08 януари 2019

ПИТАНЕ НА ДЕПУТАТА КРАСИМИР БОГДАНОВ В ПАСЕНа 8 януари 2019г. на сайта на ПАСЕ беше публикуван писмен въпрос от депутата от ВМРО и Заместник-ръководител на българската делегация в ПАСЕ Красимир Богданов към Комитета на Министрите на Съвета на Европа.

Той сезира този орган представляващ правителствата на 47-те страни-членки  относно правата на българското малцинство в Сърбия.

Така този въпрос се поставя пред  всичките 47 държави-членки, които на заседание на Комитета на Министрите трябва да приемат отговор по него.


Ето текста на въпроса :

Документ  14793
08 януари 2019г.

Натиск оказан от Сръбската Прогресивна партия в изборите за Национален съвет на Българите в Сърбия на 4 ноември 2018г. и силово наложено оттегляне на листата на
"Съединение на българите в Сърбия".

Писмен въпрос № 736 към Комитета на Министрите

от Красимир Богданов, България,
Група на Европейските консерватори

Г-н Богданов
Пита Комитета на Министрите,

В светлината на неотдавнашната намеса на Сръбската прогресивна партия в изборите за Национален съвет на българите в Сърбия и нейният натиск за оттегляне на листата на "Съединение на българите в Сърбия", какви мерки ще предприеме Комитетът на Министрите пред сръбските власти за да гарантира свободното функциониране на Националния съвет на българите в Сърбия и на Българското национално малцинство като цяло?

Written question
Doc. 14793   08/01/2019
Pressure imposed by the Serbian Progressive Party in the elections for the National Council of Bulgarians in Serbia on 4 November 2018 and forced withdrawal of the list “Unification of the Bulgarians in Serbia”
 Question écrite
Doc. 14793   08/01/2019
Pressions exercées par le Parti progressiste serbe lors des élections du Conseil national des Bulgares de Serbie du 4 novembre 2018 et retrait forcé de la liste «Unification des Bulgares de Serbie»
Лична страница на Красимир Богданов в ПАСЕ :

Krasimir BOGDANOV
 
Свързана тема  от 2012/2013г. - за 

припомняне  :