24 декември 2021

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

   

                                

 
 
 
 
Тиха нощ, свята нощ...
Не в дворец, не в разкош ...
В проста ясла 
Христос се роди!      
Мрака, лъч светлина победи !
И звезда озари, 
святите Майка и Син! 

(превод на Милчо Спасов)

Тропар на Рождество Христово
И рече им Ангелът:


Не бойте се: ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;
 
Защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ; 
и ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.


И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше:


Слава във висините Богу,
и на земята мир,
между човеците благоволение! "(Лука, 8 :14)

Слава во вишних Богу