03 май 2014

Честит Гергьовден!

                  Самоизографисалата се чудотворната Фануилска икона на
                  Свети Георги Зограф,.....


                                                                                                 сн. Л. Тошев

       ......Чудотворната Аравийска икона, Свети мощи и осветено коливо за празника на Свети Георги Победоносец приготвено от монасите в Зографския манастир .......


                     .......на Светата Гора Атонска - Градината на Богородица.ЧУДОТО НА СВЕТИ ГЕОРГИ С БЪЛГАРИНА


По едно време дойде един странстващ брат. Той носеше със себе си кръст, който вършеше много чудеса. И като престоя малко дни, разболя се и ме повика. Когато отидох при него в странноприемницата, където лежеше, ми каза: "Благослови, отче, и се помоли за мене! Вземи тоя кръст. Дълга е неговата история, но нямам сили да ти я разкажа, виждам, че краят на живота ми е дошъл, но ако ми помогне Бог, ще се опитам". Тогава повиках игумена и трима старци (калугери) и като се помолихме, той се повдигна, седна, прекръсти се и разказа следното:

"Отче игумене Петре! Аз съм от новопокръстения български народ, когото Бог просвети със свето кръщение през тия години чрез Своя избраник, княз Борис, наречен в светото кръщение Михаил.

Той с Христовата сила и с кръстния знак победи коравото и непокорливо българско племе, просвети с благоразумна светлина неговото сърце, помрачено от зломишленото дяволско дело; той го отвърна от тъмните, измамни, смрадни и богоненавистни жертви, изведе го от мрак на светлина, от измама и кривда към истина; отхвърли смрадните и нечисти техни храни, требищата  им разори, утвърди ги със светите книги в правата християнска вяра, като доведе архиепископа свети Иосиф (Стефан) и други учители и наставници, съгради черкви и манастири, постави епископи, попове, игумени, които да учат и ръководят народа му по Божия път.

Сетне Бог го удостои, та като прие ангелски образ (схима), представи се от този измамен живот във висшия Иерусалим при Христа.

И докато беше още жив в монашество и вместо него владееше Владимир, първият негов син, по Божие благословение и Михаилово, Симеон свали брата си и се покачи на престола. Тогава срещу него (Симеон) се надигна маджарският народ и плени населението му; той се би с тях и те му надвиха. През тази година и аз участвах във войната. Нямах никакъв сан, нито пък живеех, където живее князът, а навън, при народа.
Когато маджарите ни разгониха, ние, петдесет души, побягнахме по един път и както те ни преследваха, моят кон започна да изнемогва. И аз извиках високо:
"Господи Боже християнски! Помогни ми с молитвите на великия мъченик Георги и ме избави".
Па се обърнах и към свети Георги и казах:
 "Свети Георги при светото кръщение попът ме нарече на твое име; аз съм твой раб, избави ме сега от езичниците".

Тогава затъна предният десен крак на коня в земята и се счупи, а моята дружина избяга далеч от мене. Наблизо имаше една горичка и долина. Взех лъка и държейки стрелите в ръка, побягнах от коня. И като се озърнах и видях маджарите да тичат към него, извиках: "Господи Иисусе Христе, помилвай ме и изпрати Своя угодник и мъченик Георги да ме закрили и да ме запази в тоя час".

 Щом изрекох тия думи с плач, ето, моят кон дойде при мене със здрав крак, а маджарите тичаха подире му: искаха да го уловят, но нито един от тях не можеше да се приближи до него.

И пак рекох: "Слава Тебе, Господи, защото не си далеч от ония, които Те призовават от все сърце. Велики Георги, бъди с мене".

Тогава възседнах коня, а маджарите, ако и да ме гонеха и да изстреляха много стрели, не ме засегнаха поради силата Христова и помощта на Свети Георги. И на часа се намерих в своето село, което отстоеше на три дни път от мястото, където ме стреляха маджарите. От моята дружина се върнаха само двамина и то на втория ден след мене; всички други бяха застигнати и избити.

После Симеон, като чу, че маджарите идат пак, ни поведе отново на война. И както си лежах у дома с жена си, яви ми се мъж голобрад и светъл и не можех да го гледам в лицето. Той ми каза: "Георги, трябва да идеш на война, но си купи друг кон, защото сегашният ти кон ще умре ненадейно на третия ден, след като излезе с тебе на път. Но заповядвам ти да му одереш крака, който се беше счупил, за да видиш каква е силата на Пресвета Троица и помощта на Светия Мъченик Георги.
Това, което ще намериш на тоя крак, не употребявай за нещо друго, а само за честен кръст, и да мълчиш за това, докато не видиш Славата Божия".

И запитах: "Господарю, кой си ти, комуто не мога да гледам лицето? - Аз съм, отговори той, Христовият раб Георги, когото ти, молещият се, призоваваше".

- И като станах от сън, прославих Бога и свети Георги, а след това, както ми заповяда светецът, си купих друг кон. Преди да тръгна на война, повиках попа да направи служба, заклах най-скъпия си вол и по десет овце и свине, които раздадох на сиромасите.
И заминах на война с два коня. Както вървяхме, на третия ден първият ми кон се поболя, падна и издъхна. Дружината, понеже бързаше, не ми даваше да одирам крака, но като им разказах как си беше счупил ногата, когато бягахме, ме почакаха малко време, та одрахме крака и намерихме под коляното три железни обръча, които държаха здраво костта, която не беше пречупена, а само пукната надлъж. Много се опитвахме да извадим обръчите, но не можахме. Тогава отрязахме костта, положихме я на камък и с топорите си я раздробихме, та така едва извадихме железата.

 Като се почудихме на великата и неизречена сила на Света Троица и на бързата помощ на светия мъченик Георги, прославихме Бога и отидохме на война. И с Божията милост колкото души от нас заминахме, нито един не загина в тая война, а всички се върнахме здрави и читави.
Когато се върнахме у дома, заварих жена си болна от люта огнена треска. Като престоях една-две недели и видях, че жена ми страда люто, се одързостих и се помолих: "Господи, с молитвите на Тази, която Те е родила, и на светия угодник Георги изцери Твоята рабиня Мария!". После положих на нея трите обръча и тя на часа оздравя, и прослави Бога и великия мъченик Георги. И аз, като разбрах милосърдието и човеколюбието на Светата Троица, повиках ковача и му рекох:
"Скови ми, братко, кръст от тия обръчи".
Той ги скова, както ми беше казал светецът.И много други чудеса станаха с тоя кръст: с него бяха прогонвани бесове от хората, изцеляваха се от недъзи и се спасяваха във войни по молитвите на светия Великомъченик Георги".
"Житие, страдания и чудеса на свети великомъченик Георги",
Издание на манастир Св. вмчк Георги Зограф",
Света Гора, Атон, 2006г.
Този разказ е по Ръкописен пролог от 14-15 век, който се пази в БАН. Същият разказ се съдържа и в Пролог от 14 век, пазен в Троице-Сергиевата лавра.

худ. Алфонс Муха  "Света гора - Атон"

С дядо Неофит в библиотеката на Зографския манастирВ кутията е Служебникът на Патриарх Евтимий Търновски, а до него е оригиналната История на   Св. Отец Паисий Хилендарски


Кога Гергьовден беше обявен за официален празник :


СТО ДВАДЕСЕТ И СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 6 май 1998 г.
Открито в 9,05 ч.
06/05/1998


Председателствали: председателят Йордан Соколов и заместник-председателят Иван Куртев
Секретари: Калчо Чукаров и Иван Бойков
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ (звъни): Откривам заседанието.

(…)

На основание чл. 39, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, искам да направя едно съобщение и едно предложение.
На заседанието на Председателския съвет тази сутрин единодушно се съгласихме да бъде внесен законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда с параграф единствен: "В чл. 154, ал. 1 след думите "Първи май - Ден на труда и на международната работническа солидарност", се добавят думите "6 май, Гергьовден - Ден на храбростта и Българската армия".
На Председателския съвет проектозаконът е подписан от представителите на всички парламентарни групи и от председателя на Народното събрание. Разпределен е на водеща комисия, дори вече има становище.
Така че моето предложение е, ако не възразявате от Парламентарната група на Обединението за национално спасение, тяхната точка днес да стане т. 2, а т. 1 да бъде "Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда" за обявяване на 6 май за официален празник.

(…)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Преминаваме към разглеждането на:
ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОДЕКСА НА ТРУДА.
Има думата председателката на водещата Комисия по труда и социалната политика госпожа Дянкова.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вие вече разбрахте, че сутринта на Председателския съвет беше взето това добро решение - 6 май да бъде обявен за официален празник, вследствие на което Комисията по труда и социалната политика се събра и реши да подкрепи този законопроект за промяна в чл. 154 на Кодекса на труда. Цялата комисия единодушно подкрепя законопроекта за допълнение на чл. 154, ал. 1 на Кодекса на труда, с който се обявява за официален празник 6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия.
Това е едно много кратко становище, но мисля, че е едно много дълбоко послание от името на комисията към целия български народ и към Българската армия, както и към всички други слоеве от населението, които празнуват днешния празник. Аз мисля, че по този начин комисията даде своя принос за националната гордост и за националното достойнство на българския народ. От догодина се надяваме, че този празник наистина ще бъде празнуван от всички хора в България. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Благодаря на госпожа Дянкова.
Определям по 30 минути на парламентарна група.
Някой желае ли да вземе отношение?

ОБАЖДАТ СЕ: Не.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Поставям на първо гласуване законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса на труда N 854-01-51.
Моля, гласувайте.
Гласували 205 народни представители: за 203, против няма, въздържали се 2.
Законопроектът е приет на първо четене.
Госпожа Дянкова има думата за процедура.

СВЕТЛАНА ДЯНКОВА (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Правя процедурното предложение да приемем и на второ четене това изменение на Кодекса на труда.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Срещу това предложение има ли някой? - Няма.
Моля, гласувайте направеното предложение.
Гласували 191 народни представители: за 189, против няма, въздържали се 2.
Предложението е прието.
Пристъпваме към второто четене на законопроекта.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте заглавието.

Гласували 191 народни представители: за 189, против няма, въздържали се 2.

Заглавието е прието.

ДОКЛАДЧИК СВЕТЛАНА ДЯНКОВА: "Параграф единствен. В чл. 154, ал. 1 след думите "1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност" се добавят думите "6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия".

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН СОКОЛОВ: Моля, гласувайте параграф единствен.
Гласували 192 народни представители: за 191, против няма, въздържал се 1.
Законът е приет и на второ четене.

От догодина Гергьовден става официален празник на Република България. (Ръкопляскания.)

 

 

ЗА ЕДНО ЧУДО НА СВ. ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ В ЗОГРАФСКИЯ МАНАСТИР ОТ 1985 ГОДИНA

http://l-toshev.blogspot.bg/2015/05/blog-post.html

 

Зографският манастир чества възстановяването на Храма на Св.Георги в Лида

http://toshev.blogspot.bg/2015/11/blog-post_16.html

30 април 2014

Председателят на Държавната дума на Руската Федерация Сергей Наришкин няма да бъде допуснат в България

Изявление на Говорителя на МВнР на Република България по повод публикации в медии за посещението на председателя на Държавната дума Сергей Наришкин 
29.04.2014г.


Във връзка с публикации в медиите относно предварително планираното посещение в България на делегация на руския парламент, ръководена от председателя на Държавната дума Сергей Наришкин, в периода 6-8 май 2014 г. МВнР  информира за следното:

Спрямо Сергей Наришкин са наложени и действат следните ограничителни мерки на ЕС:

1) забрана за влизане  и транзитно преминаване на територията на държавите-членки на ЕС

2) замразяване на всички финансови средства, съгласно Решение на Съвета 2014/151/ОВППС от 21 март за изпълнение на Решение 2014/145/ОВППС относно налагането на ограничителни мерки във връзка с действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна и имплементиращи Регламенти 208/2014 от 5 март и 269/2014 от 17 март.

Горепосочените актове на ЕС са пряко приложими в България и задължителни за изпълнение.

Решението на ЕС е в сила от 21 март 2014 г. – деня на публикуване в Официален вестник на ЕС и понастоящем се прилага до 17 септември 2014 г., като подлежи на постоянен преглед.

Действието му се удължава или самото решение се изменя, в зависимост от случая, ако Съветът прецени, че целите му не са постигнати.