13 март 2014

Европейският парламент призова Русия да изтегли военните си сили от Украйна


 

  Европейският парламент призова Русия да изтегли военните си сили от Украйна

 

Пленарна сесия Съобщение за пресата - Външни отношения
13-03-2014 - 13:06 

От сайта на Европейския парламент :

Русия трябва незабавно да изтегли всички свои военни сили от украинска територия, заявиха членовете на Европейския парламент в резолюцията, приета в четвъртък. Депутатите определят руския „акт на агресия, изразяващ се в нахлуване в Крим“ като нарушение на международното право, а плановете на Крим за провеждане на референдум за присъединяване към Русия като незаконни. Те предупреждават, че действията на Русия представляват заплаха за сигурността на ЕС.Резолюцията на ЕП осъжда остро руския „акт на агресия, изразяващ се в нахлуване в Крим“ и призовава за незабавното изтегляне на всички военни сили „незаконно пребиваващи на територията на Украйна“. Русия е в „явно нарушение“ на международното право, по-специално на Хартата на ООН, на акта на ОССЕ от Хелзинки, на меморандума от Будапеща от 1994 г. и на други международни конвенции, и нейните действия „представляват заплаха за сигурността на ЕС“, се казва още в резолюцията.

Планираният в Крим референдум е незаконенЧленовете на Европейския парламент определиха предвидения за неделя референдума за присъединяване на Крим към Русия и решението на само-провъзгласилите се власти в Крим за обявяване на независимост на 11 март 2014 г. за „незаконни и нелегитимни“. Те заявиха, че според Конституцията на Украйна, Автономна република Крим може да провежда само референдуми по въпроси с местен характер, но не и по въпроси, отнасящи се до промени в международно признатите граници на Украйна.Обвиненията на Русия са неоснователниС резолюцията депутатите определят твърденията на Русия, че целта й е да защити руските граждани в Крим като „напълно неоснователни“, тъй като тези граждани не са обект на каквато и да е дискриминация. Резолюцията остро осъжда „оклеветяването от страна на руската пропаганда на протестиращи срещу политиката на Янукович като „фашисти““.Защитата на малцинствата трябва да бъде гарантирана

Евродепутатите призовават украинското правителство да гарантира защитата на правата на националните малцинства, включително украинците, чийто майчин език е руският. ЕП иска и нов режим, който да подкрепя всички малцинствени езици в страната.Депутатите приветстват решението на изпълняващия длъжността президент на Украйна да наложи вето на законопроект, ограничаващ правото за използване на малцинствени езици в Украйна.Действията на ЕС

ЕП подчертава необходимостта ЕС и държавите членки да разговарят с Русия с един глас и да подкрепят правото на обединена Украйна да определи свободно своето бъдеще.Депутатите приветстват решението на Европейския съвет от 6 март да се преустановят преговорите за либерализиране на визовия режим и партньорските разговори с Русия. Те смятат, че в случай на руско анексиране на Крим, ЕС трябва бързо да наложи оръжейно ембарго и ембарго върху технологиите с двойно предназначение, както и ограничения за издаване на визи, замразяване на активи и да предприеме мерки по отношение на руските компании, особено в енергийния сектор. Всички мерки трябва да са в пълно съответствие с правото на ЕС.Депутатите подкрепиха решението на ЕС да предостави на Украйна пакет от 11 милиарда евро помощи, подписването на политически глави от споразумение за асоцииране на Украйна към ЕС и незабавното намаляване на митническата тарифа за внос в ЕС на украински стоки. Те също така призоваха за ускоряване на либерализацията на визовия режим с Украйна и за въвеждане на „временни, опростени и евтини визови процедури на равнище ЕС и държавите членки“ за украинските граждани.В заключение членовете на Европейския парламент подчертаха, че парламентарното сътрудничество между Европейския парламент и Държавната Дума на Русия и Съвета на федерацията не може да продължи да се провежда, все едно нищо не се е случило.


ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРИЕТОТО РЕШЕНИЕ :
Инвазия на Русия в Украйна
PE529.665
Резолюция на Европейския парламент от 13 март 2014 г. относно руското нашествие в Украйна (2014/2627(RSP))

Европейският парламент,
– като взе предвид своите предишни резолюции относно Европейската политика за съседство, относно Източното партньорство и относно Украйна, и по-специално резолюцията от 27 февруари 2014 г. относно положението в Украйна1,
– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно резултатите от срещата на високо равнище във Вилнюс и бъдещето на Източното партньорство, по-специално по отношение на Украйна2,
– като взе предвид своята резолюция от 6 февруари 2014 г. относно срещата на високо равнище между ЕС и Русия3,
– като взе предвид заключенията от посветеното на Украйна извънредно заседание на Съвета по външни работи, проведено на 3 март 2014 г.,
– като взе предвид декларацията на Северноатлантическия съвет от 4 март 2014 г.,
– като взе предвид декларацията на държавните или правителствени ръководители относно Украйна, приета след посветеното на Украйна извънредно заседание на Съвета по външни работи, проведено на 6 март 2014 г.,
– като взе предвид член 2, параграф 4 от Устава на Организацията на обединените нации,
– като взе предвид член 110, параграфи 2 и 4 от своя правилник,
А. като има предвид, че руският акт на агресия и нашествието в Крим представляват нарушение на суверенитета и териториалната цялост на Украйна, противоречат на международното право и са в нарушение на задълженията на Русия като страна по Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност за Украйна, чрез който Русия се е ангажирала да зачита териториалната цялост и суверенитета на Украйна;
Б. като има предвид, че проруски въоръжени лица и руски войници са завзели ключови сгради в столицата на Крим Симферопол, както и важни украински съоръжения и стратегически цели в Крим, включително най-малко три летища; като има предвид, че по-голямата част от украинските военни поделения на полуострова са обградени, но отказват да предадат оръжията си; като има предвид, че от началото на кризата е съобщено за разполагането на значителен брой допълнителни руски военни в Украйна;
В. като има предвид, че аргументите, приведени от руското ръководство в подкрепа на тази агресия, са напълно неоснователни и не отговарят на действителността на място, тъй като в Крим не са регистрирани случаи на нападения или сплашване на руски граждани или граждани от руски етнически произход;
Г. като има предвид, че самопровъзгласилите се и нелегитимни управници на Крим взеха на 6 март 2014 г. решение да поискат от Русия да включи Крим в състава на Руската федерация и свикаха референдум на 16 март 2014 г. по въпроса за отделянето на Крим от Украйна, като по този начин нарушиха конституциите както на Украйна, така и на Крим;
Д. като има предвид, че руският министър-председател обяви планове за прилагане на бързи процедури за придобиване на руско гражданство от страна на рускоезичните лица в чужди страни;
Е. като има предвид, че на 1 март 2014 г. Федералният съвет на Руската федерация разреши развръщането на въоръжени сили на Руската федерация в Украйна, за да се защитят интересите на Русия и рускоезичните лица в Крим и в цялата страна;
Ж. като има предвид, че са необходими решителни международни дипломатически действия на всички равнища и процес на преговори, за да се преустанови ескалирането на напрежението, да се предотврати излизането на кризата извън контрол и да се гарантира мирен изход; като има предвид, че ЕС трябва да реагира ефективно, за да позволи на Украйна да упражнява пълния си суверенитет и териториална цялост, свободна от външен натиск;
З. като има предвид, че 28-те министър-председатели и държавни ръководители на ЕС отправиха остро предупреждение относно последиците от действията на Русия и взеха решение да спрат двустранните преговори с Русия по въпроса за визите, както и преговорите по ново споразумение за партньорство и сътрудничество, и да суспендират участието на институциите на ЕС в подготовката за срещата на високо равнище на Г-8, която е предвидено да се състои в Сочи през юни 2014 г.;
1. Категорично осъжда руската военна агресия и нашествие в Крим, който е неразделна част от Украйна и е признат за такава от Руската федерация и от международната общност; призовава за незабавно прекратяване на ескалирането на кризата чрез незабавното изтегляне на всички военни сили, незаконно разположени на територията на Украйна, и призовава настоятелно за пълно зачитане на международното право и на действащите договорни задължения;
2. Припомня, че посочените действия категорично нарушават Устава на ООН, Заключителния акт от Хелзинки на ОССЕ, Статута на Съвета на Европа, Меморандума от Будапеща относно гаранциите за сигурност от 1994 г., двустранния договор за приятелство, сътрудничество и партньорство, подписан през 1997 г., Споразумението относно статута и условията за присъствието на руския черноморски флот на територията на Украйна, както и международните задължения на Русия; счита, че предприетите от Русия действия представляват заплаха за сигурността на ЕС; изразява съжаление относно решението на Руската федерация да не присъства на заседанието, посветено на сигурността на Украйна, свикано от подписалите меморандума страни и насрочено за 5 март 2014 г. в Париж;
3. Подчертава факта, че териториалната цялост на Украйна беше гарантирана от Русия, Съединените американски щати и Обединеното кралство чрез Меморандума от Будапеща, подписан с Украйна, и изтъква, че съгласно украинската конституция Автономната република Крим може да организира референдуми единствено по въпроси от местно значение, но не и във връзка с промяна на международно признатите граници на Украйна; подчертава, че следователно провеждането на референдум относно присъединяването към Руската федерация, както и на всеки друг референдум, който противоречи на украинската конституция и на международното право, ще се счита за незаконно; застъпва същото становище относно решението на нелегитимните и самопровъзгласили се органи на Крим да обявят независимост на 11 март 2014 г.;
4. Подчертава необходимостта ЕС и неговите държави членки да демонстрират единство в отношенията си с Русия и да подкрепят правото на единна Украйна да определя свободно бъдещето си; следователно приветства и категорично подкрепя съвместната декларация на извънредния Европейски съвет от 6 март 2014 г., в която се осъждат актовете на агресия от страна на Русия и се подкрепя териториалната цялост, единството, суверенитетът и независимостта на Украйна; призовава за тясно трансатлантическо сътрудничество по стъпките, които да се предприемат за преодоляване на кризата;
5. Осъжда като противоречаща на международното право и обичай официалната руска доктрина, според която Кремъл претендира за право на силова намеса в съседни суверенни държави, за да „защити“ сигурността на руските си сънародници, живеещи там; изтъква, че подобна доктрина е равнозначна на едностранно заемане на позиция на най-висш арбитър на международното право и се използва като оправдание за разнородни актове на политическа, икономическа и военна намеса;
6. Припомня, че в проведен през 1991 г. в Украйна общонационален референдум мнозинството от населението на Крим гласува в подкрепа на независимостта;
7. Подчертава убеждението си, че установяването на конструктивен диалог е най-добрият начин за разрешаване на всеки конфликт и за дълготрайната стабилност на Украйна; оценява отговорния, умерен и сдържан подход на украинското правителство към настоящата тежка криза, която постави под въпрос териториалната цялост и суверенитета на страната; призовава международната общност да застане категорично на страната на Украйна и да я подкрепи;
8. Отхвърля заявената от Русия цел да защитава рускоезичното население в Крим като напълно неоснователна, като се има предвид, че това население не се е сблъсквало и не се сблъсква с никаква дискриминация; категорично отхвърля клеветническите обвинения във „фашизъм“, отправяни от страна на руската пропаганда по адрес на протестиращите срещу политиката на Янукович;
9. Призовава за мирно разрешаване на настоящата криза и за пълно зачитане на принципите и задълженията, произтичащи от международното право; счита, че положението трябва да бъде овладяно и напрежението допълнително намалено с цел избягване на въоръжен сблъсък в Крим;
10. Подчертава изключителното значение на международното наблюдение и посредничеството; призовава институциите на ЕС и държавите членки да проявят готовност за изчерпване на всички възможни дипломатически и политически способи, и да работят неуморно с всички засегнати международни организации като ООН, ОССЕ и Съвета на Европа, за да осигурят мирно решение, което трябва да се основава на суверенитета и териториалната цялост на Украйна; следователно призовава за развръщането на разполагаща с пълни права мисия за наблюдение на ОССЕ в Крим;
11. Приветства инициативата да се създаде контактна група под егидата на ОССЕ, но изразява съжаление относно факта, че въоръжени групи са възпрепятствали влизането на мисията за наблюдение на ОССЕ в Крим на 6 март 2014 г.; отправя критики към руските и самопровъзгласилите се кримски органи за това, че не сътрудничат на мисията за наблюдение на ОССЕ и не предоставят на членовете й пълен и безопасен достъп до региона;
12. Осъжда факта, че специалният пратеник на генералния секретар на ООН в Крим е бил принуден да прекъсне мисията си вследствие на отправените срещу него ожесточени заплахи;
13. Застъпва становището, че за излизането от настоящото безизходно положение все още могат да се окажат от полза някои аспекти на споразумението от 21 февруари 2014 г., договорено от трима външни министри от името на ЕС, но нарушено от Янукович, който не подписа новата конституция; счита обаче, че никой не може да договаря и/или приема решения, които уронват суверенитета и териториалната цялост на Украйна, и отново потвърждава основното право на украинския народ свободно да определя бъдещето на своята страна;
14. Отбелязва с голяма загриженост съобщенията, че въоръжени хора поставят знаци върху къщите на украинските татари в областите на Крим, където татари и руснаци живеят заедно; отбелязва, че кримските татари, които бяха депортирани от Сталин и се завърнаха в своята родина след независимостта на Украйна, призовават международната общност да подкрепи териториалната цялост на Украйна и всеобхватно правно и политическо споразумение за възстановяването на техните права като коренни жители на Крим; призовава международната общност, Комисията, Съвета, върховния комисар на ООН за правата на човека и специалния представител на ЕС за правата на човека да защитават правата на тази, както и на всички други малцинствени общности на Кримския полуостров; изисква пълно разследване на заплахите към евреи и нападенията над еврейски религиозни обекти след нашествието в Крим;
15. Приветства ангажимента на украинското правителство за амбициозна програма за реформи, включваща политически, икономически и социални промени; затова приветства решението на Комисията да предостави на Украйна пакет кратко- и средносрочна финансова помощ и подкрепа на стойност 11 милиарда евро, за да спомогне за стабилизирането на икономическото и финансово положение на страната; очаква Съветът и Комисията да предложат, заедно с МВФ, Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка и други страни, възможно най-скоро дългосрочен пакет силна финансова подкрепа, за да се помогне на Украйна да превъзмогне влошаващото се икономическо и социално положение и да се осигури икономическа подкрепа за започване на необходимите задълбочени и всеобхватни реформи на украинската икономика; припомня необходимостта от организиране и координиране на международна донорска конференция, която да се свика от Комисията и да се проведе в най-кратък срок; призовава МВФ да избягва налагане на непоносими мерки за бюджетни ограничения, като например орязване на субсидиите за енергетиката, което ще влоши допълнително и без друго тежката социално-икономическа ситуация в страната;
16. Призовава Комисията и държавите членки, съвместно със Съвета на Европа и Венецианската комисия, да предоставят в допълнение към финансовата помощ техническа помощ в областта на конституционната реформа, укрепването на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в Украйна; очаква положителни резултати в това отношение и изтъква, че „Майдан“ и всички украинци очакват радикална промяна и подходяща система на управление;
17. Призовава за свободни, справедливи, прозрачни и общонационални избори с наблюдатели от ОССЕ/БДИПЧ и отново заявява своята готовност да създаде своя собствена мисия за същата цел; приканва украинските органи да направят всичко възможно, за да насърчат висока избирателна активност по време на президентските избори, включително в източните и южните части на страната; отново отправя своя призив към украинските органи за провеждането на парламентарни избори в съответствие с препоръките на Венецианската комисия и подкрепя приемането на пропорционална система за гласуване, която би позволила адекватното представяне на специфичните за държавата обстоятелства; подчертава значението на това парламентът и неговите членове както на централно, така и на местно равнище, да спазват принципите на правовата държава;
18. Приканва Украйна да не се поддава на натиска за отлагане на президентските избори, насрочени за 25 май 2014 г.;
19. Призовава за възможно най-приобщаващо украинско правителство на широка основа, така че да се сведе до минимум рискът от възобновяване на насилието и териториалната фрагментация; отправя сериозно предупреждение към Русия за действията, които биха могли да допринесат за ожесточено противопоставяне по етнически или езиков признак; подчертава необходимостта да се гарантира, в тясно сътрудничество с ОССЕ и Съвета на Европа, пълна степен на защита и спазване на правата на хората от националните малцинства, включително правата на рускоезичните украинци, в съответствие с международните стандарти; отново отправя своя призив за нов, по-широкообхватен езиков режим, поддържащ всички малцинствени езици;
20. Приветства решението на изпълняващия длъжността президент да упражни правото си на вето върху законопроекта за отмяна на Закона за езиковата политика от 3 юли 2012 г.; припомня, че в никакъв случай този закон не би се прилагал по отношение на Крим; призовава Върховната рада най-накрая да реформира действащото законодателство, като го приведе в съответствие със задълженията на Украйна по Европейската харта за регионалните или малцинствените езици;
21. Приветства готовността на 28-те държавни или правителствени ръководители на ЕС за подписване на политическите глави от Споразумението за асоцииране възможно най-скоро преди президентските избори на 25 май 2014 г. и за приемане на едностранни мерки, като например тарифни намаления за украинския износ за ЕС, които да позволят на Украйна да се възползва от разпоредбите на Споразумението за задълбочена и всеобхватна свободна търговия съгласно предложението на Комисията от 11 март 2014 г.; изтъква, че ЕС е готов да подпише пълно Споразумение за асоцииране/Споразумение за задълбочена и всеобхватна свободна търговия възможно най-скоро и веднага щом украинското правителство бъде готово да предприеме тази стъпка; настоява за отправянето на ясни сигнали, които да покажат на Русия, че в посоченото споразумение не се съдържат разпоредби, които да заплашват или вредят на бъдещите двустранни политически и икономически отношения на сътрудничество между Украйна и Русия; освен това подчертава, че съгласно член 49 от Договора за Европейския съюз Украйна, като всяка друга европейска държава, има европейска перспектива и може да кандидатства за членство в Съюза, при условие че се придържа към принципите на демокрацията, зачита основните свободи, правата на човека и правата на малцинствата и гарантира спазването на принципите на правовата държава;
22. Припомня във връзка с това, че износът на въоръжение и военна технология може да изложи на опасност стабилността и мира в целия регион и следва незабавно да бъде прекратен; остро осъжда факта, че държави – членки на ЕС, са изнасяли интензивно за Русия въоръжение и военна технология, включително важен стратегически конвенционален капацитет;
23. Приветства решението на Европейския съвет от 6 март 2014 г. относно първата вълна от целенасочени мерки спрямо Русия, като спиране на двустранните преговори по визови въпроси и по новото споразумение, както и решението на държавите членки и институциите на ЕС да прекратят участието си в срещата на върха на Г-8 в Сочи; предупреждава обаче, че при липсата на напредък в намаляването на ескалирането или в случай на допълнително ескалиране с анексирането на Крим, ЕС следва бързо да вземе подходящи мерки, които следва да включват ембарго на въоръженията и технологиите с двойна употреба, визови ограничения, замразяване на активи, прилагане на законодателството за борба с изпирането на пари по отношение на лица, участвали в процеса на вземане на решения във връзка с нашествието в Украйна, както и мерки срещу руски дружества и техните дъщерни предприятия, особено в сектора на енергетиката, с цел пълно спазване на правото на ЕС, както и че тези мерки ще имат последствия за съществуващите политически и икономически връзки с Русия;
24. Подчертава, че парламентарното сътрудничество, установено между Европейския парламент и Държавната дума и Федералния съвет на Русия, не може да продължи да се осъществява, все едно че нищо не се е случило;
25. Приветства решението на Съвета да приеме санкции, съсредоточени върху замразяването и възстановяването на неправомерно използвани украински средства, срещу 18 физически лица, в т.ч. Янукович;
26. Призовава Комисията в това отношение да подкрепя проекти в южния коридор, които действително да диверсифицират енергийните доставки, и призовава държавите членки да не ангажират своите публични дружества в проекти с руски дружества, които увеличават уязвимостта на ЕС;
27. Подчертава значението на сигурни и диверсифицирани енергийни доставки на достъпни цени за Украйна: подчертава във връзка с това стратегическата роля на Енергийната общност, чийто председател през 2014 г. е Украйна, както и на изграждането на устойчивост на Украйна срещу енергийните заплахи, идващи от Русия; припомня необходимостта от повишаване на капацитета на ЕС за съхранение и осигуряване на обратен поток на газ от държавите членки на ЕС към Украйна; приветства предложението на Комисията за модернизиране на украинската система за пренос на газ и за подпомагане на плащането на дълга й към „Газпром“; подчертава спешната необходимост да се постигне по-нататъшен напредък в посока към създаване на обща политика на енергийна сигурност, със силен вътрешен пазар и диверсифицирани енергийни доставки, и да се работи за пълното прилагане на Третия енергиен пакет, като по този начин се намали зависимостта на ЕС от руския нефт и газ;
28. Призовава Съвета незабавно да разреши на Комисията да ускори либерализацията на визите с Украйна с оглед постигането на напредък към въвеждане на безвизов режим по примера на Молдова; призовава междувременно за незабавното въвеждане на временни и опростени процедури за издаване на визи на достъпни цени, както на равнището на ЕС, така и на държавите членки;
29. Изразява твърдото убеждение, че събитията в Украйна изтъкват ясно необходимостта ЕС да удвои своя ангажимент и подкрепа за европейския избор и териториалната цялост на Молдова и Грузия, тъй като те се готвят да подпишат споразумения за асоцииране и задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна търговия с ЕС по-късно през тази година;
30. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителствата на държавите членки, на изпълняващия длъжността президент, правителството и парламента на Украйна, на Съвета на Европа и на президента, правителството и парламента на Руската федерация.
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0170.
2 Приети текстове, P7_TA(2013)0595.
3 Приети текстове, P7_TA(2014)0101.
12 март 2014

Решението на Комитета на Министрите на Съвета на Европа за ситуацията в Украйна1192bis meeting – 26 February 2014
Item 1.2


Situation in Ukraine
 
(CM/Del/Dec(2014)1192/1.3, DD(2014)218, DD(2014)221 and DD(2014)268)


Decisions

The Deputies

1. expressed their solidarity with Ukraine and its people and underlined the importance of maintaining the efforts towards a political solution in the country within a democratic context;
2. recalled their governments’ commitment to the respect for international law, for the United Nations’ Charter and for the Statute of the Council of Europe, and in particular to the peaceful settlement of disputes and the full respect of the territorial integrity, unity and independence of Ukraine;
3. underlined that the reforms undertaken in Ukraine should be conducted in an all-inclusive manner, fully respect the principle of the rule of law and comply with the country’s commitments to the Council of Europe, the European Convention on Human Rights and the other Council of Europe conventions to which Ukraine is party, in particular the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or Minority Languages;
4. called on all sides concerned to ensure that the International Advisory Panel as proposed by the Secretary General be enabled to begin its work on the basis of a mandate reflecting the current situation;
5. invited Ukraine to draw on the Council of Europe’s expertise when preparing the important reforms to come, starting with the revision of the Constitution and of the electoral legislation;
6. requested the Secretary General to revise, as appropriate, the Action Plan with Ukraine and to reinforce the Council of Europe presence in Kyiv in order to provide the necessary assistance during this transition period.

09 март 2014

ПАСЕ категорично подкрепя териториалната цялост и националния суверенитет на Украйна!


-->

 

PACE strongly supports Ukraine’s territorial integrity and national sovereignty

http://assembly.coe.int/nw/xml/News/News-View-EN.asp?newsid=4908&lang=2&cat=17
  • 07/03/2014
  • Standing Committee
Strasbourg, 07.03.2014 - The Standing Committee of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), meeting today in Paris, expressed its full support for the territorial integrity and national unity of Ukraine. It therefore strongly condemned the violation by the Russian Federation of the country’s sovereignty and territorial integrity. The actions of Russian military forces in the Crimean peninsula, as well as explicit threats of military actions in the rest of Ukraine’s territory, are in direct violation of international law, including the UN Charter, the OSCE Helsinki Final Act, the Statute of the Council of Europe, as well as Russia’s accession commitments.
The Standing Committee is especially concerned that the Council of Federation authorised the Russian President to use military force in the Crimea and it regrets the statements by both houses of the Russian parliament that supported calls for separatism and secessionism in an already tense region.
The Assembly expresses its full support for the legitimate new authorities in Kyiv and commends them for their restraint. It urges the authorities to refrain from any actions and rhetoric that could divide the Ukrainian society and undermine national unity. In order to strengthen national unity and the democratic development of the country, it is now important that as soon as possible a new constitution is adopted that is fully in line with Council of Europe standards and an early presidential election is held, followed by early parliamentary elections when the situation allows.
The Assembly stands ready to assist the Ukrainian authorities, and especially the Verkhovna Rada, in these processes.

ПАСЕ категорично подкрепя териториалната цялост и националния суверенитет на Украйна!
Заседанието на Постоянната Комисия на ПАСЕ в зала "Ламартин" на Националната Асамблея на Франция
Страсбург, 07.03.2014г.
Постоянната Комисия на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) на заседанието си днес в Париж, изрази своята пълна подкрепа за териториалната цялост и националното единство на Украйна. Освен това тя силно осъди нарушението от Руската Федерация на държавния суверенитет и териториалната цялост на страната.
Действията на руските военни сили на Кримския полуостров, както и експлицитните заплахи с военни действия на останалата украинска територия са в пряко нарушение на международното право, вкл. на Хартата на ООН, финалния Хелзински акт на ОССЕ, на Статута на Съвета на Европа, както и на ангажиментите поети от Русия при приемането и в Съвета на Европа.
Постоянната комисия е особено разтревожена от това,че Федералният съвет упълномощи руския президент да използва военна сила в Крим и съжалява за позициите изразени и от двете камари на руският парламент в подкрепа на призивите за сепаратизъм и сицесионизъм в един регион, в който вече съществува напрежение.
Асамблеята изразява пълната си подкрепа за новите легитимни власти в Киев и ги поздравява за тяхната сдържаност! Призовава властите да се въздържат от действия и реторика, които биха разделяли украинското общество и отслабили националното единство. За да се засили националното единство и демократичното развитие на страната е важно, колкото може по-скоро да се приеме нова Конституция, в пълно в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и да се проведат предсрочни президентски избори, последвани от предсрочни парламентарни избори, когато ситуацията го позволи! Асамблеята е готова да помогне на украинските власти и по-специално на Върховната рада в тези процеси!

(Б.м. - Постоянната Комисия на ПАСЕ, действа от името на Асамблеята, когато тя не заседава!) 


 Anne Brasseur discusses Ukraine with UN Secretary-General Ban Ki-moon
  • 12/03/2014


PACE President Anne Brasseur met with UN Secretary General Ban Ki-moon to discuss the crisis developing between Russia and Ukraine over Crimea.
“We spoke about the important roles of the UN and the Council of Europe in keeping avenues of dialogue open between the parties,” said Ms Brasseur. “Rhetoric should not be allowed to rule the day. We agreed that both organisations must use their greatest strengths – namely the power of diplomacy – to bring the parties to the table to find solutions.”
A number of other issues were discussed, the President said, including the consequences of the Arab Spring, the crisis in Syria and the backlash in Europe against migrants and Roma.
Ms Brasseur also highlighted the importance of not diluting human rights standards, stressing that Council of Europe conventions – such as the European Convention against Trafficking and the European Convention on Preventing Violence against Women and Domestic Violence – were open to everyone, and that lower standards should not be negotiated.

 
Изявление на Европейския съвет за Украйна-->
EUROPEAN COUNCIL
                                                                                                   Brussels, 6 March 2014
Statement of the Heads of State or Government on Ukraine
Ukraineʼs Prime Minister Arseniy Yatsenyuk
and President of the European Council
Herman Van Rompuy.


1.We met today with the Prime Minister of Ukraine Arseniy Yatseniuk who informed us about
the situation in his country. We applaud the courage and resilience shown by the Ukrainian people these last months and weeks.


2.We endorse the conclusions adopted by the Council on 3 March. We strongly condemn the unprovoked violation of Ukrainian sovereignty and territorial integrity by the Russian Federation and call on the Russian Federation to immediately withdraw its armed forces to the areas of their permanent stationing, in accordance with the relevant agreements. We call on the Russian Federation to enable immediate access for international monitors. The solution to the crisis in Ukraine must be based on the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine, as well as the strict adherence to international standards. We consider that the decision by the Supreme Council of the Autonomous Republic of Crimea to hold a referendum on the future status of the territory is contrary to the Ukrainian Constitution and therefore illegal.


3.The European Union has important relations with Ukraine and the Russian Federation and stands ready to engage in a frank and open dialogue with them. It has a special responsibility for peace, stability and prosperity in Europe. We will pursue these objectives using all available channels and ask the EU representatives to take all necessary initiatives. The European Union will also participate in the multilateral mechanism (contact/coordination group) being prepared to deescalate the situation which should have as its objectives inter alia to build confidence between the parties, watch over the territorial integrity and sovereignty of the country, protect all citizens against intimidations, watch over the rights of minorities, help to prepare free and fair elections, and monitor implementation of agreements
and commitments.


4. The European Union's and the Russian Federation's common objective of a relationship based on mutual interest and respect of international obligations needs to be promptly restored. It would be a matter of great regret if the Russian Federation failed to work in that direction, and in particular if it continued to refuse to participate in a productive dialogue with the Government of Ukraine. We have today decided to take actions, including those envisaged by the Council on 3 March, notably to suspend bilateral talks with the Russian Federation on visa matters as well as talks with the Russian Federation on the New Agreement. We support the decision of the European Members of the G8 and the EU institutions to suspend their participation in G8 Summit preparations until further notice.


5.The solution to the crisis should be found through negotiations between the Governments of Ukraine and the Russian Federation, including through potential multilateral mechanisms. Such negotiations need to start within the next few days and produce results within a limited timeframe. In the absence of such results the European Union will decide on additional measures, such as travel bans, asset freezes and the cancellation of the EU-Russia summit.
The Commission and the EEAS will take forward preparatory work on these measures. Any further steps by the Russian Federation to destabilise the situation in Ukraine would lead to additional and far reaching consequences for relations in a broad range of economic areas between the European Union and its Member States, on the one hand, and the Russian Federation, on the other hand.


6.The European Union commends the measured response shown so far by the new Ukrainian government. We encourage the Ukrainian authorities, through an inclusive process, to pursue their efforts to ensure free and fair elections, to advance constitutional reform and to investigate all acts of violence. Efforts should continue to reach out to all Ukrainian regions and population groups and to ensure full protection of the rights of people belonging to national minorities, drawing on the expertise of the Council of Europe and the OSCE.


7. We stand by Ukraine and commit to provide it with strong financial backing. We welcome the presentation of the comprehensive assistance package by the Commission and task all relevant Council bodies to process it rapidly. IMF support will be critical to unlocking assistance from the European Union. The immediate priority is to restore macroeconomic stability through sound fiscal, monetary and exchange rate policies. At the same time, we call on the government to launch urgently an ambitious set of structural reforms, including to fight corruption, enhance transparency. We welcome the Council decision to freeze and recover assets of persons identified as responsible for the misappropriation of State funds.
We are also prepared to respond immediately to humanitarian assistance requests.


8. The European Union and Ukraine have already taken an important step in deepening our relation by the initialling of the Association Agreement, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area. We reiterate the European Union's commitment to signing the Association Agreement, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area. As a matter of priority, we will sign very shortly all the political chapters. The European Union intends to adopt unilateral measures which would allow Ukraine to benefit substantially from the advantages offered in the Deep and Comprehensive Free Trade Area. Such measures would entail an offer to apply provisions related to the import of goods by reducing tariffs and opening tariff rate quotas by so called autonomous trade measures.


9.The European Union reiterates its commitment to enhance people to people contacts between the citizens of the European Union and Ukraine, i.a. through the visa liberalisation process, in line with agreed conditions in the framework of the Visa Liberalisation Action Plan.


10.Energy and energy security are an important part of the Union's external relations. We will continue our efforts to ensure security of supply. We also call for the effective and consistent implementation of the Third Energy Package by all players in the European energy market. The European Union also stands ready to assist Ukraine in securing its energy supply through further diversification, enhanced energy efficiency, and effective interconnections with the European Union.


11. The European Union expresses its objective to further strengthen the political association and economic integration with Georgia and the Republic of Moldova. We confirm our aim to sign the Association Agreements, including the Deep and Comprehensive Free Trade Areas, which we initialled in Vilnius last November, no later than at the end of August 2014.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ 
                                                                            

                                                                                                   Брюксел, 06 Март 2014г.


Изявление на държавните глави или правителствените ръководители на Европейския съюз за Украйна, Брюксел , 6-ти март 2014

Украинският премиер Арсений Яценюг с Президента на Европейския Съвет Херман ван Ромпой

1. Днес се срещнахме с министър-председателя на Украйна Арсений  Яценюг, който ни информира за ситуацията в страната му. Ние аплодираме куража и издръжливостта показан от украинския народ през последните месеци и седмици.

2. Ние одобряваме заключенията, приети от Съвета на 3 март. Ние категорично осъждаме непровокираното нарушаване на украинския суверенитет и териториалната цялост от Руската федерация и призоваваме Руската федерация незабавно да изтегли своите въоръжени сили в областите на тяхното постоянно местопребиваване, в съответствие със съответните споразумения. Ние призоваваме Руската федерация да позволи незабавен достъп за международните наблюдатели. Решаването на кризата в Украйна трябва да се основава на териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна, както и на стриктното придържане към международните стандарти. Ние считаме, че решението на Висшия съвет на автономната република Крим за провеждане на референдум за бъдещия статут на територията е в противоречие с украинската конституция и следователно е незаконно.

3. Европейският съюз има важни отношения с Украйна и с Руската федерация и
е готов да се ангажира в искрен и открит диалог с тях. Той има специална отговорност за мира, стабилността и просперитета в Европа. Ние ще преследваме тези цели и ще използваме всички възможни канали, за да поискаме представителите на ЕС да предприемат всички необходими инициативи. Европейският съюз също ще участва в многостранен механизъм (контакт/координационна група) който се подготвя да спре ескалирането на  ситуацията, който трябва да има като свои цели, наред с другото, за да се изгради доверие между страните, да бди над териториалната цялост и суверенитета на страната, да защити всички граждани срещу сплашване, да бди над правата на малцинствата, да помогне да се подготвят свободни и честни избори, както и да предвиди мониторинг за изпълнението на споразуменията и ангажиментите.

4. Общата цел на ЕС и Руската федерация за отношения, основани на взаимен интерес и зачитане на международните задължения, следва да бъде бързо възстановена. Ще бъде много жалко, ако Руската федерация откаже да   работи в тази посока, и по-специално, ако тя продължава да отказва участва в продуктивен диалог с правителството на Украйна. 
Ние взехме днес решения да предприемем действия, включително и тези, предвидени от Съвета на 3 март, а именно да прекратим двустранни преговори с Руската федерация по визовите въпроси, както и преговорите с Руската федерация за ново споразумение. Ние подкрепяме решението на европейските членове на Г- 8 и институциите на ЕС да прекратят участието си в подготовката на върха на Г- 8 до следващо решение.

5. Трябва да се намери решение на кризата чрез преговори между правителствата на Украйна и Руската федерация, в това число чрез възможни многостранни механизми. Тези преговори трябва да започнат в рамките на следващите няколко дни и дадат резултати в рамките на ограничен период от време. При липса на такива резултати Европейския съюз ще вземе решение за допълнителни мерки, като забрана за пътуване, замразяване на активи и отмяната на срещата на върха ЕС - Русия. Комисията и
EEAS ще придвижат подготвителна работа по тези мерки.
Всякакви следващи стъпки от страна на Руската федерация,  дестабилизиращи ситуацията в Украйна, ще доведат до допълнителни, стигащи далеч последствия за отношенията между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, в широк кръг от икономически области.

6. Европейският съюз приветства умерения отговор до този момент на новото украинско правителство. Ние насърчаваме украинските власти, чрез цялостен процес, да продължат усилията си за осигуряване на свободни и честни избори, за да се осъществи конституционна реформа и да разследват всички актове на насилие. Усилията трябва да продължат, за да достигнат до всички украински региони и групи от населението и да се гарантира пълна защита на правата на лицата, принадлежащи към национални малцинства, описани в изготвената експертиза на Съвета на Европа и ОССЕ.

7. Ние заставаме до Украйна и се ангажираме да й предоставим силна финансова подкрепа. Приветстваме представяне на пакета за цялостна помощ от Комисията и възлагаме на всички съответни органи на Съвета задачата да я обработят бързо. Подкрепа на МВФ ще бъде от решаващо значение за отключване на помощ от страна на Европейския съюз. От незабавен приоритет е възстановяването на макроикономическата стабилност чрез стабилни фискални, парични и валутни политики. В същото време, ние призоваваме правителството да започне спешно амбициозен набор от структурни реформи, включващи борба с корупцията и увеличаване на прозрачността. Ние приветстваме решението на Съвета да замрази и задържи активи на лица, определени като отговорни за присвояване на държавни средства. Ние сме готови също да реагираме незабавно на исканията за хуманитарна помощ.

8. Европейският съюз и Украйна вече предприеха важна стъпка в задълбочаването на отношенията ни с парафирането на Споразумението за асоцииране, включващо Дълбока и всеобхватна зона за свободна търговия. Ние повтаряме ангажимента на Европейския съюз за подписване Споразумението за асоцииране, включващо задълбочена и всеобхватна зона за свободна търговия. Като въпрос на приоритет, ние съвсем скоро ще подпишем всички политически глави на споразумението. Европейският съюз възнамерява да приеме едностранни мерки, които ще позволят на Украйна да се възползват значително от предимствата, предлагани в Дълбоката и всеобхватна зона за свободна търговия. Тези мерки биха довели до предложението да се прилагат разпоредби, свързани с вноса на стоки, чрез намаляване на тарифите и отваряне на тарифни квоти, чрез така наречените автономни търговски мерки.

9 . Европейският съюз потвърждава своя ангажимент за подобряване на контактите между хората, между гражданите на Европейския съюз и Украйна, също чрез процес на либерализиране на визовия режим, в съответствие с договорените условия в рамките на Плана за действие за либерализиране на визовия режим.

10 . Енергетиката и енергийната сигурност са важна част от външните отношения на Съюза. Ние ще продължим усилията си, за да гарантираме сигурността на доставките. Ние също така призоваваме за ефективно и последователно прилагане на Третия енергиен пакет от всички участници на европейския енергиен пазар. Също така Европейският съюз е готов да помогне на Украйна за осигуряване на своите енергийни доставки чрез по-нататъшна диверсификация, по-голяма енергийна ефективност, както и ефективни връзки с Европейския съюз.

11 . Европейският съюз изразява своята цел за по-нататъшно засилване на политическото асоцииране и икономическата интеграция с Грузия и Република Молдова. Ние потвърждаваме нашата цел да подпишем споразуменията за асоцииране, включително за Дълбоките и всеобхватни зони за свободна търговия, които ние, инициирахме във Вилнюс през ноември миналата година, не по-късно от края на август 2014 година.

71 години от спасяването на българските евреиБюстът на Димитър Пешев в Съвета на ЕвропаПисмото на 43-мата депутати начело със Заместник-председателя на Народното събрание  Димитър Пешев
Екзарх Стефан, Димитър Пешев и Патриарх Кирил
 http://www.lemondejuif.info/une-statue-dun-juste-bulgare-a-washington-cree-la-polemique-aux-etats-unis/Паметникът на Димитър Пешев в СофияПлощад "Димитър Пешев" във Вашингтон, САЩ

Площад "Димитър Пешев" в Яфа, Израел

Панелът за България в музея на Холокоста във ВашингтонРешението трябваше да вземе цар Борис III !
Той не разреши депортацията!