06 ноември 2020

АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА

Със светиите упокой, Христе, 
душите на починалите Твои раби, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен!
 
 

 
 

Родителите ми

Д-р Благовест Ст. Тошев
(6 ноември 1931г. - 6 април 2019г. )

Д-р Мария Ас. Тошева
(11 април 1937г. - 26 юли 2020г.)