16 юли 2020

16 ЮЛИ 1054г. - ВЕЛИКАТА СХИЗМА МЕЖДУ ИЗТОЧНАТА И ЗАПАДНАТА ЦЪРКВА
Патриарх Керуларий в диспут с  кардинал Хумберт
През 1053г. папа Лъв IX пише писмото "Мир на земята" адресирано до Архиепископа на Константинопол и Вселенски патриарх Керуларий и митрополит Лъв Охридски, в което пояснява привилегиите на престола на Рим.

Тези аргументи не са били приети от патриарх Керуларий.

Тогава - на 16 юли 1054г. папските легати (пратеници) - кардинал Хумберт, Фредерик Лотарингски и дяконът - кардинал, както и Петър - Архиепископ на Амалфи поставят върху олтара на Св. София папската була за отлъчване от църквата на Патриарх Керуларий и неговите поддръжници.

Тя била подготвена предварително, за да се използва в случай на нужда.

Папските легати не са знаели, че от три месеца папата е бил мъртъв. 

Следователно неговата була за отлъчване не е била валидна. А нов папа е избран около 9 месеца след въпросния акт.

Това, че папата е мъртъв не са знаели и клириците на Константинопол.

На 20 юли 1054г. те свикват събор, на който отлъчват починалият папа и неговите легати от църквата.

Съборът в Константинопол от 20 юли 1054г.


Парадоксалното е, че тази всъщност невалидна схизма, наречена Великата Схизма продължава да се прилага и днес, без да се е свикал събор на който двете спорещи страни да изяснят позициите си в пряк диалог.

Едно решение би било и двете страни да се върнат към догматите и каноните на църквата от периода преди Схизмата.

Така, никоя от страните няма да бъде принудена да приема гледната точка на своите опоненти, а ще се върне към нещо свое. 

Това връщане назад, към своето собствено минало, всъщност ще е голяма крачка напред.

По този начин причината за Схизмата и споровете, които са я предизвикали, ще се обезсмислят.

Тогава - както е и заветът на Спасителя "Ще бъдат всички едно".

ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА НАПУСНА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
  Д-р Джема Грозданова - 

Председател на Комисията по външна политика в Народното събрание,
 Ръководител на българската делегация в ПАСЕ 
и 
Председател на групата за приятелство България - САЩ, 

напусна парламента.
Мотиви 
Възприемам поддържането и развитието на Европейския проект като основна цел на моята работа през годините.
Оценявам високо дадената ми възможност да изиграя основна роля в организацията и формирането на приоритетите на две председателства – на Комитета на Министрите на Съвета на Европа 2015-2016 г, както и на първото българско председателство на Съвета на Европейския  съюз през 2018 г.
Чрез длъжността, която заемах  успявах  да мотивирам позиции, да търся и да пазя баланса между институциите, да намирам компромисни решения чрез преговори. В полза на България. Успявах да намирам точката на съгласието по различни теми и да уважавам мнението на другия.
Признавам напредъка на България по време на прехода и искам всичко постигнато да се надгражда и да бъде устойчиво. Вярвам, че гражданите на България имат своята роля във вземането на решения.
Комбинацията от възпитание, придобити умения, образование и житейски опит ми дава основание да мисля, че към момента не мога да бъда полезна в сферата на моята дейност. Затова подавам оставка.
За мен „Парламентът е нарочно сформирано събрание на една нация, която има общ интерес – този на цялото“ / Едмънд Бърк в писмо до избирателите от Бристол, 1774 г.

Джема Грозданова
От Фейсбук


Поради факта, че една трета от съзнателния ми живот премина в Българския парламент си позволявам да споделя с вас част от автобиографията си и да благодаря за предоставената възможност да ви представлявам.
Партия ГЕРБ ми даде възможност да придобия опит и увереност в комуникацията и в междучовешките отношения. Благодаря за доверието.
Благодаря на екипа си - Тони, Лъчо, Владо, Мария Гр., Ели, Мария Янева, Деси

 Забравих да благодаря на семейството и близките си и да се извиня.
Споделям с вас и мотивите за оставката.

CV
Ръководител на делегецията на НС в ПАСЕ от 2009 г / с прекъсване 2013-2014
Вицепрезидент на ПАСЕ три мандата
 Председател на КЕВКЕФ 2013 г
Председател на КВП 2014-2020 г
 Докладчик на СЕ за Украйна
 Председател на групата за приятелство със САЩ 2014-2020 г
Доктор по медицина
Златен медалист на НПМГВажни европейски инициативи на Джема Грозданова 
Европейски консенсус по българско предложение


ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО, ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА ПАСЕ В СОФИЯ, 26-27 НОЕМВРИ 2015г.
http://toshev.blogspot.bg/2015/11/blog-post_14.htmlОТ СОФИЯ ПАСЕ СВИКА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ И ПРЕМИЕРИТЕ НА 47-ТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА - ПО БЪЛГАРСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

http://toshev.blogspot.bg/2015/11/47.html


 

 Декларация

на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа
Заседанието на Парламентарната Асамблея в София днес, препотвърди целта на отците - основатели на Съвета на Европа, които като следствие от ужасите на Втората Световна война, създадоха тази организация с предназначението да “постигне по-голямо единство между своите членове” за да се запазят и реализират “идеалите и принципите, които са тяхното общо наследство”. 
 
Както е посочено изрично в чл.3 от Статута на Организацията, нейните членове, трябва да сътрудничат искрено и ефективно за реализацията точно на тази цел.
Като чества 40-тата годишнина на Заключителния документ от Хелзинки, Асамблеята желае да подчертае важната роля, която изигра неговото подписване, довело до края на Студената война. 
Тя приема този документ като пример за това, какво е възможно да се постигне, когато страните съгласувано положат усилия да оставят настрана своите различия и да се стремят към разбирателство.
Асамблеята е искрено убедена, че многобройните политически предизвикателства, с които Европа се сблъсква днес, както вътрешни, така и извън нейните границите изискват общ отговор на базата на споделните принципи и ценности, диалог, доверие и солидарност.
В тези критични моменти, страните-членки на Съвета на Европа, трябва да се сплотят около това, което ги обединява, отколкото това, което ги разделя и да предотвратят издигането на нови стени и очертаването на разделителни линии.
За тази цел и признавайки ключовата роля, която Съветът на Европа може да играе защитавайки и подпомагайки демократичната сигурност, Асамблеята призовава за Среща на държавните глави и ръководителите на правителства, на която страните да препотвърдят на най-високо политическо ниво, своите ангажименти спрямо общите ценности и принципи на демокрацията, човешките права и върховенството на закона, защитавани от Организацията.
Приета от Постоянната Комисия на заседание в София, 27 ноември 2015г.  


Внесена от Джема Грозданова (България, ЕНП/ХД),Ръководител на българската делегация

В София : Конференция на Председателите на парламентарните Комисии по външна политика на страните-членки на Съвета на Европа

http://toshev.blogspot.bg/2016/02/blog-post_8.html


Важно е, че в този момент подарихме на Европа
"Съединението прави силата"
Лъчезар Тошев пред news.bg, интервю на Весела Веселинова
http://news.bg/interviews/vazhno-e-che-v-tozi-moment-podarihme-na-evropa-saedinenieto-pravi-silata.html
 Д-р Джема Грозданова - Ръководител на българската делегация в ПАСЕ инциира проект за Препоръка към Комитета на МинистритеСЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА В ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА АРХИТЕКТУРА


Проект за препоръка


Внесен от Джема Грозданова ( България, ЕНП/ХД) и други членове на Асамблеята

Документ 14316
3 май 2017г.

                                                                                                                Неофициален превод!
Парламентарната Асамблея,


Вземайки предвид своята Софийска Декларация от 27 ноември 2015г. и подкрепата от видни европейски лидери за призива за свикване на Четвърта среща на Съвета на Европа на най-високо ниво ;
Препотвърждавайки своята позиция изразена в Препоръка 1567/2002 за парламентарен контрол върху международните институции, целяща да направи европейските институции по-отговорни, така че гражданите на Европа да ги възприемат като свои собствени представители;
Проследявайки с интерес дебатите за бъдещето на Европейския съюз инициирани от Президента на Европейската Комисия   и идеите на европейските лидери по същата тема;
Подчертавайки, че независимо от разликата в членството на Съвета на Европа и на Европейския съюз и двете организации са посветили своите дейности да защитават еднакви ценности и по-специално на изграждането на Обединена Европа на основата на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона, като зона с граници между националните държави, но без разделителни линии;
Подчертавайки, че Съветът на Европа е уникален форум, където страните-членки на ЕС и европейските страни, които не членуват в ЕС са в диалог и сътрудничество основани на общи ценности и принципи;
Призовава Комитета на Министрите да организира заедно с ПАСЕ и с Европейския Парламент дискусия относно бъдещето на Европа и ролята на Съвета на Европа в рамките на Европейската политическа архитектура, която да се проведе преди Четвъртата среща на най-високо равнище.
Подписали:
 
Джема ГРОЗДАНОВА (ЕНП, България)

Теодора БАКОЯНИС (ЕНП, Гърция)

Моника БАРТОШ (ЕНП, Унгария)

Тобиас БИЛСТРЬОМ (ЕНП, Швеция)

Марко ГАТИ (ЕНП, Сан Марино)

Валериу ГИЛЕЧИ (ЕНП, Молдова)

Милена ДАМЯНОВА(ЕНП, България)

Валери ЖАБЛЯНОВ (Социалист, България)

Джейхан ИБРЯМОВ (АЛДЕ, България)

Даниел КИРИЛОВ (ЕНП, България)

Едуард КЬОК (ЕНП, Австрия)

Филипо ЛОМБАРДИ (ЕНП, Швейцария)

Жолт НЕМЕТ (ЕНП, Унгария)

Боряна ОБЕРГ (ЕНП, Швеция)

Джозеф ОРЕЙЛИ (ЕНП, Ирландия)

Лиляна ПАЛИХОВИЧИ (ЕНП, Молдова)

Жорди РОКА (ЕНП, Испания)

Адайо СИЛВА (ЕНП, Португалия)

Самвел ФАРМАНИАН (ЕНП, Армения)

Хамид ХАМИД (АЛДЕ, България)


  

COUNCIL OF EUROPE IN THE EUROPEAN POLITICAL ARCHITECTURE


MOTION FOR A RECOMMENDATION

Doc. 14316
03 May 2017


Tabled by Dzhema Grozdanova (Bulgaria, EPP /CD) and other members of the Assembly


  


The Parliamentary Assembly, 


Taking into account its Sofia Declaration of 27th of November 2015 and the support by eminent European Leaders for the call for the assembling the Fourth Council of Europe Summit;


Reaffirming its position expressed in Recommendation 1567/2002 for a parliamentary scrutiny of international institutions aimed to give greater accountability of European institutions, so that the citizens of Europe to acknowledge them as their own representatives;


Following with interest the debates for the Future of the European Union initiated by the President of the European Commission and the ideas of European leaders on the same topic;


Stressing that despite the different membership of the Council of Europe and EU, both


Organizations dedicated their activities to promote the same values and especially to establish a United Europe based on Democracy, Human Rights and Rule of Law, as an area with boundaries between nation states, but without dividing lines; 


Underlining that the Council of Europe is a unique forum where the EU member-states and non-EU European states are in dialogue and cooperation based on common values and principles;


Calls upon the Committee of Ministers to organize together with PACE and the European Parliament a discussion about the Future of Europe and the Role of the Council of Europe within the European Political Architecture, which is to take place before the Fourth Summit.


Signed:

 
Dzhema GROZDANOVA (EPP/CD, Bulgaria)

Boriana ABERG (EPP/CD, Sweden)

Theodora BAKOYANNIS (EPP/CD,Greece)

Monika BARTOS (EPP/CD,Hungary)

Tobias BILLSTROEM (EPP/CD, Sweden)


Samvel FARMANYAN (EPP/CD, Armenia)


Marco GATTI (EPP/CD, San Marino)


Milena DAMYANOVA (EPP/CD, Bulgaria)


Valeriu GHILETCHI (EPP/CD,Moldova)


Dzheyhan IBRYAMOV (ALDE, Bulgaria)


Valeri JABLIANOV (SOC, Bulgaria)Danail KIRILOV (EPP/CD, Bulgaria)Eduard KOECK (EPP/CD, Austria)Filippo LOMBARDI (EPP/CD, Suisse)

Hamid HAMID (ALDE, Bulgaria)
Zsolt NEMETH (EPP/CD,Hungary)
Joseph O’REILLY (EPP/CD, Ireland)
Liliana PALIHOVICI (EPP/CD, Moldova)
Jordi ROCA (EPP/CD, Spain)

Adao SILVA (EPP/CD, Portugal)Линк към сайта на ПАСЕ, където документът е публикуван на 3 май 2017г.


РЪКОВОДИТЕЛЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕЛЕГАЦИЯ В ПАСЕ
Д-Р ДЖЕМА ГРОЗДАНОВА
 ЗАЕДНО С  ДРУГИ ДЕПУТАТИ ОТ АСАМБЛЕЯТА
 ВНЕСЕ ПРОЕКТ ЗА ПРЕПОРЪКА КЪМ КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ
 Под предложението са се подписали  30 депутати от 15 евроепйски държави, вкл. български депутати - членове на делегацията  - както от управляващото мнозинство, така и от опозицията.

Док. 14588
26 юни 2018г.

ПРЕУТВЪРЖДАВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА
Предложение за препоръка
Внесено от Джема Грозданова (Група на ЕНП, България) и други членове на Асамблеята

Асамблеята,

Вземайки предвид необходимостта от  укрепване на многостранните средства за ефективен отговор и своевременна реакция на тежките проблеми пред човечеството като промяната на климата, миграционните вълни, влошаването на морската околна среда, икономическите сътресения предизвикани от повишаването на световната цена на петрола и на лихвените проценти, разпространяването на фалшиви новини, нарушаването на международното право, създаването на паралелни общества и паралелни системи на доверие,
Подчертавайки, че подобни проблеми не могат да бъдат решени чрез едностранно или двустранно предприемани мерки,
Признавайки, че настоящите многостранни договори целящи да отговорят на тези проблеми, могат да доведат до резултати бавно и недостатъчно ефективно,
Препотвърждавайки позицията изразена в своята Резолюция 1289/2002 за парламентарния контрол над международните организации и по-специално призивът за реформа на Световната Търговска Организация, както и за предприемане  на стъпки за по-голяма отговорност на националните и международните организации и за възвръщане на общественото доверие и подкрепа за предлаганите реформи,
Приветствайки позицията по този въпрос изразена от Форума за 2018г. на Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD) , а също и на срещата на Г7,
Изразявайки удовлетворението си по отношение на парламентарния контрол и сътрудничество между Асамблеята и Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD), продължаващо от 1962г. досега като механизъм за дискутиране на такива важни въпроси ,чрез парламентарно включване,
Призовава Комитета на Министрите,
Да инициира, след съвместни консултации с Организацията за Икономическо Сътрудничество и Развитие (OECD) подходящи мерки целящи засилване на системата на мултилатерализма, годни да постигат незабавни и ефективни отговори на глобалните проблеми.
Да включи такава точка в дневния ред на Четвъртата среща на Държавните глави и Ръководителите на правителства на страните членки на Съвета на Европа и да държи редовно Асамблеята информирана за напредъка на консултациите по тази тема, като взема предвид нейната позиция когато се дискутират свързани с това въпроси.

Подписали :

Джема Грозданова, ЕНП, България
Боряна Оберг, ЕНП/ХД, Швеция

Николай Александров, ЕК, България

Моника Бартош, ЕНП/ХД, Унгария

Оливие Бешт, АЛДЕ, Франция

Красимир Богданов, ЕНП/ХД, България

Паоло Корсини, СОЦ, Италия

Милена Дамянова, ЕНП/ХД, България

Лорд Александър, Ърл на Дънди, ЕК, Обединено Кралство

Валериу Гилечи, ЕНП/ХД, Молдова

Анджей Халицки, ЕНП/ХД, Полша

Хамид Хамид, АЛДЕ, България

Андрес Херкел, ЕНП/ХД, Естония

Джейхан Ибрямов, АЛДЕ, България
Валери Жаблянов, СОЦ, България
Хайналка Юхас, ЕНП/ХД, Унгария
Гиорги Канделаки, ЕНП/ХД, Грузия
Данаил Кирилов, ЕНП/ХД, България

Франтишек Коприва, АЛДЕ, Чехия

Ронан Мълен, ЕНП/ХД, Ирландия
Жолт Немет, ЕНП/ХД, Унгария

Александър Почи, ЕНП/ХД, Полша
Михаел Свенсон, ЕНП/ХД, Швеция
Еджидиус Варейкис, ЕНП/ХД, Литва
Милтиадис Варвициотис, ЕНП/ХД, Гърция
Петър Витанов, СОЦ, България
Сергий Власенко, ЕНП/ХД, Украйна
Леонид Емец, ЕНП/ХД, Украйна
Емануелис Зингерис, ЕНП/ХД, Литва

EНП/ХД: Група на Европейската Народна Партия – Християндемократи
СОЦ : Група на социалистите, демократите и зелените
АЛДЕ : Алианс на либералите и демократите за Европа
ЕК : Група на Европейските консерваториNB. При обнародването на документа от службата на Съвета на Европа (Table office) са нанесени малки редакции за да придобие стантартната форма на документ на ПАСЕ.


Motion for a recommendation

Reshaping the foundations of multilateralism

 
Reshaping the Foundations of Multilateralism


Motion for Recommendation


Tabled by Dzhema Grozdanova and other members of the Assembly

 The Assembly,

Taking into account the need for reinforcement of multilateral means for efficient response and prompt reaction to severe problems before the mankind, such as climate change, migration waves, marine environment deterioration, economic turbulences caused by the increase of world oil prices and interest rates, the spread fake news, disrespect for international law, formation of parallel societies and parallel systems of trust,

Pointing out that such problems cannot be solved through unilateral or bi-laterally taken measures,


Recognizing that the current multilateral agreements aimed to address such problems, are able to produce results rather slowly and not efficient enough,
Reaffirming the position expressed in its Resolution 1289/2002 on parliamentary scrutiny of international institutions and especially the call for reform of the World Trade Organization, as well as to take steps for greater accountability of the national and international institutions, and to regain public trust and support for the suggested reforms,
Commending the position in this respect expressed by the OECD Forum 2018 and the OECD Ministerial Council, as well as the G7 meeting,

Expressing satisfaction with regard to parliamentary scrutiny and cooperation between the Assembly and the OECD, lasting since 1962 as a mechanism to discuss such important issues with parliamentary involvement,
Call Upon the Committee of Ministers,
To initiate, after joint consultations with the OECD, the appropriate measures aimed to strengthen the system of multilateralism, able to achieve prompt and efficient response to global problems.
To include such item in the Agenda of the Fourth Council of Europe’s Summit, to keep the Assembly regularly informed about the progress of the consultations on this theme, and to take into account its position when discussing pertinent issues.


Signed,

Dzhema Grozdanova, EPP/CD Group, Bulgaria

Boriana Aberg, EPP/CD Group, Sweden

Nikolay Alexandrov, EC, Bulgaria

Monika Bartos, EPP/CD Group, Hungary

Olivier Becht, ALDE, France

Krasimir Bogdanov, EC, Bulgaria

Paolo Corsini, SOC, Italy
Milena Damyanova, EPP/CD Group, Bulgaria

Alexander (The Earl of) Dundee, EC, UK
Valeriu Ghiletchi, EPP/CD Group, Moldova
Andrzej Halicki, EPP/CD Group, Poland

Hamid Hamid, ALDE, Bulgaria
Andres Herkel, EPP/CD Group, Estonia 
Dzheyhan Ibryamov, ALDE. Bulgaria
Valeri Jablianov, SOC, Bulgaria
Hajnalka Juhasz, EPP/CD Group, Hungary
Giorgi Kandelaki, EPP/CD Group, Georgia
Danail Kirilov, EPP/CD Group, Bulgaria

Frantisek Kopriva, ALDE, Czech Republic
Ronan Mullen, EPP/CD Group, Ireland
Zsolt Nemeth, EPP/CD, Hungary


Aleksander Pociej, EPP/CD, Poland
Michael Svensson, EPP/CD Group, Sweden
Egidijus Vareikis, EPP/CD Group, Lithuania
Miltiadis Varvitsiotis, EPP/CD Group, Greece
Petar Vitanov, SOC, Bulgaria
Sergiy Vlasenko, EPP/CD Group, Ukraine
Leonid Yemets, EPP/CD Group, Ukraine
Emanuelis Zingeris, EPP/CD Group, LithuaniaALDE: Alliance of Liberals and Democrats for Europe
EC: European Conservatives Group
EPP/CD: Group of the European People's Party/Christian democrats
SOC: Socialists, Democrats and Greens Group
UEL: Group of the Unified European Left
NR: Representatives not belonging to a Political Group