13 януари 2016

Свищовският Кръст се намери !


Свищовският Кръст се намери !


Във втората  книжка на Сп. "Проблеми на изкуството" за 2015г. е поместена статията  на

Маргарита Куюмджиева.

"Отново за резбования кръст  от църквата „Св. Димитър" в Свищов", която е богато илюстрирана с нови снимки на прочутия кръст.

От текста научаваме, че авторката е получила достъп до кръста по следния начин  :

" Имах възможност да работя с кръста и да го снимам, благодарение на любезната помощ на отец Христо Павлов от манастира "Покров Богородичен" до Свищов. Използвам възможността да изразя благодарността си за неговото съдействие, разбиране и търпение.

Благодаря специално и на Чл.кор. Елка Бакалова и на Пламен Събев, които ми помогнаха да се свържа с отец Христо Павлов. Използвам случая да благодаря и на Елена Генова за отзивчивостта и, помощта и, както с библиография, така и с ценни съвети."


Свързана публикация на този блог : 
 

СВИЩОВСКИЯТ КРЪСТ

http://toshev.blogspot.bg/2015/10/blog-post_20.html


Допълнение:

Свищовският кръст първоначално е бил предназначен за манастира Виерш (Vierosi) намираш се североизточно от гр.Питещ.

Влашкият болярин Строе Леордеану и жена му Виша са поръчали кръста през 1642г. при майстор - най вероятно монах от Атон. Няма точни данни как този кръст се е озовал в Свищов.

Предполага се, че той е бил дарен от господаря на Леордеану - княз Матей Бесараб, когато той дарява църквата на поп Димитър и йереица Неделя и синът им Аврам построена през 1644г. - Св.Ап. Петър и Павел в Свищов. 

В тази църква Йоан Матей войвода (Матей Бесараб) заедно със съпругата си княгиня Елена са изобразени като ктитори, тъй като даряват златните икони за иконостаса. 

Така, освен българските ктитори построили храма, тази църква е имала за съ-ктитор и влашки княз. Вероятно тогава е дарен и този кръст. 

По-късно той се е озовал в църквата на крепостта Калето - Св.Димитър.


Снимка на манастира Виерш през 19 век :
...и това, което е останало от него сега :


Изобразените като (съ-)ктитори княз Йоан Матей войвода и Госпожа Елена ... в църквата Св.Ап.Петър и Павел в СвищовНадписът на ктиторите построили църквата Св.Ап.Петър и Павел - поп Димитър и йереица Неделя и синът им Аврам, 1644г. 

Те вероятно са получили дарението на княз Матей Бесараб за църквата - златните икони и...най-вероятно свищовският кръст.


Друга снимка на същия надпис :


Надпис на строителите (дюлгерите) на църквата: 
Втори надпис на строителите :

Надписът на ктиторите над входа в притвора - общ вид :