09 октомври 2018

ПАСЕ не прие руското настояване за промяна на правилника сиОКТОМВРИЙСКАТА СЕСИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА 8-12 ОКТОМВРИ 2018г.
В разгорещени дебати в сутрешното си и в следобедното си заседания днес Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, обсъди предложенията за промяна на правилника си.

Те целяха затрудняване, но не премахване на възможността за оспорване на пълномощията на една делегация, на основание съществени отклонения от ценностите и принципите на Съвета на Европа.

Такава промяна беше изискана от Русия, като условие за връщане на руската делегация в ПАСЕ и възобновяване на плащането на членския внос на държавата за членство в Съвета на Европа. 

Русия бойкотира участието си в ПАСЕ от 2015г.насам, както и не плаща членския си внос в организацията. 

Причината е, че след незаконното анексиране на Крим, руската делегация в Асамблеята беше лишена от право на глас, както и  от право за участие в Бюрото, Постоянната Комисия, ад-хок комисиите за наблюдение на избори и др. 
Но руската делегация не беше изключена от ПАСЕ, нито на членовете и беше отнето правото да участват в дебатите. 


Доклад за изменение на правилника беше изготвен от Комисията по правилата и процедурите и представен от докладчика Петра де Сутер.

За изказване се бяха записали над 70 депутати от различни страни и политически групи.

Позициите на политическите фракции в Асамблеята бяха изразени при откриването на дебатите.  
Групата на Европейските консерватори и Групата на Алианса на либералите и демократите в Европа, категорично се обявиха против приемане на изменеията в правилата. 
Групата на ЕНП беше разделена по въпроса.

Това предпоставяше невъзможност за приемане на изменеията, за които се изисква мнозинство от 2/3.


Така, след проведените бурни дебати, ПАСЕ реши да върне доклада за промяна на правилника, обратно в комисията.Видеозапис на сутрешния дебат:

https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2018-10-09-2/en/7

  
Стенограма от сутрешното заседание :


ORDINARY SESSION
________________
(Fourth part)
REPORT
Thirtieth sitting
Tuesday 9 October at 10 a.m.Видеозапис на следобедния дебат и гласуване:

https://vodmanager.coe.int/coe/webcast/coe/2018-10-09-3/en/37 Стенограмата на следобедното заседание :

 

2018 ORDINARY SESSION
________________
(Fourth part)
REPORT
Thirty-first sitting
Tuesday 9 October at 3.30 p.m.


Предложението за връщането на доклада обратно в комисията за преработване, т.е.неприемането му, но без формално да е отхвърлен от Асамблеята, е подкрепено от 99 гласа, 79 са били против и 16 са се въздържали.Резултати от поименното гласуване :