01 януари 2018

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА !
ЧЕСТИТО ПЪРВО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО 
НА 
СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ!