09 септември 2016

9 СЕПТЕМВРИ 1944г. - ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА ЗА БЪЛГАРИЯСписък на безследно изчезналите през периода 9.ІХ- 31.ХІІ.1944 г. по области и околии според молбите, публикувани в Държавен вестник през 1945 и 1946 г.

(Списъкът ми беше любезно предоставен от д-р Любомира Вълчева)


Трите имена
Местонахождение по време на изчезването
Дата на изчезване
Държавен вестникСТАРОЗАГОРСКА ОБЛАСТ


Хасковска околияАлександър Стефанов Делчев
Хасково
15.Х.1944
51/1946

Ангел Александров Тенчев
Хасково
Х.1944
34/1946

Ангел Христозов Георгиев (Будаков)
Хасково
Х.1944
60/1946

Васил Добрев Бахчеванов
Хасково
13.Х.1944
107/1946

Георги Христев Георгиев
Хасково
ІХ.1944
34/1946

Господин Атанасов Файдаров
Хасково
Х.1944
34/1946

Димчо Бонев Севов
Хасково
Х.1944
279/1946

Кирил Христов
Хасково
17.Х.1944
152/1945

Коста Пасев Бойков
Хасково
Х.1944
224/1945

Петър Василев Варсанов
Хасково
13.Х.1944
104/1946

Сево Атанасов Севов
Хасково
20.ІХ.1944
141/1946

Стою Димитров Мантов
Хасково
14.Х.1944
279/1946

Христо Колев Шишков
Хасково
25.ІХ.1944
34/1946

свещ. Андон Василев Андонов
Брястово
26.Х.1944
178/1945

Паскал Райков Атанасов
Гарваново
25.ХІ.1944
76/1946

Анастас Иванов Гагалиев, 31г.
Горски извор
92/1946

Тодор Владев Желязков
Марийно
28.ІХ.1944
224/1945

Георги Петров Стойков
мина Марица
26.ІХ.1944
93/1946

Борис Маноцков Иванич
Раковски
1944
113/1946

Драган Ефтимов Антонов, 37г.
Раковски
2.Х.1944
288/1946

Златан Славов Йовчев, 21г.
Раковски
4.Х.1944
288/1946

Георги П. Медникаров, 52г.
Симеоновград
24.ХІ.1944
153/1946

Марко Делчев Паричков
Симеоновград
23.ХІ.1944
224/1945

Митю Христов Тепелиев
Симеоновград
ХІ.1944
273/1946

Никола Иванов Кирилов
Симеоновград
18.ХІІ.1944
247/1945

Харманлийска околияБорис Николов Бенчев Коларов
Харманли
6.Х.1944
224/1945

Димо Севов Бюлбюлев
Харманли
ІХ.1944
92/1946

Желю Василев Вълчанов
Харманли
сл.9.ІХ.1944
107/1946

Михаил Христов М(их)айлов
Харманли
9.ІХ.1944
250/1946

д-р Стефан Генов
Харманли
8.Х.1944
126/1945

Стефан Димитров Жечев
Харманли
ХІІ.1944
153/1946

Стефан Христозов Илиев
Харманли
9.Х.1944
273/1945

Стоян Димитров Стоянов
Харманли
17.ІХ.1944
250/1946

Яню Тодоров Милев
Харманли
8.Х.1944
273/1945

Койно Русев Костов
Българин
12.Х.1944
224/1945

Желязко Господинов Питев
Главан
сл.9.ІХ.1944
252/1945

Михал Димитров Йовчев
Главан
сл.9.ІХ.1944
252/1945

Ради Иванов Минчев
Главан
14.Х.1944
224/1945

Драгия Тодоров Тянев
Злати дол
7.Х.1944
224/1945

Петко Тянчев Марков
Злати дол
ІХ.1944
266/1946

Пеню Янков Пенев
Иваново
ІХ.1944
5/1946
Гено Добчев Динев
Йорданово
24.ІХ.1944
34/1946

Киро Георгиев Вълков
Медникарово
7.ІХ.1944
224/1945

Енчо Рачев Тодоров
Медникарово
21.ІХ.1944
224/1945

Радко Господинов Радков
Медникарово
Х.1944
224/1945

Нейко Кирев Вълков
Мъдрец
4.Х.1944
208/1945

свещ. Иван Койчев Попов
Мъдрец
Х.1944
224/1945

Бойчо Иванов Димитров
Помощник
сл.9.ІХ.1944
252/1945

Георги Иванов Лечев
Свирково
5.Х.1944
258/1946

Запрян Иванов Ганев
Свирково
Х.1944
279/1946

Иван Генев Василев
Свирково
Х.1944
258/1946

Баню Тянчев Марков
Фердинандово
ХІ.1944
266/1946

Тянчо Марков Гочев
Фердинандово
ХІ.1944
266/1946

Свиленградска околияТодор Ангелов Раев
Любимец
17.Х.1944
273/1945


Ивайловградска околияТодор Янков Мънев, 58г.
Ивайловград
5.Х.1944
271/1945

Златоградска околияДино Георгиев Бояджиев, 51г.
Златоград
15.ІХ.1944
241/1945

Кърджалийска околия


Киро Георгиев Арнаудов
Кърджали
25.ІХ.1944
159/1946

Стоян Димов Сарлов
Кърджали
18.Х.1944
273/1945

Иван Андонов Кундев
Комунига
11.Х.1944
56/1946

Казанлъшка околия


Георги Петков Стаматов
Казанлък
18.Х.1944
163/1946

Димитър Генчев Скордев
Казанлък
Х.1944
4/1946

Иван Христов Генчев
Казанлък
5.Х.19(44)
250/1946

Йончо Йорданов Йончев
Казанлък
163/1946

Пею Койчев Божков
Ветрен
5.Х.1944
250/1946

Петко Събчев Маринов
Горно Черковище
295/1945

 свещ. Стефан Т. Маринов
Крън
1.Х.1944
185/1945

 Новозагорска околияАтанас Димитров Ичев (Карата)
Нова Загора
163/1946

Диню Славов Радулов
Нова Загора
29.ІХ.1944
93/1946

Еремия Иванов Врангелов
Нова Загора
18.ХІ.1944
78/1946

Иван Димитров Марков
Нова Загора
11.ІХ.1944
267/1945

Никола Ив. Недев   
Нова Загора
9.ХІ.1944
53/1946

Диню Стоянов Господинов
Загорци
27.ІХ.1944
268/1945

Танчо Николов
Загорци
27.ІХ.1944
54/1946

Таню Петров Танчев
Караново
22.ІХ.1944
268/1945

Колю Дяков Георгиев
Твърдица
ІХ.1944
208/1945

Дечо Иванов Чиликов
Стоил войвода
29.ІХ.1944
42/1946

Диню Стоянов Господинов
Стоил войвода
27.ІХ.1944
218/1945

Пано Генов Кесеров
Стоил войвода
26.ІХ.1944
260/1945

Петко Велев Стоилов
Стоил войвода
26.ІХ.1944
278/1945

Старозагорска околия


Атанас Сандев
Стара Загора
3.Х.1944
178/1945

Ганю Първов Колев Фитков
Стара Загора
8.Х.1944
186/1946

Георги Стефанов Гюров
Стара Загора
сл.9.ІХ.1944
260/1945

Гочо Иванов Гочев Тагалешев
Стара Загора
4.Х.1944
250/1946

Димитър Тодоров Лангазов
Стара Загора
8.Х.1944
5/1946

Драгни Кирев Анастасов
Стара Загора
13.ХІ.1944
14/1946

инж. Иван Иванов Бакалов
Стара Загора
4.Х.1944
78/1946

Йовчо Георгиев Алагьозов
Стара Загора
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Кирил Господинов Тенев
Стара Загора
17.Х.1944
186/1946

Крум Стефанов Тръпков
Стара Загора
2.Х.1944
76/1946

Мирю Първов Колев
Стара Загора
5.Х.1944
208/1945

Наню Колев Фурнаджиев
Стара Загора
Х.1944
268/1945

Пенка Тодорова Зографова
Стара Загора
237/1946

Петко Илиев Вълчев
Стара Загора
нач.Х.1944
295/1945

Симеон Стефанов Попов
Стара Загора
10.ІХ.1944
76/1946

Спас Маринов Константинов
Стара Загора
18.ХІ.1944
225/1945

Стефан Русев Кръстев
Стара Загора
3.Х.1944
295/1945

Цветан Атанасов Брашнаров
Стара Загора
30.ХІІ.1944
186/1946

Ценю Велев Христов
Белчево
16.ІХ.1944
185/1945

Илия Колев Марков
Дъбрава
14.ІХ.1944
178/1945

Ганчо Кънев Колев Лошев, 43г.
Дълбоки
15.ІХ.194(4)
9/1946

Неделчо Демирев
Дълбоки
9.ІХ.1944
133/1946

Стефан Ст. Карамихалев
Дълбоки
ІХ.1944
208/1945

Стоян Михалев Карамихалев
Дълбоки
ІХ.1944
208/1945

Стоян Иванов Маслов
Змеево
29.ІХ.1944
92/1946

Димо Стоилов Колев
Маджерито
ІХ.1944
208/1945

Колю Георгиев Колев
Маджерито
ІХ.1944
208/1945

Влади Танев Атанасов
Оборите
ІХ.1944
208/1945

Желязко Славов Стоянов
Оборите
213/1945

Илия Белчев Кьойбашиев
Оряховица
19.ІХ.1944
178/1945

свещ. Борис Георгиев Вълканов
Свети Кирилово
30.ІХ.1944
185/1944

Александър Ангелов Янчев
Сладък кладенец
13.ХІ.1944
270/1946

Илия Ганчев Симонов, 67г.
Черково
3.Х.1944
94/1946

Диню Димов Тарслов
Ястребово
1.Х.1944
260/1945

Чирпанска околия
Антон Петрунов
Чирпан
5.Х.1944
54/1946

Васил Петров Маджаров
Чирпан
сл.9.ІХ.1944
247/1945

Петко Василев Митев
Чирпан
161/1946

Стефан Малешев
Чирпан
2.Х.1944
293/1946

Стойчо Т. Златаров
Чирпан
сл.9.ІХ.1944
102/1946

Тодор Стефанов Бандърмалиев
Чирпан
12.Х.1944
53/1946

свещ. Никола Георгиев Вълков
Верен
27.ІХ.1944
49/1946

Джанко Томов Дасев
Войниците
6.Х.1944
54/1946

Дженко Димитров Попов
Войниците
6.Х.1944
53/1946

Йовчо Димитров Димов
Войниците
6.Х.1944
49/1946

Стоян Делев Пашев
Войниците
6.Х.1944
54/1946

Стоян Стефанов Попаров
Войниците
8.Х.1944
79/1946

Таню Иванов Стайнов
Войниците
6.Х.1944
54/1946

Делчо Петков Димов
Голобрадово
20.ІХ.1944
165/1946

Владимир Димитров Крокодилов
Голям дол
30.ІХ.1944
79/1946

Иван Маринов Дачев
Голям дол
12.ІХ.1944
208/1945

Никола Маринов Златанов
Голям дол
9.ХІ.1944
239/1945

Слави Петров Славов
Голям дол
10.ХІ.1944
292/1945

Ангел Димитров Петков
Гранит
14.ХІІ.1944
295/1946

Никола Трифонов Митев
Гранит
30.ІХ.1944
6/1946

Атанас Казаков
Малко Борисово
5.Х.1944
53/1946

Димитър Денев Дошев
Малко Борисово
6.Х.1944
76/1946

Иван Ненчев Коркулаков
Малко Борисово
30.ІХ.1944
206/1945

Илия Ив. Попов
Малко Борисово
30.ІХ.1944
206/1945

Желю Димов
Малко Търново
Х.1944
208/1945

Иван Танев Русев
Медово
20.ІХ.1944
165/1946

Миню Атанасов Филипов
Медово
14.ХІ.1944
68/1946

Пейо Желев Караколев
Медово
ХІ.1944
157/1945

Георги Минчев Аврамов
Могилово
15.ІХ.1944
79/1946

Георги Минев Димов
Нова махала
24.ІХ.1944
78/1946

Маню Игнатов Тотев
Нова махала
12.ІХ.1944
260/1945

Моню Петков Димитров
Нова махала
5.ХІ.1944
250/1946

Стоян Иванов Кисьов
Нова махала
4.Х.1944
78/1946

Душо Георгиев
Омурово
8.ХІ.1944
49/1946

Еню Дженев Енев
Омурово
9.Х.1944
49/1946

Колю Георгиев Христов
Омурово
9.Х.1944
49/1946

Нейко Тотев
Омурово
8.Х.1944
53/1946

Петър Тонев Калчев
Омурово
7.ХІ.1944
53/1946

Стоян Христов
Омурово
8.Х.1944
79/1946

Теню Христев
Омурово
9.ІХ.1944
53/1946

Миле Генов Георгиев, 52г.
Опълченци
23.ІХ.1944
157/1945

Тодор Петров Зилянов
Оризово
14.Х.1944
49/1946

Тотю Станчев Матевски,56г.
Православ
(1)9.Х.1944
158/1945

Петър Павунов Крантов
Радомир
21.Х.1944
169/1946

Колю Нунев Костадинов
Рупките
6.Х.1944
2/1946

Йовче Димитров Йовчев, 59г.
Скобелево
14.Х.1944
153/1945

Колю Христев Илиманов
Черна гора
14.Х.1944
92/1946

Делчо Бонев Арнаудов
Черноконево
20.ІХ.1944
293/1946

Милко Петков Даскалов
Черноконево
16.ІХ.1944
178/1945

Петко Даскалов
Черноконево
16.ІХ.1944
178/1945

Борисовградска околияАнгел Димитров Папазов
Борисовград
17.Х.1944
244/1946

Христо Николов Гаделев
Борисовград
сл.9.ІХ.1944
295/1946


СОФИЙСКА ОБЛАСТАлександър Васев Мазнев
София
20.ІХ.1944
277/1945

Александър Ганчев Банов
София
25.ІХ.1944
194/1946

Александър Исаев Попов
София
9.ІХ.1944
10/1946

Александър Йосифов Атов
София
10.Х.1944
225/1945

Александър Савов
София
6.Х.1944
33/1946

Александър Стоименов Иванов
София
10.Х.1944
194/1946

Анани И. Видимски
София
4.ХІІ.1944
252/1945

Ангел Велев Левачки
София
31/1946

Ангел Цветков Станков
София
11.ІХ.1944
244/1945

Асен Георгиев Иванов
София
1.Х.1944
159/1946

Асен Георгиев Кирков
София (Радомир)
14.ІХ.1944
215/1945

Асен Георгиев Христов
София
19.Х.1944
294/1945

Асен Димитров Поппанчев
София
12.ІХ.1944
43/1946

Асен Ефтимов Николов
София
28.ІХ.1944
202/1945

Асен Михайлов Щилянов
София
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Асен Петров Николов
София
Х.1944
100/1946

Асен Стефанов Голюбов, 48г.
София
сл.9.ІХ.1944
83/1946

Аспарух Андонов Киров, 35г.
София
10.Х.1944
298/1945

Аспарух Маринов Чешмеджиев
София
29.ІХ.1944
258/1945

Атанас Василев Кантарджиев
София
5.Х.1944
61/1946

д-р Атанас Стефанов Дюстабанов
София
20.ХІ.1944
159/1946

Атанас Стойчев Добрев
София (Разград)
9.ІХ.1944
264/1946

Бедрос Вартан Балъкчиян
София
3.ХІ.1944
70/1946

Благой Александров
София
8.Х.1944
31/1946

Богдан Еленков Манчев
София
10.ІХ.1944
107/1946

Борис Алексиев Жотев
София
14.Х.1944
10/1946

Борис Атанасов Бобев
София, Княжево
5.Х.1944
257/1945

Борис Атанасов Гаевски
София
25.ІХ.1944
159/1945

Борис Василев Матеев
София
18.ІХ.1944
184/1945

Борис Георгиев Тодоров
София
5.Х.1944
253/1946

Борис Киров Панов
София
3.Х.1944
76/1946

Борис Милев Тасков
София
20.ІХ.1944
283/1945

Борис Павлов Боровички
София
3.Х.1944
245/1945

Борис Руменов (Борю Зевзека)
София
8.Х.1944
208/1945

Борис Стефов Велев
София
25.ІХ.1944
95/1946

Борис Христов Ножаров
София
11.ІХ.1944
61/1946

Борислав Андонов Христов
София
29.ІХ.1944
255/1945

Борислав Вл. Кубуров
София
13.ХІ.1944
194/1946

Боян Петров Гранджев
София
5.ХІІ.1944
306/1945

Боян Стоянов Кабранджиев
София
30.ІХ.1944
264/1945

Васил Атанасов Пулев
София
15.ХІІ.1944
84/1946

Васил Велков Секов
София
9.ІХ.1944
283/1945

Васил Димитров Оцетов
София
2.Х.1944
28/1946

Васил Иванов Джамбазов
София
17.ІХ.1944
95/1946

Васил Матеев Шапошниченко
София
22.ІХ.1944
194/1946

Васил Минков Шошков
София
2.ХІІ.1944
253/1946

Васил Монев Симеонов
София
18.Х.1944
194/1946

Васил Ст. Бъчваров
София
10.Х.1944
306/1945

Васил Тодоров Тупарев
София
14.ХІ.1944
76/1946

Васил Христов Домусчиев
София
21.ХІІ.1944
60/1946

Василка Стоянова Биберова
София
Х.1944
84/1946

Ватю Тончев Илиев
София
сл.9.ІХ.1944
65/1946

Велин Иванов Георгиев
София
7.ХІ.1944
109/1946

Величко Симеонов Абаджиев
София
8.Х.1944
83/1946

Велко Николов Спанчев
София
28.ІХ.1944
20/1946

Велю Илиев Томов
София
2.Х.1944
95/1946

Венко Бонев Ненов
София
1.ХІ.1944
304/1945

Вера Данаилова Янкова
София
16.ІХ.1944
215/1946

Верен Александров Карагьозов
София
Х.1944
76/1946

Веселин Спасов Иванчев
София
13.ІХ.1944
78/1946

Владимир Василев Дипчев
София
10.Х.1944
31/1946

Владимир Василев Токев
София
18.ІХ.1944
89/1946

Владимир Димов Лазаров
София
6.Х.1944
291/1946

Владимир Иванов Бояджиев
София
19.ІХ.1944
27/1946

инж. Владимир Иванов Иванов, 52г.
София
5.Х.1944
255/1945

Владимир Йонов Дончев
София
27.ІХ.1944
261/1946

Владимир Лазаров Станев
София
13.ІХ.1944
283/1945

Владимир Маринов Станев
София
сл.9.ІХ.1944
60/1946

Владимир Петков Данев
София (Щип)
9.ІХ.1944
215/1945

Владимир Петров Арнаудов
София
нач.Х.1944
245/1945

Владимир Христов Дервишов
София
13.ХІ.1944
77/1946

Ганчо Русев Михайлов
София
сл.9.ІХ.1944
107/1946

Гарабед Саркис Пораджиян
София
6.Х.1944
89/1946

Георги Александров Османков
София
29.ІХ.1944
281/1945

Георги Атанасов Тановски
София
27.ІХ.1944
245/1945

Георги Божилов Захариев
София
16.ІХ.1944
54/1946

Георги Донев Тонев
София
6.ХІ.1944
244/1945

Георги Иванов Георгиев
София
сл.9.ІХ.1944
61/1946

Георги Иванов Манчев Ганчев
София
13.ІХ.1944
1/1946

Георги Йорданов Кирков
София
25.ІХ.1944
60/1946

Георги Константинов Иванов
София
23.ІХ.1944
238/1945

Георги Коцев Нешев
София
25.ІХ.1944
89/1946

Георги Михайлов Бурушев
София
29.ІХ.1944
222/1945


инж. Георги Николов Ясников
София
4.Х.1944
159/1946

Георги Петров Краснарев
София
28.ІХ.1944
291/1945

Георги Петров Манев, 49г.
София
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Георги Петров Панчев
София
1.ХІ.1944
31/1946

Георги Попкръстев
София
3.Х.1944
162/1946

Георги Радев Дринчев
София
21.ІХ.1944
125/1946

Георги Стайков Димов
София, Връбница
сл.9.ІХ.1944
134/1946

Георги Стефанов Георгиев
София
4.Х.1944
153/1945

Георги Стоичков Кюркчийски
София
24.ХІІ.1944
31/1946

Георги Тасев Павлов
София
27.ІХ.1944
125/1946

Георги Тодоров Танев
София
4.Х.1944
194/1946

Георги Ташков Киселички
София
ХІІ.1944
15/1946

Герго Лилов Петров
София
20.ІХ.1944
78/1946

Горан Гайдаров
София
ІХ.1944
245/1945

Григор Ив. Прибегайлов
София
1.Х.1944
111/1946

Гроздан Петров Янакиев
София
ХІ.1944
33/1946

Гуидо Херман Пиете
София
9.ІХ.1944
243/1945

Гълъб Христов Колев
София
4.Х.1944
159/1946

Гюла Александър Хегедюш
София
29.ІХ.1944
306/1945

Дежо Александър Хегедюш
София
29.ІХ.1944
11/1946

Димитър Алексиев Димов
София
28.ІХ.1944
95/1946

Димитър Гаврилов Гуджев
София
6.Х.1944
224/1945

Димитър Георгиев Йоцев
София, Бояна
4.Х.1944
82/1946

д-р Димитър Георгиев Портарски,51г
София
1.Х.1944
277/1945

Димитър Димов Алексиев
София
28.ІХ.1944
206/1946

Димитър Иванов Андонов
София, Княжево
12.ІХ.1944
300/1945

Димитър Иванов Бакърджиев
София
26.ІХ.1944
250/1945

Димитър Иванов Докузанов
София
295/1945

Димитър Иванов Настев
София
4.Х.1944
84/1946

Димитър Иванов Радичев
София
19.Х.1944
31/1946

Димитър Илиев Христов Ачков
София
10.ІХ.1944
252/1945

Димитър Манасиев Киселички
София
сл.9.ІХ.1944
194/1946

Димитър Маринов Ничев
София
10.ХІ.1944
54/1946

Димитър Марков Михов
София
23.Х.1944
76/1946

Димитър Матеев Стоянов
София
21.ХІІ.1944
3/1946

Димитър Наков Митов
София
26.ІХ.1944
277/1945

Димитър Николаев Драгнев
София
кр.ІХ.1944
230/1946

Димитър Пешев
София
125/1946

Димитър Проданов Попов
София
29.ІХ.1944
27/1946

Димитър Сотиров Митрушев
София
28.ІХ.1944
33/1946

Димитър Спиридонович Майстренко
София
кр.ІХ.1944
21/1946

Димитър Тодоров Ганчев
София
сл.9.ІХ.1944
225/1946

Димитър Христов Петров
София
21.ІХ.1944
54/1946

Димитър Цонев Мутафчиев
София
23.ІХ.1944
222/1945

Димо Ст. Шиваров
София
8.Х.1944
161/1946

Дино Танов Андонов
София
25.Х.1944
290/1945

Добри Пе(нев) Радев
София
9.Х.1944
298/1946

свещ. Евстати Витошки
София, Бояна
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Елена Александрова Кавтарадзе
София
27.ХІІ.1944
76/1946

Емил Георгиев Трайков
София
25.ІХ.1944
139/1946

Емил Панчев Михайлов
София
6.ХІ.1944
283/1946

Емил Симеонов Захариев
София
13.ІХ.1944
3/1946

Ертугрул Абдур Кадир
София
кр.ІХ.1944
252/1945

Ефрем Алексиев Пършоров
София
ІХ.1944
306/1945

Зджислав Франсоа Зембжуски
София
Х.1944
134/1946

Здравко Минчев
София
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Златка Кирова Йонева
София, Драгалевци
сл.9.ІХ.1944
151/1946

инж. Иван Антонов Попгеоргиев
София
29.ІХ.1944
194/1946

Иван Василев Икономов
София
11.ІХ.1944
224/1945

Иван Василев Чомов
София
12.ІХ.1944
194/1946

Иван Владимиров Атанасов
София
1944
10/1946

Иван Георгиев Балкански
София
18.ХІ.1944
236/1946

Иван Георгиев Бицаджиев
София
27.ХІІ.1944
76/1946

Иван Георгиев Тошев
София
4.ХІІ.1944
281/1944

Иван Димитров Грамов
София (Златица)
5.Х.19(44)
239/1946

Иван Замфиров Йончев
София
11.ІХ.1944
264/1945

Иван Иванов Колчев
София
сл.9.ІХ.1944
204/1945

Иван Илиев Антов
София
2.ІХ.1944
245/1945

Иван Константинов Иванов
София
6.Х.1944
84/1946

Иван Константинов Фичев
София
5.Х.1944
253/1946

Иван Манолов Шуманов
София
нач.Х.1944
281/1946

Иван Николов Иванов
София
25.Х.1944
84/1946

Иван Панайотов Ачкаканов
София
8.ХІІ.1944
194/1946

Иван Петров Платнаров
София
28.ІХ.1944
222/1945

Иван Ризанов
София
Х.1944
15/1946

Иван Стефанов Бабев,41г.
София
27.ІХ.1944
28/1946

Иван Стефанов Ранков
София (избягал на 11.ХІІ)
5.ХІІ.1944
306/1945

Иван Стефанов Хаджитипев
София
6.Х.194(4)
3/1946

Иван Тодоров Алексиев
София
30.ІХ.1944
278/1946

Иван Тодоров Гьошев
София
163/1946

Илия Бонев Иванов
София
24.Х.1944
305/1945

Илия Спасов Биров
София
22.Х.1944
136/1946

Йордан Андонов Бадев
София
20.ІХ.1944
78/1946

Йордан Атанасов Джогански
София
5.Х.1944
264/1945

Йордан Крумов Найденов
София
29.ІХ.1944
29/1946

Йорданка Драгомир Тодорова
София
кр.1944
159/1946

Йосиф Стефанов Бъчваров
София
27.ІХ.1944
138/1946

Калистър Костов Хамамджиев
София
28.ІХ.1944
125/1946

Каран Марков Алтимиров
София
18.ІХ.1944
124/1946

д-р Карл Херман Отто
София
28.ІХ.1944
118/1945

Кирил Божилов
София
23.ІХ.1944
54/1946

Кирил Вълков Чолаков
София
10.Х.1944
250/1945

Кирил Димитров Миленков
София
10.ІХ.1944
9/1946

Кирил Дончев Минчев
София
28.ІХ.1944
54/1946

Кирил Иванов Киров
София
29.ІХ.1944
60/1946

Кирил Христов Иванов
София
3.Х.1944
256/1946

Кирил Цветанов Деспотов
София
11.ІХ.1944
225/1945

Константин Николов Василев
София
кр.ІХ.1944
137/1946

Константин Петров Коцев
София
2.Х.1944
196/1945

Константин Спасов Тричков
София
28.ІХ.1944
54/1946

Константин Тодоров Златанов
София
кр.Х.1944
206/1946

Коста Александров Пармаков
София
22.ІХ.1944
54/1946

Коста Николов Димитров
София
сл.9.ІХ.1944
95/1946

Коста Спиров Никушев
София
4.Х.1944
97/1946

Коста Танчев Гюмбабов
София
4.ХІ.1944
100/1946

Костадин Димитров Кръстев
София
15.ІХ.1944
298/1946

Костадин Стефанов Тончев
София
5.Х.1944
298/1945

Косто Георгиев Гицов
София
1944
224/1945

Коце Баламезов
София
29.ІХ.1944
237/1945

Крум Зарев Дойчев
София
8.Х.1944
238/1945

Крум Николов Наумов
София
26.ІХ.1944
43/1946

Крум Рангелов Иванов
София
29.ІХ.1944
44/1946
Крум Спасов Дойчинов
София
25.Х.1944
58/1946

Крум Станимиров Манев
София
28.ІХ.1944
286/1945

Кръстю В. Коларов
София
сл.9.ІХ.1944
139/1946

Кръстю Костов Иванов, 47г.
София
11.ІХ.1944
20/1946

Лазар Петков Павлов
София
2.ХІІ.1944
33/1946

Лалю Илиев Делидимов
София
6.Х.1944
150/1946

Ленко Стоянов Ганчев
София
5.Х.1944
286/1945

Леонид Григоров Тинин
София
8.Х.1944
291/1945

Леонид Феодорович Станчулов
София
сл.9.ІХ.1944
300/1946

Любен Апостолов
София
3.Х.1944
20/1946

Любен Иванов Келчев
София
9.ІХ.1944
224/1945

Любомир Ангелов Тодоров
София
сл.9.ІХ.1944
134/1946

Любомир Младенов Ненчев
София
14.Х.19(44)
194/1946

Любомир Николов Калиманов
София
1.ХІІ.1944
119/1946

Любомир Попилиев Тилов
София
10.ХІ.1944
120/1946

Любомир Симеонов Вакъвчиев
София
7.Х.1944
160/1945

Малин Зарев
София
20.ХІ.1944
300/1946

Манчо Благоев Димитров
София
23.ІХ.1944
269/1946

Марин Братанов Изворски
София
22.­ІХ.1944
44/1946

Марин Василев Бечев
София
4.Х.1944
58/1946

Марин Иванов Дилчев
София
кр.ІХ.1944
43/1946

Марко Калчев Георгиев
София
3.Х.1944
204/1945

Марко Николов Драганов
София
12.Х.1944
202/1945

Методи Парашкевов Мангов
София
11.Х.1944
84/1946

Миладин Йорданов
София
6.Х.1944
224/1945

Милан Христов Гюрлуков
София
9.ІХ.1944
262/1945

Милчо Миланов Петрунов
София
сл.9.ІХ.1944
58/1946

Милутин Василев Петров
София
20.ІХ.1944
119/1946

Минчо Тодоров Чолаков
София
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Митко Ненов Мишев
София
9.ІХ.1944
245/1945

Михаил Ангелов Янков
София
18.ІХ.1944
295/1945

инж. Михаил Георгиев Капчев
София
Х.1944
43/1946

Михаил Евгениев Горянски
София
Х.1944
54/1946

Михаил Иванов Рачев
София
12.ІХ.1944
10/1946

Младен Алексов Богоев
София (Кюстендил)
16.ІХ.1944
244/1945

Найден Васев Георгиев
София
15.Х.1944
77/1946

Неделко Панев Неделков
София
26.Х.1944
27/1946

Неделко Станоев Недялков
София
23.ІХ.1944
65/1946

Ненчо Илиев Ненов
София
4.Х.1944
225/1945

д-р Нестор Иванов Йонков
София
19.ХІІ.1944
291/1946

Никифор Миланов Стоилков
София
20.Х.1944
154/1945

Никола Александров Златарски
София
215/1945

Никола Асенов Панчев
София
18.ІХ.1944
43/1946

Никола Боянов Новков
София
кр.ІХ.1944
194/1946

Никола Василев Бранков
София
7.Х.1944
262/1945

Никола Василев Икономов
София
30.ІХ.1944
225/1945

Никола Геров Душков
София
13.Х.1944
245/1945

Никола Гешев Михов
София
Х.1944
306/1945

Никола Димитров Джонев, 43г.
София
29.ІХ.1944
16/1946

Никола Динев Христов
София
Х.1944
294/1945

Никола Кочов Марковски
София
21/1946

Никола Йонков
София
1.Х.1944
224/1945

Никола Николов Щараков
София
9.ІХ.1944
286/1945

Никола Сотиров Миладинов
София
29.ІХ.1944
260/1945

Никола Христов Шекеров
София
11.Х.1944
264/1945

Никола Христосков Доцев
София
5.Х.1944
296/1945

Николай Димитров Закръджевски
София
нач.Х.1944
54/1944

Николай Михайлов Момчилов
София
20.Х.1944
194/1946

Николай Петров Даваджиев
София
2.ХІ.1944
31/1946

арх.Николай Христов Янакиев
София
28.ІХ.1944
295/1945

Павел Ананиев Манолов
София
Х.1944
58/1946

Павел Йосифов Гигов
София
12.Х.1944
31/1946

Павел К. Неф
София
5.Х.1944
64/1946

Павел Николов Мичков, 35г.
София
6.Х.1944
54/1946

Павел Тодоров Георгиев
София
20.Х.1944
194/1946

Панайот Ноев Томов
София
7.Х.1944
225/1946

Пане Иванов Бичев
София
5.Х.1944
255/1945

Петко Желев Петков
София
5.Х.1944
260/1945

Петко Тодоров Стойков   
София
7.Х.1944
140/1946

Петър Ат. Кулов
София
12.ІХ.1944
133/1946

Петър Василев Пулев
София
10.ХІ.1944
202/1946

Петър Велинов Андреев
София
14.ІХ.1944
283/1945

Петър Георгиев Бакалов
София
4.Х.1944
43/1946

Петър Георгиев Петров, 25г.
София
нач.ІХ.1944
215/1945

Петър Георгиев Чакмаков
София
3.Х.1944
286/1945

Петър Димитров Георгиев
София
13.Х.1944
139/1946

Петър Димитров Симов
София
18.Х.1944
70/1946

Петър Енев Топалов
София
9.ІХ.1944
258/1945

Петър Иванов Николчев
София
29.ІХ.1944
95/1946

Петър Киров Генков
София
нач.Х.1944
218/1945

Петър Кръстев Кънев
София
25.Х.1944
70/1946

Петър Наумов Мазников
София
30.ІХ.1944
125/1946

Петър Николов Желявски
София
20.ХІІ.1944
139/1946

Петър Параскевов Краснарев
София
28.ІХ.1944
84/1946

Петър Славов Малинов
София
1.Х.1944
194/1946

Петър Стойчев Бакалов
София, Горна баня
22.Х.1944
283/1945

Ради Димитров Тодоров
София
26.ІХ.1944
136/1946

Рангел Динев Кръстев
София
28.ІХ.1944
76/1946

Рангел (Рашо) Митов Маринков
София, Владая
9.Х.1944
125/1946

Ребека Гершон Бенатав
София
1.Х.1944
100/1946

Светослав Василев Добринов
София
21.Х.1944
27/1946

Светослав Иванов Паскалев
София
11.ІХ.1944
296/1945

Светослав Станчев Найденов
София
31.Х.1944
111/1946

Серафим Фердинандов Фукс
София
22.ІХ.19(44)
64/1946

Сергей Александров Берегов
София
3.Х.1944
206/1946

Сергей Фотев Ячмеников
София
27.ІХ.1944
3/1946

Семо Недков Чолаков
София
9.ІХ.1944
264/1945

Симеон Василев Въжаров
София
27.Х.1944
54/1946

Симеон Груев Груев
София
22.ІХ.1944
76/1946

Симеон Христов Топузанов
София
Х.1944
23/1946

Симеон Ценев Георгиев
София
1.Х.1944
293/1945

Слави Велинов Четкаров
София
3.Х.1944
95/1946

Слави Йовчев Бурджев
София
21.ІХ.1944
95/1946

Славчо Колев Славчев
София, Княжево
ІХ.1944
245/1945

Смил Евстратиев Ангелов
София
2.Х.1944
260/1945

Сокол Алексиев Антонов
София
4.Х.1944
306/1945

Сребро Иванов Гилев
София
10.ІХ.1944
250/1945

Стамен Антонов Тодоров
София
24.Х.1944
252/1945

Станимир Спасов Стоянов
София
20.Х.1944
293/1945

Стефан Йорданов Сантурджиев
София
13.ХІ.1944
60/1946

Стефан Ненчов Стрелков, 50г.
София
14.ІХ.1944
54/1946

Стефан Николов Селафимов
София, Княжево
27.ІХ.1944
281/1945

Стефан Петров Пенев Хасанларски
София
25.ІХ.1944
100/1946

Стефан Петров Хаджикръстев
София
9.Х.1944
54/1946

Стефан Страшимиров Ризов
София
ІХ.1944
77/1946

Стойне Насев Панагонов
София
1.ХІ.1944
300/1945

Стоян Вангелов Христов
София
6.Х.1944
28/1946

Стоян Василев Градинаров
София
Х.1944
54/1946

Стоян Стойчев Груев
София
16.ІХ.1944
16/1946

Страшимир Панайотов Галашев
София
24.ХІІ.1944
84/1946

Теодора Григорова Начович
София
Х.1944
95/1946

Тодор Димитров Янев
София
28.Х.1944
127/1946

Тодор Костов Василев
София
5.Х.1944
245/1945

Тодор Лулчев Клисаров
София
Х.1944
33/1946

Тодор Мадов Пакшин
София
2.Х.1944
165/1946

инж. Тодор Панев
София
3.Х.1944
31/1946

Тодор Петров
София
сл.9.ІХ.1944
125/1946

Тодор Петров Гранджев
София
5.ХІІ.1944
306/1945

Тодор Симеонов Табаков
София
1.ХІ.1944
291/1946

Тодор Стефанов Кърсердаров
София
6.ІХ.1944
245/1945

Тодор Томов Иванов
София
ІХ.1944
54/1946

инж. Тодор Христов Лефтеров
София
10.Х.1944
31/1946

Тотю Йорданов Тотев
София
25.Х.1944
296/1945

Тошо Стоилов Тошков
София
23.ІХ.1944
225/1945

Трайко Стоянов Георгиев
София, Горна баня
22.Х.1944
54/1946

д-р Филип Атанасов Попов
София, Горна баня
20.Х.1944
298/1945

Франц Антонов Щеренгер
София
1.Х.1944
85/1946

Франц Богомил Меншик
София
16.­ІХ1944
95/1946

Харалампи Алексов Савов
София
30.Х.1944
83/1946

Херман Поле
София
29.ІХ.1944
237/1945

Христо Вельов Реджов
София
1.Х.1944
77/1946

Христо Григоров Спиридонов
София
3.Х.1944
255/1945

Христо Димитров Дончев
София
29/1944
194/1946

Христо Димитров Николов   
София
14.ІХ.1944
125/1946

Христо Марков Панов
София
29.ІХ.1944
129/1946

Христо Николов Кръстев
София
24.ІХ.1944
60/1946

Хубан Хараланов Пеев
София
3.Х.1944
284/1945

Цветко Манов Цветков
София
9.ІХ.1944
257/1945

Цветко Христов Бошнаков
София
29.ІХ.1944
278/1946

Цветко Стоянов Цветков (Магеров),47г.
София
20.ІХ.1944
62/1946

Цвятко Христов Кръстев
София
2.Х.1944
238/1945

Ценко Георгиев Стоилов
София
6.Х.1944
291/1945

Цоню Ив. Сираков
София, Горна баня
16.Х.1944
224/1945

Щилян Панайотов Кавлаков
София
14.ІХ.1944
252/1945

Юрий Иванов Ломашин
София
25.ХІІ.1944
54/1946


Софийска селска околияКирил Христов Илков
Алдомировци
27.ХІІ.1944
237/1945

Атанас Калчев Митрев
Банкя
21.ІХ.1944
291/1945

Георги Иванов Петров
Банкя
22.ІХ.1944
295/1945

Григор Костов Миланов
Банкя
23.ІХ.1944
295/1945

Драгомир Иванов Петров
Банкя
22.ІХ.1944
295/1945

Иван Василев Маринов
Банкя
22.ІХ.1944
54/1946

Иван Рачев Минчев
Банкя
23.ІХ.1944
206/1946

свещ. Исак Панайотов
Банкя
23.ІХ.1944
296/1946

Славей Костов Брашованов
Банкя
8.ХІ.1944
10/1946

Янаки Велев Илиев
Банкя
22.ІХ.1944
196/1946

Виден Митов Аначков
Безден
3.ХІ.1944
202/1945

Богдан Симеонов Тотев
Ботунец
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Крум Стоянов Попов
Гурмазово
27.ХІІ.1944
76/1946

Васил Николов Кюркчийски
Долни Лозен
4.Х.1944
84/1946

Стоян Николов Кюркчийски
Долни Лозен
4.Х.1944
84/1946

Асен Павлов Радев
Дреново
Сл.9.ІХ.1944
225/1946

Златко Петров Манолов
Клисура
10.Х.1944
194/1946

Владимир Захаринов Спасов
Михайлово
28.ІХ.1944
306/1945

Тодорин Вълчев Тодоров
Курило
сл.9.ІХ.1944
58/1946

Борис Христов Панков
Локорско
17.ІХ.1944
104/1946

Геко Киров Пърпов
Локорско
18.ІХ.1944
31/1946

Георги Стоянов Андреев
Локорско
18.ІХ.1944
43/1946

Цветан Гьошев Гундеров
Локорско
15.ІХ.1944
244/1945

Никола Григоров Вучков
Петърч
28.ІХ.1944
119/1946

Михаил Лазаров Попов
Пожарево
19.Х.1944
140/1946

Емил Петров Масларов
Своге
20.ІХ.1944
262/1945

Георги Алексиев Георгиев
Сливница
9.ІХ.1944
257/1945

Георги Ценков
Суходол
19.ІХ.1944
76/1946

Благой Кръстанов Гелков
Челопечене
9.Х.1944
302/1946

Станоя Иванов Славчев
Чепинци
17.ІХ.1944
83/1946

Стефан Неделков Йорданов Кьосев
Чепинци
кр.1944
253/1946

Трайко Колев Гърков
Чепинци
29.ІХ.1944
43/1946

Годечка околия


Асен Павлов Модев
Букоровци, годечко
20.Х.1944
293/1945

Никола Найденов Станков
Букоровци, годечко
9.ІХ.1944
6/1946


Новоселска околияВелю Колев Тотев
Новоселци
6.Х.1944
215/1946

Георги Владов Кьосев
Новоселци
сл.9.ІХ.1944
194/1946

Димитър Петров Сираков
Новоселци
6.Х.1944
77/1946

Методи Спасов Иванов
Новоселци
25.ІХ.1944
79/1946

Никифор Димитров Георгиев
Новоселци
29.ІХ.1944
83/1946

Асен Костов Тодоров
Априлово
9.ІХ.1944
296/1945

Боне Стойнев Стойнов, 28г.
Априлово
13.ІХ.1944
84/1946

Симеон Иванов Костов, 28г.
Априлово
26.ІХ.1944
77/1946

Иван Тодоров Богданов
Белопопци
сл.9.ІХ.1944
196/1945

Петър Стоянов Гащеров
Белопопци
13.ІХ.1944
286/1945

Константин Йотов Боцев
Белопопци
сл.9.ІХ.1944
196/1945

Цветан Пенев Богданов
Белопопци
сл.9.ІХ.1944
197/1945

Богдан Тодоров Богданов
Белопопци
сл.9.ІХ.1944
197/1945

Георги Петков Георгиев
Белопопци
сл.9.Х.1944
222/1945

Серафим Петков
Богданлия
11.ІХ.1944
296/1945

Симеон Стоянов
Богданлия
11.ІХ.1944
222/1945

Стойко Младенов Видолов
Богданлия
11.ІХ.1944
109/1946

Иван Стойков
Ботуля (?)
11.ІХ.1944
100/1946

Димитър Панчев Стоянов
Бусманци
9.ІХ.1944
293/1945

Иван Цолов Станев
Бусманци
12.ХІІ.1944
97/1946

Минко Николов Тотев
Бусманци
12.ХІІ.1946
194/1946

Георги Лазаров Георгиев
Бухово
9.ІХ.1944
54/1946

свещ. Георги Попвеличков
Бухово
24.Х.1944
296/1945

Димитър Николов Стоянов
Гайтанево
15.ІХ.1944
77/1946

свещ. Андрей Иванов Стаменов
Горна Малина
18.ХІ.1944
283/1945

Димитър Иванов Джамбазки
Горна Малина
1.Х.1944
16/1946

Иван Петков Бозаджийски
Горна Малина
14.ІХ.1944
286/1945

Ценко Зафиров Стоянов
Горна Малина
14.ІХ.1944
286/1945

Атанас Марков Тодоров
Григорево
11.ІХ.1944
84/1946

Кирил Велков Малинов, 32г.
Доганово
29.ІХ.194(4)
3/1946

Цене Андонов Панов, 32г.
Доганово
5.ІХ.1944
295/1945

Димитър Георгиев Йотов
Елешница
сл.9.ІХ.1944
298/1946

Никола Величков Иванов
Масларе
20.ІХ.1944
222/1945

Димитър Иванов Стоицев
Осоица
11.ХІ.1944
299/1945

Йордан Александров Камберов
Осоица
сл.9.ІХ.1944
196/1945

Иван Поппетров
Саранци
2.Х.1944
277/1945

свещ. Петър Попиванов
Саранци
12.ІХ.1944
285/1945

Иван Недялков Пенков
Столник
29.Х.1944
1/1946

Вълко Тодоров Митрев
Чеканчево
9.ІХ.1944
286/1945


Пирдопска околияЯнаки Никифоров Бояджиев
Златица
5.Х.1944
222/1945

Никола Стойков Цончов
Пирдоп
25.ІХ.1944
150/1946

Ганчо Киров Ганчев
Душанци
28.ІХ.1944
286/1945

Борис Иванов Лисев
Мирково
1.Х.1944
140/1946

Кирил Викторов Шарков
Мирково
Х.1944
77/1946

Петър П. Козаров
Мирково
сл.9.ІХ.1944
85/1946

Георги Бройков Ломев
Копривщица
28.ІХ.1944
107/1946

Тодор Гаврилов
Копривщица
15.ІХ.1944
159/1946

Ихтиманска околия


Панайот Георгиев Тунчов
Костенец
6.Х.1944
15/1946

Христо Стоянов Пенджуров
Костенец
6.Х.1946
148/1946

Борис Петков Кобиларов
Ихтиман
1.Х.1944
97/1946

Боче Йорданов Бочев
Ихтиман
3.Х.1944
129/1946

Васил Коцев Балканджийски
Ихтиман
сл.9.ІХ.1944
207/1946

Георги Илиев Пелтеков
Ихтиман
2.Х.1944
101/1946

Захари Георгиев Кашмеров
Ихтиман
27.ІХ.1944
283/1945

свещ. Иван Стоянов Хаджийски
Ихтиман
12.Х.1944
21/1946

Йордан Стефанов Попов
Ихтиман
1.ХІІ.1944
54/1946

Йордан Христов Косачев
Ихтиман
26.ІХ.1944
293/1945

Кирил Кръстев Караиванов
Ихтиман
Сл.9.ІХ.1944
225/1946

Никола Георгиев Главинов
Ихтиман
1.Х.1944
95/1946

Никола Тодоров Стоянов
Ихтиман
2.Х.1944
129/1946

Панайот Стоянов Милчов
Ихтиман
8.Х.1944
111/1946

Цветко Йорданов Цветков
Ихтиман
сл.9.ІХ.1944
194/1946

Георги Тимчев Георгиев
Долна баня
10.ІХ.1944
293/1945

Георги Христов Малчев
Долна баня
5.ХІ.1944
295/1945

Димитър Стойков Помаков
Мухово
21.ІХ.1944
194/1946

Ботевградска околия

Васил Ценов Вълканов
Ботевград
22.ІХ.1944
244/1946

Димитър Иванов Йовчев
Ботевград
17.ІХ.1944
270/1946

Димитър Тодоров Диловски
Ботевград
7.Х.1944
150/1946

Иван Стоянов Шопов
Ботевград
9.Х.1944
254/1946

Стефан Иванов Стамболиев
Ботевград
сл.9.ІХ.1944
253/1946

Стоян Панчев Коцев
Ботевград
17.Х.1944
163/1946

Христо Димитров Кибаров
Ботевград
7.Х.1944
253/1946

Димитър Христов Кинов(ски)
Гурково
7.Х.1944
253/1946

Стою Йорданов Стоев
Гурково
15.Х.1944
33/1946

Никола Тошев Вълков
Липница
14.ІХ.1944
245/1945

Доко Стоянов Йотов
Литаково
2.ХІІ.1944
244/1945

Иван Балчев Иванов
Литаково
13.ІХ.1944
264/1945

Михаил Павлов Станев
Лопян
20.ІХ.1944
253/1946

Коцо Дамянов Ценов
Рашково
8.Х.1944
194/1946

Васил Йошев Начев
Скравена
сл.9.ІХ.1944
195/1946

Цветан Йотов Иванов
Скравена
8.Х.1944
254/1946

Андрей Попигнатов Чернев
Етрополе
21.ІХ.1944
84/1946

Васил Бенчев
Етрополе
ІХ.1944
159/1946

Вълко Ганчов Дицов
Етрополе
ІХ.1944
278/1946

Христо Павлов Пушкаров
Етрополе
ІХ.1944
253/1946


Трънска околия

Александър Попов
Трън
6.Х.1944
10/1946

Атанас Христов Стоянов
Трън
13.ІХ.1944
40/1946

Драгоман Таков Пеев
Трън
4.Х.1944
304/1945

Драгомир Тодоров
Трън
4.Х.1944
243/1945

Кирил Христов
Трън
6.Х.1944
57/1946

Роман Илиев Рашев
Трън
26.ІХ.1944
285/1945

Стоил Китанов
Трън
6.Х.1944
292/1945

Тодор Божков
Трън
6.Х.1944
292/1945

Тодор Котев Радев
Трън
6.Х.1944
299/1945

Асен Раденков Златков, 60г.
Банкя
21.ІХ.1944
172/1945

Петър Илиев Станишев
Долна Мелна
9.ІХ.1944
304/1945

Борис Васев Стефанов
Забел
6.Х.1944
213/1946

Александър Попстоянов Георгиев
Лева река
13.ХІ.1944
285/1945

Александър Стоянов Паласков
Лева река
13.ХІ.1944
285/1945

Борис Алексов Златков
Лева река
сл.9.ІХ.1944
168/1946

Иван Георгиев Момчилов
Лева река   
13.ХІ.1944
277/1945

Асен Младенов Стойчев
Милославци
20.ІХ.1944
196/1946

Христо Накев Петров
Ненкьовци
11.ІХ.1944
119/1946

Тодор Захариев Савов
Рани лук
сл.9.ІХ.1944
277/1945

Брезнишка околия

Кирил Ненков
Брезник
1.Х.1944
27/1946

Спас Димитров Сотиров
Брезник (Сливен)
13.ІХ.1946
147/1946

Йордан Момчилов
Велковци
9.Х.1944
93/1946

Милан Момчилов
Велковци
9.Х.1944
93/1946

Райна Видинова Павлова
Гигинци
ІХ.1944
21/1946

Иван Андонов Станков
Гърло
30.ІХ.1944
304/1945

Илия Алексов Витанов
Делян
28.Х.1944
77/1946

Владимир Пенчев
Долни Романци
1.Х.1944
127/1946

Борис Стоименов Чипев
Кошарево
27.ІХ.1944
145/1946

Генади Петров Денков
Режанци
28.ІХ.1944
306/1945

Йордан Георгиев Рангелов
Режанци
12.ІХ.1944
43/1944

Мирко Стоянов Митрев
Режанци
3.Х.1944
78/1946

Петко Денков
Режанци
30.ІХ.1944
112/1946

Крум Иванов Димитров
Садовик
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Момчил Манов
Слаковци
27.ІХ.1944
126/1946

Пернишка околияАлександър Георгиев Кондачев
Перник
28.ІХ.1944
296/1945

Асен Стаменов Зарев
Перник
11.ІХ.1944
105/1946

Богдан Митов Попов
Перник
сл.9.ІХ.1944
96/1946

Борис Василев Христов
Перник
Х.1944
296/1945

Борис Иванов Спасов
Перник
9.ІХ.1944
166/1946

Васил Стоянов Василев
Перник
10.ІХ.1944
293/1945

Веселин Миланов Виденов
Перник
10.Х.1944
141/1946

Владимир Йонов Стоянов
Перник
11.Х.1944
54/1946

Генчо Христов Пириов
Перник
14.Х.1944
296/1945

Георги Алексов Николов
Перник
сл.9.ІХ.1944
272/1946

Георги Зарев Игнатов
Перник
18.ІХ.1944
213/1946

Георги Манов Андреев
Перник
ІХ.1944
139/1946

Георги Христов Буков
Перник
16.Х.1944
84/1946

Зафир Рангелов Стоименов
Перник
17.ХІІ.1944
197/1945

Захари Йосифов Иванов
Перник
Х.1944
305/1945

Иван Георгиев Иванов
Перник
4.Х.1944
89/1946

Иван Миланов Станоев
Перник
14.ІХ.1944
126/1946

Иван Петров Комитов
Перник
сл.9.ІХ.1944
95/1946

Иван Саздов Кралев
Перник
нач.Х.1944
20/1946

Игнат Монев Мангъров
Перник
5.ХІ.1944
54/1946

Киро Стойнев Парлев
Перник
13.Х.1944
76/1946

Кирил Стоянов Велев Пешов
Перник
Х.1944
302/1945

Кирил Тонев Георгиев
Перник
6.Х.1944
76/1946

Любен Иванов Божилов   
Перник
18.ІХ.1944
295/1945

Максим Милев Кокалов
Перник
29.ІХ.1944
174/1945

Малин Николов Боснешки
Перник
20.ІХ.1944
89/1946

Методи Петров Беловски
Перник
15.Х.1944
61/1946

Милан Панчев Стоянов
Перник
16.Х.1944
104/1944

Михаил Костадинов Христов
Перник
20.ІХ.1944
140/1946

Никифор Грозданов Гълъбов
Перник
11.ІХ.1944
221/1946

Никола Алексиев Миланов
Перник
ІХ.1944
111/1946

Никола Георгиев Гендисев
Перник
18.ІХ.1944
295/1945

Никола Миланов Панчев
Перник
28.ІХ.1944
229/1946

Първан Миланов Димитров
Перник
11.ІХ.1944
245/1945

Райчо Георгиев Янакиев
Перник
15.Х.1944
111/1946

Рангел Динев
Перник
28.ІХ.1944
21/1946

Стаменко Виденов Кръстев
Перник
29.ІХ.1944
31/1944

Станимир Георгиев Радев
Перник
Сл.9.ІХ.1944
206/1946

Стоимен Димитров Господинов
Перник
18.ІХ.1944
230/1946

Стойне Миланов Панчев
Перник
28.ІХ.1944
229/1946

Стоян Иванов Младенов
Перник
27.ІХ.1944
60/1946

Стоян Йорданов Ангелов
Перник
11.ІХ.1944
196/1945

Тодор Георгиев Сираков
Перник
ІХ.1944
215/1945

Трайко Георгиев Мидеров
Перник
23.ІХ.1944
127/1946

Трайко Миджев
Перник
ІХ.1944
129/1946

Траян Александров Николов
Перник
20.ІХ.1944
77/1946

инж. Христо Узунов
Перник
4.Х.1944
60/1946

Цвятко Манов Славков
Перник
9.ІХ.1944
268/1945

Яким Хараламби Свиларов
Перник
15.Х.1944
245/1945

Димитър Игнатов Павлов
Калкас
29.ХІ.1944
119/1946

Евгени Найденов Ненков
Калкас
4.Х.1944
300/1946

Киро Христов Павлов
Калкас
13.Х.1944
54/1946

Павел Божилов Петков
Калкас
13.ХІ.1944
78/1946

Димитър Иванов Радичев
Мошино
22.Х.1944
54/1946

Владимир Тодоров Рибарски
Студена
16.Х.1944
107/1946

Гервасий Иванов Николаев
Студена
16.Х.1944
104/1946

Борис Цветков
Църква
1.Х.1944
216/1946

Марин Горанов Петров
Църква
4.Х.1944
302/1946

Стефан Димитров Живков
Църква
15.Х.1944
184/1945

Стефан Костов Пиперков
Църква
1.Х.1944
43/1946

Стефан Христов Портарев
Църква
2.Х.1944
28/1946

Методи Апостолов Николов
Църква
16.Х.1944
185/1945

Иван Стоименов Чернагоров
Църква
сл.9.ІХ.1944
197/1945

Христо Андреев Симов
Батановци
5.Х.1944
244/1945

Андрея Симов Фильов
Батановци
5.Х.1944
244/1945

Богдан Андонов Богев
Батановци
4.Х.1944
25/1946

Захари Стоянов Кафеджийски
Батановци
4.Х.1944
24/1946

Иван Алексиев Юрченко
Батановци
ІХ.1944
282/1945

Дупнишка околияАлександър Илиев Огненски, 39г.
Дупница
89/1946

д-р Асен Кирилов
Дупница
127/1946

Асен Стоилов Сантев, 39г.
Дупница
3.Х.1944
239/1945

Васил Иванов Василев, 29г.
Дупница
75/1946

Георги Андонов Сърбински, 31г.
Дупница
75/1946

Георги Панайотов Бедников
Дупница
194/1946

Георги Тодоров Тамбураков, 49г.
Дупница
23/1946

Георги Томов Кожухаров, 33г.
Дупница
23/1946

Григор Стоилов Спасов
Дупница
287/1946

Давитко Янев Дробачки, 44г.
Дупница
9.ІХ.1944
12/1946

Димитър Иванов Страшников, 45г.
Дупница
9.ІХ.1944
10/1946

Димитър Костадинов Катранов, 24г.
Дупница
29.ІХ.1944
39/1946

Иван Захариев Илиев,39г.
Дупница
75/1946

Илия Василев Тонев
Дупница
89/1946

Кирил Георгиев Стоилов
Дупница
24.Х.1944
106/1946

Кирил Иванов Крантов, 37г.
Дупница
3.Х.1944
98/1946

Кирил Костадинов Пипев
Дупница
13.ІХ.1944
129/1946

Марин Пенев Атанасов, 37г.
Дупница
24/1946

Никола Христов Щиплиев, 46г.
Дупница
16.ІХ.1944
155/1945

Панайот Георгиев Бедников
Дупница

194/1946

Стефан Апостолов Петков, 38г.
Дупница
16.ІХ.1944
156/1945

Стефан Петров Паунов, 39г.
Дупница
17.ІХ.1944
23/1946

Стоимен Христов Кашукеев, 39г.
Дупница
3.Х.1944
104/1946

Тодор Иванов Крантов, 39г.
Дупница
3.Х.1944
98/1946

Щерю Минев Михайлов, 49г.
Дупница
9.ІХ.1944
264/1945

Игнат Ваклев Щърбев
Баланово
22.ІХ.1944
264/1945

Георги Стоицев Виделов
Бобошево
74/1946

Дамян Сотиров Попвасилев
Бобошево
75/1946

Иван Георгиев Лепичов
Бобошево
23/1946

Костадин Данов Белчев
Бобошево
3.Х.1944
263/1945

Михаил Димитров Топузов
Бобошево
75/1946

Христо Георгиев Цветков
Бобошево
ІХ.1944
250/1945

Димитър Николов Ушатов
Бобошево
9.ІХ.1944
250/1945

Стоичко Якимов Гальов
Голям Върбовник
75/1946

Стоил Зашев Сантев
Драгодан
29.ІХ.1944
239/1945


Яким Ефтимов Мацов
Дяково
75/1946

Иван Костов Джокин, 37г.
Кърнол
29.ІХ.1944
11/1946

Андон Митев Георгиев
Мали Върбовник
75/1946

Янко Михалков Митов
Пороминово
6.Х.1944
165/1946

Йордан Котев Кюркчийски
Флорош
250/1946

Милан Михайлов Пишимаров
Червен бряг
23/1946

Христо Колев Мухтийски
Шатрово
178/1946

Иван Илиев Пеев
Бобов дол
127/1946

Георги Христов Даскалов
Рила
127/1946

Спас Христов Маргин
Сапарева баня
23/1946


Радомирска околияБорис Симеонов Зарев
Земен
20.ІХ.1944
24/1946

Анани Николов Кютучки
Радомир
16.ХІ.1944
24/1946

Антон Александров Минов
Радомир
27.ІХ.1944
244/1945

Богдан Давидков Попов
Радомир
27.ІХ.1944
272/1945

Борис Василев Беловски
Радомир
3.Х.1944
129/1946

Боян Димитров Мелнишки
Радомир
272/1945

Васил Николов Велев
Радомир
9.ІХ.1944
25/1946

Владо Владов Николов
Радомир
14.ІХ.1944
1946

Евстати Димитров Стойков
Радомир
4.Х.1944
270/1946

Иван Марков Стефанов
Радомир
27.ІХ.1944
174/1946

Иван Михайлов Маринков
Радомир
5.Х.1944
133/1946

Никола Динев Лазаров
Радомир
сл.9.ІХ.1944
24/1946

Светослав Тодоров Топалов
Радомир
10.ІХ.1944
129/1946

Асен Стаменов Зарев
Върба
6.Х.1944
127/1946

Никола Иванов Галев
Върба
1.Х.1944
174/1946

Александър Стефанов Мартинов
Горна Диканя
6.Х.1944
129/1946

Васил Михайлов Райков
Горна Диканя
сл.9.ІХ.1944
24/1946

Георги Николов Митев
Горна Диканя
15.ХІІ.1944
76/1946

Димитър Тренев Клисарски
Горна Диканя
сл.9.ІХ.1944
129/1946

Стефан Попалександров Стефанов
Горна Диканя
6.Х.1944
129/1946

Ангел Стоянов Татарков
Гълъбник
сл.9.ІХ.1944
129/1946


Борис Благоев Колев
Гълъбник
272/1945

Крум Георгиев Чавдаров
Гълъбник
ІХ.1944
173/1946

Панайот Георгиев Големинов
Гълъбник
2.Х.1944
26/1946

Михаил Савов Колев
Дивля
24.Х.1944
244/1945

Яне Алексов Антов
Дивля
сл.9.ІХ.1944
26/1946

Яне Милков Петрев, 53г.
Дивля
24.Х.1944
185/1945

Георги Тошев Диманов
Долна Врабча
24.Х.1944
24/1946

Симеон Тренев Петрунов
Долна Врабча
23.Х.1944
24/1946

Крум Ст. Наков
Долна Глоговица
сл.9.ІХ.1944
173/1946

Евдоким Янев Исуски
Долни Раковец
9.ІХ.1944
215/1945

Васил Атанасов
Долни Раковец
4.Х.1944
215/1945

Георги Симеонов Агин
Долни Раковец
4.Х.1944
25/1946

Давидко Миленов Петков
Долни Раковец
ІХ.1944
215/1945

Лазар Стоянов Годев
Долни Раковец
сл.9.ІХ.1944
244/1945

Петър Димитров Вучков
Долни Раковец
4.Х.1944
173/1946

Стоил Христов Главучки
Долни Раковец
14.ІХ.1944
24/1946

Тодор Тасев Гълъбов
Долни Раковец
28.ІХ.1944
216/1946

Георги Илиев Радомирски
Друган
ХІ.1944
272/1945

Илия Янев Ташков
Калище
ІХ.1944
129/1946

Йордан Ил. Воденичаров
Калотинци
25.Х.1944
173/1946

Методи Ненков Манчев
Калище
6.Х.1944
25/1946

Асен Миланов Любенов
Касилак
сл.9.ІХ.1944
24/1946

Любен Стоянов Михалков
Ковачевци
29.ІХ.1944
174/1946

Първан Йорданов Тодоров
Ковачевци
Сл.9.ІХ.1944
173/1946

Йордан Николов Хаджийски
Кондофрей
9.ІХ.1944
254/1946

Маноил Костов Новаков
Кондофрей
9.ІХ.1944
254/1946

Владимир Николов Стойнев
Костуринци
16.ІХ.1944
77/1946

Асен Павлов Велев
Лобош
5.Х.1944
254/1946

Борис П. Стоянчов
Лобош
27.ІХ.1944
25/1946

Димитър Стоянов Велев
Лобош
20.ІХ.1944
111/1946

Никола Костов Стойков
Мурено
13.Х.1944
174/1946

Михал Георгиев Попов
Пещера
272/1945

Кирил Георгиев Минков, 47г.
Планиница
14.ІХ.1944
26/1946

Милчо Милев Митов
Планиница
11.ІХ.1944
78/1946

Георги Стоянов Дойчинов
Прибой
25.ІХ.1944
129/1946

Георги Петров Бачев
Проваленица
2.Х.1944
244/1945

Георги Василев Тричков
Чуковец
11.ХІ.1944
272/1945

Георги Станчов Кленовски
Чуковец
сл.9.ІХ.1944
174/1946

Йордан Донев Калъпчийски
Чуковец
2.Х.1944
174/1946

Павел Тонев Станков
Чуковец
сл.9.ІХ.1944
26/1946

Пейчо Леков Калъпчийски
Чуковец
12.ІХ.1944
174/1946


Самоковска околияАлександър Христов Манов
Самоков
27.ІХ.1944
197/1945

Георги Димитров Кроснев
Самоков
29.ІХ.1944
256/1945

Георги Илиев Попов
Самоков
2.Х.1944
10/1946

Димитър Христов Карастоянов
Самоков
27.ІХ.1945
199/1945

Драгомир Георгиев
Самоков
2.Х.1944
238/1945

Иван Петров Попангелов
Самоков
34/1946

Коста Спасунин
Самоков
25.ІХ.1944
286/1945

Любен Петров Попангелов
Самоков
27.ІХ.1944
33/1944

Петър Георгиев Чамурлийски
Самоков
5.Х.1944
107/1946

Петър Димитров Радев
Самоков
25.ІХ.1944
119/1946

Петър Иванов Галев
Самоков
кр.ІХ.1944
250/1945

Сотир Христов Ахтаподов
Самоков
5.Х.1944
197/1945

Спас Илиев Кюлумов
Самоков
27.ІХ.1944
95/1946

Стоян Минев Балабанов
Самоков
4.Х.1944
245/1945

Фиданка Димитрова Огнянова
Самоков
9.ІХ.1944
283/1945

Харалампи Гигов Добичев
Самоков
3.Х.1944
9/1946

Христо Стоименов
Самоков
2.Х.1944
244/1945

Янаки Христов Манов
Самоков
27.ІХ.1944
197/1945

Андон Петров Костов
Бели Искър
1.Х.1944
139/1946

Андон Христов Благоев
Бели Искър
1.Х.1944
137/1946

Атанас Иванов Ружин
Бели Искър
1.Х.1944
140/1946

Атанас Лазаров Заркин
Бели Искър
1.Х.1944
139/1946

Атанас Тонев Костов
Бели Искър
30.ІХ.1944
119/1946

Димитър Тонев Костов
Бели Искър
30.ІХ.1944
33/1946

Илия Петров Костов
Бели Искър
2.Х.1944
144/1946

Йосиф Димитров Тонев
Бели Искър
30.ІХ.1944
33/1946

Костадин Начев Маджарски
Бели Искър
2.Х.1944
150/1946

Никола Стоименов Видинов
Бели Искър
30.ІХ.1944
137/1946

Димитър Георгиев Пелищаров
Белчин
20.ІХ.1944
197/1945

Станко Христов Попов
Белчин
150/1946

Христо Стоянов Бучов
Белчин
4.Х.1944
244/1945

Михаил Костов Попов
Говедарци
28.ІХ.1944
119/1946

Крум Христов Богданлийски
Горни Пасарел
4.Х.1944
54/1946

Яне Иванов Малинов
Ковачевци
28.ІХ.1944
286/1945

Андон Андонов Мадански
Мала Църква
4.Х.1944
139/1946

Богдан Иванов Гавединов
Рельово
14.ІХ.1944
245/1945

Ташко Лазов Пердухов
Ярлово
сл.9.ІХ.1944
253/1946

Панайот Христов Годев
Ярлово
Х.1944
12/1946

Кюстендилска околияАлександър Андонов Милев
Кюстендил
29.ІХ.1944
215/1945

Александър Попиванов Бухлев
Кюстендил
30.ІХ.1944
244/1945

Александър Стефанов Алексов
Кюстендил
нач.ІХ.1944
244/1945

Ангел Димитров Кацарски
Кюстендил
сл.9.ІХ.1944
26/1945

Асен Николов Симеонов
Кюстендил
27.ІХ.1944
271/1945

Борис Попвасилев
Кюстендил
18.ІХ.1944
24/1946

Боян Иванов Манчев
Кюстендил
7.ХІ.1944
185/1945

Вернер Георгиев Чибански
Кюстендил
сл.9.ІХ.1944
194/1946

Владимир Веселинов Христов
Кюстендил
4.Х.1944
129/1946

Владимир Митрев Митакиев
Кюстендил
27.ІХ.1944
173/1946

Владо Николов Владов
Кюстендил (Мъглиж)
272/1945

Георги Пейчев Николов
Кюстендил
29.ІХ.1944
215/1944

Георги Тодоров Гошев
Кюстендил
2.Х.1944
25/1946

Георги Чернев Грънчаров
Кюстендил (София)
10.ІХ.1944
174/1946

Димитър Иванов Тамакярски
Кюстендил
13.ІХ.1944
174/1946

Драган Ефтимов Раковски
Кюстендил
сл.9.ІХ.1944
94/1946

Живко Григоров Велинов
Кюстендил
272/1945

Иван Стоименов Шулев
Кюстендил
4.Х.1944
272/1945

Илия Григоров Вълчанов
Кюстендил
ІХ.1944
244/1945

Йордан Ангелов Дзагов
Кюстендил
20.ІХ.1944
244/1945

Йордан Борисов Роканов
Кюстендил
27.ІХ.1944
123/1946

Йордан Захариев Петров
Кюстендил
19.ІХ.1944
129/1946

Йосиф Ангелов Пецев
Кюстендил
10.ІХ.1944
215/1945

Кирил Грозданов Ваклинов
Кюстендил
26.Х.1944
26/1946

Костадин Алексев Яначков
Кюстендил
26.ІХ.1944
173/1946

Любен Димитров Коларов
Кюстендил
сл.9.ІХ.1944
287/1946

Любен Николов Балков
Кюстендил
11.ІХ.1944
126/1946

Миле Христов Божилов
Кюстендил
19.Х.1944
272/1945

Милка Райчева Младенова
Кюстендил
1.ХІ.1944
95/1946

Райчо Ал. Младенов
Кюстендил
1.ХІ.1944
95/1946

Стоян Илиев Бекярски
Кюстендил
21.ІХ.1944
25/1946

Стоян Михайлов Петров
Кюстендил
25.Х.1944
244/1945

Стоян Ризов Аначков
Кюстендил
9.ІХ.1944
272/1945

Стоян Христов Славейков
Кюстендил
10.ХІ.19(44)
70/1946

Трайко Андонов Иванов
Кюстендил
сл.9.ІХ.1944
168/1946

Трифон Саев Янакиев
Кюстендил
10.ІХ.1944
173/1946

Асен Серафимов Орловски
Багренци
3.Х.1944
215/1945

Георги Иванчев дядо Гогев
Багренци
3.Х.1944
24/1946

Христо Ангелов Тикварски
Блатец
ІХ.1944
125/1946

Боян Николов Чакъров
Буново
27.ІХ.1944
129/1946

Атанас Николов Божков
Ваксево
ІХ.1944
244/1945

Цветан Тасев Миленков
Вратца
3.Х.1944
26/1946

Владимир Васев Вурбашин
Горна Гращица
9.ІХ.1944
215/1945

Боне Николов Веселинов
Горни Кортен
14.ІХ.1944
244/1945

Стойне Йорданов Величков
Горни Кортен
9.ІХ.1944
26/1946

Драган Панайотов
Горно Уйно
3.ХІ.1944
215/1945

Алексо Митев Пенев
Граница
24/1946

Стефан Митев Пенев
Граница
15.ІХ.1944
24/1946

Костадин Николов Симеонов
Долно село
21.ІХ.1944
174/1946

Стойне Йорданов Ненов
Долно село
сл.9.ІХ.1944
168/1946

Йордан Стоянов Деспотов
Еремия
ХІІ.1944
272/1946

Васил Иванов Славов
Жабокръг
сл.9.ІХ.1944
112/1946

Васил Стоянов Станимиров
Желинци
7.ХІ1944
25/1946

свещ. Димитър Гогов Рублев
Желинци
сл.9.ІХ.1944
24/1946

Йордан Васев Митов Амалски
Желинци
15.ІХ.1944
215/1945

свещ. Димитър Евтимов Петров
Злогош
12.ІХ.1944
244/1945

Александър Митов Гошев
Катрище
27.ІХ.1944
25/1946

Милан Георгиев Янакиев
Лелинци
кр.ІХ.1944
168/1946

Михаил Константинов Радев
Лиляч
ІХ.1944
25/1946

Димитър Неделков Лучански
Лозно
26.ІХ.1944
174/1946

Кирил Попстоименов Бурилков
Лозно
272/1945

Стоян Димитров Ломнички
Ломница
13.ІХ.1944
215/1945

Арсо Георгиев Петров
Преколница
23.ІХ.1944
123/1946

Владимир Йорданов
Рашка Гращица
сл.9.ІХ.1944
174/1946

Зафир Стоянов
Рашка Гращица
24.Х.1944
70/1946

Йордан Костадинов Божилов
Рашка Гращица
24.Х.1944
271/1945

Стоян Гошев Иванов
Рашка Гращица
24.Х.1944
26/1946

свещ. Христо Николов Стоименов
Рашка Гращица
24.Х.1944
271/1945

Величко Кръстев Георгиев
Ръждавица
4.Х.19(44)
70/1946

Спас Манов Дженев
Ръждавица
17.ХІ.1944
219/1945

Иванчо Костов Митов
Ръсово
сл.9.ІХ.1944
24/1946

Миле Давитков Петров
Савойски
1.Х.1944
26/1946

Димитър Георгиев Котев
Скриняно
27.ІХ.1944
168/1946

Димитър Панев Георгиев
Соволяно
27.ІХ.1944
215/1945

Стефан Велинов Стоянов
Соволяно
сл.9.ІХ.1944
150/1946

Йордан Йосифов Керавски
Трекляно
Х.1944
244/1945

Йордан Милачков Въртов
Трекляно
20.ІХ-3.Х.44
215-272/45

Костадин Г. Кочов
Търновлак
4.Х.1944
70/1946

Стою Тасков Цоцомански
Четирци
24.ІХ.1944
244/1945

Стамен Найденов Хранов
Чудинци
13.ІХ.1944
274/1945

Тодор Г. Виячев
Шишковци
5.Х.1944
79/1946

Григор Димитров Иванчов
Ямборано
9.ХІ.1944
215/1945


ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТПловдивска околияАгоп Апрахам Артинян
Пловдив
15.ХІІ.1944
207/1946

Александър Костов Влахов
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
107/1946

Ангел Василев Велев
Пловдив
ІХ.1944
14/1946

Ангел Стойков Тосев
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
242/1945

Антон Дедов Антонов
Пловдив
4.Х.1944
200/1945

Атанас Георгиев Атанасов
Пловдив
1.Х.1944
253/1946

Атанас Кънев Стоянов
Пловдив
ІХ.1944
17/1946

Борис Петков Крантов
Пловдив
17.ІХ.1944
238/1945

Васил Иванов Стоянов
Пловдив
ХІ.1944
14/1946

Васил Христов Спасов
Пловдив
201/1945

Величко Петков Турчев
Пловдив
28.ІХ.1944
202/1946

Владимир Георгиев Тамбушев
Пловдив
8.Х.1944
156/1945

Георги Андонов Чешмеджиев
Пловдив
ХІІ.1944
21/1946

Георги Нонев Попов
Пловдив
Х.1944
163/1945

Георги Стоянов Генов
Пловдив
10.Х.1944
51/1946

Гичо Иванов Стоенчов
Пловдив
5.Х.1944
107/1946

Димитър Атанасов Лалов
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
207/1946

Димитър Илиев Динков
Пловдив
10.Х.1944
49/1946

Димитър Марков Тодоров
Пловдив
ІХ.1944
119/1946

Димитър Петков Каракошев
Пловдив
19.ІХ.1944
156/1945

Димитър Стоянов Канлийски
Пловдив
ІХ.1944
11/1946

Димитър Танчев Увалиев
Пловдив
1944
14/1946

Динко Танев Иванов
Пловдив
ІХ.1944
24/1946

Добри Василев Добрев
Пловдив
ІХ.1944
16/1946

Иван Борисов Попов
Пловдив
17.ІХ.1944
239/1945

Иван Димитров Иванов
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
238/1945

Иван Димитров Топликлиев
Пловдив
2.Х.1944
238/1945

Иван Иванов Кънчев
Пловдив
16.ІХ.1944
96/1946

Иван Сребрев Атанасов
Пловдив
25.Х.1944
96/1946

Иван Стефанов Зархулев
Пловдив
ІХ.1944
101/1946

Илия Атанасов Илиев
Пловдив
1944
200/1946

Илия Стоянов Илиев
Пловдив
9.ІХ.1944
156/1945

Илия Стоянов Кондаков
Пловдив
14/1946

Йордан Атанасов Митев
Пловдив
9.ІХ.1944
207/1946

Кирко Николов Шаралиев
Пловдив
Сл.9.ІХ.1944
242/1945

Костадин Динев Величков
Пловдив
11.Х.1944
238/1945

Костадин Николов Гроздев, 55г.
Пловдив
10.ІХ.1944
170/1944

Кръстю Иванов Личев
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
207/1946

Любен Златанов Иванов
Пловдив
10.ІХ.1944
49/1946

Любен Минков Бракалов
Пловдив
ІХ.1944
225/1945

Манчо Иванов Чолаков, 36г.
Пловдив
14.ХІ.1944
126/1945

Митре Стаматев Аркомарев
Пловдив
10.ХІ.1944
200/1945

Неделчо Панталей Танев
Пловдив
18.Х.1944
247/1945

Никола Георгиев
Пловдив
Х.1944
11/1946

Никола Костов Пашинов
Пловдив
18.Х.1944
119/1946

Никола Желев Николов
Пловдив
14.Х.1944
99/1946

Павел Василев Кожухаров
Пловдив
8.ІХ.1944
51/1946

Павел Димитров Рашев
Пловдив
20.ХІ.1944
49/1946

Петко Атанасов Таушков
Пловдив
2.Х.1944
238/1945

Петко Димитров Каракошев
Пловдив
18.ІХ.1944
158/1945

Петър Иванов Гавраилов
Пловдив
16.ХІ.1944
49/1946

Петър Панов Градинаров
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
6/1946

Петър Панов Стоянов
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
158/1945

Рашко Ф. Рашков
Пловдив
Сл.9.ІХ.1944
270/1946

Слави Ненчев Фурнаджиев
Пловдив
сл.9.ІХ.1944
247/1945

Сребро Георгиев
Пловдив
20.Х.1944
158/1945

Стоян Генчев Стоянов
Пловдив
27.09.1944
200/1945

Стоян Димитров Кърджиев
Пловдив
20.ІХ.1944
61/1946

Стоян Станчев Зилямов, 68 г.
Пловдив
8.Х.1944
138/1945

Тодор Стоянов Гърбучков
Пловдив
Х.1944
253/1946

Христо Белчев Белчев
Пловдив
ІХ.1944
290/1945

Христо Данев Янков
Пловдив
ІХ.1944
281/1945

Христо Якимов Христов
Пловдив
Х.1944
114/1945

Цанко Тодоров Джованов, 58г.
Пловдив
4.Х.1944
162/1945

Цветан Сергев Динков
Пловдив
ХІ.1944
27/1946

Георги Атанасов Андонов
Кричим
ІХ.1944
49/1946

Георги Спасов Павлов
Кричим
ІХ.1944
49/1946

Никола Сълов Пенков, 45г.
Красново
156/1945

Славко Ангелов Славков, 70г.
Красново
23.ІХ.1944
157/1945

Нешо Ангелов Ангелов, 60г.
Красново
23.ІХ.1944
158/1945

Нешо Ангелов Славков
Красново
сл.9.ІХ.1944
114/1945

Ангел Славков Ангелов, 44г.
Красново
23.ІХ.1944
158/1945

Ангел Динчов Ангелов, 40г.
Красново
1.Х.1944
158/1945

Гено Ангелов Славков
Красново
18.ХІ.1944
279/1945

Станю Пенчев Чумпов
Красново
сл.9.ІХ.1944
278/1945

Димитър Дойчев Машкаров
Красново
ІХ.1944
306/1945

Иван Николов Караджов
Красново
20.ІХ.1944
6/1946

Йовчо Стоянов Литов
Красново
13.ІХ.1944
49/1946

Луко Костов Луканов
Красново
ІХ.1944
70/1946

Васил Иванов Рушински
Белащица
20.ІХ.1944
295/1946

Гено Хрисков Хрисковски
Беловица
12.Х.1944
170/1945

Иван Илиев Кадиевски
Брестовица
Х.1944
295/1946

Димитър Якимов Буков
Брестовица
20.Х.1944
201/1945

Никола Спасов Джонджоров
Брестовица
17.Х.1944
50/1946

Недю Иванов Недевски
Старо Железаре
20.ІХ.1944
201/1945

Атанас Рангелов Витев
Старо Железаре
20.ІХ.1944
201/1945

Въла Петрова Бикова
Старо Железаре
20.ІХ.1944
201/1945


Атанас Стоев Танчев
Старо Железаре
201/1945

Тодор Пенчев Малаков
Старо Железаре
201/1945

Димитър Николов Павлов
Ново Железаре
ІХ.1944
239/1946

Гено Гочев Генов
Борец
сл.9.ІХ.1944
201/1945

Тодор Пенев Кънев
Борец
17.Х.1944
258/1945

Михал Николов Станчев, 31г.
Фердинандово
24.ІХ.1944
170/1945

Матю Апостолов Матев
Фердинандово
151/1945

Атанас Стоилов Кацаров
Фердинандово
151/1945

Юрдан Димитров Гиров
Фердинандово
151/1945

Стефан Михайлов Ергенов
Фердинандово
151/1945

Васил Петров Воденичаров
Фердинандово
151/1945

Георги Василев Такев
Фердинандово
151/1945

Димитър Филипов Воденичаров
Фердинандово
151/1945

Еремия Томов Ташев
Фердинандово
151/1945

Минко Костадинов Димитров
Фердинандово
151/1945

Костадин Томов Аргиров
Фердинандово
151/1945

 Юрдан Георгиев Шишков
Фердинандово
151/1945

Тодор Запрянов Субаков
Извор
151/1945

Георги Василев Даскалов
Извор
151/1945

Атанас К. Димитров
Извор
151/1945

Гочо Пенчев Учкунов, 56г.
Старосел
20.ІХ.1944
157/1945

Никола Бонов Умурски, 44г.
Старосел
157/1945

Боньо Апостолов Кабаджов, 41г.
Старосел
20.ІХ.1944
157/1945

Ненко Апостолов Кабаджов, 32г.
Старосел
20.ІХ.1944
157/1945

Видол Коев Пингелски, 28г.
Старосел
20.ІХ.1944
157/1945

Петко Койчев Пингелов, 25г.
Старосел
157/1945

Димитър Георгиев Стойчев, 40г.
Старосел
20.ІХ.1944
157/1945

Д-р Стойчо Д. Перибасанов, 31г.
Старосел
157/1945

Нешо Николов Дадански, 26г.
Старосел
2.ХІ.1944
157/1945

Петко Петров Пейчинов, 44г.
Мътениц
сл.9.ІХ.1944
157/1945

Рангел Костадинов Изворов
Чернозем
200/1945

Боти Костов Хадживълков
Чернозем
200/1945

Иван Петков Митев Манев
Чернозем
200/1945

Златю Петров Арабаджиев
Чернозем
200/1945

Димитър Атанасов Кирев
Чернозем
200/1945

Аргир Ангелов Костов, 43г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945


Гено Иванов Кичушки, 33г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Георги Лулчев Попов, 35г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Димитър Станев Мавродиев,43г.
Голямо Конаре
16.ІХ.1944
26/1945

Димитър Тодоров Богданов, 45г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Запрян Георгиев Аргилашки, 60г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Илия Георгиев Янев, 41г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Костадин Петров Гаджев, 40г.
Голямо Конаре
Сл.9.ІХ.1944
141/1945

Кръстю Петков Милков, 48г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Марин Велков Михайлов, 48г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Марин Петков Празов, 39г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Никола Симеонов Арабаджийски,35г
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Никола Стоев Шахънов, 50г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Петко Николов Стоицов, 40г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Петко Рангелов Пинджев, 33г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Райко Атанасов Шуманов, 48г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Райко Попангелов, 53г.
Голямо Конаре
10.ІХ.1944
238/1945

Рангел Стоянов Гавлашки, 45г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Стоян Лазаров Касандров, 23г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Тодор Кръстев Средев,45г.
Голямо Конаре
12.ІХ.1944
200/1945

Трифон Симеонов Арабаджийски,50г
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Христо Георгиев Тороманов, 48г.
Голямо Конаре
сл.9.ІХ.1944
141/1945

Гено Иванов Кацаров
Розовец
201/1945

Георги Игнатов Гьолалски
Розовец
сл.9.ІХ.1944
239/1946

Стою Вълев Стоев
Розовец
29.ІХ.1944
49/1946

Стоян Авелов Жулев
Розовец
сл.9.ІХ.1945
200/1945

Стоян Денев Драгански
Розовец
6.Х.1944
287/1946

Христо Петров Дърмонски
Розовец
22.ІХ.1944
32/1946

Иван Николов Попов
Скутаре
сл.9.ІХ.1944
32/1946

Димитър Алексов Бакалски
Голям Чардак
9.ІХ.1944
51/1946

Петър Ламбрев Бакалски
Голям Чардак
9.ІХ.1944
51/1946

Ботю Иванов Дойков
Ръжево Конаре
23.Х.1944
206/1945

Иван Христев Чернев
Ръжево Конаре
сл.9.ІХ.1944
119/1946

Иван Генов Стайков
Брезово
Х.1944
157/1945

Петър Генов Цингилев
Брезово
15.ІХ.1944
157/1945

Атанас  Гинев Станевски,55г.
Брезово
29.ІХ.1944
158/1945

Стефан Тодоров Орманов
Брезово
23.ІХ.1944
158/1945

Георги Видев Георгиев
Брезово
26.Х.1944
158/1945

Йоно Стоилов Йонов, 38г.
Брезово
157/1945

Васил Ангелов Гавазов, 37г.
Брезово
157/1945

Иван Стоянов Шопов, 52г.
Брезово
157/1945

Стоян Раднев Тауков, 42г.
Брезово
7.Х.1944
247/1945

Георги Манев Парпарев, 32г.
Брезово
157/1945

Стефо Колев Муев, 44г.
Брезово
157/1945

Радню Славов Славовски, 36г.
Брезово
157/1945

Петко Цвятков Вардаджиев, 47г.
Брезово
157/1945

Пеню Маринов Малешков, 64г.
Брезово
157/1945

Стойко Колев Тринговски, 29г.
Брезово
10.ХІІ.1944
239/1946

Тодор Антонов Савов, 34г.
Брезово
157/1945

Иван Божков Стоянов
Брезово
2.ХІ.1944
91/1946

Райчо Велев Узунов,58г.
Дрангово
20.ІХ.1944
157/1945

Тодор Цвятков Сарафов, 50г.
Дрангово
157/1945

Миню Тодоров Сарафов, 25г.
Дрангово
157/1945

Велю Тодоров Сарафов, 23г.
Дрангово
157/1945

Таню Гинев Костанев, 40г.
Дрангово
157/1945

Никола Иванов Терзиев
Стряма
14.ІХ.1944
156/1945

Стефан Рангелов Ставрев
Стряма
7.Х.1944
156/1945

Георги Димитров Петков,30г.
Стряма
9.ІХ.1944
157/1945

Кръстю Тонев Еневски
Стряма
7.Х.1944
164/1945

Рангел Кръстев Еневски,30 г.
Стряма
7.Х.1944
157/1945

Петко Кръстев Еневски
Стряма
7.Х.1944
164/1945

Димитър Колев Почев
Стряма
ІХ.1944
158/1945

Димитър Иванов Каралански
Стряма
7.Х.1944
163/1945

Георги Христов Еневски
Стряма
7.Х.1944
163/1945

Христо Кодинов Еневски
Стряма
7.Х.1944
163/1945

Атанас Христозов Семерджиев
Стряма
7.Х.1944
163/1945

Божко Петров Божков
Стряма
10.ІХ.1944
163/1945

Стояна Божкова
Стряма
ІХ.1944
163/1945

Стефан Рангелов Ванев
Стряма
7.Х.1944
163/1945

Пенко Петров Карлански
Стряма
7.Х.1944
164/1945

Петър Рангелов Каралански
Стряма
7.Х.1944
164/1945

Стефан Григоров Каралански
Стряма
7.Х.1944
170/1945

Кодин Рангелов Каралански
Стряма
7.Х.1944
170/1945

Стоил Ст. Тимонов
Стряма
7.Х.1944
170/1945

Рангел Стоилов Тимонов
Стряма
сл.9.ІХ.1944
170/1945

Георги Стоилов Тимонов
Стряма
сл.9.ІХ.1944
170/1945

Колю Петров Ванев
Стряма
7.Х.1944
201/1945

Костадина Демирова
Стряма
сл.9.ІХ.1945
200/1945

Колю Атанасов Чучулски
Стряма
Х.1944
281/1945

Костадин Колев Чучулски
Стряма
Х.1944
278/1945

Иван Стоянов Панов
Стряма
ІХ.1944
293/1945

Панталей Ангелов Божанов
Стряма
Х.1944
279/1945

Димитър Колев Ванев
Стряма
7.Х.1944
14/1946

Димитър Петков Пенчев
Стряма
Х.1944
11/1946

Божко Димитров Филипов
Стряма
7.Х.1944
11/1946

Рангел Пенев Челебийски
Стряма
12.ІХ.1944
119/1946

Тодор Димитров Дикбоишки
Стряма
15.Х.1944
165/1946

Петър Кръстев Теневски
Стряма
20.ІХ.1944
169/1946

Кръстю Теневски
Стряма
20.ІХ.1944
169/1946

Еню Димитров Томбов
Стряма
15.ІХ.1944
239/1946

Рафаил Йозов Пеев
Архангелово
Х.1944
10/1946

Александър Ангелов Вълчинов
Цалапица
11.ІХ.1944
91/1946

свещ. Ангел Мирчев
Цалапица
10.ХІІ.1944
96/1946

Георги Ваклинов Димитров
Цалапица
27.Х.1944
50/1946

Иван Атанасов Бинков
Цалапица
14.ІХ.1944
50/1946

д-р Иван Петков Фъргов
Цалапица
ІХ.1944
10/1946

Илия Ваклинов Илиев
Цалапица
5.ХІ.1944
255/1946

Стою Николов Тумбаков
Цалапица
сл.9.ІХ.1944
96/1946

 Стоян Стоев Джуджев
Цалапица
Х.1944
238/1945

Градю Христев Хаджийски
Паничери
10.ІХ.1944
58/1946

Делко Куманов Павлов
Паничери
9.ІХ.1944
58/1946

Рангел Славев Каракитуков
Паничери
сл.9.ІХ.1944
58/1946

Трифон Нанков Ганев
Паничери
9.ІХ.1944
58/1946

Благо Христев Иванов
Пъдарско
27.ІХ.1944
238/1945

Тони Петров Катърски
Пъдарско
11.ХІІ.1944
239/1945

Димитър Пенков Янков
Желязно
30.ІХ.1944
238/1945

Йозо Добринов Топалски
Житница
9.ІХ.1944
53/1946

Георги Иванов Гешевски
Калояново
9.ІХ.1944
53/1946

Георги Иванов Славков
Калояново
9.ІХ.1944
53/1946

Димитър Георгиев Попов
Калояново
9.ІХ.1944
53/1946

Запрян Начев Божилов
Царацово
17.ХІІ.1944
137/1945

Кръстю Рангелов Спасов
Царацово
Х.1944
165/1946

Стоил Стоянов Хубчев
Царацово
25.ІХ.1944
239/1945

Димитър Петков Колев
Царемир
26.ІХ.1944
6/1946

Никола Петров Чолаков
Михалци
сл.9.ІХ.1944
54/1946

Благо Милев
Момино село
10.ІХ.1944
239/1945

Боньо Иванов Зайков
Ген. Николаево
сл.9.ІХ.1944
239/1945

Йозо Генов Кочев
Ген. Николаево
25.ІХ.1944
6/1946

Йозо Иванов Белчев
Ген. Николаево
Сл.9.ІХ.1944
256/1945

Стамо Георгиев Стамов (партизанин)
Бабек
16.Х.1944
96/1946

Кирил Николов Генов
Белозем
15.ІХ.1944
58/1946

Сава Георгиев Савов (Михов)
Белозем
17.ІХ.1944
50/1946

Спас Атанасов Терзийски
Бойково
сл.9.ІХ.1944
99/1946

Стефан Петров Гегов
Бойково
6.ХІ.1944
107/1946

Гено Димитров Маневски
Зелениково
6.Х.1944
49/1946

Георги Иванов Даржилиев, 20г.
Зелениково
6.Х.1944
49/1946

Димитър Банов Даржилиев
Зелениково
6.Х.1944
49/1946

Койчо Стоев Маневски
Зелениково
6.Х.1944
49/1946

свещ. Стефан Митков Тафров
Зелениково
6.Х.1944
49/1946

Атанас Начев Тодоров
Маноле
7.Х.1944
256/1945

Костадин Петков Попов
Церетелево
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Никола Петков Попов
Церетелево
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Стоян Танчев Вълев
Церетелево
2.ХІ.1944
247/1945

Борис Тодоров Плачков
Свети Наум
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Димитър Георгиев Караджов
Свети Наум
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Илия Петров Неделев
Свети Наум
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Тодор Ваклинов Еленов
Свети Наум
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Никола Петров Тасков
Ситово
сл.9.ІХ.1944
61/1946

Димитър Георгиев Стойчев
Строево
9.ІХ.1944
54/1946

Атанас Иванов Стойчев
Строево
С.с.1944
288/1946

Димитър Атанасов Райчинов
Любен
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Димитър Атанасов Лазаров
Марково
сл.9.ІХ.1944
68/1946

Семко Иванов Калеев
Елешница
ІХ.1944
293/1945

Атанас Василев Стоев, 31г.
Стрелци
24.ХІІ.1944
30/1946

Ганчо Станков Ганчев, 57г.
Стрелци
4.Х.1944
30/1946

Дишко Видев Дишков, 42г.
Стрелци
21.ІХ.1944
30/1946

Доню Иванов Донев, 29г.
Стрелци
20.ХІ.1944
30/1946

Тодор Коев Колев
Стрелци
12.ІХ.1944
123/1946

Христо Пеев Николов
Стрелци
12.ІХ.1944
123/1946

Георги Неделчев Ганчев
Дедово
4.ХІ.19(44)
165/1946

Генчо Стоянов Кадирев
Чехларе
18.ІХ.1944
212/1946

Иван Илолов
Чехларе
15.ІХ.1944
212/1946

Марин Стефов Комитов
Чехларе
13.ІХ.1944
212/1946

Петър Дончев Чумберов
Чехларе
15.ІХ.1944
212/1946

Стоян Кръстев Джамбазов
Костиево
1944
259/1946

Христо Тодоров Христев
Кръстевич
ІХ.1944
212/1946

Георги Димитров Москов, 39г.
Куртово Конаре
10.ІХ.1944
295/1946

Леонид Николов Листов
Куртово Конаре
9.ІХ.1944
212/1946

Карловска околияАтанас Николов Цветков
Карлово
24.Х.1944
59/1946

Васил Анков Джапунов
Карлово
21.ІХ.1944
58/1946

Константин Василев Стоянов
Карлово
ІХ.1944
158/1945

Никола Лилов Златарев
Карлово
25.ІХ.1944
201/1945

Стефан Атанасов Увалиев (Ранчев)
Карлово
22.ІХ.1944
49/1946

Стефан Митев Хаджистанчев
Карлово
Х.1944
23/1946

Иван Митев Минчев
Сопот
ІХ.1944
268/1945

Петър Вачев Койнов
Сопот
15.ІХ.1944
49/1946

Христо Петров Сулев
Сопот
10.ІХ.1944
206/1945


Свещ. Йордан Петров Попов
Бегово
4.Х.1944
118/1945

Ганчо Пенчев Ганчев
Богдан
20.ІХ.1944
165/1946

Стоян Ганчев Пенчев
Богдан
25.ІХ.1945
201/1945

Васил Николов Костадинов
Божидар
30.ІХ.1944
49/1946

Георги Чонов Енков
Видраре
Х.1944
21/1946

Георги Маринов Панков
Войнягово
20.ХІІ.19(44)
96/1946

Златю Петров Стоянов
Войнягово
30.ІХ.1944
50/1946

Петър Лазаров
Войнягово
ІХ.1944
23/1946

Тодор Иванов Къдринов
Войнягово
ІХ.1944
14/1946

Христо Николов Котков
Войнягово
11.ІХ.1944
96/1946

Димитър Стойков Златаров
Горна Махала
25.Х.1944
49/1946

Цоно Христев Бачкаров
Домлян
16.ХІІ.1944
49/1946

Александър Йонков Карафизов
Дъбене
21.ІХ.1944
58/1946

Илин Петков Меджинов
Дъбене
22.Х.1944
109/1946

Нено Иванов Дамянов
Дъбене
107/1946

Петър Иванов Цветков Балтов
Иганово
2.Х.1944
59/1946

Петър Трифонов Апостолов
Куртово
сл.9.ІХ.1944
93/1946


Божко Димитров Бислимов
Свежен
9.Х.1944
141/1945


Васил Попиванов Маленов
Свежен
201/1945

Георги Йорданов Хаджийонов
Свежен
29.Х.1944
99/1946

Иван Милев Ковачев
Свежен
27.ІХ.1944
165/1946

Иван Стефанов Ковачев
Свежен
ІХ.1944
158/1945

Кузман Стойков Манолов
Свежен
28.Х.1944
96/1946

Вълко Тонов Робев
Момина баня
23.ХІІ.1944
165/1946

Тодор Стоилов Трифонов
Момина баня
18.ХІІ.1944
239/1945

Атанас Дечков Бояджиев
Мраченик
19.Х.1944
165/1946

Гърди Драганов Попов
Мраченик
Х.1944
290/1945

Гърди Гърдев
Мраченик
Х.1944
298/1945

Димитър Тодоров Митков
Отец Паисиево
сл.9.ІХ.1944
287/1946

Краю Николов Краев
Отец Паисиево
сл.9.ІХ.1944
49/1946

Никола Чонов Христев
Отец Паисиево
25.ХІІ.1944
59/1946

Илия Нанев Велев
Пролом
сл.9.ІХ.1944
253/1946

Наню Делев Ковачев
Пролом
сл.9.ІХ.1944
202/1945

Станю Тодоров Станев, 60г.
Пролом
сл.9.ІХ.1944
201/1945

Иван Стефанов Касапов
Свети Климент
25.ІХ.1944
93/1946

Иван Цанков Дамянов
Свети Климент
25.ІХ.1944
99/1946

Кръстю Минчев Кръстев
Свети Климент
10.Х.1944
49/1944

Лало Николов Тинчев
Слатина
сл.9.ІХ.1944
239/1945

Стефан Иванов Делчев
Столетово
ІХ.1944
32/1946

Стефан Кръстев Лазаров
Сушица
20.ІХ.1944
239/1946

Никола Цанков Недков
Сушица
сл.9.ІХ.1944
4/1946

Богдан Тодоров Ганчев
Каравелово
27.ІХ.1944
165/1946

Дечо Димитров Враджев
Каравелово
сл.9.ІХ.1944
239/1946

Иван Василев Цветков
Каравелово
29.ІХ.1944
96/1946

Никола Делев Бакалов
Каравелово
27.ІХ.1944
239/1945

Гърди Ненчев Христев
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Димо Неделчев Димов, 42г.
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
256/1945

Дончо Василев Минков
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Иван Койчев Попов
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Иван Ненков Василев
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Колю Христев Нечев
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Мария Искрова Карафизова
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Недко Лазаров Тонов
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Недко Ненков Стоянов
Васил Левски
Сл.9.ІХ.1944
51/1946

Петко Иванов Петков, 42г.
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Стефан Попковачев
Васил Левски
сл.9.ІХ.1944
51/1946

Христо Ненков Каравасилев
Васил Левски
9.ІХ.1944
114/1945

Андрея Колев Ранчев
Певците
ІХ.1944
11/1946

Никола Найденов Петров
Христо Даново
ІХ.1944
32/1946


Асеновградска околияДимитър Г. Михайлов
Асеновград
Х.1944
11/1946

Спас Николов Писанов
Куклен
кр.ХІІ.1944
165/1946

Господин Запрянов Гълъбов
Малево
5.Х.1944
241/1945

Димитър Господинов Дамянов
Малево
сл.9.ІХ.1944
212/1946

Никола Атанасов Николов
МалкоТополово
27.ІХ.1944
281/1945

Петър Георгиев Динчев
Новаково
12.ІХ.1944
165/1946

Димитър Атанасов Тенев
Тополово
29.ХІІ.1944
268/1945

Ангел Маринов Панайотов
Хвойна
30.ІХ.1944
239/1946

Илия Апостолов Сотиров
Хвойна,
сл.9.ІХ.1944
268/1945

Костадин П. Гарицов
Хвойна
30.ІХ.1944
200/1945

Георги Дамянов Георгиев
Яврово
18.Х.1944
143/1945


Смолянска околия


Драгомир Колев Динев
Смолян
Сл.9.ІХ.1944
91/1946

Данчо Митрев Семерджиев
Арда
сл.9.ІХ.1944
278/1945

Момчил Анилов Киряков
Полковник Серафимово
12.ІХ.1944
281/1945

Пазарджишка околияАлександър Аяров Иванов
Пазарджик
Х.1944
153/1945

Александър Петров Клинчаров
Пазарджик
ІХ.1944
160/1945

Ангел Здравков Карабатаков
Пазарджик
ІХ.1944
261/1946

Ангел Николов Зибеков
Пазарджик
ІХ.1944
150/1946

Васил Димитров Пиндата
Пазарджик
Х.1944
160/1945

Георги Ангелов Божков
Пазарджик
ІХ.1944
249/1945

свещ. Георги Атанасов
Пазарджик
Х.1944
257/1945

Георги Николов Македонски
Пазарджик
ІХ.1944
160/1945

Димитър Борисов Димитров
Пазарджик
ІХ.1944
171/1946

Иван Малинов Иванов
Пазарджик
ІХ.1944
126/1946

Иван (Драган) Христов Иванов
Пазарджик
ІХ.1944
260/1945

Йордан Ив. Пеев
Пазарджик
ІХ.1944
58/1946

Коце Стоянов
Пазарджик
ІХ.1944
83/1946

Крум Стефанов Царичков
Пазарджик
ІХ.1944
140/1946

Леонид  Л. Андреев
Пазарджик
166/1945

Милан Илиев Стоев
Пазарджик
Х.1944
160/1945

Павел Петров Марков
Пазарджик
Х(ХІ).1944
299/1945

Станко Михайлов Станков
Пазарджик
ІХ.1944
137/1945

Стоян Дамянов Байгънов
Пазарджик
ІХ.1944
176/1945

Тодор Иванов Веселинов
Пазарджик
Х.1944
54/1946

Тодор Петров Боев
гара Пазарджик
Х.1944
176/1945

Тодор Спасов Бояджиев
Пазарджик
Х.1944
160/1945

Тома Христов Янчев
Пазарджик
Х.1944
153/1945

Тоно Петков Стоев
Пазарджик
Х.1944
126/1946

Георги Ицов Трайков
гара Белово
ІХ.1944
258/1945

Александър Стоянов Петковски
Брацигово
ІХ.1944
153/1945

Димитър Хр. Помаков
Брацигово
ІХ.1944
261/1946

Еремия Иванов Еремиев
Брацигово
ІХ.1944
239/1945

Ангел Георгиев Несторов
Лъджене
ІХ.1944
197/1945

Иван Спасов Димитров
Лъджене
ІХ.1944
33/1946

Тодор Ст. Тодоров Пенкин
Лъджене
Х.1944
197/1945

Милош Ив. Колчагов
Лъджене
ІХ.1944
243/1945

Панайот Стоянов Шуманов
Славовица
ІХ.1944
176/1945

Христоско Тодоров Точков
Братаница
ІХ.1944
153/1945

Георги Иванов Атанасакиев
Братаница
ІХ.1944
170/1945

Ангел Георгиев Баташки
Варвара
Х.1944
306/1945

Аспарух Деянов Ненчев
Варвара
ІХ.1944
306/1945

Спас Ганев Консулов
Величково
ІХ.1944
258/1945

Стоян Сотиров Бодуров
Величково
ІХ.1944
20/1946

Златко Иванов Дамянов
Говедаре
ІХ.1944
30/1946

Ангел Димитров Терзийски
Юнаците
ІХ.1944
170/1945

Благо Кръстев Такев
Юнаците
Х.1944
107/1946

Васил Димитров Терзийски
Юнаците
Х.1944
126/1946

Здравко Станоев Роглев
Юнаците
ІХ.1944
251/1945

Владо Димитров Маджиров
Три водици
ІХ.1944
185/1945

Крум Ангелов Дуков
Злокучене
ІХ.1944
211/1945

Лазар Карамфилов Илиев
Злокучене
ІХ.1944
138/1946

Георги Благов Цонев
Карабунар
ІХ.1944
270/1945

Костадин Евстатиев Площаков
Ковачево
ІХ.1944
208/1946

Анка Петкова Хаджийска
Лесичево
ІХ.1944
3/1946

Веле Тодоров Комаров
Лесичево
Х.1944
141/1946

Димитър Иванов Панев
Лесичево
ІХ.1944
257/1945

Кула Пенева Стоева
Лесичево
ІХ.1944
298/1945

Кръстю Георгиев Начев
Лесичево
ІХ.1944
258/1945

Ненко Н. Начев
Лесичево
ІХ.1944
54/1946

Александър Николов Кънев
Марица
Х.1944
244/1945

Георги Рангелов Вълев
Марица
Х.1944
30/1946

Дойчо Георгиев Манолов
Марица
Х.194(4)
305/1945

Йордан Грозданов Гешев
Марица
Х.1944
261/1946

Никола Гацев Велев
Марица
Х.1944
53/1946

Спас Василев Божилов
Марица
Х.1944
107/1946

Димитър Рангелов Манев
Мокрище
9.ІХ.1944
271/1945

Георги Иванов Бакев
Овчеполци
ІХ.1944
223/1945

Неделко Иванов Ричев
Овчеполци
ІХ.1944
224/1946

Ангел Иванов Трифонов
Пателеница
ІХ.1944
198/1946

Георги Т. Точков
Пателеница
Х.1944
59/1946

Христоско Тодоров Точков
Пателеница
ІХ.1944
258/1945

Георги Николов Пешльов
Сбор
ІХ.1944
53/1946

Пещерска околияНикола Г. Мандраджийски
Батак
ІХ.1944
270/1945

Ангел Христов Семерджиев
Пещера
ІХ.1944
99/1946

 Благо Джоков
Дорково
ІХ.1944
239/1945

Димитър Иванчев
Дорково
ІХ.1944
239/1945

Борис Гърев
Дорково
ІХ.1944
239/1945

Зарко Хаджипопов
Дорково
ІХ.1944
239/1945

Стоян Калоферов
Дорково
ІХ.1944
239/1945

Ангел Илиев Кафеджиев
Ракитово
Х.1944
298/1945


Панагюрска околия


Желязко Маринов Минчев
Панагюрище
Х.1944
31/1946

Иван Георгиев Плачков
Панагюрище
ІХ.1944
86/1946

Иван Пенчев Делибашев
Панагюрище
ІХ.1944
183/1946

свещ. Лука Радев Юруков
Панагюрище
ХІ.1944
150/1946

Лука Тодоров Шопов
Панагюрище
23.ІХ.1944
158/1945

Никола Ненов Делирадев
Панагюрище
Х.1944
275/1945

Петър Георгьов Сапунджиев
Панагюрище
ІХ.1944
150/1946

Петър Деянов Пъков
Панагюрище
ХІІ.1944
104/1946

Тодор Богоев Юруков
Панагюрище
19.ІХ.1944
162/1945

Илия Цветанов
Панагюрище
ІХ.1944
197/1945

Христо Райчев Иванов
Панагюрище
11.Х.1944
51/1945

Цветко К. Мечев
Панагюрище
сл.9.ІХ.1944
218/1945

Добри Петров Сурдеков
Баня
ІХ.1944 (43)
272/1945

Стефан Тодоров Хамбарски
Баня
Х.1944
96/1946

Георги Стоянов Петров
Бъта
Х.1944
185/1945

Димитър Ангелов Пеканов
Горно Левски
ІХ.1944
271/1945

Димитър Иванов Василев
Дюлево
ІХ.1944
20/1946

Димитър Иванов Чернев
Мечка
ХІ.1944
225/1945

Георги Илиев Гушлеков
Поибрене
ІХ.1944
275/1945

Филип Илиев Бекяров
Цар Борис
ІХ.1944
270/1945


ГОРНОДЖУМАЙСКА ОБЛАСТГорноджумайска околияАтанас Петров Калканов
Горна Джумая
15.ХІІ.194(4)
296/1945

Атанас Христов Димитров
Горна Джумая
6.Х.1944
49/9146

Георги Гаврилов Малешевски
Горна Джумая
10.Х.1944
67/1946

Георги Златев Петров
Горна Джумая
9.ІХ.1944
49/1946

Георги Русев Русев
Горна Джумая
18.Х.1944
207/1946

Иван Йоцев Механджийски
Горна Джумая
ІХ.1944
300/1946

Иван Попарсов Ингилизов
Горна Джумая
6.Х.1944
30/1946

Иван Спасов Кацарски
Горна Джумая
11.ІХ.1944
165/1946

Кирил Николов Божурин
Горна Джумая
9.ІХ.1944
96/1946

Коте Атанасов Ковачки
Горна Джумая
9.Х.1944
49/1946

Методи Чимев Георгиев
Горна Джумая
9.ІХ.1944
248/1946

Никола Сотиров Сърбов
Горна Джумая
12.ІХ.1944
20/1944

Симеон Виделов Петков
Горна Джумая
10.ІХ.1944
68/1946

Стоил Захариев Добринов
Горна Джумая
13.ІХ.1944
271/1946

Тодор Николов Станоев
Горна Джумая
11.ІХ.1944
275/1945

Франц Христов Севлиевски
Горна Джумая
15.ІХ.1944
109/1946

Христо Ангелов Манов
Горна Джумая
24.ІХ.1944
80/1946

Велю Апостолов Христов Данчов,31г.
Градево
9.ІХ.1944
275/1945

Иван Йоцев Механджийски, 41г.
Градево
9.ІХ.1944
275/1945

Никола Костадинов Масърски
Дреново
10.ІХ.1944
275/1945

Димитър Алексиев Анастасов
Крупник
ХІ.1944
54/1946

Дончо Стоилов Караджов
Крупник
26.ІХ.1944
277/1945

Ефрем Поптраянов
Крупник
9.Х.1944
119/1946

Иван Димитров Малинов
Крупник
9.ІХ.1944
90/1946

Иван Негревски
Крупник
9.Х.1944
119/1946

Костадин Ангелов Узунски
Покровник
9.ІХ.1944
91/1946

Спас Г. Йотов
Селище
сл.9.ІХ.1944
205/1946

Георги Хаджиефтимов
Симитли
13.ІХ.1944
126/1946


Разложка околияАнгел Иванов Манов
Разлог
сл.9.ІХ.1944
271/1945

Благой Иванов Максимов, 67г.
Разлог
6.Х.1944
221/1945

Георги Костадинов Бонков
Разлог
4.Х.1944
137/1945

Дако Петров Търнакарски
Разлог
4.Х.1944
218/1945

Иван Георгиев Максимов
Разлог
ок.9.ІХ.1944
250/1945

Иван Георгиев Панков
Разлог
6.Х.1944
190/1945

Иван Димитров Фарфаров, 55г.
Разлог
6.Х.1944
224/1945

Иван Н. Попкостов
Разлог
сл.9.ІХ.1944
271/1945

Иван Петров Татарски
Разлог
сл.9.ІХ.1944
271/1945

Никола Ив. Шапков
Разлог
6.Х.1944
180/1945

свещ. Петър Дивизиев, 41г
Разлог
6.Х.1944
137/1945

Петър Димитров Хаджиев
Разлог
Сл.9.ІХ.1944
281/1945

Славчо Г. Астинов, 43г.
Разлог
6.Х.1944
137/1945

Иван Георгиев Сърбинов
Белица
5.Х.1944
224/1945

Иван Димитров Саев
Белица
сл.9.ІХ.1944
151/1946

Иван Костадинов Бояджиев
Белица
10.ІХ.1944
8/1946

Иван Лазаров Причкапов
Белица
сл.9.ІХ.1944
89/1946

Георги Костадинов Сандрев Рачев,31
Баня
7.Х.1944
247/1945

Георги Николов Кадифин, 55г.
Баня
6.Х.1944
246/1945

Георги Григоров Чобанов, 44г.
Баня
7.Х.1944
246/1945

Димитър Кирянов, 37г.
Баня
7.Х.1944
246/1945

Иван Найденов, 50г.
Баня
7.Х.1944
247/1945

Иван Николов Дръдалов, 47 г.
Баня
7.Х.1944
247/1945

Никола Георгиев Гюров, 25г.
Баня
7.Х.1944
246/1945

Симеон Г. Попсимеонов
Баня
сл.9.ІХ.1944
58/1946

Тодор Георгиев Терзиев
Баня
7.Х.1944
246/1945

Борис Иванов Стоянчев
Бачево
сл.9.ІХ.1944
281/1945

Никола Серафимов Мутев
Добърско
26.Х.1944
180/1945

Георги Иванов Аршинков, 45г.
Елешница
сл.9.ІХ.1944
271/1945

Иван Лазаров Сланчов
Годлево
8.Х.1944
242/1945

Вълко Николов Бангиев
Якоруда
15.ІХ.1944
242/1945

Илия Агапиев Бучков
Якоруда
сл.9.ІХ.1944
98/1946

Мария Иванова Даскалова
Якоруда
сл.9.ІХ.1944
236/1946

Никола Томов Бакалов
Якоруда
сл.9.ІХ.1944
98/1946

Борис Лазаров Говедаров
Банско
сл.9.ІХ.1944
58/1946

Георги Иванов Петаков
Банско
сл.9.ІХ.1944
58/1946

Георги Хорозов Попстоянов
Банско
сл.9.ІХ.1944
59/1946

Костадин Георгиев Вишанин
Банско
сл.9.ІХ.1944
58/1946

Неврокопска околияВасил Захариев Станишев, 29г.
Неврокоп
8.Х.1944
180/1945

Йордан Стоянов Чонев
Гърмен
8.Х.1944
147/1945

Борис Дяков Стоименов
Жостово
20.ІХ.1944
200/1946

Иван Костадинов Ванкалов
Жостово
сл.9.ІХ.1944
138/1946

Ибраим Шамшадинов Караджов
Крибул
Х.1944
36/1946

Светиврачка околияАлександър Николов Дамянов
Свети Врач
25.Х.1944
67/1946

Атанас Лазаров Шатев
Свети Врач
3.Х.1944
115/1946

Димитър Иванов Клифов
Свети Врач (Сяр)
10.Х.1944
241/1945

Димитър Тодоров Риджанов
Свети Врач
17.ІХ.1944
275/1945

Зисо Николов Попов
Свети Врач
3.Х.1944
285/1945

Иван Стефанов Иванов, 43г.
Свети Врач
10.ХІ.1944
28/1946

Коста Стоянов Джаров
Свети Врач
3.Х.1944
285/1945

Костадин Костадинов Кюров
Свети Врач
Х.1944
115/1946

Костадин Николов Кюров
Свети Врач
Х.1944
207/1946

Найден Атанасов Мирянов
Свети Врач
Х.1944
115/1946

Павел Александров Пенчев
Свети Врач
12.ІХ.1944
24/1946

Стоян Иванов Кермитчиев
Свети Врач
29.ІХ.1944
287/1944

Стоян Митов Манолев
Свети Врач
29.ІХ.1944
115/1946

Иван Кръстев Трайков
Белица
сл.9.ІХ.1944
215/1946

Евтим Иванов Чифлишки
Брезница
9.ІХ.1944
68/1946

Иван Атанасов Смуков
Враня
Х.1944
94/1946

Иван Киров Наков
Делчево
17.ІХ.1944
109/1946

Георги Костадинов Вакъвчиев
Любовище
6.Х.1944
115/1946

Апостол Великов Уруков
Петрово
Х.1944
94/1946

Димитър Мечкаров
Петрово
9.Х.1944
36/1946

Димитър Николов Вречков
Петрово
Х.1944
93/1946

Иван Илиев Паскалев
Петрово
ХІ.1944
68/1946

Кръстю Иванов Михов
Петрово
Х.1944
248/1946

Атанас Лазаров
Плоски
9.ІХ.1944
68/1946

Цветко Петров Комитов
Рожен
ХІ.1944
115/1946


Петричка околия


Велик Димитров Шопов
Петрич
14.ІХ.1944
24/1946

Запро Стоянов Рупелски
Петрич
20.Х.1944
36/1946

Илия Николов Димов
Петрич
1944
224/1946

Пандели Ангелов Стоянов
Петрич
153/1946

Стоян Василев Пернишки
Петрич
13.ІХ.1944
207/1946

Гаврил Ефтимов Папалев
Камена
9.ІХ.1944
153/1946

Петър Пасков Ангелов
Ключ
сл.9.ІХ.1944
115/1946


БУРГАСКА ОБЛАСТ


Бургаска околия


Алекси И. Габровски
Бургас
27.ІХ.1944
228/1945

Димчо В. Топалов
Бургас
4.Х.1944
132/1946

Киркор Антраник Бостанджиян
Бургас
20.ІХ.1944
128/1946

Поморийска околияГеорги Киров Чаталбашев
Оризаре
209/1945

Колю Бонев Петров
Каблешково
6.Х.1944
140/1946

Кръстю Стоянов Петров
Рапица
сл.9.ІХ.1944
247/1945

Димитър Петров
Чимово
9.ІХ.1944
44/1946

Михо Ив. Гюров
Несебър
10.ХІІ.1944
221/1945

Айтоска околияСтефан Георгиев Лепков
Айтос
16.Х.1944
188/1946


Малкотърновска околия


Григор Петков Дринев
Малко Търново
6.Х.1944
159/1946


Сливенска околияПетър Николов Вичев
Сливен
Х.1944
170/1945

Младен Иванов Царвулев
Сливен (Сяр)
18.Х.1944
170/1945

Георги Николов Гаджалов
Сливен
25.ІХ.1944
173/1945

Петър Костов Балтаджиев
Сливен

225/1945

Станю Вълев Станев
Сливен   
12.ІХ.1944
250/1945

Иван Димитров Марков
Старо село
11.Х.1944
178/1945


Котленска околия


Цветко Петров Андреев
Котел
сл.9.ІХ.1944
262/1945
Никола Киров Жеков
Градец
14.ІХ.1944
173/1945


Ямболска околияИван Недев Дяков
Ханово
кр.ІХ.1944
124/1946


Елховска околияИлия Атанасов Донев
Бояново
сл.9.ІХ.1944
198/1946

Янко Иванов Шопов
Кирилово
ІХ.1944
198/1946
Тополовградска околияПетър Попхристов
Орлов дол
кр.Х.1944
125/1946


ВАРНЕНСКА ОБЛАСТДобричка околияГеорги Ив. Кожухаров
Добрич
Х.1944
119/1946

Лазар Алексиев Ташков
Добрич
14.ХІ.1944
181/1945


Шуменска околияАнгел Димитров Байчев
Шумен
сл.9.ІХ.1944
93/1946

Боян Дучев Събев
Шумен
30.ІХ.1944
89/1946

Владимир Александров Георгиев
Шумен (София)
11.Х.1944
264/1945

Драгомир Шопов
Шумен
Х.1944
275/1945

Живко Проданов Недков Зорев
Шумен
сл.9.ІХ.1944
250/1946

Илия Иванов Хаджиюрданов
Шумен
21.Х.1944
236/1945

Коста Николов
Шумен
Х.1944
301/1945

Мехмед Ахмедов Хюсеинов
Шумен
18.ХІ.1944
93/1946

Никола Върбанов Пенев
Шумен
1.Х.1944
89/1946

Стоян Ангелов Узунов
Шумен
12.ІХ.1944
89/1946

Иван Янакиев Градинаров
Белокопитово
15.ХІІ.1944
107/1946

Илия Христов Петков
Илия Блъсково
15.ХІ.1944
89/1946

Мария Стоянова Цанева
Янково
сл.9.ІХ.1944
189/1946


Преславска околия


Кирчо Добрев Капралов
Върбица
4.Х.1944
90/1946

Милан Р. Дебеляков
Върбица
ІХ.1944
279/1945

Стою Костов Тодоров
Върбица
4.Х.1944
89/1946

Стоян Димитров Минчев
Върбица
4.Х.1944
89/1946

Петър Делев Ангелов
Кочово
12.ІХ.1944
296/1946

Миню Жечев Минев
Осмар
сл.9.ІХ.1944
166/1946


Новопазарска околия


Петър Манчев Стефанов
Плиска
сл.9.ІХ.1944
171/1946


Търговищка околияВълко Иванов Вълков
Търговище
7.Х.1944
243/1945

Иван Иванов Илиев
Търговище
Х.1944
290/1945

Марко Иванов Суланов, 56г.
Търговище
кр.ІХ.1944
275/1945

Панайот Николчев
Търговище
7.Х.1944
111/1946

Петър Събев Кожухаров
Търговище
Х.1944
279/1945

Петър Тод. Воротников
Търговище
сл.9.ІХ.1944
90/1946

Тодор Хаджииванов
Търговище
Х.1944
279/1945

Христо Павлов Василев
Търговище
8.Х.1944
236/1945

Ради Гинев Труорев
Въбел
сл.9.ІХ.1944
89/1946

Ненчо Поплазаров
Лиляк
8.Х.1944
91/1946

свещ. Димитър Бояджиев
Лозница
1.Х.1944
178/1946

Христо Михалев Динев
Момино
сл.9.ІХ.1944
90/1946

Стойко Йорданов Стойков
Осен
10.Х.1944
178/1946

Омуртагска околия


Филип Н. Филипов
Омуртаг
5.Х.1944
225/1945

Дончо Бянков Дончев
Омуртаг
5.Х.1944
225/1945

Георги Стефанов Георгиев
Омуртаг
сл.9.ІХ.1944
227/1945

Панайот Савов Ковачев
Омуртаг
18.ХІ.1944
89/1946

Сава Панайотов Ковачев
Омуртаг
5.Х.1944
89/1946

Михал Момчев Витанов
Извор
18.ХІ.1944
236/1945

Драган Петров Драганов
Извор
21.ХІ.1944
107/1946

Ангел Анастасов Стоянов
Орач
28.ІХ.1944
89/1946

Боне Яначков Димов
Орач
ХІ.1944
278/1945

Ради Христов Чолаков
Орач
ХІ.1944
279/1945

Александър Гаврилов Гълъбов
Поляне
18.ХІ.1944
93/1946

Поповска околияБорис Минев Казанлиев
Попово
ІХ.1944
227/1945

Борис Радев Козаров
Попово
сл.9.ІХ.1944
91/1946

Георги Христов Хаджиев
Попово
сл.9.ІХ.1944
90/1946

Иван Добрев Дютенджиев
Попово
Х.1944
90/1946

Иван Иванов Цинговски
Попово
Сл.9.ІХ.1944
89/1946

Петър Натан Берборов
Попово
7.Х.1944
236/1945

Георги Стоянов Петров
Априлово
ХІІ.1944
275/1945

свещ. Иван Цанков
Борисово
5.Х.1944
91/1946

Серафим Петков Бакалов
Борисово
5.Х.1944
91/1946

Димитър Иванов Кюпелиев
Гагово
сл.9.ІХ.1944
250/1946

Цвятко Филипов Цвятков
Дриново
30.ІХ.1944
89/1946

Недялко Иванов Сапунджиев
Медовина
11.Х.1944
239/1945

Димитър Стоянов Мисирджиев
Паламарца
6.Х.1944
116/1946

Станю Христов Пазвантов
Садина
сл.9.ІХ.1944
230/1946

Стойчо Николов Чакъров
Светлен
30.ІХ.1944
226/1946

Никола Вълчев Мавров
Султан
Х.1944
3/1945


РУСЕНСКА ОБЛАСТ


Русенска околияАсен Маринов Стойнов
Русе
9.ІХ.1944
271/1945

Атанас Тодоров Самоковлиев
Русе
8.ХІ.1944
67/1946

Борис Т. Рибаров
Русе
5.Х.1944
253/1946

Владимир Биков
Русе
Х.1944
148/1945

Георги Александров Марков
Русе
4.ХІ.1944
278/1945

Георги Димитров Джаферов, 41г.
Русе
30.ІХ.1944
107/1946

Димитър Дончев Дюлгеров
Русе
1.ХІ.1944
190/1945

Драгомир Николов Апостолов
Русе
12.ІХ.1944
27/1946

Иван Александров Войников, 30г.
Русе
ІХ.1944
27/1946

Иван Костов Теофилов
Русе
30.ІХ.1944
271/1945

Иван Павлов Цачев
Русе
5.Х.1944
203/1946

Иван Стефанов Нешев
Русе
4.Х.1944
271/1945

Иван Хаджииванов
Русе
30.ІХ.1944
271/1945

Кънчо Петров Пенчев
Русе
30.ІХ.1944
271/1945

Любен Стефанов Попов
Русе
12.Х.1944
271/1945

Мехмед Османов
Русе
10.ІХ.1944
67/1946

Нико Йорданов Просеничков
Русе
2.ХІ.1944
267/1945

Никола Стоянов Бойков
Русе
8.ХІІ.1944
107/1946

Петър Йоцов Павлов
Русе
30.ІХ.1944
167/1945

Сава Иванов Дочев
Русе
1.ХІ.1944
31/1946

Станчо Стефанов Нешев
Русе
1.ХІ.1944
271/1945

Тодор Петров
Русе
Х.1944
148/1945

Тома Таралежков
Русе
2.ХІ.1944
27/1946

Тонка Николова Просеничкова
Русе
5.ХІ.1944
271/1945

Беленска околияИван (Вачо) Иванов Вачов
Копривец
5.Х.1944
271/1945

Разградска околияПетър Пенев Иванов
Разград
Х.1944
302/1945

Тодор Дончев Вълканов
Разград
ІХ.1944
89/1946

Исперихска околияГосподин Петков Христов, 21г.
Малък Поровец
26.ХІ.1944
12/1946


Дуловска околияТодор Вълканов
Вокил
10.ХІІ.1944
222/1945
Кубратска околияБоян Георгиев
Кубрат
15.ІХ.1944
268/1945


Силистренска околия


Васил Николов Лесичков
Силистра
Х.1944
95/1946

Димитър Ст. Железаров
Силистра
Х.1944
93/1946

Сава Иванов Савов
Гарван
31.Х.1944
294/1945


ВРАЧАНСКА ОБЛАСТ


Оряховска околияГеорги Станев Божилов
Оряхово
10.ХІІ.1944
211/1945

Иван Т. Оведенски
Оряхово
ок.9.ІХ.1944
262/1945

Марин Христов Гъмзов
Оряхово
27.ІХ.1944
256/1945

Стефан Станев Тодоров
Оряхово
7.Х.1944
290/1945

Кирил Георгиев Грънчаров
Букьовци
20.ІХ.1944
63/1946

Иван Дончев Нешков
Бутан
6.Х.1944
169/1946

Стефан Ячев Вълчев
Бутан
сл.9.ІХ.1944
12/1946

Цветко Тодоров Макшутов
Галиче
сл.9.ІХ.1944
84/1946

Игнат Миков Панов
Галово
15.Х.1944
275/1945

Христо Нинов Христов
Галово
нач.Х.1944
12/1946

Фердинанд Симеонов Симеонов
Долни Луковит
13.ХІІ.1945
199/1945

Методи Петров Каменов
Гложене
25.ХІІ.1944
12/1946

Петър Каменов Торньов
Гложене
15.ХІІ.1944
199/1945

Константин Д. Карамфилов
Крушовене
26.ХІІ.1944
273/1945

Ангел Муцов
Манастирище
20.Х.1944
20/1946

Гано Братанов Кирковски
Манастирище
26.Х.1944
172/1945

Марин Иванов Кунчев
Манастирище
6.ХІ.1944
250/1945

Урош Якимов Буцулов (?)
Острово
ХІ.1944
215/1946

Йордан Тодоров Царвулков
Рогозен
6.Х.1944
62/1946

Иван Димитров Приходански
Селановци
сл.9.ІХ.1944
178/1946

Димитър Тодоров Пунчев
Хайредин
6.Х.1944
194/1945

Евгени Димитров Лихарски
Хайредин
16.ІХ.1944
224/1945

Георги Йоникиев Гърков
Кнежа
сл.9.ІХ.1944
63/1946

Петър Илиев Гергов
Кнежа
6.Х.1946
170/1946

Симеон Маринов Радулов
Козлодуй
6.Х.1944
250/1945


Белослатинска околия


Въло Пешов Милчовски
Борован
7.Х.1944
281/1945

Върбан Недков Пенчовски
Борован
7.Х.1944
281/1945

Герго Рашов Андреевски
Борован
7.Х.1944
284/1945

Димитър Стоянов Арнаутски
Борован
7.Х.1944
281/1945

Лало Цвятков Лалковски
Борован
7.Х.1944
281/1945

Младен Ценов Лалковски
Борован
7.Х.1944
281/1945

Стефан Петров Йочев
Борован
7.Х.1944
281/1945

Трифон Хр. Тричков
Борован
С.с.1944
98/1946

Христо Вълков Белински
Борован
7.Х.1944
281/1945

Цвятко Петров Поповски
Борован
7.Х.1944
281/1945

Цено Дилков Дилчовски
Борован
7.Х.1944
284/1945

Георги Николов Маринов
Върбица
9.ІХ.1944
283/1945

Петър Иванов Вълков
Чомаковци
9.ІХ.1944
130/1946

Берковска околияАлександър Господинов Цветарски
Берковица
сл.9.ІХ.1944
5/1946

Александър Тодоров Атанасов
Берковица
4.Х.1944
5/1946

Ангел Кръстев Ангелов
Берковица
6.Х.1944
4/1946

Гено Иванов Бързаков
Берковица
4.Х.1944
4/1946

Димитър Ангелов Йоцов
Берковица
19.ІХ.1944
5/1946

Иван Илиев Русафов
Берковица
16.ІХ.1944
43/1946

Иван Стоянов Савов
Берковица
15.ІХ.1944
255/1945

Йордан Попмаринов
Берковица
18.ІХ.1944
254/1945

Киро Георгиев Клечков
Берковица
98/1946

Кръстю Йорданов Киров
Берковица
С.с.1944
98/1946

Марко Иванов Томов
Берковица
18.ІХ.1944
265/1946

Милко Петков Иванов
Берковица
4.ХІ.1944
5/1946

Михаил Иванов Ганчев,46г.
Берковица
15.ІХ.1944
249/1945

Михаил Иванов Манчов
Берковица
4.Х.1944
5/1946

Никола Марков Иванов
Берковица
12.ІХ.1944
5/1946

Петър Алексов Рангелов
Берковица
13.ІХ.1944
5/1946

Петър Николов Петров
Берковица
12.ІХ.1944
43/1946

Петър Стефанов Първанов
Берковица
сл.9.ІХ.1944
93/1946

Петър Тасков Паунов
Берковица
ІХ.1944
48/1946

Симеон Николов Грановски
Берковица
С.с.1944
169/1946

Славейко Георгиев Клисурски
Берковица
20.ІХ.1944
256/1945

Стефан Игнатов Бутаков
Берковица
ІХ.1944
48/1946

Тодор Иванов Савов
Берковица
ІХ.1944
77/1946

Яким Георгиев Якимов
Берковица
14.ІХ.1944
256/1945

Атанас Тодоров Паликарски
Боровци
10.ІХ.1944
256/1945

Никола Господинов Цветарски
Вършец
12.ІХ.1944
5/1946

Димитър Богданов Тодоров
Гушанци
С.с.1944
98/1946

Димитър Давидов Комарски
Гушанци
ІХ.1944
93/1946

Йордан Георгиев
Гушанци
ІХ.1944
49/1946

Тодор Дамянов Бонов
Гушанци
9.ІХ.1944
5/1946

Трифон Игнатов Ангелов
Гушанци
С.с.1944
98/1946

Гроздан Попиванов Грозданов
Долно Озирово
12.Х.1944
5/1946

Борис Георгиев Цветков
Дълги дел
3.Х.1944
142/1946

Георги Б. Божинов
Дълги дел
ІХ.1944
93/1946

Георги Иванов Бончин
Дълги дел
ІХ.1944
93/1946

Виден (Витко) Иванов Терзийски
Клисура
18.ІХ.194(4)
4/1946

Петър Георгиев Великин
Копиловци
30.ІХ.1944
5/1946

Антония Първанов Петров
Костенци
15.ІХ.1944
174/1945

Горан Деков Петров
Костенци
С.с.1944
98/1946

Рангел Цеков Живков Шуплин
Меляне
ІХ.1944
240/1946

Стоян Трифонов Стоянов
Пърличево
сл.9.ІХ.1944
281/1945

Тодор Алипиев Иванов
Черкаски
С.с.1944
98/1946


Врачанска околияДимитър Стефанов Данов
Враца
12.ІХ.1944
5/1946

Зарчо Василов Враджалийски
Враца
26.ІХ.1944
174/1945

Иван Кандов
Враца
ІХ.1944
48/1946

Марко Котов Найденов, 40г.
Враца
11.Х.1944
254/1945

Методи Стоянов Пушев
Враца
ІХ.1944
239/1946

Петко Ив. Панев
Враца
6.Х.1944
256/1945

Тошо Стоянов Тодоров
Враца
4.Х.1944
265/1946

Христо Георгиев Мечкарски
Враца
15.Х.1944
4/1946

Христо Симеонов Донков
Враца
1944
258/1946

Янко Николов Стоянов
Враца
26.Х.1944
265/1946

Георги Антонов Чедолини
Върбешница
23.ІХ.1944
42/1946

Христо Тошев Танев
Голямо Пещене
сл.9.ІХ.1944
210/1946

Томо Христов Янчовски
Горна Кремена
ІХ.1944
96/1946

Алипи Иванов Николов
Долна Кремена
С.с.1944
98/1946

Борис Петров Цинцарски
Долна Кремена
С.с.1944
98/1946

Цено Данов Каменов
Долна Кремена
С.с.1944
98/1946

Цеко Митов Христов
Кален
сл.9.ІХ.1944
210/1946

Васил Димитров Вътков
Камено поле
С.с.1944
164/1946

Христо Владов Кръстев
Кунино
С.с.1944
98/1946

Петър Стоянов Кожухаров
Лакатник
2.ХІ.1944
254/1945

Григор Иванов Григоров
Лиляче
С.с.1944
98/1946

Мико Димитров Стоянов
Царевец
ІХ.1944
258/1946

Александър Качов Младенов
Чирен
15.Х.1944
281/1945

Георги Вачов Георгиев
Чирен
ІХ.1944
30/1946

Георги Николов Съслеков
Мездра
14.ІХ.19(4)4
290/1945

Григор Стефанов Петков
Мездра
28.ІХ.1944
245/1945

Иван Ангелов
Мездра
20.Х.1944
250/1946

Марко Кр. Дановски
Мездра
7.Х.1944
254/1945


Фердинандска околияАсен Трайков Димитров
Фердинанд
Х.1944
284/1945

Аспарух Гогов Станчин
Фердинанд
С.с.1944
98/1944

Васил Алексов Велков
Фердинанд
ІХ.1944
93/1946

Гаврил Първанов Йоцов
Фердинанд
9.ІХ.1944
5/1946

Георги Димитров Врачански
Фердинанд
25.$Х.1944
255/1945

Георги Иванов Димитров
Фердинанд
Х.1944
48/1946

Георги Николов Топалов, 41г.
Фердинанд
6.Х.1944
254/1945

Димитър Иванов Гоцов
Фердинанд
3.Х.1944
254/1945

Димитър Триков Маджарски
Фердинанд
13.Х.1944
281/1945

Ефтим Георгиев Коларов
Фердинанд
19.ІХ.1944
255/1945

Злати Атанасов Златев
Фердинанд
5.ІХ.1944
281/1945

Иван Душков Ганчев
Фердинанд
ІХ.1944
93/1946

Иван Николов Иванов
Фердинанд
9.ІХ.1944
166/1946

Иван Русев Иванов
Фердинанд
2.Х.1944
11/1946

Камен Богданов Николов
Фердинанд
сл.9.ІХ.1944
210/1946

Милети Стоянов
Фердинанд
7.Х.1944
255/1945

Милчо Петров Михайлов
Фердинанд
ІХ.1944
93/1946

Нешо Тодоров
Фердинанд
ІХ.1944
48/1946

Петър Попйорданов
Фердинанд
кр.ІХ.1944
218/1945

Петър Стефанов Панчев
Фердинанд
14.ІХ.1944
220/1945

Спас Вачов Рангелов
Фердинанд
ІХ.1944
93/1946

д-р Трифон Атанасов
Фердинанд
1.Х.1944
256/1945

Симеон Ангелов Петков
Бойчиновци
С.с.1944
98/1946

Иван Костадинов Кочов
Белотинци
С.с.1944
292/1946

Тоно Миронов Тонов
Белотинци
20.Х.1944
215/1946

Георги Илиев Леков
Винище
ІХ.1944
93/1946

Герго Кръстев Тодоров
Винище
23.ІХ.1944
281/1945

Илия Леков Димитров
Винище
23.ІХ.1944
281/1945

Йордан Александров Младенов
Винище
ІХ.1944
239/1946

Коло Йорданов Бонков
Винище
23.ІХ.1944
281/1945

Кръстю Младенов Кръстев
Винище
23.ІХ.1944
284/1945

Петър Филипов Димитров
Винище
ІХ.1944
49/9146

Георги Ставлов Първанов
Горно Церовене
сл.9.ІХ.1944
4/1946

Симо Тодоров Вълин
Горно Церовене
Сл.9.ІХ.1944
169/1946

Георги Филипов
Долна Вереница
ІХ.1944
49/1946

Крум Михайлов Колов
Долна Вереница
17.ІХ.1944
11/1946

Дамян Николов Цоцин
Лехчево
12.Х.1944
281/1945

Марин Неделков Манчов
Лехчево
Х.1944
48/1946

Найден Георгиев Оризарски
Люта
Х.1944
48/1946

Стефан Филипов Савов
Мала Кутловица
6.Х.1944
197/1945

Петър Димитров Генк(ч)ов
Мала Кутловица
7.Х.1944
284/1945

Стефан П. Илиев
Мала Кутловица
ІХ.1944
93/1946

Цено Първанов Йоцов
Мала Кутловица
Х.1944
48/1946

Ангел Андреев Божинов
Моминброд
11.ІХ.1944
292/1946

Стоян Трифонов
Мърчево
ІХ.1944
96/1946

Атанас Иванов Каменов
Пали лула
ІХ.1944
96/1946

Боян Т. Ангелов
Превала
30.ІХ.1944
254/1945


Тодор Попживков Поптодоров
Превала
ІХ.1944
240/1946

Тодор Ст. Кордов
Превала
98/1946

Никола Рангелов
Припължене
16.ІХ.1944
259/1945

Рангел Д. Иванов
Славотин
ІХ.1944
96/1946

Александър Цеков Горанов
Стубел
сл.9.ІХ.1944
66/1946

Мирон Александров Данов
Стубел
С.с.1944
93/1946

Никола Ангелов Данов
Стубел
ІХ.1944
240/1946

Александър П. Камарашки
Студено буче
сл.9.ІХ.1944
281/1945

Андрей Георгиев Симеонов
Студено буче
сл.9.Х.1944
191/1945

Михаил А. Камарашки
Студено буче
С.с.1944
98/1946

Георги Петров Ханджийски
Сумер
ІХ.1944
48/1946

Колю Христов
Сумер
сл.9.ІХ.1944
169/1946

Рустем Анков Реджов
Сумер
С.с.1944
164/1946


Ломска околияИван Димитров Лилов
Лом
25.ІХ.1944
14/1946

Илия Стефанов Николов
Лом
27.ІХ.1944
298/1945

Любен Манавски
Лом
18.ІХ.1944
143/1946

Младен Николов Златарев
Лом
27.ІХ.1944
298/1945

Симеон Йосифов Иванов
Лом
ІХ.1944
296/1945

Аврам Попандреев
Влашка махала
8.ІХ.1944
60/1946

Томо Милоев Стаменов
Дългошевци
2.Х.1944
44/1946

Йордан Неев Димитров
Расово
9.ІХ.1944
107/1946

Георги Иванов Горанов
Сталийска махала
16.Х.1944
107/1946

Емил Стефанов Захариев
Сталийска махала
6.Х.1944
49/1946

Йордан Захариев Даскалов
Сталийска махала
6.Х.1944
49/9146

Милан В. Спасов
Сталийска махала
6.Х.1944
49/1946

Стефан Йосифов Захариев
Сталийска махала
6.Х.1944
49/9146

Трендафил Дамянов Бонов
Сталийска махала
6.Х.1944
143/1946

Видинска околияБорис Вълчов Лилов
Видин
9.ІХ.1944
295/1946

Димитър Михайлов Данов (отец Паладий)
Видин
ІХ-Х.1944
36/1946

Никола Иванов Недялков
Видин
ІХ-Х.1944
165/1946

Христо Петров Романски
Видин
ІХ.1944
165/1946

Тодор Петров Пашанков
Арчар
ІХ.1944
95/1946

Яко Георгиев Аврамов
Арчар
ІХ.1944
165/1946

Севастаки Петров Нунов
Връв
1944
162/1946

Георги Иванов Гетов
Градец
14.Х.1944
43/1946

Петко Панков Стригачов
Грамада
ІХ.1944
127/1946

Асен Къчов Нинов
Жеглица
Х.1944
96/1946

Крачун Кръстев Петров
Негованци, (Копривщица)
нач.ІХ.1944
43/1946

Петър Иванов Николов
Синаговци
17.ІХ.1944
111/1946


Кулска околияАсен Данчев Корманов
Кула
9.Х.1944
96/1946

Герго Миков
Кула
ІХ.1944
112/1946

Иван Николов Деков
Кула
ІХ.1944
185/1946

Жико Пеков Жиков Лишков
Бойница
ІХ.1944
165/1946

Герго Стоянов Иванов
Водна
25.ІХ.1944
129/1946

Васил Цоков Въков
Големаново
9.Х.1944
43/1946

 Въло Ненов Тодоров
Макреш
17.ІХ.1944
162/1946

Георги Игнатов Нинов
Макреш
9.ІХ.1944
162/1946

Димитър Нечов Димитров
Макреш
ІХ.1944
221/1946

Коста Иванов Костадинов
Макреш
сл.9.ІХ.1944
162/1946

Нечо Петков Цолов (Чапкънски)
Макреш
ІХ.1944
162/1946

Никола Каменов Козаря
Макреш
ІХ.1944
165/1946

Цвятко Г. Чокоев
Макреш
9.ІХ.1944
162/1946

Петко Стойков Вълчов
Пседерци
27.ІХ.1944
94/1946

Петко Цолов Ванчов
Пседерци
12.ІХ.1944
162/1946

Велко Иванов Гуляшки
Раковица
ІХ.1944
109/1946

Трифон Николов Ценков
Шишенци
28.ІХ.1944
128/1946
Белоградчишка околияАлександър Антов Савичев
Долни Лом
Х.1944
96/1946

Добрин Н. Георгиев
Княз Александрово
9.Х.1944
43/1946

Анто Иванов Митров
Костичовци
25.ІХ.1944
153/1946


ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТПлевенска околияАлфред Кшоса
Плевен
ІХ.1944
231/1945

Асен Захариев Лесев
Плевен
208/1945

Александър Делков Милковски
Плевен
208/1945

Бернард Поланд
Плевен
29.ІХ.1944
29/1946

Борис Христов Крушовски, 34г.
Плевен
28.ІХ.1928
85/1946

Георги Марков Георгиев
Плевен
208/1945

Иван Найденов Яблански
Плевен
18.Х.1944
279/1946

Илия Минчев Мечков
Плевен
5.Х.1944
305/1945

д-р Никола Хаджигенчев
Плевен
нач.Х.1944
130/1946

Петко Павлов Попов
Плевен
25.Х.1944
271/1945

Петко Тодоров Алексиев
Плевен
ІХ.1944
155/1946

Рачо Гатев Йонков
Плевен
256/1945

Минчо Мотев Колев
Борислав
208/1945

свещ. Иван Кабакчиев
Бръшляница
14.Х.1944
291/1945

Първан Панталеев Ангелов
Бръшляница
Х.1944
29381945

свещ. Васил Н. Вълков
Горни Дъбник
сл.9.ІХ.1944
161/1945

Иван Митов Гергов
Дисевица
22.Х.1944
125/1946

свещ. Николай Йотов
Долни Дъбник

184/1945

Лукан Димитров Арнаутски
Злокучене
7.Х.1945
271/1945

Асен Наумов Петров
Махалата
ІХ.1944
306/1945

Димитър Лачовски
Махалата
28.ІХ.1944
125/1946

Иван Павлов Вълков
Махалата
ІХ.1944
305/1945

Илия Ганчев Минковски
Махалата
28.ІХ.1944
53/1946


Кунка Маринова Маринова
Махалата
161/1945


Лило Йончев Лишовски
Махалата
27.ІХ.1944
291/1945

Марин Маринов Дуловски
Махалата

161/1945

Тодор Калчев Иванов
Махалата
ср.ІХ.1944
3/1946

Иван Ангелов Станев
Николаево
сл.9.ІХ.1944
67/1946

Георги Пъчев Петков
Петърница
5.Х.1944
20/1946

Илия Петров Влахов
Петърница
4.Х.1944
20/1946

свещ. Иван Тодоров Иванов, 39г.
Тръстеник
14.Х.1944
83/1946

Тодора Панова
Реселец
С.с.1944
169/1946

Рашко Славчев
Левски

256/1945

Габровска околияГеорги Иванов Гацов, 42г.
Габрово
ІХ.1944
217/1945

Илия Рачев Цокев
Габрово
сл.9.ІХ.1944
293/1945

Колю Иванов Колев-Чомака
Габрово
ок.9.ІХ.1944
222/1945

Никола Петров Попов
Габрово
15.ІХ.1944
109/1946


Севлиевска околия


Марин Иванов Конов
Севлиево
5.Х.1944
287/1945

Никола Иванов Попов
Севлиево
4.Х.1944
44/1946

Пенчо Генчев Иванов
Севлиево
сл.9.ІХ.1944
95/1946

Петър Ив. Обущаров
Севлиево
5.Х.1944
145/1946

Рачо Стефанов Рачев
Севлиево
13.ХІІ.1944
206/1945

свещ. Съби Кънчев Кривошиев (отец Стефан Кривошиев)
Севлиево
5.Х.1944
290/1945

Христо Василев Стойнов
Севлиево
5.Х.1944
196/1946

Данчо Стефанов Данчев
Горна Росица
20.Х.1944
37/1946

Руси Георгиев Златков
Горна Росица
5.Х.1944
287/1945

Васил Станев Тодоров
Кормянско
5.ХІ.1944
10/1946

Иван Янакиев Иванов
Кормянско
5.Х.1944
30/1946

Петко Христов Генджа
Кормянско
5.ХІ.1944
30/1946

Яко Иванов Попов
Крамолин
5.Х.1944
296/1945

Димитър Христов Генчев
П.Славейково
сл.9.ІХ.1944
217/1945

Неделчо Дочев Конов
П.Славейково
5.Х.1944
196/1946

Стефан Пенков Христов
П.Славейково
7.Х.1944
67/1946

Любомир Савов Джонев
Шумата
23.ІХ.1944
255/1945


Никополска околияГано Нинов Иванов
Никопол
ХІІ.1944
65/1946

Малин Кирилов Цветков
Лозица
154/1945

Любомир Ефтимов Киров
Дебово
161/1945

Гурко М. Ганов
Гиген

184/1945

Димитър Тр. Огнянов
Гаврен

196/1945

Цветан Линков Гаев
Гаврен
5.ХІ.1945
199/1945

д-р Ангел Митрев Деков
Гулянци
8.Х.1944
166/1946

Георги Флоров Новаков
Гулянци
8.Х.1944
111/1946

Димитър Илиев Гърчев
Гулянци
13.ІХ.1944
286/1946

Митю Г. Конов
Гулянци
8.Х.1944
111/1946

Цеко Стоянов Радоев
Дъбован
9.ІХ.1944
20/1946

Петър Аспарухов Петков
Коприва
7.Х.1944
278/1945

Георги Георгиев Раков
Милковица
18.Х.1944
130/1946

Илия Минков Вардолов
Милковица
12.ІХ.1944
230/1946


Свищовска околия


Ангел Илиев Ненов, 64г.
Свищов
5.Х.1944
96/1946

Тодор Димитров Пенчев
Свищов
18.Х.1944
100/1946

Ламби Трифонов Божанов
Българско Сливово
9.ІХ.1944
216/1946

Ефтим Попмихов
Овча Могила
3.Х.1944
279/1946

Ганчо Попов Николов
Страхилово
30.ІХ.1944
25/1946

Георги Тодоров Яръмов
Страхилово
9.Х.1945
290/1945

Пройно Генчев Драгиев
Страхилово
26.ІХ.1944
290/1945


Луковитска околияГено Лилов Петров
Девенци
сл.9.ІХ.1944
194/1946

Константин Петров Йошков
Орешене
1.Х.1944
300/1945

Христо Петков Йотов
Радомирци
161/1945

Петър Петров Гентов
Радомирци
161/1945

Цанко Димитров Тодоров
Садовец
ІХ.1944
306/1945

Дако Вълчев Даков, 33г.
Тодоричене
12.Х.1944
8/1946

Ненко Тодоров Лалов, 50г.
Тодоричене
12.Х.1944
8/1946

Петко Атанасов Павлов
Тодоричене
9.ІХ.1944

Петър Кунчев Петров, 50г.
Тодоричене
12.Х.1944
8/1946

Христо Колев Петров, 52г.
Тодоричене
Х.1944
306/1945


Ловешка околияАлександър Атанасов Шопов
Ловеч
Х.1944
20/1946

Бончо Цвятков Вълков
Ловеч
10.Х.1944
140/1946

Велико Геров
Ловеч
Х.1944
202/1945

Дачо Н. Гръцки
Ловеч
ХІ.1944
290/1945

свещ. Иван Ангелов Иванов
Ловеч
нач.Х.1944
23/1946

Коста Илийчев Дочев
Ловеч
сл.9.ІХ.1944
202/1945

Руско Стоянов Коларов
Ловеч
3.Х.1944
33/1946

Стефан Рясков, 55г.
Ловеч
ІХ.1944
202/1945

Тодор Дочев Иванов
Ловеч
сл.9.ІХ.1944
202/1945

Георги Стоянов Игнатов
Ловеч
ХІІ.1944
202/1945

Нейко Стоянов Нейков
Александрово
ІХ.1944
141/1946

Вълчо Христов Косев
Брестова
сл.9.ІХ.1944
140/1946

Балю Тодоров Балев
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Васил Йончев Вълков
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Иван Вълчев Петров
Драгана
сл.9.ІХ.1944
5/1946

Иван Игнатов Пенков
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Никола Лалев Конакчиев
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Петър Илиев Петров
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Петър Тодоров Балев
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Стойко Василев Ковачев
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Стойко Маринов Додев
Драгана
сл.9.ІХ.1944
27/1946

Христо Христов Янков
Драгана
сл.9.ІХ.1944
5/1946

Матея Русинов Матеев
Дренов
ІХ.1944
230/1946

Петър Стоянов Дичков
Катунец
сл.9.ІХ.1944
5/1946

Петър Добрев
Катунец
ХІ.1944
262/1945

Андрей Цонев Стойков
Крушина
сл.9.ІХ.1944
3/1946

Цвятко Цонев Стойков
Крушина
сл.9.ІХ.1944
5/1946

Атанас Ангелов Нешев
Летница
сл.9.ІХ.1944
24/1946

Христо Бочев Цанин
Лисец
сл.9.ІХ.1944
262/1945

Христо Маринов Сакарски
Лисец
сл.9.ІХ.1944
262/1945

Лалю Ив. Вълков
Ломец
сл.9.ІХ.1944
275/1945

Иван Иванов Георгиев
Надежда
9.Х.1944
33/1946

Стою Иванов Христов
Надежда
9.Х.1944
33/1946

Банчо Митев Венков
Осмо Калугерово
нач.Х.1944
84/1946

Боян Петков Ескеджиев
Осмо Калугерово
нач.Х.1944
141/1946

Васил Енчев Русков
Осмо Калугерово
нач.Х.1944
290/1945

Григор Цвятков Илиев
Осмо Калугерово
нач.Х.1944
141/1946

Данаил Николов Раденцов
Осмо Калугерово
нач.Х.1944
20/1946

Манол Савов Пуров
Осмо Калугерово
ІХ.1944
230/1946

Николай Иванов Деков
Осмо Калугерово
нач.Х.1944
141/1946

Сава Пенев Пуров
Осмо Калугерово
ІХ.1944
230/1946

Косто Георгев Събев
Симеоново
сл.9.ІХ.1944
107/1946

Георги Нейков Атанасов
Тепава
30.Х.1944
113/1946


Тетевенска околияДимитър Димитров Милев
Тетевен
ІХ.1944
174/1946


Троянска околия


Стойко Колев Кекевски
Голяма Желязна
ІХ.1944
230/1946

Дряновска околия

Стефан Енчев Малешков
Дряново
9.ІХ.1944
234/1946

Димитър Петров Герганов
Керека
10.Х.1944
202/1945

Иван Христов Бумбев
Керека
10.Х.1944
250/1945

Панайот Димитров Пондев
Керека
241/1945

Стоян Иванов Мянков
Керека
10.Х.1944
222/1946

Горнооряховска околияБлагой Димитров Томов
Горна Оряховица
20.ІХ.1944
95/1946

Георги Ламбев Ламбринов
Горна Оряховица
5.Х.1944
24/1946

Живко Симеонов Дончев
Горна Оряховица
сл.9.ІХ.1944
4/1946

Константин Петров Костов
Горна Оряховица
29.ІХ.1944
24/1946

Михаил Атанасов Вангелов
Горна Оряховица
нач.Х.1944
252/1945

Петър Георгиев Хаджииванов
Горна Оряховица
28.ІХ.1944
262/1945

Стефан Иванов Цвятков
Горна Оряховица
29.ІХ.1944
250/1945

Стефан Николов Бояджиев
Горна Оряховица
28.ІХ.1944
299/1945

Христо Атанасов Стойков
Горна Оряховица
1.Х.1944
36/1946

Христо Стоянов Киранов
Горна Оряховица
1.Х.1944
37/1946

Кирил Енев Киров, 28г.
Асеново
ІХ.1944
76/1946

Стоян Тодоров Георгиев
Бяговица
сл.9.ІХ.1944
173/1946

Петър Николов Бобев
Калтинец
1.Х.1944
189/1945

Ради Петров Петров
Горски Сеновец
28.ІХ.1944
227/1945

Дончо Христов Цанев
Железарци
15.ІХ.1944
96/1946

Тодор Димитров Грешев
Мария Луиза
17.ІХ.1944
118/1946

Георги Илиев Стефанов
Царски извор
23.ІХ.1944
298/1945

Димитър Михайлов Церовски
Царски извор
3.Х.1944
6/1946

Стефан Христов Колимечков
Царски Извор
23.ІХ.1944
4/1946

Тодор Георгиев Карапетров
Царски извор
23.ІХ.1944
298/1945

Гено Костов Бакалов
Долна Оряховица
18.ІХ.1944
281/1945


Търновска околияБогдан Петков Велизаров
Търново
131/1946

Васил Писарев
Търново
5.Х.1944
279/1945

Генчо Цанев
Търново
20.ІХ.1944
258/1946

Георги Антонов Николов
Търново
5.Х.1944
37/1946

Димитър Иванов Минчев
Търново
нач.Х.1944
293/1945

Йордан Иванов Пенчев
Търново
3.Х.1944
181/1945

Йордан Иванов Чаталов
Търново
1.Х.1944
37/1946

Косю Николов Ковачев
Търново
15.Х.1944
77/1946

Макари Иванов Старирадев
Търново (Горна Оряховица)
22.Х.1944
279/1945

Минко Танков Добрев
Търново
4.Х.1944
298/1945

Никола Константинов Денчев
Търново
3.Х.1944
12/1946

Никола Николов Воденичаров
Търново
9.Х.1944
4/1946

Панталей Давидов
Търново
3.Х.1944
263/1945

Станчо Ганчев Върбанов
Търново
кр.ІХ.1944
202/1945

д-р Стефан Караиванов
Търново
30.ІХ.1944
202/1945

Тодор Ив. Доброжалиев
Търново
сл.9.ІХ.1944
181/1945

Христо Минчев Петров
Търново
4.Х.1944
299/1945

Димитър Христов Хаджиев
Върбовка
нач.Х.1944
7/1946

Георги Колев Аврамов
Дичин
123/1946

Николай Аврамов Петров
Дичин
сл.9.ІХ.1944
125/1946

Мона Рачева Иванова
Енчевци
сл.9.ІХ.1944
107/1946

свещ. Петър Стойчев Киселков
Енчевци
сл.9.ІХ.1944
40/1946

Рачо Иванов Енчев
Енчевци
6.Х.1944
96/1946

Пенчо Марков Белчев
Осмо Градище
5.Х.1944
10/1946

Иван Трифонов Каноров, 23г.
Паскалевец
ІХ.1944
77/1946

Димо Ангелов Минев
Петко Каравелово
20.ІХ.1944
301/1945

Бончо Колев Милев
Плачковци
5.Х.1945
202/1945

Петър Г. Хаджиев
Плачковци
5.Х.1944
225/1945

Минчо Николов Минчев
Поликраище
30.ІХ.1944
65/1946

Андрей Николов Русев
Капиново
6.Х.1944
181/1945

свещ. Петър Петков Русев
Капиново
123/1946

Андрей Лазаров Перев, 41г.
Павликени
6.Х.1944
305/1945

Петко Неделчев Ангелов
Павликени
7.ХІ.1944
40/1946

Петър Тодоров Рачев
Павликени
6.Х.1944
27/1946

Стоян Минчев Гешев
Павликени
Х.1944
76/9146

Тодор Тодоров Тодоров
Павликени
нач.Х.1944
5/1946

Георги Иванов Райков
Бяла черква
131/1946

Стефан Иванов Лазаров
Бяла черква
сл.9.ІХ.1944
173/1946

Ангел Димитров Дичев
Горско Сливово
10.Х.1944
122/1946

Георги Чотов
Караисен
5.Х.1944
210/1946

Атанас Тодоров Русанов
Лесичери
5.Х.1944
9/1946

Стоян Гаврилов Вълчев
Лесичери
сл.9.ІХ.1944
24/1946

Пенчо Петров Енев
Стамболово
6.Х.1944
24/1946

Никола Дончев Попов
Дебелец
6.Х.1944
12/1946

Йордан Косев Стоянов
Килифарево
4.Х.1944
37/1946

Борис Колев Русев
Стражица
12.ІХ.1944
125/1946


свещ. Рафаил Раев
Стражица
Х.1944
277/1945

Еленска околия


Анастас Йорданов Пеев
Елена
ІХ.1944
95/1946

КСАНТИЙСКА ОБЛАСТ


Драмска околия


Христо Петров Манолов
Драма (Ивайловград)
23.ІХ.1944
271/1945

Софлийска околия


Пею Поптрендафилов
Пишман
12.ХІІ.1944
224/1945

Демирхисарска околия


Аристида Димитрова Начова
Баракли Джумая
9.Х.1944
162/1946