30 септември 2022

АД-ХОК КОМИСИЯТА НА ПАСЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗБОРИТЕ ПРИСТИГНА В БЪЛГАРИЯ

 

ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЩЕ НАБЛЮДАВА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ.

 

ДЕЛЕГАЦИЯТА ВЕЧЕ ПРИСТИГНА В СОФИЯ

От сайта на ПАСЕ :

 

 


 

PACE to observe the early parliamentary elections in Bulgaria


A 21-member delegation of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), led by Alfred Heer (Switzerland, ALDE), will travel to Bulgaria from 30 September to 3 October to observe the conduct of the early parliamentary elections, alongside observers from the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR).

The delegation will meet leaders and representatives of political parties and coalitions, members of the ODIHR Election Observation Mission, the Central Election Commission, and representatives of NGOs and the media, before observing the ballot on 2 October.

A member of the Venice Commission – the Council of Europe's group of independent legal experts – will provide legal support during the visit.

* * *

A joint press conference is scheduled on Monday 3 October at the Hotel Sofia Balkan (Grand Ballroom) at noon (place and time to be confirmed).

 

Неофициален превод:

 

ПАРЛАМЕНТАРНАТА АСАМБЛЕЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПА ЩЕ НАБЛЮДАВА ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ.

 21 членната делегация на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), ръководена от Алфред Хеер (Швейцария, Група на либералите и демократите в Европа) ще пътува до България от 30 септември до 3 октомври за да наблюдава провеждането на предсрочните парламентарни избори, заедно с наблюдателите от Офиса за демократични институции и човешки права към Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа.

Делегацията ще се срещне с лидерите и представителите на политическите партии и коалиции, членовете на мисията наблюдатели от  Офиса за демократични институции и човешки права към Организацията за Сигурност и Сътрудничество в Европа, Централната Избирателна Комисия и представители на неправителствените организации и медиите, преди да наблюдават изборите на 2 октомври.

Член от Венецианската комисия - Групата на Съвета на Европа от независими правни експерти, ще осигури правна помощ по време на визитата.


Обща пресконференция е насрочена за понеделнек, 3 октомври в Хотел София Балкан (в голямата бална зала) по обед. Мястото и времето ще бъдат потвърдени допълнително.

 

28 септември 2022

ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА ЗА КРИМИНАЛИЗАЦИЯТА НА КОМУНИЗМА В ЕВРОПЕЙСКОТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

 

НА 27 СЕПТЕМВРИ 2022г. В УНГАРСКИЯ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ В СОФИЯ СЕ ПРЕДСТАВИ КНИГАТА НА ПРЕПОДАВАТЕЛКАТА В СОРБОНАТА ЛОР НОЙМАЙЕР "КРИМИНАЛИЗАЦИЯТА НА КОМУНИЗМА В ЕВРОПЕЙСКОТО ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО СЛЕД СТУДЕНАТА ВОЙНА" , Издателство "РИВА"

 

Снимки от събитието от Фейсбук страницата на издателство "РИВА" 

(Кликнете върху снимките за увеличаване)

 

 

Филип Димитров

 


 

Тони Николов, Аарон Оуенс и Нася Кралевска. Отзад - Станислав Благов


От дясно на ляво : Филип Димитров, проф. Момчил Методиев, Лъчезар Тошев, доц. Иван Иванов
 


Лъчезар Тошев
 
 
 
Доц. Иван Н. Иванов, по време на дискусията
 
 

Даниела Горчева


Нася Кралевска


 

Тони Николов


Спас Димитров и Захари Захариев

 

Филип Димитров в разговор с Тони Николов

Издателят Йонко Йончев в разговор с участници, на чаша виноЛуиза Славкова в разговор с Аарон Оуенс


 

ВИДЕОЗАПИС НА ПРЕДСТАВЯНЕТО :