14 юли 2009

ОСМО ЗАСЕДАНИЕ София, петък, 28 август 2009 г. Открито в 11,03 ч. 28.08.2009