09 май 2020

9 май - 70 години от историческата декларация на Робер Шуман

 

 

Робер Шуман

БАЩА НА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА  

                                   9 май 1950г.

Декларацията
на
Робер Шуман
Министър на външните работи на
Френската Република
  9 май 1950г.
 Ке д'Орсе 
(Френското Министерство на външните работи)
Залата с часовника


Видео на откъс от речта :
 
https://www.youtube.com/watch?v=ur_ulQENP28


Световният мир не може да бъде запазен без съзидателни усилия, пропорционални на опасностите, които го грозят.
Приносът на една организирана и жизнена Европа към цивилизацията е много важен за поддържането на мирни отношения.

Начело на борбата за обединена Европа от повече от 20 години, Франция винаги е имала за основна цел да служи на мира.

Обединение на Европа не бе постигнато и се стигна до война.
Обединението на Европа няма да стане изведнъж или според някакъв специален план.

То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност.

Обединяването на европейските народи изисква премахване на вековното противопоставяне между Франция и Германия.
Всяко предприето действие трябва на първо място да се отнася до тези две страни.

С оглед на това френското правителство предлага незабавни действия по един конкретен много важен пункт.

То предлага френско-германското производство на въглища и стомана като цяло да бъде поставено под контрола на общ Висш орган в рамките на организация, отворена за участие към другите европейски страни.

Обединяването на производството на въглища и стомана веднага ще създаде база за икономическо развитие като първа стъпка към европейска федерация и ще промени съдбата на регионите, отдадени дълго време на производството на оръжия, на които те самите най-често бяха жертви.

Така установената солидарност в производството ще направи евентуална война между Франция и Германия не просто немислима, но и практически невъзможна.

 Създаването на това мощно производствено обединение, отворено към всички желаещи да участват страни и целящо да осигури на всички държави-членки основни суровини за промишлено производство при еднакви условия, ще положи действителните основи на тяхното икономическо обединение.

Това производство ще бъде предложено на света като цяло - без предпочитания или изключения - с цел да се допринесе за повишаването на жизнения стандарт и за насърчаването на мирните постижения. Европа ще може, разполагайки с повече средства, да се стреми към изпълнението на една от основните си задачи: развитието на африканския континент.

По този начин бързо ще стане ясно, че общите интереси, които са задължителни за създаването на обща икономическа система; могат да бъдат зрънцето, от което да се роди по-широка и дълбока общност между страни, дълго време противопоставяли се една на друга чрез кръвопролитно разделение.

Чрез обединяването на основното производство и създаването на новия Върховен орган, чиито решения ще бъдат задължителни за Франция, Германия и другите държави-членки, това предложение ще доведе до полагането на основите на европейска федерация, необходима за запазването на мира.

За да подкрепи постигането на набелязаните цели, френското правителство е готово да започне преговори въз основа на следното :

Задачата на Върховния орган ще бъде да осигури модернизирането на производството и повишаването на неговото качество във възможно най-кратък срок; снабдяването на френския и германския пазари, както и на пазарите на другите страни членки, с въглища и стомана при еднакви условия; общото развитие на износ към други страни; изравняването и подобряването на условията на живот на работниците в тези сектори.

За да постигнем тези цели, започвайки от много различни равнища, на които се намира в момента производството в държавите-членки, предлагаме въвеждане на някои преходни мерки - като използване на производствен и инвестиционен план, създаване на компенсаторен механизъм за изравняване на цените и на фонд за преструктуриране, който да улесни рационализирането на производството.

Движението на въглищата и стоманата между държавите-членки веднага ще бъде освободено от всякакви мита и транспортните разходи няма да се различават. Постепенно ще бъдат създадени условия, които спонтанно ще доведат до по-рационално разпределяне на производството на най-високото ниво на производителността.

За разлика от международните картели, които налагат ограничителни практики на дистрибуцията и експлоатацията на националните пазари и целят поддържането на високи печалби, организацията ще гарантира сливането на пазарите и разширяването на производството.

Определените по-горе основни принципи и мерки ще бъдат включени в договор, подписан от страните и предложен за ратифициране на техните парламенти. Необходимите за изясняване на подробностите по изпълнението преговори ще бъдат проведени с помощта на арбитър, определен с общо съгласие.

Неговата задача ще бъде да следи дали постигнатите споразумения отговарят на изложените принципи и, в случай на безизходица, да определи какво решение да бъде взето.

Общият Върховен орган, натоварен с управлението на схемата, ще бъде съставен от независими лица, назначени от правителствата, като представителството им ще бъде еднакво.

Ще бъде избиран председател чрез общо съгласие на правителствата. Решенията на органа ще бъдат задължителни за изпълнение във Франция, Германия и другите държави-членки.

Ще бъдат взети съответни мерки за начини на обжалване на решенията на органа.
Към органа ще бъде акредитиран представител на ООН, който ще изготвя два пъти годишно доклад до ООН за работата на новата организация, най-вече що се отнася до придържането към нейните цели.
Институцията на Върховния орган по никакъв начин няма да предопределя методите на собственост на предприятията.

При изпълнението на функциите си Върховният орган ще взeма предвид правомощията на Международния орган от Рур и всички задължения, наложени на Германия, докато те са в сила.Раждането на Европейския съюз - 9 май 1950г.

08 май 2020

8 МАЙ - ДЕН НА ПОБЕДАТА НАД ХИТЛЕРИЗМА


В ПАСЕ беше внесена писмена декларация от депутати от Полша, Украйна, Литва, Латвия и Естония, от ЕНП, Европейските консерватори, Алианса на либералите и реформаторите в Европа и Социалистите и зелените.75 -тата ГОДИШНИНА ОТ КРАЯ НА 
ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА


Писмена декларация № 713
Док. 15104 / 06 май 2020 г.


Тази декларация ангажира само тези депутати в ПАСЕ, които са я подписали. 
Писмена Декларация


Ние долуподписаните декларираме следното :

75 години след Втората Световна Война, ние почитаме огромните
жертви  на европейските нации в борбата срещу нацизма и фашизма.
Изразяваме най-голямата си почит към жертвите на Третия Райх.

Но жертвите дадени от Съюзническите сили не донесоха свобода за всички.
Докато героизмът на народите на СССР освободи Централна и Източна Европа от тиранията на нацизма, Червената Армия наложи там също така тоталитарен - комунистически  режим.

Желязната Завеса лиши половината Европа от основни свободи. 

И до днес, много от жестокостите  извършени от Сталинския режим остават без справедлива присъда.

Ние призоваваме Руската Федерация спешно да разгледа този въпрос.

Втората Световна Война доказа,че само демокрацията, върховенството на закона и човешките права могат да доведат до траен мир.
Тоталитарните режими и идеологии нямат място в Европа. 

Също така, съществуването на подобни символи в Европа, не може да бъде оправдавано.

Ние осъждаме всякакви опити да се изопачава историята на Втората Световна Война, като се премахват или изкривяват факти.

Жертвите ва войната, не могат да се държат отговорни за нейното избухване. 

Ние призоваваме за последователност в култивирането на памет за всички
жертви на Втората Световна Война и на тези, които застанаха срещу тоталитарните тирании.

Подписали:

Збигнев Рау, Полша, Група на Европейските консерватори 
Ивона Арент, Полша, Група на Европейските консерватори 
Влоджимиерж Бернаски, Полша, Група на Европейските консерватори
Збигнев Гиржински, Полша, Група на Европейските консерватори
Олексий  Гончаренко, Украйна, Група на Европейските консерватори
Серхий Калченко, Украйна, Група на Европейските консерватори
Олександр Ковалчук, Украйна, Алианс на либерали и реформатори за Европа
Йевхения Кравчук, Украйна, Алианс на либерали и реформатори за Европа
Томаш Латош, Полша, Група на Европейските консерватори 
Инезе Либина-Игнере, Латвия, Група на ЕНП
Кестутис Масиулис, Литва, Група на ЕНП
Олександр Мережко, Украйна,Група на Социалисти, демократи и зелени
Даниел Милевски, Полша, Група на Европейските консерватори 
Аркадиус Муларсчук,Полша, Група на Европейските консерватори
Линда Озола, Латвия, Група на ЕНП
Йежи Полащек, Полша, Група на Европейските консерватори
Урмас Рейтелман, Естония, Група на Европейските консерватори
Богуслав Соник,  Полша, Група на ЕНП
Анджей Шчейна, Полша, Група на Социалисти, демократи и зелени
Егидиус Варейкис, Литва, Група на ЕНП
Йелизавета Яшко, Украйна, Група на ЕНП
Емануелис Зингерис, Литва, Група на ЕНП

Общо = 22


 
 
 
 
 
Декларация на министрите на външните работи на България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и САЩ по повод 75-ата годишнина от края на Втората световна война
 
Като отбелязваме 75-ата годишнина от края на Втората световна война през 2020 г. ние отдаваме почит на жертвите и на всички военни, борили се за разгрома на нацистка Германия и за край на Холокоста.
 
Макар и май 1945 г. да донесе край на Втората световна война, с това не дойде свобода за цяла Европа. Централната и източната части на континента останаха под управление на комунистически режими в продължение на почти 50 години. Балтийските държави бяха окупирани противозаконно и анексирани, а Съветският съюз сграбчи останалите народи в желязна хватка  чрез неимоверна военна сила, репресии и идеологически контрол.
 
В продължение на много десетилетия мнозина европейци от централната и източната части на континента жертваха живота си, устремени към свободата, докато милиони бяха лишени от своите права и основни свободи, бяха подлагани на мъчения и насилствено разселване. Обществата зад Желязната завеса отчаяно търсеха път към демокрацията и независимостта.
 
Събитията от 1956 г., създаването и дейността на „Харта 77“, движението „Солидарност“, протестите, добили популярност като Балтийския път, падането на комунистическите режими в Източна Европа през 1989 г. и сгромолясването на Берлинската стена бяха важни събития, които решително допринесоха за възстановяването на свободата и демокрацията в Европа.  
 
Днес ние работим заедно за силна и свободна Европа, в която царуват правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Бъдещето трябва да се основава на историческите факти и на справедливостта за жертвите на тоталитарните режими. Ние сме готови за диалог с всеки, който застане зад тези принципи. Изкривяването на историческите събития, които доведоха до Втората световна война и до разделянето на Европа като неин резултат, е тъжен опит да се подправи историята.
 
Ние бихме искали да припомним на всички членове на международната общност, че дълготрайни международна сигурност, стабилност и мир изискват искрено и неотклонно придържане към принципите на международното право и неговите норми, включително зачитане на суверенитета и териториалната цялост на всички държави.
Като се поучихме от жестоките уроци на Втората световна война, ние призоваваме международната общност да се присъедини към нас като категорично отхвърли концепцията за сфери на влияние и като настоява за равенство на всички суверени  държави.
 

06 май 2020

ЧЕСТИТ ГЕРГЬОВДЕН !Худ. Иван Мърквичка

6 май - Свети Великомъченик Георги Победоносец
 

Д-р Георги Лазаров: В иконата на Св. Георги в Зографския манастир има част от фалангата на десния показалец на човешка ръка!
С прочутия хирург на ръката в Балтимор – САЩ, д-р Георги Лазаров разговаря Лъчезар Тошев
В.Лечител, 22.01.2015г. 

 

Зографският манастир чества възстановяването на Храма на Св.Георги в Лида

http://toshev.blogspot.bg/2015/11/blog-post_16.html


 
Олтарната абсида на древната свищовска църква Св. Георги на хълма "Калето"

 

ЗА ЕДНО ЧУДО НА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ В ЗОГРАФСКИЯ МАНАСТИР ОТ 1985 ГОДИНA

http://l-toshev.blogspot.bg/2015/05/blog-post.htmlЗа чудото в Зографския манастир - митр. Атанасий Лимасолски


 
ЧЕСТИТ ГЕРГЬОВДЕН !

На Великата вечерня


Господи воззвaхъ, стихове на глас 4:


Като доблестен сред мъчениците да те похвалим се събрахме днес, страстотерпче Георги, защото завършвайки подвига, ти опази вярата и прие от Бога венец за твоята победа. Моли Го от гибел и беди да се избавят тези, които с вяра честват твоята всепочитана памет.
Уповавайки се на твърдата си вяра, ти доброволно тръгна като лъв към страданията, презирайки тялото, подложено на тление, но се привърза към нетленната душа, премъдри, и при вида на многообразните мъчения се разгоря като седмократно очистено злато, славни Георги.

За Спасителя пострада и чрез смъртта си, подражавайки на доброволната Му смърт, радостно царуваш заедно с Него, облечен в светла кървава порфира, украсен със скиптъра на твоите страдания и увенчан с победния венец сияеш в незалязващия ден, великомъчениче славни Георги.

Облечен с бронята на вярата, защитен от щита на благодатта и въоръжен с Кръста като с копие, ти стана непобедим за враговете, Георги; и като божествен храбър воин побеждавайки демонските опълчения ликуваш заедно с ангелите, а когато бъдеш призован закриляш, освещаваш и спасяваш верните.  

Знаем те като многосветла звезда и сияещо слънце на небесната твърд и те прославяме като многоценен бисер, бляскав диамант, син на деня, доблестен сред мъчениците и помощник на верните, почитайки твоята памет, победоносче Георги. 

Слава, глас 6: 

Ти живя достойно за името си, Георги, защото като взе на рамо Кръста добре обработи изсъхналата от дяволската измама земя и като изкорени тръните на идолослужението, насади лозницата на православната вяра. Затова и източваш изцеления за верните по цялата вселена, проявявайки се като праведен труженик на Троичния Бог. Молим те, моли се за омиротворение на света и за спасението на нашите души.

Литийни стихири

глас 1

Светлия храбрец Георги в своите славни страдания весели ангелските сили и сега заедно с тях се радва, а на земята подтиква верните да тържествуват и идва като Христов раб да празнува заедно с нас, събралите се заради него; затова нека достойно да го почетем, като непрестанен молитвеник пред Бога на всичко, даряващ ни с велика милост. 

С достойните си подвизи издигна се към по-доброто и принесе на Христа плодовете от своя труд, преблажени мъчениче Георги; утвърждавайки желанието си чрез вярата и отхвърляйки страха чрез надеждата, ти придоби небесната любов, о прехвални. Затова като имаш дръзновение, с благоприятни молби, проси за душите ни мир, очистване от греховете и велика милост.   

Глас 4: 

Елате, събрания на верните, елате да се съберем на празник, защото пресветлата памет на страстотерпеца Георги днес невидимо просвещава нашите сърца, сияейки с добродетели. Затова, възпявайки го единомислено, да кажем: „Радвай се, войне на великия Цар Христа, радвай се, пресветла похвало на вярата, радвай се, всесветъл и пребогат закрилниче! Моли Владиката на всичко Христа Бога да ни опази от изкушенията на лукавия и да спаси нашите души. 

Слава, глас 5: 

Възсия пролетта, елате да се насладим; просия Въкресението Христово, елате да се възвеселим, защото настъпи и паметта на страсторепеца, която просвещава верните. Затова, любители на празниците, елате тайнствено да я празнуваме – защото той, като добър воин се опълчи на мъчителите и ги посрами, ставайки подражател на страданията на Спасителя Христа, като не пожали тленния съсъд на своето тяло, но чрез мъките го очисти за нетление. Нека нему викнем: „Страстоносче Георги, моли да се спасят нашите души!“.  

Стиховни стихири, глас 4. 

Народите възхваляват с псалми и песни твоята славна памет, Георги, защото тя възсия благолепна и светоносна, украсена със слава и благодат. Затова сега ликуват ангелските чинове, а мъчениците с апостолите хвалят твоите страдания и подвизи, мъчениче, и възпяват  прославилия те Спасител Христос, нашия Бог. Моли Го да спаси и просвети душите ни.

Стих

Праведникът като палма ще разцъфне, като кедър ливански ще се разрасне.

Облечен в Христовото всеоръжие, Георги, откри се на тия, които не те търсеха; защото разпалван от Христовия огън, ти се присмя на лъжливите богове и презря безбожното ожесточение на беззаконниците, викайки: 

„Аз съм воин на моя Цар Христос и нито зверове, ни колеса, нито някаква друга мъка не могат да ме разлъчат от любовта на моя Христос.“ 

Моли Го да спаси и просвети душите ни.  

Стих: 

Насадените в дома Господен ще разцъфтят в дворите на нашия Бог.
Като презря без страх мнообразните инструменти за най-различни изтезания и страшните оръжия, венценосче Георги, ти мъченически завърши благочестивия си живот. 

Затова с цветя от песни увенчаваме твоята пресветла памет и с вяра целуваме всепочитаните твои мощи; но като предстоиш пред престола на Владиката Христа, нашия Бог, непрестанно Го моли да спаси и просвети душите ни.

Слава, глас 4: 

Духовно да възхвалим, братя, търпението на духовния адамант - славния мъченик Георги, за когото разпалваха пещи, коваха вериги и остриха копия, за да изнурят с различни мъчения тленното по естество тяло; но желанието му побеждаваше естеството, та чрез смъртта да се съедини с желания Христос Бог и Спасител на нашите души.  

 Тропар, глас 4.

Като освободител на пленените и защитник на бедните, като лекар на немощните и поборник на царете, победоносни великомъчениче Георги, моли Христа Бога да се спасят нашите души.


.

03 май 2020

НОВ ИЗВОР ЗА НАШАТА ИСТОРИЯТЕЗИ ДНИ ИЗЛЯЗОХА ОТ ПЕЧАТ 
МЕМОАРИТЕ НА Д-Р ДРАГОМИР АЛЕКСАНДРОВ - ЛИЧЕН ЛЕКАР НА ЦАР БОРИС III.

ПЕЧАТАТ СЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА СИНА НА Д-Р ДРАГОМИР АЛЕКСАНДРОВ - 
Д-Р БОРИС АЛЕКСАНДРОВ 
(Депутат от ПГна СДС в 36 Народно събрание), 
който с издаването на тази книга изпълни завета на своя баща.

КНИГАТА Е ЦЕНЕН ПРИНОС КЪМ НАШАТА ИСТОРИЯ!