22 януари 2014

Европейският парламент спря нов сорт ГМО-царевица!


От сайта на Европейския парламент :

ЕП гласува против сорт генно модифицирана царевица: "липсват доказателства за безопасност"
Депутатите в ЕП призоваха на 16 януари Комисията да не позволява достъп на генно модифицираната царевица от вид Пайъниър 1507 до пазара в ЕС. Този продукт, създаден за засилване на резистентността спрямо някои насекоми, може да се окаже опасен за пеперуди и молци, посочва гласуваната резолюция. „Определено ни липсват доказателства за безопасността на този нов вид“, заяви в интервю Дагмар Рот-Беренд (С&Д, Германия), която е сред членовете на комисията по околна среда, предложила резолюцията.
След като няколко разрешения не бяха подновени в средата на 90-те години на ХХ век, остана само един вид царевица - MON 810 на Монсанто, който разполага с разрешение за култивиране с търговска цел в ЕС. Този би бил вторият.

В случаят с царевица 1507 на Пайъниър, ние решихме да изразим възражения, защото бяхме изненадани от позицията на Комисията да заеме положително становище, въпреки че 12 страни от ЕС бяха против и само шест гласуваха за одобрението.

Оценката на риска, направена от Европейския орган за безопасност на храните, показва, че някои чувствителни пеперуди и молци могат да бъдат застрашени, ако попаднат на прашец от царевица 1507. Въпреки това Пайъниър отказа да представи допълнителни документи за мерки за наблюдение и ограничаване на риска спрямо тези видове, които не са сред целите на модификацията.

Освен това Комисията защити решението, което е взела, с мотива, че е била заставена от решение на Европейския съд от септември 2013 г. Решението на Съда обаче е, че Комисията не е изпълнила задължението си да предприеме действия. Съдът не е спрял Комисията да представи предложение с препоръка да не се одобрява царевица 1507.

Искането за култивиране е направено през 2001 г. Очаквате ли окончателно решение от Съвета в скоро бъдеще?

Не можем да кажем кога ще бъде взето решение от Съвета. Това, което мога да кажа, е, че всяко одобрение за култивиране на генно модифицирани растения е сложно, тъй като винаги е трудно в Съвета да бъде постигнато (квалифицирано – бел.ред.) мнозинство за или против. По тази причина исканията могат да останат дълго време без окончателно решение.


Имат ли бъдеще генно модифицираните култури в Европа?

През юли 2013 г. Монсанто заяви, че изтегля висящите си искания за одобрение на нови видове генно модифицирани култури в Европа поради липса на бизнес перспективи за култивиране. Истина е, че регулативната среда е трудна, защото няколко страни-членки са против издаването на нови одобрения. Липсата на предоставени от индустрията доказателства за безопасността на новите генно модифицирани култури също не помага за разсейването на съмненията на европейските граждани. Затова според проучване на Евробарометър от 2010 година 61% от европейците са против разработването на генно модифицирани храни в Европа. Те смятат, че тези култури не носят изгода и не са безопасни.

Линк към публикацията:


http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/content/20140115STO32707/html/%D0%95%D0%9F-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0