22 февруари 2014

Юлия Тимошенко освободена от затвора! Президентът на ЕНП Жозеф Дол приветства освобождението и!


 
Украйна: Президентът на ЕНП приветства освобождаването на Юлия Тимошенко
Брюксел, 22-ри февруари 2014

Председателят на Европейската народна партия (ЕНП), Жозеф Дол, днес приветства освобождаването на Юлия Тимошенко, бивш премиер на Украйна и лидер на партия-член на ЕНП - Баткивщина, която беше хвърлена в затвора от 2011 г. насам. 
Освобождаването и идва след месеци на демонстрации на проевропейски украинци противопоставящи се на режима на Янукович.
"След близо три години на несправедливо и политически мотивирано задържане от режима на Янукович,Юлия Тимошенко е най-накрая свободна. От името на цялото политическо семейство на ЕНП, изразявам нашето голямо облекчение и чувство на въодушевление сега, че Юлия Тимошенко е най-накрая в безопасност и се събира отново със своите близки. Юлия Тимошенко е постоянен извор на гордост и вдъхновение за всички нас от семейството на ЕНП. Въпреки лишаването и от свобода и бруталността тя издържа, с упоритост и в крайна сметка надделя. 
Освобождаването на Юлия Тимошенко днес представлява огромна реабилитация не само за нея и нейното семейство, но и за всички, които вярват в една европейска Украйна основана на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. 
ЕНП е горда, че защитаваше последователно Юлия Тимошенко в цялото и дълго изпитание, дори когато другите не го правеха. Тя беше постоянно в мислите ни, и липсата и на  срещите на ЕНП и на нашите Конгреси ни оставяше с чувство на остра празнота. Ние с нетърпение очакваме възможността скоро да приветстваме Юлия Тимошенко обратно в работата на нашето политическо семейство.
ЕНП продължава да подкрепя всички украинци, които се стремят към по-демократична, просперираща и европейска Украйна. Ние трябва да гарантираме, че тези идеали остават в основата на процеса на реформи в Украйна и занапред. "
Бележка към редакторите:
ЕНП е най-голямата и най-влиятелната на европейско равнище политическа партия от център-дясно, която по настоящем включва 73 партии-членки от 39 страни, президентите на Европейската комисия и на Европейския съвет, 12 държавние глави и министър-председатели от ЕС  и пет извън ЕС ,13 членове на Европейската комисия и на най-голямата парламентарна група в Европейския парламент.

За повече информация:
Костас Сасматсоглу, говорител на ЕНП , Тел. +32-2-2854147
Хавиер Хименес, директор на отдела на ЕНП за преса и контакти Тел. +32-475480446

Ukraine: EPP President hails the freeing of Yulia Tymoshenko
Brussels, 22 February 2014

The President of the European People's Party (EPP), Joseph Daul, today hailed the freeing of Yulia Tymoshenko, the former Prime Minister of Ukraine and the leader of EPP member party Batkivshchyna, who had been imprisoned since 2011. Her release comes after months of demonstrations by pro-European Ukrainians opposed to the Yanukovich regime:

“After nearly three years of unjust and politically motivated imprisonment by the Yanukovich regime, Yulia Tymoshenko is finally free. On behalf of the entire EPP political family, I express ​our great relief and sense of elation now that Yulia Tymoshenko is finally safe and reunited with her loved ones.

Yulia Tymoshenko has been a constant source of pride and inspiration to all of us in the EPP family. Despite her imprisonment and the brutality she endured, she has persevered and ultimately prevailed. Yulia Tymoshenko's freedom today constitutes a tremendous vindication not only for her and her family, but for all who believe in a European Ukraine anchored in democracy, human rights and the rule of law.

The EPP is proud to have stood up repeatedly for Yulia Tymoshenko throughout her long ordeal, even when others did not. She has been constantly in our thoughts, and her absence at EPP Summits and Congresses left a striking void. We eagerly await the opportunity to soon welcome Yulia Tymoshenko back into the work of our political family.

Finally, the EPP continues to stand by all Ukrainians who seek a more democratic, prosperous and European Ukraine. We must ensure that these ideals remain at the heart of Ukraine's reform process going forward.”
Note to editors:
The EPP is the largest and most influential European-level political party of the centre-right, which currently includes 73 member-parties from 39 countries, the Presidents of the European Commission and the European Council, 12 EU and 5 non-EU heads of state and government, 13 members of the European Commission and the largest Group in the European Parliament.
For more information:
Kostas Sasmatzoglou, EPP Spokesman, Tel. +32-2-2854147
Javier Jiménez, EPP Director of Press and Communications, Tel. +32-475480446

Моят коментар към тази новина, намира изражение в унгарския постер от 1990г. на MDF.  
В него всичко е казано - кратко и ясно!