30 март 2023

ПАСЕ ЩЕ НАБЛЮДАВА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ

 


 От сайта на ПАСЕ :

https://pace.coe.int/en/news/9032/pace-to-observe-the-early-parliamentary-elections-in-bulgaria

29.03.2023г. Наблюдение на избори

  Неофициален превод!

 

ПАСЕ ЩЕ НАБЛЮДАВА ПРЕДСРОЧНИТЕ 

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ


21 членна делегация от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), ръководена от Андрей Хунко ( Германия, Обединена Европейска Левица), ще пътува до България от 31 март до 3 април 2023г. за да наблюдава провеждането на предсрочните парламентарни избори на 2 април, заедно с наблюдателите от Офиса за Демократични институции и права на човека на Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа - ОССЕ (ODIHR).

 Делегацията ще се срещне с лидерите или представителите на политическите партии и коалиции състезаващи се в изборите, както и с представители на гражданското общество и медиите преди да извърши наблюдението на гласуването на 2 април. 

Член на Венецианската Комисия  - група на независими правни експерти към Съвета на Европа, ще осигурява правна подкрепа на делегацията по време на визитата.

       * * *

Съвместна пресконференция е насрочена за понеделник, 3 април от 14:30 часа в зала "Сердика" на хотел София Балкан, София, пл. Света Неделя 5 в София.

  

 

PACE to observe the early parliamentary elections in Bulgaria


A 21-member delegation from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), led by Andrej Hunko (Germany, UEL), will travel to Bulgaria from 31 March to 3 April 2023 to observe the conduct of the early parliamentary elections on 2 April, alongside observers from the OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

The delegation will meet leaders or representatives of political parties and coalitions competing in the elections, as well as representatives of civil society and the media, before observing the ballot on 2 April.

A member of the Venice Commission – the Council of Europe's group of independent legal experts – will provide legal support during the visit.

       * * *

                                                             

A joint press conference is scheduled on Monday 3 April at 2.30 p.m. in the Serdika Room of the Sofia Hotel Balkan, Place Sveta Nedelya 5, Sofia.