24 декември 2017

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!






И рече им Ангелът: Не бойте се! Ето, благовестя ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци;

Защото днес ви се роди в града Давидов Спасител, Който е Христос Господ;

И ето ви белег: ще намерите Младенец повит, лежащ в ясли.




И внезапно се яви с Ангела многобройно воинство небесно, което хвалеше Бога и казваше:

Слава във висините Богу, и на земята мир, между човеците благоволение! "  
(Лука, 8 :14)

 

Слава во вишних Богу






Витлеемската пещера: 
 "Hic de Virgine Maria Iesus Christus natus est" 

 (Тук Дева Мария роди Иисус Христос)


Тропар на Рождество Христово