10 октомври 2022

НА 60

 


 

 

На попрището жизнено в средата


сред мрачни дебри сам се озовах,


че пътя прав загубих в тъмнината.

 О, как да ви разкажа днес за тях,


тъй диви, гъсти, буйни, че се свива 


отново моето сърце от страх!

 

Данте Алигиери