Проектодекларации, внесени от н.п. Лъчезар Тошев в 41 Народно събраниеПроектодекларации, внесени от н.п. Лъчезар Тошев
Четиридесет и първо Народно събрание
 

Дата на деловодна регистрация на акта
Дeловоден номер на акта
Проектонаименование на акт
Статус на акт
Дата на приемане от НС
1.
22.07.2009
954-03-3
Проект за декларация относно 60-тата годишнина от създаването на Съвета на Европа
Приет
17.09.2009
2.
28.10.2009
954-03-5
Проект за декларация, осъждаща насилствената асимилация на българските мюсюлмани
Приет
11.01.2012
3.
13.01.2011
154-03-2
Проект за декларация относно възпоменание на Големия глад /Гладомор/ в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз
Обсъждане

4.
02.05.2012
254-03-5
Проект за декларация на Народното събрание на Република България по повод двадесетата годишнина от приемането на Република България за член на Съвета на Европа
Обсъждане