20 април 2007

ПОВИШАВАНЕТО НА АКЦИЗА НА ДИЗЕЛА Е НЕПРИЕМЛИВО

Лъчезар Тошев

Предложението на комисаря Ласло Ковач (социалист от Унгария) за повишаване на акциза на дизеловото гориво вече има реакции в Европейския парламент. В момента минималният акциз на дизеловото гориво в ЕС е 302 евро на 1000 литра.
За България, поради договорен преходен период той е 274 евро. Предложението на Ласло Ковач е за акциз от 380 евро. За нас това би означавало увеличение с почти 40% на акциза и увеличение с повече от 20 ст.на литър на крайната цена. Мотивът за предложението на Ковач е необходимостта от борба с промените в климата и съответно намаляване на емисиите от въглероден двуокис и други газове предизвикващи т.нар. парников ефект.
В случая този мотив не е защитен убедително. Увеличението на цените няма да намали използването на това гориво. Не е ясно какво алтернативно гориво се предлага да се използва? Нима повишаването на цената ще означава спиране на камионите? Ще спре ли транспорта? Очевидно - не! Единствено, което това предложение би донесло, е обедняване на населението. Защото повишаването на цената на масово използваното гориво ще се калкулира в цените на всички стоки и услуги. За българския народ, който и без друго е най-бедният в ЕС, това би означавало допълнително обедняване.
Tова е второ предложение за повишаване на акцизите. Наскоро започна дискусията за повишаване на акциза на алкохола с 31%. Депутатите от СДС в Европейския парламент- организираха акция срещу предложението. Предстои гласуване в пленарната зала и становище на Съвета на ЕС.

Добре е, да се отбележи, че по принцип социалистите са тези, които подкрепят високи данъци и такси в т.ч. акцизи, докато десницата е за ниски.

И в този случай битката между леви и десни е важна за българския гражданин, защото се отразява директно върху стандарта му на живот.

Ако спечели десницата - дизеловото гориво в България ще е по-евтино.

На 25 януари 2005г. внесох в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа проект за резолюция (Док.10425), в който предложих и други начини за борба с промените в климата - залесяване, почистване на световния океан и пр., които да дадат възможност на природата да акумулира въглеродния двуокис от атмосферата.

Този метод допълва успешно подхода за ограничаване на емисиите.

Проектът бе одобрен от комисия, макар и след прекратяването на моя парламентарен мандат и ще бъде окончателно приет от ПАСЕ през май т.г. на заседание в Белград.
Самата дискусия намери отражение и във взетото наскоро решение на Европейския съвет, за отделяне на 1 трилион евро за борба с промените на климата.
С тази немалка сума, освен редуцирането на емисии, ще бъдат финансирани и проекти за акумулиране на въглеродния двуокис от атмосферата.
Метод, който не води до обедняване на населението, какъвто би бил със сигурност ефектът от предложението за увеличаване на акцизите.

18 април 2007

15 април 2007

ВАШИЯТ ГЛАС В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Лъчезар Тошев

След повече от 17 годишни усилия, ние – тези над 2 милиона седесари, които по улици и площади развявахме синьото знаме, борехме се и мечтаехме един ден България да стане част от Европейското семейство, днес можем да се поздравим с успех. България е член на ЕС и на 20 май ни предстоят първите избори за Европейски парламент.Мечтата ни стана реалност. Някога нашите възрожденци също мечтаеха - да станем нация, да имаме държава и ние да бъдем като другите европейски народи, които ни бяха модел. На седесарите Бог отреди да сбъднат тази мечта. Ние не просто сменихме ориентацията на българската политика, но променихме мястото на България в света. Скоро ще започнем да чувстваме това все по-осезателно.
В новата страница на българската история ние ще запишем първите редове, а нататък щафетата ще поемат бъдещите поколения. Наша задача днес е да им осигурим добър старт от който да продължат утре.
Европейската конституция е необходима за уреждане на отношенията в Европейския съюз, между европейските институции и отношенията им с институциите на националните държави. Тя декларира и основни ценности на Обединена Европа. Този документ, уреждащ бъдещата европейска политическа архитектура, съгласно решението на Европейския съвет трябва да бъде прередактиран и приет до края на 2009г. - когато завършва настоящия мандат на Европейския парламент за който се кандидатираме. Нашите 18 депутати които предстои да изберем, ще са тези които ще участват в дискусиите и приемането на конституцията на Европа. От това ще зависи в каква Европа ще живеят българите занапред. Затова е необходимо избраните евродепутати да имат необходимият опит, да защитават позициите си, да имат инструменти за реализирането им, да умеят да формират общност около общи цели за да постигат успех.
Но ние влизаме в Европейския парламент с редица проблеми останали от комунистическия режим. Тези проблеми вече не са само наши, но станаха и проблеми на Обединена Европа.
“Червено-розовия картел” който ни управлява не смята да ги решава.
Тогава ние трябва да потърсим европейска солидарност за да се справим с тях в името на нашата кауза, която е по-актуална от всякога и в името на европейската идея. И ще се борим за да получим тази солидарност.
Нашата кауза е борба за справедливост!
Това наш национален интерес ли е ?
Нима ще завещаем на идните поколения пропастта в нашето общество изкопана от престъпленията на комунистическия режим?
Имаме ли воля да представим на българския народ цялата истина за извършените престъпления или ще продължим да смятаме тайните на престъпния комунистически режим за тайни и на демократична България?
Ще съумеем ли като нация да осъдим тези престъпления-заедно и недвусмислено?
Ще поставим ли искрено и убедено на пиедестала на общественото уважение претърпелите репресиите на комунистическия режим?
Ще се доберем ли до истината за изнесените “червени пари”, която впрочем е достъпна –стига да има интерес към нея?
Ще върнем ли поне част от тези средства на българския народ на когото принадлежат?Както това направи правовата държава Германия!
Ще повдигнем ли завесата за създаването на организираната престъпност и мафиотските организации?
Ще се поинтересуваме ли как бяха изпомпани банките и кого облагодетелства това?
Интересува ли ни “задгробния живот” на бившата Държавна сигурност?
Ще се преборим ли да освободим европейска България от енергийната независимост от Русия, която лесно може да се превърне и в политическа зависимост?
Ще се преборим ли с обществената апатия към тези проблеми породена от острата липса на справедливост в нашето общество?
Ще позволим ли да се изгуби границата между добро и зло?

Поставях и поставям тези въпроси години наред.По някои от тях постигнах успех, но усилието на нашето общество не трябва да спира. Имам решимостта да продължа да поставям тези въпроси и да търся подкрепа за тяхното решаване! Ако много застанем зад тази цел ще успеем!
Свръхгерои има само в приказките! За да успеем да се справим с тези тежки проблеми е нужно да си подадем ръка! никой не може да се справи сам!

Аз подавам ръка на всички за които решаването на тези въпроси е важно. Заради нас, заради бъдещите поколения ,заради бъдещето на България и на Европа!

В Обединена Европа ние ще имаме много възможности да подадем ръка на българите в чужбина. Така ще създадем една духовна общност обединяващи българите в България с българите навсякъде по света .Така както ни завеща Великият Кубрат.
Както съм го правил в ПАСЕ , така и в Европейския парламент ще подам ръка на всеки българин нуждаещ се от нашата подкрепа.Така Кубратовия завет ще стане реалност. Вярвам , че заедно ще успеем!
Подавам ръка на всеки който стои зад тази цел!

В Обединена Европа за всеки български гражданин има възможности ,от които той може да се възползва и които могат да му осигурят сигурност, почтен поминък, повишаване на благосъстоянието.
За българския народ който е най-бедният в ЕС, е важно да поеме ръката която Европейското семейство му подава и да прояви традиционната си инициативност, за да се възползва от възможностите. Усвояването на европейските фондове и намаляването на данъците, за да се постигне данъчна конкуренция привличаща капитали-което означава работни места, заплати, приходи в пенсионния фонд и здравната каса.
Чрез позициите които заемем в Европейския парламент ще можем да издействаме създаване на такива програми , които са необходими на българските граждани.
Вярвам че заедно ще изградим Европа , като служител на гражданите , а не техен господар.
Вярвам че Европа трябва да е Съюз на гражданите, съюз на ценностите и федерация от държави , а не една федерална държава.
Вярвам, че Европа трябва да има единна силна външна политика, за да е силна сред останалите страни в света. Европа трябва да има свои военни части за бързо реагиране.
Вярвам че местните и регионални власти в Европа трябва да имат свое засилено и децентрализирано сътрудничество, по проблемите от техен интерес.
Вярвам в Европа , която се обогатява от различията и запазва културните особености и традиции на народите.
Вярвам , че нашата обща европейска идентичност е християнска. Именно тя ни прави да приемаме нормалността на различията.
Вярвам че България ще успее в Европейския съюз!
Европейския парламент е единствената институция на Европейския Съюз ,представляваща гражданите на Обединена Европа.
В този парламент гласът на седесарите трябва да присъства.Нашите позиции трябва да бъдат защитавани. Най-добре можем да го направим ние, а не други!

Кандидатирам се в първите избори за Европейски парламент в България,защото смятам , че нашата мисия не е приключила. Синята идея е жива. Нашата кауза не е изчерпана!
Ще успеем ако отново станем общност и отново застанем заедно под нашето синьо знаме, което развяваме заедно с българския трикольор.
Борих се искрено за европейското бъдеще на България.
Постигнах редица успехи като член на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа. Чувствам се подготвен за мисията която предстои на българските представители в Европейския парламент и очаквам подкрепа от седесарите с които заедно преминахме през изпитанията на тези 17 години .
Затова заставам отново под синьото знаме и каня седесарите също да застанат под него, както някога.
Заедно ще успеем!
За България в Европа!

Разговори за Европа с Лъчезар ТОШЕВ

политиките на ЕС за образование и наука

публикувани във в-к "ВЕСТНИКЪТ"

(със съкращения; пълен текст: http://www.sds.bg/full-story-27.php)

Образование

Съгласно Лисабонската стратегия на ЕС, от 2000 до 2010 г. Европа трябва да стане най-конкурентноспособното и най-динамично място в света, за което е необходимо да се потърси помощта на науката и образованието. Така образованието в ЕС е основен фактор за икономическия растеж. Европейската комисия има свой комисар, отговарящ за образованието, обучението и културата. Това е Ян Фигел от Словакия - член на Европейската народна партия и дългогодишен депутат в ПАСЕ, преди да заеме този пост. Към Комисията като помощен орган функционира Дирекция (Директорат) по образование и култура и Изпълнителна агенция по образование, аудиовизия и култура. Реалната дейност по европейската политика в тези области се осъществява чрез различни програми.

Европейските програми за образование

Програмите на ЕС за образование са отворени за участие на български граждани, институции и организации при условията, валидни и за другите европейски държави. Те обаче допълват, а не заместват националните образователни политики. Принципът на субсидиарност - т.е. вземане на решения, провеждане на политика и отговорност за това - на съответното ниво в случая се спазва.

Сократес

Програмата "Сократес" е за общо образование. Тя има свои подпрограми. Комениус представлява подпрограма, подпомагаща училищното образование. Тя предвижда включване на 3 милиона ученици до 2012 г. Еразмус Мундус е подпрограма за висше образование. Грундвиг е подпрограма за образование на възрастни хора. Лингва е подпрограма за езиково образование. Леонардо да Винчи е подпрограма за професионално образование, продължаващо през целия живот. Темпус е подпрограма за общоевропейско сътрудничество в областта на висшето образование. По нея могат да кандидатстват и държавите от Средиземноморието. Неразделна част от Сократес е и Информационната Мрежа Евридика (EURYDICE), която е програма за действие на Европейската общност в областта на образованието. Тя осигурява сътрудничество между страните в областта на образованието, което се състои в организиране на срещи, мониторинг, създаване и разпространение на информации за образователните системи и пр.

Проектът Минерва

Този проект стартира от октомври 2006г. и има за цел създаване на Европейска дигитална библиотека, както координиране на националните политики, програми и институции в културния сектор за осъществяването на тази цел.

Наука

Подкрепа за изследователски проекти може да се получи чрез кандидатстване (виж приложения сайт):

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/callg_en
http://ec.europa.eu/grants/index_en

11 март 2007, Агенция "Фокус"
фото: Пресиана СтаниловаЛъчезар Тошев: Изборите за европейски депутати ще бъдат референдум за европейския път на България


Лъчезар Тошев, кандидат за евродепутат от СДС пред Агенция “Фокус”Агенция “Фокус”: Г-н Тошев по какъв начин ще бъде организирана кампанията на СДС? Какви ще бъдат основните послания?


Лъчезар Тошев: Първите избори за Европейски парламент (ЕП), чрез които България ще излъчи своите 18 евродепутати, са дългоочакван момент за нас и резултат на дългогодишни усилия на България. След падането на комунистическия режим, СДС обедини усилията на всички, които искаха свобода, човешки права, свободна икономика, справедливост. Европейската идея за нас винаги е била тясно свързана с българския национален идеал. Семейният принцип, на който е изграден Европейският Съюз (ЕС), в който решенията са добри за всички, а не добри за едни за сметка на други, дава възможност за такова достойно участие на България, към каквото се стремим. СДС е европейската партия на България. Реформите, които извършихме, за да постигнем нашето европейско членство, често срещаха ожесточена съпротива от страна на изпитващите носталгия по комунизма, но успяха благодарение на подкрепата на голямата общност на седесарите. За нас това не беше интерес, а кауза. Нито за миг не съм се усъмнил в тази кауза и съм се борил искрено за нейната реализация. Убеден съм, че седесарите трябва да имат своя глас в Европейския парламент, а заедно с най-голямата група в ЕП – тази на Европейската Народна партия (ЕНП), ще можем успешно да реализираме целите си и вече го правим чрез двамата депутати, които имаме там. Вярвам, че България ще успее в ЕС.

Агенция “Фокус”: Можем ли да очакваме изненади от резултатите на изборите? Могат ли те да пренаредят българското политическо пространство?


Лъчезар Тошев: Зависи от подкрепата на хората. В политиката няма свръх-герои, които могат да успяват сами. Успехът на политиците зависи от подкрепата на хората за тях. А способността да се формира общност около кауза и да се постигат цели е единствената формула за успех. Разбира се, политическото представителство трябва да е автентично – не бива да се допуска разминаване между думи и дела.Европейската кауза е национална цел и тя трябва да мотивира хората, които се стремяха към нея, да участват активно в първите европейски избори. Тези избори са един своеобразен референдум за европейския път на България. Вярвам, че ще получим такава подкрепа, защото СДС е партията с най-голям европейски опит. Ние вече имахме редица успехи в ПАСЕ, както по европейски въпроси, така и в защита на българските общности в чужбина. В момента вече имаме успехи и в Европейския парламент. Ние не гледаме ЕС отдолу нагоре, а имаме самочувствието на равноправни партньори, които участват заедно с другите в решенията за Европа – така че българите да се чувстват добре в общия европейски дом. Европейският Съюз не е Съветският съюз.


Агенция “Фокус”: Как СДС ще мотивира хората с десни виждания да упражнят правото си на глас?


Лъчезар Тошев: ЕП е единствената европейска институция, която се избира пряко, и която е гласът на гражданите на ЕС. Седесарите също трябва да имат своя глас в Европа. Европейският проект на България е кауза на българската десница. Ние заедно бяхме по площадите, заедно се борихме и се надявам да възстановим нашата общност така, че да продължим напред. Каузата на СДС е валидна и днес. Постигнахме някои важни цели – имаме свобода, членове сме на НАТО и ЕС, направихме България фактор в Европа, но в обществото ни има и редица несправедливости. Наследството на комунистическия режим е един “Авгиев обор”, който поставя много нерешени въпроси. Свидетели сме, че продължава да има съпротива за отваряне на документите, свидетелстващи за престъпленията на комунистическия режим, не е завършено изясняването на съдбата на задграничните дружества, изнесените капитали зад граница, раздаваните капитали вътре в страната. Това са били обществени средства и е справедливо да се върнат на обществото. Германия успя да намери 1,6 милиарда евро от т.нар. ”червени пари”, значи може да се успее – ако се упорства. Все още нямаме и общо осъждане на извършените престъпления от комунистическия режим – въпреки нашия закон от 2000 г. и Резолюция 1481/2006 на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ). Днешното правителство сключи дългосрочни договори, с които България стана напълно зависима енергийно от Русия – една страна, която показа, че може да използва тази зависимост за политически цели. Европейската солидарност за решаването на някои от тези въпроси, е начин за намиране на решение в полза на справедливостта. В това число и справянето с мафията, корупцията. “Пируването на хищниците” трябва да спре и те да отговарят за делата си, иначе обществото ще се деморализира. Каузата на СДС не е променена или подменена, а само допълнена с новите европейски теми – вече като членове на ЕС. Не трябва да мислим в схемата “ние и ЕС”, защото ЕС вече е и наш. Това е нашето семейство, което е солидарно с нашите проблеми и ще ни помогне да ги преодолеем. Приоритет на СДС на тези избори е да помогнем на българските граждани да се възползват от възможностите, които дава Европейският Съюз. От една страна ние трябва да обясним на хората как е структуриран ЕС, как функционира и какви възможности дава, а от друга страна да се борим в Европейския парламент за приемане на решения, допълване на програмите на Европейската комисия, добри бюджетни условия, създаване на възможности и пр., които са благоприятни за българските граждани.


Агенция “Фокус”Как българските евродепутати трябва да защитават националните интереси в Европарламента?Лъчезар Тошев: Членството в ЕНП ни дава възможност да намираме подкрепа за нашите инициативи. Тя има най-голямата група в Европейския парламент – 277 евродепутати срещу 218 за социалистите, от общо 785. Президентът на парламента проф. Пьотеринг е от ЕНП, 9 от 22–те комисии се председателстват от членове на ЕНП; 9 от 27-те комисари в Европейската Комисия са от ЕНП. Президентът на ПАСЕ е от ЕНП, а от 2008 г. президент на Комитета на регионите ще е Люк ван ден Бранде – от ЕНП.Това дава добри възможности, за да се защитават националните ни интереси – такива, каквито ние смятаме, че са. Имаме и много по-големи възможности да защитаваме общите десни позиции в Европа, за които се борят всички в ЕНП и за участието ни в решенията по изграждането на политическата архитектура на ЕС.


Другият начин да постигаме целите си е умението да се формира общност около дадена кауза или конкретна цел – нещо което правихме добре в ПАСЕ, където имахме възможност да мобилизираме подкрепа, доста по-голяма от тази на ЕНП. Това изисква и познаване на ситуацията в отделните страни, лични контакти с депутатите, спечелване на доверие и уважение. В настоящата кампания има и кандидати които са съвсем начинаещи и те очевидно ще трябва в краткия 2 годишен мандат до 2009 г. тепърва да се учат.


Ние имаме предимството отдавна да сме преминали етапа на натрупване на опит и можем да се включим веднага. Според мен това е по-добре за България.Понякога се случва да няма консенсус между българските представители по даден въпрос. Имахме такъв неприятен момент в ПАСЕ относно втория мост над река Дунав, където депутат от БСП – докладчик, се произнесе отрицателно по една наша поправка в резолюция на Асамблеята, предлагаща подкрепа на проекта за мост.

Сега в ЕП Мартин Димитров, с подкрепата на ръководителя на българската делегация в ЕНП Филип Димитров, подкрепят докладчика – пак от ЕНП г-жа Астрид Люлинг от Люксембург, за отпадане на акцизите върху алкохолни питиета като ракията.

Групата на социалистите по принцип е на точно обратната позиция – за по-високи акцизи и по-високи данъци. Интересно е каква ще бъде позицията на българските социалисти в ЕП по този въпрос – ще подкрепят ли нашето предложение, или ще останат верни на партийната дисциплина и ще го отхвърлят.Интервюто взе: Румяна ШУМКОВА