Внесени предложения по законопроекти за второ четене от началото на мандата на 41-то НС от н.п. Л. Тошев

Внесени предложения по законопроекти  за второ четене от началото на мандата на 41-то НС от народен представител Лъчезар Тошев
 
Рег.№
Дата
Вид
Относно (анотация)
1.
954-04-21
16.10.2009
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
2.
954-04-68
17.11.2009
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за опазване на околната среда
3.
954-04-169
22.12.2009
Предложение за второ четене
Законопроект за развитието на академичния състав в Република България
4.
054-04-1
07.01.2010
Предложение за второ четене
Законопроект за развитието на академичния състав в Република България
5.
054-04-2
11.01.2010
Предложение за второ четене
Законопроект за развитието на академичния състав в Република България
6.
054-04-11
15.01.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми
7.
054-04-14
18.01.2010
Предложение за второ четене
Законопроект за развитието на академичния състав в Република България
8.
054-04-15
18.01.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми
9.
054-04-67
02.02.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за генетично модифицирани организми
10.
054-04-82
12.02.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за управление на отпадъците
11.
054-04-173
04.06.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за водите
12.
054-04-248
13.07.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за политическата и гражданската реабилитация на репресирани лица
13.
054-04-295
27.09.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за фуражите
14.
054-04-310
14.10.2010
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за лова и опазване на дивеча
15.
054-04-354
11.11.2010
Предложение за второ четене
Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2011 г.
16.
154-04-13
03.02.2011
Предложение за второ четене
ЗИД на Кодекса на труда
17.
154-04-13
04.02.2011
Предложение за второ четене
ЗИД на Кодекса на труда
18.
154-04-18
11.02.2011
Предложение за второ четене
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците
19.
154-04-136
03.09.2011
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за защита при бедствия
20.
154-04-152
17.11.2011
Предложение за второ четене
Проект на Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
21.
154-04-184
23.11.2011
Предложение за второ четене
Проект на Закон за държавния бюджет на Република България за 2012 год.
22.
154-04-255
22.12.2011
Предложение за второ четене
Проект на закон за управление на отпадъците
23.
254-04-18
09.02.2012
Предложение за второ четене
Законопроект за виното и спиртните напитки
24.
254-04-247
01.11.2012
Предложение за второ четене
ЗИД на Закона за данък върху добавената стойност
25.
254-04-286
15.11.2012
Предложение за второ четене
Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2013 г.