23 декември 2017

В навечерието на Рождество Христово


Пътеводната Витлеемска звездаЕвангелие, според евангелиста Матей
(Глава 2 : 1-2, 9-11)

А когато се роди Иисус във Витлеем Иудейски в дните на цар Ирода, ето, мъдреци от изток дойдоха в Иерусалим и казваха:

 Де е родилият се Цар Иудейски? 

Защото видяхме звездата Му на изток и дойдохме тук да Му се поклоним.
...

И ето, звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше Младенецът.

А като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. 

И като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха; и като отвориха съкровищата си, принесоха Му дарове: злато, ливан и смирна. 

 ДАРОВЕТЕ НА ВЛЪХВИТЕ ПАЗЕНИ В МАНАСТИРА 
СВ.ПАВЕЛ КСИРОПОТАМСКИ 
НА СВЕТАТА ГОРА АТОНСКА

Астрономически явления в периода около Рождество Христово :
 
Astronomic events

7 BC Conjunctions: Jpt & Sat in Pisces (late V, IX, early XII)

6 BC Conjunction: Jpt & Sat & Mars in Pisces[very close] (II)

5BC Nova in Capricorn (III & IV – for 70 days)

5 BC and 4 BC – comets [tailless]

Series of conjunctions:

3 BC 19.V Sat & Merc
12.VI Sat & Venus
12.VIII Jpt & Ven (33 days) & Jpt & Regulus in Cancer
2 BC 17.VI Jpt & Venus in Leo in Full Moon
27.VIII Jpt & Venus & Mars & Merc in Leo


Major Conjunctions, August 3 BC through August 2 BC
(adapted from The Star That Astonished the World, p 56)
Date
day-mo-year (BC)
Local Time
Babylon/Jerusalem
Objects in
Conjunction
Separation
(arc minutes)
12 Aug 3
8:18/7:41
Venus/Jupiter in Leo+S,M,Merc
4.3 All:
31 Aug 3
24:01/23:24
Mercury/Venus
22 1:
14 Sep 3
8:03/7:26
Jupiter/Regulus
20 38
17 Feb 2
18:13/17:36
Jupiter/Regulus
51 thousand
8 May 2
19:08/18:31
Jupiter/Regulus
43 years
17 Jun 2
20:51/20:14
Jupiter/Venus
0.5 <1:7000y b="">
26 Aug 2
18:13/17:36
Mars/Jupiter in Leo+Ven,Merc
7