29 януари 2014

ПАСЕ ОПРЕДЕЛИ ДОКЛАДЧИК ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТОПАСЕ ОПРЕДЕЛИ АРКАДИО ДИАЗ ТЕХЕРА ОТ  ИСПАНИЯ ЗА ДОКЛАДЧИК
 ПО ПРОЕКТА ЗА ПРЕПОРЪКА
 “ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО”
ВНЕСЕН ОТ ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ 
      
                                                     Аркадио Диаз Техера
                                                           
Комисията по политически въпроси и демокрация на ПАСЕ избра докладчик по проекта за препоръка към Комитета на Министрите на Съвета на Европа “Европейски Форум за бъдещето”, внесен от Лъчезар Тошев и група депутати от различни страни-членки на 22 януари 2013г.

Докладчикът е г-н Аркадио Диаз Техера от Испания.
Срокът за изготвяне на доклада и проекта за гласуване на решение от Асамблеята е 24.06.2015г.

На 24 юни 2013 г. Бюрото на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, разгледа внесения от Лъчезар Тошев и други членове на ПАСЕ проект за препоръка към Комитета на министрите (представляващ правителствата на 47-те страни-членки) за създаване на Европейски Форум за бъдещето и разпредели проекта на Комисията по Политически въпроси и демокрация на Асамблеята за да изработи доклад и предложи документи за гласуване по него. Бюрото на ПАСЕ по този начин се съобрaзи с искането на самата политическа комисия, прието с гласуване на нейно заседание през април.
         С това се даде "зелена светлина" за работа по този проект! 

ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

Документ 13105/22 януари 2013

ЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА БЪДЕЩЕТО

Проект за препоръка

Внесен от Г-н Лъчезар Тошев и други членове на Асамблеята

Това предложение все още не е дискутирано и ангажира само тези които са го подписали!

Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, отбелязвайки че :

  1. на 12 ноември 1997г. Генералната Конференция на ЮНЕСКО е приела Декларация за отговорностите на настоящите спрямо бъдещите поколения.
  2. В декларацията на Комитета на Министрите на Съвета на Европа от 7 май 1999 приета в Будапеща, правата на бъдещите поколения се разглеждат също-като важно предизвикателство за следващото хилядолетие.
  3. Като знак на политическа воля, много държави създадоха техни национални комисии за бъдещето занимаващи се с дългосрочни политики в различни сфери като икономическото развитие, устойчивото използване на ресурсите, възобновяемата енергия, мерки за омекотяване на промените в климата, за водните ресурси, образованието в демократично гражданство, състоянието на нацията и младежките политики, качеството на живота, новите технологии и пр.
  4. Представителите на държавните институции, учени, футуролози, неправителствени организации, университетски преподаватели, политици, частния сектор, медиите, асоциации на работници и на работодатели, вероизповедания и др.са поканени да участват в такива форуми и да бъдат включени във взаимодействието по тези въпроси.
  5. Би било от интерес за Съвета на Европа да организира такъв форум за бъдещето, където да бъдат дискутирани въпроси от общ интерес за европейските граждани като демокрация, европейската идентичност и ценности, ролята на Обединена Европа в света, икономика, външни отношения, защита на човешките права, промените в климата, използването на ресурсите и т.н.
    Това може да стане генератор на нови идеи със широка подкрепа и свеж устрем за нови политики не само за Европа, но и за света.

Асамблеята призовава Комитета на Министрите и страните-членки на Съвета на Европа за подкрепят учредаването на такъв Европейски Форум за бъдещето.
Подписали :

Лъчезар Тошев, България, ЕНП/ХД
Давид Бакрадзе, Грузия, ЕНП/ХД
Борис Чилевич, Латвия, СОЦ
Майкъл Конарти, Обединено Кралство, СОЦ
Ренато Фарина, Италия, ЕНП/ХД
Ханс Франкен, Нидерландия, ЕНП/ХД
Жан-Шарл Гардето, Монако, ЕНП/ХД
Андреас Грос, Швейцария, СОЦ
Андрес Херкел, Естония, ЕНП/ХД
Андрей Хунко, Германия, Обединена Евролевица
Тадеуш Ивински, Полша, СОЦ
Роман Якич, Словения, Алианс на либерали и реформатори в Европа
Ференц Калмар, Унгария, ЕНП/ХД
Георги Канделаки, Грузия, ЕНП/ХД
Вацлав Кубата, Чешка Република, ЕНП/ХД
Жак Лежандър, Франция, ЕНП/ХД
Керстин Лундгрен, Швеция, Алианс на либерали и реформатори в Европа
Жоао Боско Мота Амарал, Португалия, ЕНП/ХД
Кармен Кинтанийя, Испания, ЕНП/ХД
Егидиус Варейкис, Литва, ЕНП/ХД
Лука Волонте, Италия, ЕНП/ХД
Пьотр Вах, Полша, ЕНП/ХД

28 януари 2014

ПАСЕ С НОВ ПРЕЗИДЕНТ- Г-жа Ан Брасьор от Люксембург

На 27 януари 2014 г. Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа избра с тайно гласуване своя нов 27-ми президент. Това е Г-жа Ан Брасьор от Люксембург!

За втори път, след г-жа Лени Фишер от Германия (Група на ЕНП/ХД), жена ще ръководи ПАСЕ.

До своя избор за Президент на ПАСЕ, г-жа Брасьор беше председател на Групата на Либерали и Демократи за Европа в Асамблеята.
Била е депутат и Министър на образованието и спорта в своята страна.

За втори път в историята на ПАСЕ е проведен реален избор за Президент, с двама кандидати-при тайно гласуване.

За първи път обаче, двамата кандидати са лидери на политически групи, а резултатите са сравнително близки.

Вторият кандидат Роберт Уолтър от Великобритания е председател на Групата на Европейските Демократи в ПАСЕ.

Точно в 14ч. българско време председателстващият Асамблеята г-н  Тадеуш Ивински от Полша обяви резултатите :

Участвали в гласуването - 292
Невалидни бюлетини - 2
Валидни бюлетини -290
Абсолютно мнозинство, което е необходимо за избор - 159

Резултати :

За г-жа Ан Брасьор - 165
За г-н Роберт Уолтър - 125 

Г-жа Брасьор получава 165 гласа, което е абсолютно мнозинство от членовете на ПАСЕ  и е избрана за Президент на Асамблеята.

На 27 януари приключи мандатът на досегашния
Президент на ПАСЕ - Г-н Жан-Клод Миньон от Франция.