Проекти за решения и законопроекти на н.п. Л. ТошевДата на деловодна регистрация на акта
Дeловоден номер на акта
Проектонаименование на акт
Статус на акт
Дата на приемане от НС
1.
22.07.2009
954-02-9
Проект за решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими
Приет
19.11.2009
2.
05.03.2010
054-02-17
Проект за решение за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Обединен

3.
21.07.2011
154-02-72
Проект за решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
Обсъждане

4.
06.02.2012
254-02-23
Проект за решение относно прилагане на принципа на предпазливостта при вземане на решения, свързани с добива на шистов газ
Обсъждане

5.
22.02.2012
254-02-32
Проект за решение за създаване на временна комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни решения във връзка с регулирането на дейности по проучване и добив на подземни богатства при опазване на околната среда
Приет
04.04.2012
6.
24.04.2012
254-02-71
Проект за решение за позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък и предложението за промяна на Директива 2003/96/ЕС за облагане на енергийни продукти
Обсъждане

7.
24.04.2012
254-02-72
Проект за решение за позиция на правителството и министър-председателя пред Европейския съвет по предложението за директива на Съвета относно отпадането на данъчните преференции за дизела и определянето на акциза върху горивата по два компонента - според енергийното съдържание на продукта и според изхвърляните при използването му въглеродни емисии
Обсъждане

8.
05.09.2012
254-02-108
Проект за решение относно реставрацията на паметника на руския император Александър II - Цар Освободител, намиращ се на площад "Народно събрание" в град София
Отхвърлен

9.
07.01.2013
354-02-1
Проект за решение относно отмяна на решение на Народното събрание за провеждане на национален референдум
Обсъждане

10.
10.01.2013
354-02-2
Проект за решение относно изграждане на паметник на жертвите от земетресението в град Свищов на 4 март 1977 г.
Обсъждане

11.
13.02.2013
354-02-19
Проект за решение относно проведения на 27 януари 2013 г. национален референдум
Обсъждане

Законопроекти, внесени от н.п. Лъчезар Тошев
Четиридесет и първо Народно събрание
 

Дата на деловодна регистрация на законопроекта
Дeловоден номер на документа
Наименование на законопроект
Състояние на законопроект
Дата на приемане
1.
26.08.2009
954-01-8
Законопроект за допълнение на Кодекса на труда
отхвърлен

2.
27.08.2009
954-01-12
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
отхвърлен

3.
02.09.2009
954-01-14
Законопроект за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ
оттеглен

4.
15.09.2009
954-01-18
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета
отхвърлен

5.
03.11.2009
954-01-40
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс
отхвърлен

6.
24.02.2010
054-01-13
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за храните
обединен

7.
25.03.2010
054-01-24
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
оттеглен

8.
25.03.2010
054-01-25
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
приет
28.07.2010
9.
04.08.2010
054-01-66
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки
отхвърлен

10.
06.08.2010
054-01-67
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс
оттеглен

11.
23.08.2010
054-01-68
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс
оттеглен

12.
23.09.2010
054-01-76
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ордените и медалите на Република България
приет
08.04.2011
13.
11.11.2010
054-01-89
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс
оттеглен

14.
30.11.2010
054-01-95
Законопроект за допълнение на Наказателния кодекс
отхвърлен

15.
17.12.2010
054-01-105
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба
отхвърлен

16.
25.02.2011
154-01-27
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
оттеглен

17.
25.02.2011
154-01-28
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
отхвърлен

18.
01.03.2011
154-01-29
Законопроект за допълнение на Закона за биологичното разнообразие
оттеглен

19.
02.03.2011
154-01-30
Законопроект за допълнение на Закона за администрацията
оттеглен

20.
21.04.2011
154-01-42
Законопроект за допълнение на Закона за администрацията
отхвърлен

21.
13.07.2011
154-01-75
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
отхвърлен

22.
25.07.2011
154-01-80
Законопроект за Фонд за жилищна политика
отхвърлен

23.
25.07.2011
154-01-81
Законопроект за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ
оттеглен

24.
25.07.2011
154-01-82
Законопроект за изменение на Закона за собствеността
отхвърлен

25.
26.07.2011
154-01-83
Законопроект за изменение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
отхвърлен

26.
23.08.2011
154-01-90
Законопроект за Институт за Национална памет за престъпленията срещу българския народ
отхвърлен

27.
17.02.2012
254-01-19
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
обсъждане

28.
23.02.2012
254-01-21
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народни армия
приет
26.10.2012
29.
09.03.2012
254-01-38
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
приет
21.03.2012
30.
03.05.2012
254-01-57
Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
обсъждане

31.
11.05.2012
254-01-59
Законопроект за временно въвеждане на ограничения за заемане на ръководни длъжности
отхвърлен

32.
11.05.2012
254-01-60
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност
отхвърлен

33.
28.12.2012
254-01-123
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
оттеглен

34.
02.01.2013
354-01-1
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия
обсъждане

35.
03.01.2013
354-01-2
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията
обсъждане

36.
10.01.2013
354-01-3
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
обсъждане