30 ноември 2017

Честваме Св. Апостол Андрей Първозвани
Св.Апостол Андрей
Св. Наум Охридски  е автор на
„Канон за Св. Апостол Андрей"

В акростих на текста - в оригинала се чете :

„Първият Христов Апостол, хвали нищият Наум“

Годината на написването е : 868г. Сл.Хр.
Св.Наум Охридски, икона от църквата Св.Богородица Перивлепта, Охрид, 13 векКАНОН ЗА АПОСТОЛ АНДРЕЙ

Песен  първа

Най-пръв си от всички

Като първозданните светила те създаде за земята,

омрачените от дяволска съблазън да осияеш ти заповяда

и към неговата светлина всички да насочваш


Когато пожела от робството да ни избави,

Създателят на всичко дойде на земята,

От земните съблазни призова те Свети,

Развесели те, за да насочваш земните към светлината.


Омрачените от съблазън народи като видя, Владико,

При себе си, който си светлина Светий,

Повика Апостола Андрей и велегласно повели му

На всички хора да благовести за Тебе.


Към Богородица


Всичко предречено за Тебе, Дево, майко се изпълни,

Защото светлината произлязла от Твоята утроба,

Направи явна светлината на Апостола,

Всички хора освещаваща


Песен трета


Светий, Христос Апостол те нарече,

За да те изпрати сред народите,

Та всички тях да доведеш при него,

Възгласящи с вяра :

„Никой не е свят, като нашия Бог“


Светий, говорейки чрез Светия Дух,

Ти сгряваш земята, вледенена

От греховна съблазън


Към Богородица


Светий Апостоле, уподобен на херувим,

Ти прославяше родения от Дева Христос

И призоваваше народите да възгласят :

„Никой не е свят, като нашия Бог“


Песен четвърта


Река изпълнена с води животворни,

Ти свети Апостоле Андрей, напои вселената,

Езическите народи – с разум, чрез твоето учение.


Всички страни дочуха Господи,

Светите гласове на Твоите Апостоли –

С Твоята слава се изпълни цялата земя.


Славата ти на земята, Апостоле преблажени

Пророците предрекоха чрез святото пришествие

С похвала за тебе се изпълни цялата земя.


Към Богородица


Възкликна Пророкът :

„Предреченото за тебе се сбъдна

Пресвета и Преславна.

Ето Твоят Син чрез Апостола

Като със стрела зловредието простреля.


Песен пета


Над цялата земя се разнесе Твоят глас Апостоле,

Като гръм, пробуждащ спящите в неверие;

Блесна от Изток като мълния

Просветлявайки всички страни на земята.


Светецо Андрей, пратенико призван от Христос,

Събирателю на Апостолите. Ти възкликна към всички тях :

„Наистина това е Божият ум и Богът на всички,

Нашият Спасител – Христос, Царят на мира.“


Дочуха всички земни краища, Апостоле

Светата твоя проповед

И твърде много се уплашиха от гръмовния ти глас

Във вярата Христова, всички сърца откърмящ.


Към Богородица


Пресвета Богородице Дево,

Възпламенен от любовта на родения от тебе Син

Апостолът изпепели всяко безбожие

и с благословение насея земята.


Песен шеста


Всичките народи достигнали до ада

Гръмогласно възкресил Апостоле свети

с проповедта си призова : „Покайте се!

Настъпи време за спасението на всички.“


Когато ходеше Иисус по морето житейско,

улавя те свети Апостоле мъдри,

да улови желаейки всички народи

чрез тебе – рибаря, чрез словото на твоите уста.


В морето на безбожието когато

Потънаха всички страни, Апостоле,

Народите уловил като риби,

Ти към Христос ги привлече мъдри.

Като видя това, зарадва се Христос,

Главата твоя увенча, Свети и славни Апостоле Андрей.


Към Богородица


Проклятието на Адам и Ева

в утробата ти се потопи Девице,

на праотеца син като роди, безмъжна – Бога Христос.

Моли го непрестанно за нас, които

Винаги възпяваме Те като Божа майка.


Песен седма


Ти обхвана всички земни краища

Свързан от Христовата любов Свети,

А до патриаршеския град достигнал

Величествено възгласяваше Спасителя славейки :

„Благословен е Богът на нашите отци!“


Безбожният цар Египт (Егеат) зловерен

Където светлите ти нозе ходиха

Ти свети Апостоле изобличи :

„Защо безумни не зовеш със мене :

Благословен е Богът на нашите отци!“

Към Богородица


Апостоле, подобно на Христос от Дева Богородица роден

Отиваше на съд ти свързан.

Извика ти : „Не ще се поклоня на сътвореното !“

непрестанно възгласяйки към Царя Христос :

„Благословен е Богът на нашите отци!“


Песен осма


Високомерието на врага-мъчител,

Пред съда изправен ти изобличи

И Бога проповядваше, свети зовейки :

„Господа възпявайте и прославяйте във вековете !“


Свети Апостоле мъдри

като имаше голяма дързост чрез Христос,

зловерието Египтово ти победи

и да възпяват заповяда Господа

единствен многомилосърден

и да го прославят във вековете.


Към Богородица


Избавихме се чрез Тебе Дево

От обедняването на праотеца

Защото Твоят Син зловерието простреля

чрез Апостолите като със стрели.

А те – чрез благодатта на Бога Христос

единственият милосърден, Създателят на всичко.


Песен девета


Зловерният цар Египт, гърчейки се страшно,

завладян от зъл дух и със заплаха пристъпил

на кръст заповяда тебе да привържат Свети.

Увиснал на кръста, ти верните повика

и напътстваше ги към Христос, към пътя на мира.


Към всички ти, Свети извика :

„Не ще се уплаша от кръста, но ще му се поклоня!

Спаси и дай ме на Учителя, кръсте честни,

та с теб врага да победя, защото

всички верни, чрез теб намерихме спасение!“


В смъртта си на Учителя уподоби се Свети

и вече се засели там – в небесните селения

превърнал се в ангел. С тях сега

с ангелите не преставай да се молиш

през Бога на всички за нашите души.


Към Богородица


Майко пречиста, пресвята Девице,

която си истинско избавление за всички,

за нас не преставай Бога да молиш

Когото роди.

Всички ни спаси от злината

Та в памет на Апостола усърдно да Те

Възвеличим.
Останките от кръста на който е бил разпнат Апостол Андрей в Патра


(Съвременна адаптация на текста на канона :
Ст.Кожухаров в „Тържество на словото“ 33-37)

27 ноември 2017

РЕШЕНИЕ на Св. Синод

РЕШЕНИЕ на Св. Синод

по повод отправено писмо от Македонската православна църква

Свети апостол Павел учи за Църквата, че е тяло Христово, като казва „И кога страда един член (от тялото Христово), страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват се с него всички членове” (I Кор. 12:26)

§ 1. - Св. Синод на Българската православна църква – Българска патриаршия в заседанието си на 27.11.2017 г. - пълен състав, разгледа писмо, вх. № 676/14.11.2017 г., на Македонския архиепископ Стефан, Председател на Св. Синод на МПЦ.

Българската православна църква – Българска патриаршия, никога не е била безразлична към страданията на Македонската православна църква, поради което, след направени разисквания,

Св. Синод единодушно РЕШИ:

При положение, че МПЦ признава БПЦ – БП за своя Майка -Църква, БПЦ – БП със съзнание за своя свещен дълг поема ангажимента да окаже пълно съдействие, като ходатайства и се застъпва пред Поместните православни църкви, предприемайки всичко необходимо за установяването на канонически статут на МПЦ.

§ 2. – Във връзка с предходното решение,

Св. Синод РЕШИ:

Определя Синодална архиерейска комисия за преговори с МПЦ и останалите Поместни православни църкви за установяването на канонически статут на МПЦ в състав:
Старозагорски митрополит Киприан – Председател,
 и членове:
Ловчански митрополит Гавриил,
Пловдивски митрополит Николай,
Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний,
Варненски и Великопреславски митрополит Йоан,
 Неврокопски митрополит Серафим,
Русенски митрополит Наум и
Врачански митрополит Григорий.

Председател на Св. Синод
† НЕОФИТ
Патриарх Български


и членове:

Сливенски митрополит † ЙОАНИКИЙ
Великотърновски митрополит † ГРИГОРИЙ
Ловчански митрополит † ГАВРИИЛ
Пловдивски митрополит † НИКОЛАЙ
Доростолски митрополит † АМВРОСИЙ
Западно- и Средноевропейски митрополит † АНТОНИЙ
Варненски и Великопреславски митрополит † ЙОАН
Неврокопски митрополит † СЕРАФИМ
Русенски митрополит † НАУМ
Старозагорски митрополит † КИПРИАН
Врачански митрополит † ГРИГОРИЙ, наместник на овдовелия Видински епархийски престол