19 октомври 2016

В Унгария отбелязаха за първи път Деня за приятелство с България
Бронзов барелеф на Св. Йоан Рилски  беше поставен като паметен знак в катедралата в Естергом, където са се покояли мощите на светеца.
От житието наСв. Йоан Рилски е известно, че неговите свети мощи са били пренесени от София през 1183 г. от унгарския крал Бела III, след един военен поход срещу Византия, която по това време е владеела България.

Те са се намирали известно време в катедралата на тогавашната унгарска столица Естергом, а след това са върнати в Средец – днешна София през 1187 г. - с почит и уважение.
Инициатор е депутатът в Унгарския парламент от български произход Симеон Варга.

На церемонията са присъствали г-н Данчо Мусев, Председател на българското републиканско самоуправление, българската посланичка в Унгария г-жа Уляна Богданска, католически и православни духовници и др.

На 27. септември т.г. Унгарският параламент единодушно, със 154 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се" прие решение с което обяви денят на Св. Йоан Рилски - 19 октомври, за ден на българо-унгарското приятелство.

По-рано - на 15 септември такова решение прие българското Народно събрание, също
единодушно – със 130 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“.
.


Свързани публикации на този блог :


 
Със 154 гласа – „за“, Унгарският парламент обяви 19 октомври – денят на Св.Йоан Рилски за Ден за приятелство между Унгария и България.Решение на Народното събрание : 19 Октомври - Ден на българо-унгарското приятелство 
http://toshev.blogspot.bg/2016/09/19_18.html

Предстоящо: Обявяване на 19 октомври за Ден на Българо-Унгарското приятелствоНебесният закрилник на България


 
Св.Йоан Рилски, Икона от 14 век, Рилски манастир

 

Св. Йоан Рилски

Светецът – небесен закрилник на България

† ок. 876-946 година

Тропар

Покаяния основание, прописание умиления,
образ утешения, духовнаго совершения
равноангельное житие твое бысть, преподобне.
В молитвах убо и в пощениих и в слезах пребывавый,
отче Иоанне Рилски, моли Христа Бога о душах наших.
Превод:
Основа на покаянието, пример на умилението,
образ на утешението и духовното съвършенство,
твоят равноангелски живот, Преподобни;
който пребиваваше в молитва, постничество и сълзи,
Отче Иоане Рилски, моли Христа Бога за нашите души!

Кондак

Възжелал ангелски живот, Преподобни и оставил всичко земно,
дойде при Христа и като се огради с неговите заповеди, оказа се
непоколебим стълб срещу вражеските нападенията. 

Затова ти викаме: 
Радвай се, отче Иоане Рилски, светило пресветло!Най-великият светец на българската земя, преподобни Иван Рилски се родил около 876 г. в Скрино, разположено в гънките на Осоговската планина край р. Струма (край град Дупница). Бил съвременник на княз Борис (852-889) и на неговия син Владимир, на цар Симеон Велики и на Симеоновия син цар Петър.


Заветът на Св. Йоан Рилски

Аз, смиреният и грешен Иван, който не съм извършил никакво добро на земята, когато дойдох в тази Рилска пустиня, не намерих човек в нея, но само диви зверове и непроходими дебри.
 


И поселих се в нея самин със зверовете, без да имам нито храна, нито покрив, но небето ми беше покров, земята - постеля и тревите храна. Но благият Бог, заради обич към Когото презрях всичко и претърпях глад и жажда, мраз и слънчев пек и телесна голота, съвсем не ме изостави, но като милосърден и чедолюбив баща обилно задоволи всичките ми нужди. И що да въздам на Господа за всичко, що ми даде? 
 
Много са Неговите благодеяния към мене, понеже от Своята света висота погледна милосърдно на моето смирение и ми оказа помощ да претърпя всичко - не аз, а Христовата сила, която е в мене - защото от Него е всяко добро дарование и всеки съвършен дар отгоре идва.

И като ви виждам днес събрани в Господа тук, гдето, както казах, досега човек не е обитавал, но само диви зверове, а освен това, като предвиждам, че наскоро ще настъпи краят на тукашния ми живот, поради това намислих да ви оставя преди моето отхождение от тукашния ми живот настоящето мое отческо завещание, както и бащите по плът оставят на своите чеда земно наследие от сребро и злато и друго имущество, та като поменувате вашия отец по Светия Дух, да не забравяте и неговото завещание.
Зная аз, възлюбени в Господа чедца, зная добре, че вие като новоначални, още не сте утвърдени в иноческия живот. Но не бойте се, защото Божията сила в немощ се показва съвършена. Тъкмо поради това и намислих да ви напиша това мое грубо и неуко завещание, та, като го имате винаги в паметта си, да се укрепвате телесно и душевно в Господа и да напредвате чрез добродетелите в страх Божий. Защото вярвам в моя Бог, Комуто служа от моята младост и усърдно му се покорих, че след моето заминаване тази пустиня, която досега беше страшна и необитаема, ще бъде населена от множество пустинни жители и за нея ще се изпълни писаното: чедата на запустялата са много повече, отколкото на тази която има мъж.
Поради това, моля ви, чедца мои, които в Господа съм събрал, моля ви, моя утроба, не пренебрегвайте наставленията на вашия отец, и заедно с апостола казвам: "Пак съм в мъки, докато се изобрази Христос във вас."
Моля ви и ви заклевам със страшното Божие име, да не нарушите или изоставите нищо от него след моята смърт, но всичко, което написах, както е написано, да изпълнявате напълно, както сте се и обещали пред Бога. 
 
Дясната ръка на Св.Йоан Рилски, остров Тинос, ГърцияИ който пристъпи или наруши нещо от него, той да бъде проклет и отлъчен от Отца и Сина и Светия Дух и да няма дял със светците, които от веки са угодили Богу, но неговият дял да бъде с онези, които са разпнали Господа на славата и с Неговия предател Юда, да бъде заличен от книгата на живите и да не бъде записан с праведните".
И, преди всичко, завещавам ви да пазите светата вяра непорочна и незасегната от всякакво зломислие, както я приехме от светите отци, без да се отдавате на чужди и различни учения.
Стойте добре и дръжте преданията, които сте чули и видели от мене. Не се отклонявайте нито надясно, нито наляво, но ходете по царския път.
Пазете се грижливо от светски увлечения и винаги помнете заради що сте излезли от света и заради що презряхте света и светските неща.
А най-много се пазете от сребролюбивата змия, защото сребролюбието е корен на всички злини, според апостола, който го нарича второ идолослужение.
Защото за инока богатството не е сребро и злато, но съвършената бедност, отречението от своята воля и възвишеното смирение.
Не ви казвам това като мои заповеди, но ви напомням Христовите заповеди. Защото Той казва на Своите свети ученици, а чрез тях и на всички, които са се отрекли от света:
"Не притежавайте злато, нито сребро, нито торба, нито медни пари в пояса си и прочее."
Защото златото и среброто са големи врагове на инока и подобно на змия ухапват оногова, който ги има. Ако прочее, имаме безсъмнена надежда в Бога, Той не ще ни остави лишени от нищо, защото сам Той казва: "Ако жена би забравила своите чеда, то Аз не ще ви забравя."
И другаде: "Търсете първо царството Божие и Неговата правда, и всичко това ще ви се придаде."
Защото в началото, когато дойдох в тази пустиня, лукавият опита да изкуси чрез сребролюбие и мене - понеже благочестивият цар ми изпрати множество злато.Когато се отказах да го видя заради Господа, аз разбрах, че това е било коварство на дявола. 
Не го приех, но го върнах на оногова който го изпрати понеже така помислих в себе си: 
Ако бях желал да имам злато и сребро и подобни тям неща, то защо дойдох в тази страшна и непроходима пустиня, гдето не намерих човек, но диви зверове - и така се избавих от козните на лукавия изкусител, който се старае да ни спъва в онези неща, от които самоволно се отрекохме. 
Поради това и вие не търсете нищо от тези неща. Защото вашия Небесен Отец преди вашите молитви знае от що се нуждаете.
Нито пък търсете да бъдете познавани и обичани от земните царе и князе, нито се поддавайте на тях, като оставяте Небесния цар, Комуто се записахте да бъдете войни и да воювате не по плът и кръв, а против миродържителя на тъмата на този свят. Но и пророк Иеремия ни заплашва, като казва така: "Проклет да е човекът, който се надява на човека" и останалото. Като изброява злините, той добавя че е благословен човекът, който се надява на Господа.Не казвайте, що ще ядем, или що ще пием, или в що ще се облечем. Защото езичниците търсят всичко това. Погледнете птиците небесни как не сеят, нито жънат, нито събират житници, и вашия Небесен отец Ги храни. Не сте ли вие по-горни от птиците? Щом веднъж сте излезли от света, не се възвръщайте назад нито с тялото си, нито с ума, защото никой, според казаното, като положи ръка на ралото и поглежда назад, не ще бъде насочен към Небесното царство. Но и апостолът, прочее учи да забравяме онова, що е отзад и да се стремим към това, що е напред. Що означава, чедца мои, това: да забравяме нащата, които са зад нас? Нищо друго, освен да предавам всячески на глъбините на забвението всичко онова, което - излизайки заради Бога от света - сме изоставили и презрели, а да се стремим към лежащия пред нас подвиг, към който бидохме призовани от нашия основоположник - преблагия наш Бог Господа Исуса Христа, Който ни е удостоил да понесем Неговия благ ярем, защото Неговото иго е благо и Неговото бреме е леко.
И както ви събра в едно благодатта на Светия Дух, така и вие се старайте да живеете единодушно и единомислено, като дихаете еднакво, отправяйки поглед само към вечното въздаяние, което Бог е подготвил за онези, които Го залюбиха. Общежителното пребиваване в много неща е по-полезно за иноците, отколкото уединеното. Защото уединеното не подхожда на мнозина, но на твърде малобройни и съвършени във всички иночески добродетели. Общият пък живот изобщо е полезен за всички, както и отческите книги достатъчно ни казват това и ни учат. Духоговорещият пророк Давид го възхвалява, като казва: "Ето, колко е добро или колко е красиво да живеят братята заедно." Към това припява и един духодвижен църковен песнописец така: "Защото в това Господ обеща вечен живот."
Но и сам благият наш Владика Господ Исус Христос не казва ли със своите пречисти устни:
"Гдето са двама или трима събрани в мое име, там съм и Аз всред тях."
А нашите богоносни отци казват за самопребивателния живот:
"Горко на самичкия, защото ако падне, няма кой да го вдигне." 


 
Поради това, чедца, щом като Светият Дух чрез устата на пророка похвалява общия живот, не го пренебрегвайте и вие, но напротив, утвърдете го и бъдете като едно единно тяло в Господа, което има различни членове, като едни образуват, прочее, главата, която притежава повелителството, а други нозете, които се явяват тези, които работят и носят, други пък - другите части на тялото, та да се състави от всички единно духовно в Господа тяло, водимо и управляемо от една разумна и словесна душа - сиреч чрез духовно разсъждение - и да няма нищо разделено. И когато се установи такова пребиваване и живеене според Господа, тогава и Той сам ще бъде посред вас, като ви управлява невидимо.
Не търсете първенство и началства, но помнете Оногова, Който е казал: "Онзи, който иска да бъде по-голям всред вас, нека бъде слуга на всички." Избирайте си наставници и си поставяйте началници, които Бог ви покаже, сиреч мъже, засвидетелствани от всички в духовните деяния и превъзхождащи всички по разум и духовно разсъждение и години да пасат добре и богоугодно повереното им стадо по ливадите на благочестието и на животворните заповеди Христови. За тези подобава да се иска потвърждение повече от Бога, отколкото от своето си мнение. Ако ли пък, както казва великия наш отец и иночески наставник преподобния Ефрем Сирски, всички започнете да желаете началства и предстоятелства и всички да бъдете игумени, и всички наставници, и тълкуватели, и учители, и поникнат всред вас съперничества, свади, разпри, ревност, клевети, високомерия, завист и други неподходящи за монасите страсти, тогава знайте положително, че Христос не е между вас, защото Христос не е учител на раздор и несъгласие, но на мир и съединение. Защото той се моли към Бога и Отца и за Своите свети ученици да бъдат единни, сиреч единомислени, именно тези и всички, които чрез тях вярват в Него, и говори така: "Отче свети, запази ги в Твоето име, да бъдат единни, както сме и Ние." И другаде: "Моля се не само за тези, но и за онези, които вярват в Мене заради техните думи, да бъдат всички единни." Така и вие бъдете единни, имайте мир помежду си, защото Той казва към Своите ученици: "Мир ви оставям, моя мир ви давам." А какъв е този Христов мир, чедца? - Той сам отново казва, като говори: "Не както дава светът ви давам Аз." Но този Христов мир надминава всеки ум. Това е мирът, за който говори пророкът: "И неговият мир няма предел" (Ис. 9:7). Но и апостолът ни учи, като казва: "Имайте мир и святост - с всичко друго, но без тези неща никой не ще види Бога." Такъв мир, прочее, имайте и вие помежду си и с голямо единомислие и разсъждение устройвайте всичко според Бога, за да не разгневявате благия ваш Владика Бога.
Ако ли пък се намери някой измежду вас, който сее плевели, раздори и други съблазни, такъв веднага го отстранете отсред вашето събрание, за да не се обърне това на разяждаща живеница, според Апостола, и да не се разпространи злото между добрите, и да не би някой корен на горчивина да прорасте нагоре, да направи пакост и чрез това да се осквернят мнозина. И злият вълк да не смути мирното Христово стадо, защото и такива ще се явят. За тях предсказва Христос, говорейки: "Защото е нужно да се яви съблазън, и горко на света от съблазънта." Поради това и вие, чедца, се пазете от тези неща и не ги допущайте да живеят между вас. Но ги отклонявайте далече от себе си, както пастирът прогонва краставите овце от чистото стадо.
Като живеете пък вкупом заради Господа и понасяте тежестите един другиму, не пренебрегвайте и онези, които живеят в уединение и се скитат в пустините, и в пещерите, и в земните пропасти - за които не бе достоен целият свят - но ги снабдявайте, когато може, за да ги имате като молители пред Бога, защото молитвата на праведника може много да постигне.
Поучавайте се в Господния закон ден и нощ, прочитайте често отческите книги и се старайте да бъдете подражатели на светите наши отци Антония, Теодосия и другите, които просияха като светила в света със своите добри дела. Придържайте се крепко о църковното правило, като не изоставяте или презирате нищо от онова, що е установено от светите отци.
Ръчната работа да не бъде пренебрегвана от вас, но, прочее, в ръцете ви да има работа, а молитвата: "Господи, Исусе, Христе, Сине Божий, помилвай мене грешния" да бъде постоянно в устата ви, както и в ума ви - споменът за смъртта. Такова беше деянието на древните пустинни отци, и те не ядоха напразно своя хляб, и не само те самите се препитаваха от труда на своите ръце, но отдаваха и на нуждаещите се, и така не се излъгаха в своята надежда. Защото, както казва апостолът, добре е сърцето да се утвърждава с благодат, а не чрез храни, от които не са получили полза онези, които са живели всред тях. А той казва: "Да пребивава братолюбието, не забравяйте странолюбието, понеже чрез него някои, без да знаят са угостили ангели."
Новопросветените люде от единокръвния свой народ утвърждавайте във вярата и ги наставлявайте да изоставят непристойните езически обичаи и злите нрави, които дори и след приемането на светата вяра поддържат. Но те вършат това поради простота и заради това се нуждаят от вразумение.
Още много имах да ви говоря, възлюблени ми в Господа мои чедца, но не е възможно всичко да се напише. Предавам ви на Тогова, Който е извор на всяка премъдрост и разум и истински Утешител - на Светия и животворящия Дух, та той сам да ви даде мъдрост, да ви вразуми, да ви просвети, да ви научи и настави на всяко добро дело.
А сега ви оставям възлюбения наш брат Григорий за наставник и началник вместо мене, за когото вие всички свидетелствате, че е годен да ви управлява добре и според Бога, и единомислено го избирате за началник, ако и да не желае, но поради послушание и смирение се повинува на вашето искане. А след това - когото Бог ви покаже.
Аз пък отсега желая да пребивавам в тишина и безмълвие, за да се покая за своите прегрешения и да изпрося милост от Бога. А вие винаги поменувайте във вашите молитви мене, грешния ваш отец, за да получа милост в съдния ден, понеже нищо добро не сторих на земята и се боя от [Страшния] съд и мъките, които са приготвили за грешниците като мене, и Божията благодат да бъде с всички вас, като ви осенява и закриля от всички злини. Амин.
Написа се в годината от създаването от света 6449 [941 от Р. Хр.], в 25-ия ден от месец март.
Аз, смиреният и многогрешен Йоан, първи жител на Рилската пустиня, подписвам със своята ръка и потвърждавам гореказаното.
Из книгата на проф. Иван Дуйчев Рилският светец и неговата обител. Живот и иночески подвизи гл. III част Б
Библиотека “Златни зърна”, София, 1947 година


17 октомври 2016

Мотивите на съдията в КС Филип Димитров срещу Решението на съда против отпадането на давността за престъпленията на Комунистическия режим

Отказ от правосъдие е недопустим в една демократична държава!


ОСОБЕНО МНЕНИЕ
на съдията Филип Димитров Съгласно чл.84, т.1 във връзка с чл.8 от Конституцията, Народното
събрание осъществява законодателната власт в държавата.

Това задължава всички органи в държавата да уважават тази му дейност и дори някои
законодателни актове да изглеждат несъвършени, ако логиката допуска за тях
разумен и непротиворечащ на Конституцията прочит, той да бъде възприет.

Констатирайки това в мотивите си по искане за обявяване на
противоконституционност, Конституционният съд нито добавя, нито отнема
нещо от законодателния акт, защото ако има възможен
конституционносъобразен прочит на текста, противоконституционният
прочит е недопустим.

Посочил съм и в мотивите на особеното си мнение по допустимостта на
к.д. No 13/2015 г., че съществува конституционносъобразен прочит на
атакуваната т. 2 на чл. 79, ал.2 от НК и че тя съставлява акт на автентично
тълкуване, който може да бъде облечен единствено във формата на законов
текст.

Съображенията, поради които считам, че следва да се отхвърли
искането на главния прокурор за обявяване на атакуваните текстове за
противоконституционни са следните:

1. България е ратифицирала на 21.05.1969 г. Convention on the Non-
Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against
Humanity, G.A. res. 2391 (XXIII), annex, 23 U.N. GAOR Supp. (No. 18) at 40,
U.N. Doc. A/7218 (1968), влязла в сила на 11.11.1980 г., която изрично отменя
давността за престъпления срещу човечеството, "независимо от датата на
извършването им" (чл. 1), като изрично препраща към Хартата на
Международния трибунал в Нюрнберг, в чиито чл. 6 т.“с“ изрично са
включени и преследвания на политическа основа, чиито извършители са
действали "whether as individuals or as members of organizations" (лично или
като членове на организация).

От този момент именно посоченото в Хартата е меродавно за дефиницията на „престъпления срещу човечеството“. Това е и единствената дефиниция, която може да има предвид и разпоредбата на чл.31, ал. 7 от българската Конституция от 1991 г.

В мотивите към Решение No 7 от 2.VII.1992 г. на КС на РБ по к. д. No
6/92 г. изрично се посочва, че "употребените в международните договори
изрази и понятия, които се съдържат като елементи в престъпни състави,
предвидени във вътрешното законодателство, обаче могат да служат за
смислово поясняване на тези състави или елементи от тях.

В този смисъл международните договори, които имат наказателно правен характер и са
ратифицирани и обнародвани, са част от вътрешното право." Именно такова е
понятието "престъпления срещу човечеството". При това става дума не за
въведено от КС правило, а за общ правен принцип, до който КС е редуцирал
тълкуванието на текста на чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от Конституцията.


2. Действително българският комунистически законодател е
изхитрувал, записвайки в главата „Престъпления срещу мира и човечеството“
на Наказателния кодекс, приет през 1968 г. (когато приобщаването към
Хартата вече е било на дневен ред) само съставите на геноцид и апартейд,
избягвайки да включи там съответните престъпленията „на политическа
основа“.

Това обаче не може да промени естеството на престъпления срещу
човечеството и на други записани в НК състави, независимо дали са
квалифицирани и дали са систематизирани под подходящ надслов, стига да
отговарят на посочената дефиниция на Хартата.

От друга страна този „пропуск“ в подредбата попада под разпоредбите на чл. 2, ал. 2, т. 2 и 3 от
Закона за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен
(обн., ДВ, бр. 37 от 5.05.2000 г.), чиито правен смисъл е именно да обезсили
позоваването на такива „отклонения“ от нормалните правни стандарти.

Не може да се поддържа, че се касае за въвеждане на нова категория
престъпления. По силата на горепосоченото приложение на международно
утвърдените дефиниции, престъпленията по посочените в атакувания текст
глави са „престъпни състави, предвидени във вътрешното законодателство“.
Законодателят не е длъжен да създава квалифицирани състави за тях, обаче
отпадането на давността е неизбежно, ако те независимо в коя глава на
Кодекса се намират отговарят на критериите по цитираната Харта.


3. Законодателят може да има основателни причини да провъзгласи
отново съществуващи вече правила, особено ако по тях се води някакъв вид
дебат или има неприлагане на нормата.

Това е именно автентичното тълкуване на законите, което доктрината приема, че трябва да бъде
извършено единствено със закон. Нещо повече, той може да разпростре това автентично тълкувание не непременно върху целия кръг на тези състави, а само за онези, които счете за необходимо да разтълкува. 

Очевидно престъпления срещу човечеството могат да бъдат извършени от „лица действащи и индивидуално, и като членове на организации“, т.е. не само от
лица на ръководни партийни и държавни длъжности или такива, на които е възложено да изпълняват такива функции.

Посочвайки в т. 1 общата хипотеза, законодателят е използвал втората точка, за да изтълкува и
потвърди принадлежността към категорията „престъпления против човечеството“ на престъпления по визираните глави от НК, извършени в специфично качество, а именно като номенклатура от изпълнители на престъпната политика на комунистическия режим. Приел, че е необходимо да извърши автентично тълкувание поради съпротивата срещу признаването на

престъпния характер на комунистическия режим, законодателят очевидно е
свързал допълнителната разпоредба за възобновяване на делата с това
ограничено по обсега си тълкуване.

Кръгът на партийните и държавни ръководители, респективно лицата, на които е възложено да изпълняват такива функции е ограничен и това прави задължението за възобновяване на
делата (доколкото изобщо има живи извършители) реалистично.

4. Не може да се поддържа, че понятието „ръководни органи на БКП“ е
неясно – ръководните органи на БКП са описани в устава й. Лицата, на които
са възложени ръководни длъжности или партийни функции в
комунистическата държава са описани в т.нар. Номенклатурни списъци,
утвърждавани с протоколи на Политбюро на ЦК на БКП (напр. последен по
време Протокол No 280 от 11 юли 1978 г. от заседание на Политбюро на ЦК

Установено е (сравни Везенков, Ал. „Властови структури на БКП 1944-1989“,
СИЕЛА 2008), че след 1961 г. номенклатурните кадри от групи А, Б и В по-често не съвпадат с партийните ръководители и функционери и така голям брой измежду тях се явяват трети
лица с управленски функции в комунистическата държава-партия.

5. Не може да се поддържа и че текстът няма смисъл поради това, че
извършителите на визираните престъпления са измрели. Законите уреждат
принципни въпроси и не се интересуват от това има ли налице живи
извършители на престъпления.

6. Недопустимостта на разширително тълкуване премахва и
необходимостта да се обсъждат литературните и граматически достойнства
или недостатъци на атакувания текст. Повече или по-малко съответен на най-
добрите стандарти за формулиране на законите, той не създава нищо повече
от вече съществуващото, а предлага автентично тълкуване (при това с
ограничен обсег) на „употребените в международните договори изрази и
понятия, които се съдържат като елементи в престъпни състави, предвидени
във вътрешното законодателство“.

По тези съображения искането за обявяване на разпоредбата на чл.79,
ал.2 от НК съгласно §§ 2, 35 и 36 от ЗИД на НК (обн., ДВ, бр.74 от 26.09.2015
г.) за противоречаща на Конституцията на Република България следва да бъде отхвърлено.


Свързани публикации на този блог :
  

Конституционният съд реши конституционно дело № 13/2015 г.

http://toshev.blogspot.bg/2016/10/132015.htmlДЕЛО № 13 : Конституционният съд ще решава за давността на престъпленията на комунистическия режим в България


16 октомври 2016

Октомврийската сесия на ПАСЕ - Подкрепа за българската инициатива
По време на октомврийската си сесия (10-14 октомври 2016г.), пред Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) говориха Президентът на Франция Франсоа Оланд, Министърът на външните работи на Германия Щайнмайер и Министърът на външните работи на Турция - Мевлют Чавушоглу, които подкрепиха предложението внесено в Асамблеята от д-р Джема Грозданова през 2015г. и прието на заседание в София (Софийската декларация на ПАСЕ от 2015г.) , за свикване на Четвърта среща на държавните глави и ръководителите на правителства на 47-те страни-членки на Съвета на Европа посветена на евройпейското единство и сътрудничество.

Голям успех за българската инициатива целяща консолидирането на Обединена Европа!


Подписване в "Златната книга"

Франсоа Оланд се присъедини към инициативата срещу тероризма "Не на омразата! Не на страха!"

Франция пое ангажимент да организира тази среща по време на своето председателство на Комитета на Министрите през 2019г. 
Германия и Турция заявиха своята подкрепа. 

Преди това Италия и Сърбия също твърдо подкрепиха инициативата. 

Общо 16 национални делегации една делегация на страна-партньор  и три международни неправителствени организации до - този момент, не само подкрепиха, но и се включиха с идеи в  инициативата.

 
Генералният секретар на Съвета на Европа Тьорбьорн Ягланд и Президентът на ПАСЕ Педро Аграмун по време на сесията Фото : Съвет на Европа

От този момент нататък, въпросът дали ще има такава нова среща в историята на Организацията не стои. 

Започва подготовката за провеждането и!Франсоа Оланд - Президент на Франция пред ПАСЕ  Фото: Съвет на Европа


Mr HOLLANDE
(...)
Ladies and gentlemen, I felt I had to share that message with you here today, because in this Chamber the values of principle, hope and democracy were established. Just after the Second World War, it was in this Chamber that we were able to launch those appeals for peace. Here in this Chamber, the first efforts for reunification were announced—efforts to bring together and reconcile countries which up until then lived under the yoke of totalitarianism and dictatorship.
      The unstinting work of the Council of Europe is not yet completed, though – very much the contrary. In the difficult circumstances I have just described, we need the Council of Europe and its values more than ever. 

 In 2019, the Council of Europe will be celebrating its 70th anniversary. France will be holding the chairmanship of the Committee of Ministers. 

We will also be organising the fourth summit to chart out the future of your Organisation.
      So, ladies and gentlemen, that is my message to you – my message about the values which bring us all together. France stands shoulder to shoulder with the Council of Europe, and I am convinced that the Council of Europe will stand shoulder to shoulder with France in our untiring efforts to promote peace, freedom and democracy. Thank you. [Applause.]  Mr NICOLETTI (Italy, Spokesperson for the Socialist Group) – Thank you very much, President Hollande, for your presence here this morning, for what you have said in your statement, and for recalling your faith and confidence in our institution – France of course being one of the founding members of this Organisation. 

 Thank you for your support for a proposal currently under debate: that is, the convening of the fourth summit of heads of State and government, for which we believe there is an urgent need. I would like to have your views on that subject.  

You also touched on the Syrian tragedy. Is there something that you believe could be done straight away so that we can bring around the negotiating table the countries involved—not only Europe but Russia and Turkey?

      Mr HOLLANDE* – Perhaps I could reiterate France’s intentions when it comes to 2019. We shall certainly do all in our power to ensure that we celebrate the event as befits it, and not just have a ritual or a ceremony commemorating the 70th anniversary of the Organisation: we also need to take up some specific issues, as you have suggested.


Франк-Валтер Щайнмайер, Министър на външните работи на Германия пред ПАСЕ  Фото: Съвет на Европа


Mr VILLUMSEN (Denmark, Spokesperson for the Group of the Unified European Left) – On Tuesday, the President of France called for a new summit of the heads of State and government of the Council of Europe. 

Do you support that call? 

Do you agree that especially in a time of crisis for the European Union, the Council of Europe could play an important role in Europe’s future?

      Mr STEINMEIER My answer to both questions is yes. In my conversations with the President and the Secretary General of the Parliamentary Assembly, I have stressed that I support the proposal to organise a summit in 2017. I am delighted that in this Assembly, President Hollande not only supported such a proposal but suggested it himself.

      That takes me to your second question about the role of the Council of Europe, and specifically the Parliamentary Assembly. 

As you know, this is my second stint as Foreign Minister – the first time was between 2005 and 2009 – so I can look back quite a long way, and never in the last 10 or 15 years have I experienced such close and effective co-operation between member States of the European Union and the Council of Europe. 

That co-operation underlines a point I made in my address about the critical situation in Turkey, and I express my gratitude to the Council of Europe for having stepped up to the plate and acted so appropriately in that crisis.Мевлют Чавушоглу- Министър на външните работи на Турция пред ПАСЕ   Фото: Съвет на Европа

Mr ÇAVUŞOĞLU
 
The Council of Europe, and the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, should continue the reform project to ensure that it can contribute to the solution of these problems. We must overcome our budget problems and create a common vision for the future of Europe. 

Therefore, we would like to see the realisation of the leaders’ summit that is already on the agenda of the Parliamentary Assembly. Last night I talked to Rapporteur Nicoletti and stated Turkey’s support for the summit.Widespread support in PACE for a fourth Council of Europe summit

  • 12/10/2016

  Michele Nicoletti

  It is time for a new Council of Europe summit – bringing together heads of state and government from the 47 member states – to relaunch the organisation and reaffirm its core mission at a time of “numerous political challenges”, according to a memo made public today by PACE’s Political Affairs Committee.
   
  The introductory memo, by rapporteur Michele Nicoletti (Italy, SOC), reveals wide support among heads of national delegations in the Assembly and NGOs for a fresh summit – the fourth since the creation of the Council of Europe in 1949.

  It is our responsibility to fight nationalism and division and preserve and enhance our ‘common home’,” said Mr Nicoletti. 

  “We owe it to the generations to come to do everything within our power not to weaken what our predecessors have built,” he added.

  PACE’s Standing Committee has already called for a fourth summit, and French President François Hollande, who addressed the Assembly today, said his country stood ready to organise one, in an effort to give “new direction” to the Council of Europe.
   


По време на сесията си ПАСЕ прие Резолюция за Политическите последици от руската агресия в Украйна. 

ПАСЕ заяви, че само значителен прогрес в изпълнение на изискванията приети от Асамблеянта в три последователни нейни резолюции - цитирани в документа, относно ограничаване на пълномощията на делегацията на Русия в Асамблеята, ще може да доведе до възстановяване на пълноценния диалог с тази страна на базата на взаимно уважение.

Резолюцията беше приета с огромно мнозинство от гласовете.


Resolution 2132 (2016) 

Political consequences of the Russian aggression in Ukraine

Author(s): Parliamentary Assembly

Origin - Assembly debate on 12 October 2016 (33rd Sitting) (see Doc. 14130, report of the Committee on Political Affairs and Democracy, rapporteur: Ms Kristýna Zelienková). Text adopted by the Assembly on 12 October 2016 (33rd Sitting). 


1. More than two years after the outbreak of the Russian aggression in Ukraine, the Parliamentary Assembly is deeply concerned about its political consequences both for Ukraine itself and for the overall stability and security in Europe.
2. For Ukraine, the conflict has resulted in the violation of its sovereignty and territorial integrity. This started, in the aftermath of the Euromaidan, with the illegal annexation of Crimea by the Russian Federation and has continued with Russia’s support to separatists in eastern Ukraine and its growing role in the ongoing conflict. Since mid-April 2014, more than 9 300 people have been killed, more than 21 500 people have been injured and almost one and a half million people have left their homes as a result of the conflict. Hundreds are held captive or are reported missing.
3. The Assembly reaffirms its commitment to the principle of peaceful settlement of disputes and to the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine, within its internationally recognised borders. 
4. As regards Crimea, the Assembly reiterates its condemnation of the illegal annexation of the peninsula and its continuing integration into the Russian Federation, in breach of international law and the Statute of the Council of Europe (ETS No. 1). It regrets that, despite the continuing refusal of the international community to recognise Crimea’s annexation by the Russian Federation and the application of various types of sanctions against the Russian Federation and Russian citizens, not only has the annexation not been reversed, but the human rights situation in the peninsula continues to deteriorate. In particular, the Assembly:
4.1. condemns the illegal Duma elections held on 18 September in occupied Crimea and considers their results null and void. The incorporation of Ukrainian sovereign territory into Russian federal constituencies and the creation of four single-member constituencies are blunt violations of international law and effectively compromise the legitimacy of the Russian Parliament;
4.2. is deeply concerned about actions against critical media outlets, acts of intimidation and harassment against opponents, cases of disappearances and threats of abduction and the repression of persons belonging to minorities, in particular the Crimean Tatars, in the application of the law on extremism;
4.3. considers the banning of the Mejlis of the Crimean Tatar People, declared to be “an extremist organisation”, to be a harsh repressive measure targeting the whole Crimean Tatar community and calls for this measure to be reversed;
4.4. calls for full and unrestricted access to the Crimean Peninsula of all human rights bodies of the Council of Europe in order for them to carry out their monitoring activities unimpeded and in accordance with their mandates;
4.5. calls on the Russian authorities to reverse the illegal annexation of Crimea and allow Ukraine to regain control of the peninsula.
5. As regards the ongoing conflict in eastern Ukraine, the Assembly is deeply concerned about the continuing violations of the ceasefire, in breach of the Minsk Agreements and the Package of Measures for their Implementation of February 2015. The escalation of violence along the contact line in Donbas has resulted in the movement of positions of the two sides closer to the contact line and in an increase in the number of civilian casualties caused by shelling. The Assembly also regrets increasing violations of weapon withdrawal commitments and restrictions on the freedom of movement of the Special Monitoring Mission of the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).
6. The Assembly reiterates its support for a peaceful solution to the conflict and for the Minsk process. It asks once again:
6.1. the Russian Federation to withdraw its troops from the territory of Ukraine and stop military supplies to the separatists;
6.2. all sides to implement, responsibly and in good faith, the commitments undertaken under the Minsk Agreements and the Package of Measures for their Implementation, starting with the full respect of the ceasefire. 
7. The Assembly regrets that, against a security situation that has deteriorated and in the absence of a sustainable ceasefire, there has been no progress in the implementation of the political aspects of the Package of Measures for the Implementation of the Minsk Agreements.
8. As regards, in particular, the issue of local elections to be organised in Donbas, the Assembly underlines that for such elections to be in line with Ukrainian legislation and international standards on free and fair elections there is need to ensure: an improved security environment, full access for the OSCE Special Monitoring Mission throughout the entire territory of Donbas, with the border sealed and controlled by the Special Monitoring Mission following the complete withdrawal of Russian troops, mercenaries and weapons, and safe storage of weapons under international supervision; the possibility for all Ukrainian parties to participate in the elections and for Ukrainian media to broadcast in Donbas during the campaign; and respect of the right of people from Donbas who are internally displaced in Ukraine or have sought asylum in the Russian Federation to take part in the vote.
9. The Assembly welcomes the release of one of its members, Ms Nadiia Savchenko, after repeated calls by the international community, including more recently in Assembly Resolution 2112 (2016) on the humanitarian concerns with regard to people captured during the war in Ukraine. It also welcomes the release of Mr Yuri Soloshenko and Mr Gennady Afanasyev and of other prisoners. These releases are not only important humanitarian gestures, but also offer an opportunity to build trust between the sides to the conflict and provide the Minsk process with positive momentum. The Assembly reiterates its call for the release of all captured persons in line with Resolution 2112 (2016).
10. The Assembly joins the Council of Europe Commissioner for Human Rights in his call to ensure accountability for serious human rights violations committed during the conflict as a key to the reconciliation process. Perpetrators of grave crimes, such as unlawful killings, enforced disappearances and torture on both sides of the contact line, must be brought to account.
11. Only a democratic Ukraine with stable, efficient and accountable institutions, a pluralist political environment and free media, following through at last with the promises of the Euromaidan to reform a corrupt and oligarchic system, will be a strong and prosperous Ukraine, capable of stopping external aggression and restoring peace. Therefore, the Assembly:
11.1. deeply concerned to observe the regular pressure imposed on political opposition and independent media, calls on the Ukrainian authorities to follow international democratic standards, including media pluralism and the existence of independent political opposition;
11.2. calls on the Ukrainian authorities to establish a national dialogue and to harmonise relations between different ethnic, linguistic and religious groups in Ukrainian society;
11.3. while welcoming the adoption of constitutional amendments on the judiciary, urges the Ukrainian authorities to implement effectively the new measures, resolutely combat all forms of corruption, including at the highest political level, ensure the effective functioning of the newly established anti-corruption institutions and further pursue reforms, including the constitutional reform on decentralisation;
11.4. calls on the Ukrainian authorities to consider positively the recommendation of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) to implement its recommendations on the Lustration law and to ensure further reforms in line with European standards;
11.5. calls on the Ukrainian authorities to ensure that the investigations and proceedings related to the violent incidents during the Euromaidan demonstrations, as well as to the tragic events in Odessa in May 2014, are accelerated and carried out impartially so as to deliver justice and enhance public confidence in the criminal justice system, in line also with the recommendations by the International Advisory Panel set up by the Secretary General of the Council of Europe;
11.6. welcomes the intensified support that the Council of Europe offers to Ukraine, notably through the Council of Europe Action Plan 2015-2017, and calls on member States to consider further funding, including through voluntary contributions.
12. Beyond Ukraine, the Assembly regrets that the conflict and the Russian Federation’s actions in this respect have undermined the overall stability and security on the continent as well as the achievements towards a strategic partnership with the Russian Federation over the last decades. The European Union should also draw its own lessons and reflect upon strategies for the future of the region which will de-escalate the current tensions and help to rebuild confidence in its neighbourhood.
13. Concerning the economic consequences of the conflict, the Assembly notes that they are considerable not only for Ukraine itself and for the Russian Federation, but also for the European Union and several European countries which have been affected to varying but significant degrees by the sanctions against the Russian Federation and Russian counter-sanctions. The debate over sanctions divides the European Union and threatens its cohesion. However, international pressure, including sanctions, must be maintained until Russian aggression has ceased and the sovereignty and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognised borders has been fully restored.
14. The Assembly urges Council of Europe member States to do everything in their power to support the peace process in Ukraine so as to avoid a further escalation of violence, with dangerous consequences for civilians living in the conflict area, or the development into a “frozen” or “semi-frozen” conflict, prolonging instability and insecurity in Ukraine and the whole of Europe.
15. For its part, the Assembly could serve as a unique platform for dialogue and inter-parliamentary co-operation and make a positive contribution to the peaceful solution of the conflict, notably by helping to build confidence. It regrets that it has so far been unable to play its natural role of parliamentary diplomacy, mainly due to the fact that Russian parliamentarians have not participated in its activities for two consecutive years and have ceased co-operation with the Assembly's monitoring procedure. 
Regardless of the divergences on the origin of the crisis, the Assembly reiterates its call on the Russian authorities to implement the demands of the Assembly formulated in Resolution 1990 (2014) on the reconsideration on substantive grounds of the previously ratified credentials of the Russian delegation, Resolution 2034 (2015) on the challenge, on substantive grounds, of the still unratified credentials of the delegation of the Russian Federation, and Resolution 2063 (2015) on the consideration of the annulment of the previously ratified credentials of the delegation of the Russian Federation, and resolves that only significant and measurable progress towards their implementation can form the basis for restoration of a fully-fledged, mutually respectful dialogue with the Assembly.
16. The Assembly resolves to continue to follow closely the political and humanitarian consequences of the conflict in Ukraine as well the human rights and rule of law-related challenges it raises in areas under or outside Ukrainian Government control and to consider these issues at its October 2017 part-session, provided there is no emergency requiring that it be done sooner.

Свързани теми : 
 

РУБРИКА: БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА КОМИТЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА

ЗАСЕДАНИЕ НА БЮРОТО, ПРЕЗИДЕНТСКАТА И ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ НА ПАСЕ В СОФИЯ 
26-27 НОЕМВРИ 2015г.
http://toshev.blogspot.bg/2015/11/blog-post_14.htmlОТ СОФИЯ ПАСЕ СВИКА ДЪРЖАВНИТЕ ГЛАВИ И ПРЕМИЕРИТЕ НА 47-ТЕ СТРАНИ-ЧЛЕНКИ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА - ПО БЪЛГАРСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

http://toshev.blogspot.bg/2015/11/47.html

Важно е, че в този момент подарихме на Европа
"Съединението прави силата"
Лъчезар Тошев пред news.bg, интервю на Весела ВеселиноваWritten question
Sofia Declaration of 27 November 2015 adopted by the Standing Committee of the Parliamentary Assembly

Question écrite
Déclaration de Sofia du 27 novembre 2015 adoptée par la Commission permanente de l’Assemblée parlementaire


От блога на Аспарух Панов : България в Съвета на Европа. Предизвикани размисли