29 май 2021

В РУМЪНИЯ - ОТНОВО ОФИЦИАЛНО ОТБЕЛЯЗАХА 24 МАЙ КАТО ДЕН НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК

 

 


 


Инициативата за официално честване на Ден на българския език в Румъния е на банатските българи от дружествата в Банат и на покойния румънски депутат Николае Миркович. 

Припомняме, че със Закон № 100 / 2015г. Парламентът на Румъния обяви 24 май да Ден на българския език в Румъния.

По този повод, румънският депутат Георги Наков (Gheorghe Nacov) произнесе слово от трибуната на Камарата на депутатите в Румъния. 

Той изрази благодарността на българската общност в Румъния, - която представлява, за възможността да съхрани своя език и идентичност - по повод 24 май, отбелязван в Румъния от 2015 г. насам като Ден на българския език.

Предстои отбелязване и на 150 годишнина от създаването на втората норма на българския език, с правописа създаден от учителя Йозо Рил, с конференция в гр. Винга – Румъния. 

Ще присъстват и представители на банатските българи от България и от Сърбия.


Румънският закон :


Portal Legislativ

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/167813LEGE nr. 100 din 7 mai 2015 pentru instituirea Zilei Limbii BulgareEMITENT

  • PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 8 mai 2015Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articolul 1

Se instituie ziua de 24 mai ca Ziua Limbii Bulgare.

 

Articolul 2

(1) Anual, cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Bulgare, în localităţile în care trăiesc membri ai comunităţii bulgare se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

(2) Autorităţile centrale şi locale pot contribui cu sprijin logistic şi/sau financiar, după caz.

Articolul 3

În instituţiile de învăţământ în care se predă limba bulgară ca limbă maternă, în ziua de 24 mai se organizează manifestări culturale dedicate acestei sărbători.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEAPREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

Bucureşti, 7 mai 2015.Nr. 100.


Приятелски превод : Проф.Никола Янков


ЗАКОН № 100 от 7 май 2015 г.
за установяване на Деня на българския език
 
Публикувано в ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА РУМЪНИЯ, 
бр. 316 от 8 май 2015 г.
 
Румънският парламент прие този закон.
 
 
Член 1. 24 май се определя като Ден на българския език.
 
Член 2. (1). По повод честването на Деня на българския език в местностите, където живеят членове на българската общност, се организират културни събития, посветени на този празник. 
 
(2) Централните и местните власти могат да допринесат с логистична и/или финансова подкрепа, според случая.
 
Член 3. В образователните институции, където българският език се преподава като майчин, на 24 май се организират културни събития, посветени на този празник.
 
Този закон е приет от румънския парламент в съответствие с разпоредбите на чл. 75 и на чл. 76 ал. (2) от румънската конституция.
 
ПРЕЗИДЕНТ НА КАМАРАТА НА ДЕПУТАТИТЕ
 
VALERIU-ŞTEFAN ZGONE 
 
ПРЕЗИДЕНТ НА СЕНАТА 
 
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
 
Букурещ, 7 май 2015 г. 
 

24 май 2021

24 МАЙ - ВЪРВИ НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ!

 


Икона от 1867г. на Св.Св. Кирил и Методий от гр. Прилеп от  - днес в Република Северна Македония.

Надписът гласи : 


Български просветители 

Св. Методий и Св. Кирил в Преслав,  IX Век( 861г.) 

 

Яко апостола единосущние и славянских стран учитилие, Кириле и Методие богомъдри Владики всех молите ся вся язики словенские утвердити в православие и единомислие, умирити мир и спасти души наша.  

1867г.


Надписът под левия медальон гласи :

Проповед към българския народ

 

Надписът под десния медальон :

 Кръщение Княз Бориса, 860г.

Думите Княз Бориса, 860г. са повредени умишлено, но текста се разчита.Вижте още по темата тук:

 

Словашката плоча, на стената на някогашният гръцки манастир в Рим - Санта Праседе, където са живяли двамата солунски братя по време на пребиваването си в Града 867-869г. , където Константин Философ е приел монашество под името Кирил и където е починал.


Църквата "Сан Клементе" в Рим пази образа на Свети Кирил

http://toshev.blogspot.com/2021/02/blog-post_15.html