16 април 2023

Христос Възкресе! Честит Великден!

 

 


 

 


 

Воистину Възкресе! 

 
Христос воскресе из мертвих,
смертию смерт поправ
и сущим во гробех живот даровав!Матея 28: 5-7

Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се; зная, че търсите разпнатия Иисуса; няма Го тук:
Той възкръсна, както беше казал; дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ,
и идете скоро, та обадете на учениците Му, че Той възкръсна от мъртвите, и ето, преварва ви в Галилея; там ще Го видите. На, казах ви.
 
Лука 24:5-6.

Защо търсите живия между мъртвите?
Няма Го тука в гроба! 
Христос възкръсна!“