28 август 2021

78 ГОДИНИ ОТ КОНЧИНАТА НА ЦАР БОРИС III

 

 

(18.I.1894г. - 28.VIII.1943г.)

 

 

 Царски скиптър, подготвен за 50-тата годишнина на царя.

 

Цар Борис при последното си изкачване на връх Мусала - 18 август 1943г. Вдясно, моят преподавател по цитология и молекулярна биология, бъдещият професор д-р Георги Г. Марков - тогава още студент.


За смъртта на Борис III - Цар на българите, 28 август 1943г.

https://toshev.blogspot.com/2016/08/iii-28-1943.html

 

 

Кардограмата на цар Борис на 23 август 1943г. Няма признаци на инфаркт.Последните кардиограми на цар Борис, 28 август 1943г. Инфарктът се вижда съвсем ясно. Кардиограмите са подписани от д-р Стефан Даскалов - дворцовият лекар.


Двете кардиограми са публикувани във в. Демокрация, 30.10.1990г. бр.214, стр.323 август 2021

23 АВГУСТ - ДЕН ЗА ПАМЕТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА И ПОЧИТ КЪМ ЖЕРТВИТЕ НА ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ

 

 

  
На 19 ноември 2009г. Народното събрание реши : 

В България, 23 август - Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите на тези режими.


Решение относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режимиРЕШЕНИЕ

относно подкрепа на европейски актове за осъждане на престъпленията на комунистическите и националсоциалистическите режими

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
Като се позовава на своето Решение от 18 септември 2008 г. за подкрепа на Пражката декларация за европейската съвест и комунизма от 3 юни 2008 г. и необходимостта истината за престъпленията на комунистическите режими да стане достояние на обществото, както и на Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен,

РЕШИ:

1. Подкрепя приетата на 25 януари 2006 г. от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа резолюция 1481/2006 за необходимостта от международно осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими.

2. Подкрепя Резолюцията на Европейския парламент от 2 април 2009 г. „Европейската съвест и тоталитаризма“.

3. Подкрепя Резолюцията на Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа от 3 юли 2009 г. „Ново обединение на разделена Европа“.

4. Обявява 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и за почитане паметта на жертвите на тези режими.

Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 19 ноември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание

Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
(Обн.ДВ бр.94 / 27 ноември 2009г.)