясно: Проф. Вера Бонева, Константин Чипев и Стефан Марков
 

За книгата говори и проф. Илия Тодев, на снимката.


В събитието взеха участие  потомците на рода Тъпчилещови Константин Чипев и Стефан Марков. Книгата е реализирана от издателския център на Националната библиотека.

Фототипното издание излиза в чест на 150-годишнината от Първия църковно-народен събор в Цариград, благодарение на спонсорството на семейството  на биолога Константин К. Чипев и със съдействието на г-жа Даниела Горчева.

Константин Чипев е внук на дъщерята на Христо Тъпчилещов Христинка, която е омъжена за видния държавник д-р Константин Стоилов, Министър-председател на Княжество България. 

Той завършва физика в Софийския Университет. Работил е в Института по Молекулярна биология към БАН. От 1989г. живее и работи в САЩ като молекулярен и клетъчен биолог. 

 Д-р Стефан Марков е потомък на брата на Христо Тъпчилещов – Никола Тъпчилещов. Работи като Главен асистент в Института по философия и социология.