02 април 2020

ОДА ЗА ДНК
ДВОЙНАТА СПИРАЛА 

От Акад.Румен Цанев 


Най-голямото откритие в биологията
през XX-тия век е изясняване структурата
на наследственото вещество - ДНК,
спиралата на живота


Природата луда, както си играла,
взела, че изплела двойната спирала!
Две сплетени нишки с водородни връзки
във себе си скрили проекти най-дръзки, 

проекти велики, проекти безумни,
създали в миг страшен бацилите чумни
или пък родили в някой миг върховен
мозъка на Айнщайн, слуха на Бетховен! 

Грозно и красиво в себе си събрала,
шества по Земята двойната спирала!
Чрез хиляди гени и с триплетен код
тук създава гений, там пък идиот. 

Тук нещо се ражда, там нещо умира -
двойната спирала се редуплицира.
И проекти нови тръгват с двете нишки,
тръгват със живота двете тайни книжки... 

Сякаш чука морзът в двойната спирала:
“Това съм ти дала, туй не съм ти дала...”
И въртят се нишките, сякаш ни орисали,
с тройките кодони всичко в нас записали. 

И това, че аз съм аз, а пък ти си ти,
в ДНК-спиралата някъде седи.
И дори си мисля, дали тез куплети
не са закодирани в нейните триплети! 

И си мисля още - в хаоса космичен
как ли е възникнал тоз живот химичен?
На пук на ентропия как ли е израствал,
сякаш е работил демонът на Максвел, 

и редил е “буквите” векове мильони,
за да стане хаосът жизнена хармония,
за да станем АЗ и ТИ, за да стане мисъл,
и накрая - редовете, дето съм написал.Акад. Румен Цанев

 
РЕЦЕНЗИЯ
 
 
Уважаемите членове на Научния съвет!


Тъй както му е ред, започвам най-напред,
С представянето на кандидата.
Най-важното е тук рождената му дата!
Защо? Навярно някой ще запита.
Защото най-успешната защита
Зависи от знака на зодиака! 
 
В септември Гого е роден,
На двадесет и трети ден
Родил се той за проклетия
и туй създава мъчнотия. 

По хороскопа специалисти
разтвориха старинни листи
разкриха папка подир папка
Румяна, Любка още Капка...
След много спорове и препирни,
Дали е „Дева“ той или „Везни“. 

И тъй, ще следвам строго
тук хороскопа аз на Гого.
Чувствителен е той и кротък,
към идеалното в живота
е устремен със поглед чист!
Накратко казано – идеалист. 

Той надарен е за изкуство,
За красота с развито чувство,
добър другар и отстъпчив,
трудолюбив и справедлив!
На „Дева“ благотворното влияние
му дава подтик за познание. 

С интелигентност си е надарен,
от люлката - роден учен.
Не трябва само да пропусна,
че колкото да е изкусна
на хороскопите науката,
за да е сигурна сполуката,
да видим още древни Гали
как за човека са гадали.

От нас тук всеки във гората
бил имал си дървета-братя,
и според датата рождена
дърво различно отредено. 

Затуй законни са въпроси
като такъв – „Какво дърво си?“
Та сред дървесната тълпа
на Гого пада се липа. 

Липата много е ревнива
и по характер е ленива,
тя носи сигурно успехи.
Затуй спокоен съм в момента!
И „не“ да каже рецензента,
щом е побратим на липата,
ще избереме кандидата. 

Сега за темата два реда,
макар че кой сега ти гледа
какво ще каже дисертанта -
нали ще  пийнеме аванта! 

Та днешната му дисертация
на тема „Репликация“
или по-точно „Инициация“,
достойна е за нашта нация. 

Защото ако се запита,
дали ще има агнешко и пита
дали не си роден или си,
от репликация зависи! 

Че разработката е веща
се вижда вече от това,
че в стола днеска дават леща
на глава макар по зрънце. 

Прощавайте стихът ми куца,
но нямам си сега каруца.
То за добро или за лошо е
сега в ръцете тя на Гошо е. 

А всеки знае – без талига
как времето сега не стига.
Та писах туй доде ме друса
по пътищата автобуса. 

Но работата не е в стиха!
А важно е, че се явиха
тук всичките във пълен кворум
и ще извикат, знам те хором,
години двайсет работихме
над епруветки се потихме
и нека всички като Гого
да бъдеме доволни много. 

И всички тук във ИМБ-то
Да срещнем две хилядното лето! 
 
 
 
ПРОМЯНАТА
 
Акад. Румен Цанев
 
Стихове днеска изглеждат ненужни !
Хората мислят днеска за хляб.
Мислят дали са някому нужни,
дали ще се бият, дали ще са дружни,
кой ще е силен и кой ще е слаб!

Някой молитва отправя нагоре,
Друг къса мечтите на своята младост,
Някой със своята съвест се бори -
Какво тя днеска в душата говори,
когато скръбта му е смесена с радост!

Да хвърлиш ли вече старата дреха?
Да сринеш ли някакъв мост за назад?
Ще намериш ли място под новата стряха?
Но нека да бъде за тебе утеха,
че все пак възкръсваш за новия свят!


 
 КОСМОГОНИЯ
Акад. Румен Цанев 

В началото бе Взрив! И тъмни сили
частиците единни разделили.
И стана Време и Вселена
във този нулев миг родена.
 
Деца на взривната феерия -
пространство, време и материя-
не е достъпна същността ви
уви за нашите представи!
 
Летят частиците след взрива,
лети и времето!
Вселена ражда се красива
и се раздува шеметно!
 
Не става този свят извит,
с пространство - време изкривени,
на пук на мъдрия Евклид
чертал изправени вселени.
 
И времето не е във ред:
забравило симетрия,
върви в посока все напред!
Каква ти геометрия!
 
И в тез пространства, макар криви
и с таз еднопосочна тактика,
зараждат се звезди красиви
и се събират във Галактика.
 
А умовете ни едва ли
макар да станат много учени
ще разберат защо в спирали
въртят се звездните там купчини!
 
А времето лети, не спира
и по всемирните закони
се срещат и се комбинират
частици разни и фотони.
 
Звезди се разждат и умират,
изпускат всякакви там кванти,
във черни дупки колабират
там някакви звезди гиганти.
 
Но най-голямата мистерия
във чудното ни мироздание
е туй, че мъртвата материя
роди живот, след туй - съзнание.
 
А най-накрая бих написал:
Роди материята мисъл!
И заредиха се въпроси -
Защо си, кой си и какво си?
 
Какво ще стане по-нататък?
Дали ще разбереме?
Животът тук е много кратък -
Не ще ни стигне време!
 
И как ще се реши дилемата?
Безкрай ли ще расте Вселената?
Или след някаква отсрочка
ще се сбере отново в точка.
 
Въпрос задавам аз последен -
Вселено дай ми знак!
Ще следва ли пак Взрив пореден?
Ще бъдеме ли пак?