15 февруари 2017

Европейският парламент защити българите в Албания!


Днес  Европейският парламент гласува по проекта за резолюция определящ позицията на евродепутатите по Доклада на Европейската комисия за Албания.

По проекта за резолюция на Европейския парламент,  изработен от Кнут Флекенщайн и Комисията по външна политика бяха внесени предложения за поправки от българските евродепутати Андрей Ковачев и Ангел Джамбазки.

С тези поправки се искаше Албания да признае българското малцинство в районите на Мала Преспа, Голо бърдо и Гора и да гарантира спазването на техните права!

До момента Албания не беше предприела действия по този въпрос, въпреки непрекъснатото му поставяне в нашите двустранни отношения и в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа.

При разглеждането на поправките в Комисията по външна политика на Европеийския парламент те бяха одобрени.

При гласуването днес в пленарната зала Резолюцията беше приета с 546 гласа - "за", 85 -"против" и 62 - "въздържали се".


Eто текста  за който тепърва ще се говори :Резолюция на Европейския парламент от 15 февруари 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Албания (2016/2312(INI))


 (...)

[February 16, 2017 at 1:00:49 PM UTC+2] Natalia Stancheva (natalia.stancheva@gmail.com): 24.  отбелязва, че са необходими допълнителни усилия, за да се защитят правата на всички малцинства в Албания чрез прилагане в пълна степен на съответното законодателство; препоръчва правата на хората с български етнически произход в района на Преспа, Голо Бърдо и Гора да бъдат включени в законодателството и гарантирани на практика;
(...)


Поздравления за българите в Албания!


ВЪПРОСЪТ Е БИЛ РЕШЕН ПРЕЗ 1932.

Превод на български

                                                                    
З
аключителен протокол: 

                                                                               I.

Cъгласно резолюцията, гласувана от Втората Балканска конференция в Истанбул, албанските и българските делегации в София се споразумяват за прилагането на договорите свързани с малцинствата, в които се заявява следното:  

1. Албанската делегация признава съществуването на българско малцинство в Албания.“

2.Българската делегация признава съществуването на албанско малцинство в България 

3.  Албанската делегация поема ангажимента да настоявa пред своето правителство за откриването на български училища в градовете и селищата, където българското население преобладава. В тези училища ще се преподава на български,  a албанският език ще бъде задължителен.

В албанските училuща, които са посещавани от значителен брой българи, албанската  група се задължава да се заеме с това българският език да се въведе за българските ученици.
От своя страна, българската делегация поема ангажимента да настоявa пред своето правителство за откриването на албански училища на местата, в които aлбанското население преобладава. В тези училища ще се преподава на албански,  a българският език ще бъде задължителен.
В българските училuща, които са посещавани от значителен брой албанци, българската група се задължава да се заеме албанският език да бъде въведе за албанските ученици в тези учeбни заведения. 
 4. Решението на въпроса с българските църкви, които се намират на албанска територия ще бъде дадено по-късно. 
5. Горепосочените делегации се задължават заедно да се заемат със свободната размяна на всякакъв вид публикации, освен тези забранени oт съответните закони в двете страни. 

                                                                                                   II.

Двете делегации - албанската и българската се ангажират да изпълнят нужното пред съответите  правителства, за да се сключи в най-кратък срок съгласие за обединение, арбитраж и ненападение.                                                                                

                       III.

Двете делегации се ангажират да изпълнят нужните стъпки  пред съответните правителства, за да постигнат сключването на търговски договор. Mеждувременно, двете страни изразяват желанието да вземат нужните мерки, за да се улесни търговията на стоки и продукти идващи от тях.

                                                                                              

Албански  делегат:
                         Мехмед Коница
                          (подпис)


                                              
Български  делегати :
                                                                         Янко Сакъзов
                                                                         Андрей Тошев
                                                                        (подписи)


София, 9 януари 1932г.

Подписалият споразумението за признаването на българското малцинство в Албания е прочутият албански политик и дипломат Мехмед Коница, който е представлявал Албания на Втората Балканска конференция в Истанбул - 28.01.1931г.

Мехмед Коница (1881 – 1948)


                           
Втората Балканска конференция, Истанбул,28.01.1931г. На снимката отдясно, с бялата брада е дипломатът Андрей Тошев, бъдещ Премиер Министър на Царство България
                   

Поздравления за българските евродепутати  Андрей Ковачев и Ангел Джамбазки!


От архивите на ПАСЕ :


2012 ORDINARY SESSION
________________________
(Third part)

REPORT
Nineteenth Sitting
Monday 25 June 2012 at 11.30 a.m.


(...)
THE PRESIDENT (Translation) – Thank you. The next question is from Mr Toshev.

Mr TOSHEV (Bulgaria) – Mr Prime Minister, welcome back to our Assembly. If you remember, when you came to address us in 1993 in your capacity as President of Albania, I raised with you the issue of Bulgarians traditionally living in your country. Now when you come here as Prime Minister of Albania, I would like to raise the same issue with you. 

What progress has Albania made in respect of protecting the human and minority rights of Bulgarians traditionally living in Albania? 

THE PRESIDENT (Translation) – Thank you. Would you like to answer that question Mr Berisha?

Mr BERISHA – Dear friend, I assure you that I remain – we remain – very committed to fully respecting the Council of Europe Convention on Minorities. In my country, we do our very best to support them and to strengthen their identity and their ties and relations with their own nations. 

We are very happy to have a number of small but shining minorities in different areas of the country. 

THE PRESIDENT (Translation) – The next question is from Mr Fournier.
(...)