23 април 2007

Люк ван ден Бранде-Президент на групата на Европейската Народна Партия в ПАСЕ : Лъчезар е образец за гражданинследва пълен превод на писмото на български език:


Люк ван ден Бранде-Президент на групата на Европейската Народна Партия в ПАСЕ : Лъчезар е образец за гражданинСтрасбург, 18 април 2007 г.

Голямо удоволствие беше за мен да познавам и да работя с Лъчезар Тошев тук в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа и на равнище Европейска Народна Партия.

Най-ценното качество на Лъчезар е неговата човечност с присъщата му вяра в добротата на всяко човешко същество и неговата лична ангажираност да допринася за обществото, в което живее. Накратко, Лъчезар е образец за гражданин.
Лъчезар беше член на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа повече от 13 години, обхващащи съзидателните години в живота на нашата организация. През тези години Съветът се трансформира от благопристоен джентълменски клуб в организация, която за малко повече от 10 години, увеличи повече от двойно своя размер и бе длъжна да намери нови визионерски подходи към изцяло новите реалности. Приносът на Лъчезар и неговите колеги в нашата работа през тези години е неоценим.
Във времето си в Асамблеята, Лъчезар представи голям брой доклади по широк кръг от въпроси. В техния списък са теми като Парламентарният контрол над международните организации, Международното сътрудничество в средиземноморския и черноморския басейн, важното становище от 1995 г. по кандидатурата на Латвия за член на Съвета на Европа, биотероризмът, Унгарският закон за преференциално третиране на етническите унгарци, Пактът за стабилност в Югоизточна Европа, голям брой екологични доклади и още много. Голямото наследство, оставено от Лъчезар на Асамблеята е докладът за международно осъждане на тоталитарния комунизъм, една идея, приета на дневен ред и от нашите колеги в Европейския парламент.
В края на 2005 г., с дълбоко съжаление научих, че Лъчезар напуска парламентарната Асамблея. Човек с неговия калибър и рядката комбинация от личностни качества и политическа мотивираност не се среща често и както е казал един по-мъдър от мен човек - политикът гледа към следващите избори, а държавникът към следващото поколениe.
Ако хората в България изберат Лъчезар Тошев в Европейския парламент на 20 май 2007 г. те ще са взели мъдрото решение да препотвърдят европейски мандат на един наистина голям държавник.
Съжалявам, че Лъчезар напусна Асамблеята, но знам, че полученият опит ще му послужи добре в бъдеща и равностойно предизвикателна роля. През 2006 г. Президентът на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, удостои Лъчезар Тошев с почетно членство в Асамблеята и Медал за заслуги. По онова време Лъчезар беше вторият български гражданин почетен така.
За мен беше и ще бъде отново изключително голяма чест да работя с моя приятел и колега Лъчезар Тошев.

Люк ван ден Бранде
Президент
© 2007
Като признание за служене на европейската кауза
Лъчезар Тошев се обявява за почетен член на
Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа и
ще се ползва с прерогативите, определени с решението
от 13 януари 1988 г.
Страсбург – 23.01.2006 г.
Рене ван дер Линден – Президент на ПАСЕ

Люк ван ден Бранде-Председател на групата на ЕНП/ХД в ПАСЕ, 2007г.


 Люк ван ден Бранде -Президент на групата на ЕНП/ХД в ПАСЕСтрасбург, 18 април 2007 г.

Голямо удоволствие беше за мен да познавам и да работя с Лъчезар Тошев тук в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа и на равнище Европейска Народна Партия.

Най-ценното качество на Лъчезар е неговата човечност с присъщата му вяра в добротата на всяко човешко същество и неговата лична ангажираност да допринася за обществото, в което живее. Накратко, Лъчезар е образец за гражданин.
Лъчезар беше член на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа повече от 13 години, обхващащи съзидателните години в живота на нашата организация. През тези години Съветът се трансформира от благопристоен джентълменски клуб в организация, която за малко повече от 10 години, увеличи повече от двойно своя размер и бе длъжна да намери нови визионерски подходи към изцяло новите реалности. Приносът на Лъчезар и неговите колеги в нашата работа през тези години е неоценим.
Във времето си в Асамблеята, Лъчезар представи голям брой доклади по широк кръг от въпроси. В техния списък са теми като Парламентарният контрол над международните организации, Международното сътрудничество в средиземноморския и черноморския басейн, важното становище от 1995 г. по кандидатурата на Латвия за член на Съвета на Европа, биотероризмът, Унгарският закон за преференциално третиране на етническите унгарци, Пактът за стабилност в Югоизточна Европа, голям брой екологични доклади и още много. Голямото наследство, оставено от Лъчезар на Асамблеята е докладът за международно осъждане на тоталитарния комунизъм, една идея, приета на дневен ред и от нашите колеги в Европейския парламент.
В края на 2005 г., с дълбоко съжаление научих, че Лъчезар напуска Парламентарната Асамблея.
Човек с неговия калибър и рядката комбинация от личностни качества и политическа мотивираност не се среща често защото както е казал един по-мъдър от мен човек - политикът гледа към следващите избори, а държавникът към следващото поколениe.
Ако хората в България изберат Лъчезар Тошев в Европейския парламент на 20 май 2007 г. те ще са взели мъдрото решение да препотвърдят европейски мандат на един наистина голям държавник.
Съжалявам, че Лъчезар напусна Асамблеята, но знам, че полученият опит ще му послужи добре в бъдеща и равностойно предизвикателна роля. През 2006 г. Президентът на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, удостои Лъчезар Тошев с почетно членство в Асамблеята и Медал за заслуги.
По онова време Лъчезар беше вторият български гражданин почетен така.
За мен беше и ще бъде отново изключително голяма чест да работя с моя приятел и колега Лъчезар Тошев.

Люк ван ден Бранде
Президент