22 септември 2017

ДА ЖИВЕЕ СВОБОДНА И НЕЗАВИСИМА БЪЛГАРИЯ !

22 СЕПТЕМВРИ - ДЕНЯТ НА КОЙТО ПРЕЗ 1908г. БЕШЕ ОБЯВЕНА БЪЛГАРСКАТА НЕЗАВИСИМОСТ