13 януари 2023

АНКЕТА НА ПРОФ. ИВАН ШИШМАНОВ С АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ

  


 Име и презиме?
– Алеко Константинов.

Месторождение?
– Свищов.

Място и дата на изповедта?
– С. Владая, 20 юли 1894 г.

Коя краска предпочитате?
– Краската на кожата.

Коя е любимата Ви миризма?
– Миризмата на параходите и железниците.

Кой цвят Ви се вижда най-хубав?
– Бутон от роза и незабудка.

Кое животно Ви е най-симпатично?
– Кучето.

Коя краска на очи и коси предпочитате?
– Ясно сини очи и руси коси.

Коя е според Вас най-почтената добродетел?
– Любовта като сърдечна доброта.

Кой порок мразите най-много?
– Скъперничеството.

Кое е най-любимото Ви занаятие?
– Да пиша хумористични очерци.

Кое развлечение Ви е най-приятно?
– Гуляй на чист въздух и мъжка компания.

Кой е според Вас идеалът на земното щастие?
– Свобода от всякакви условности и задължения.

Коя съдба Ви се вижда най за окайване?
– Да се разочароваш от силата на честността.

Може ли да Ви попита човек на колко сте години?
– Тридесет и една година, 6 месеца и 20 дни.

Кое кръстно име бихте си взели, ако бихте си го избрал сам?
– Пак Алеко, а като псевдоним нещо смешно.

Кой е най-хубавият момент в живота Ви?
– Пътуването ми в Америка и когато ми хрумна идеята за „Бай Ганя“.

Кой е най-тъжният?
– Когато измряха домашните ми и аз останах без работа.

Коя е Вашата главна надежда?
– Че кога да е ще бъда оценен по достойнство.

Вярвате ли в приятелството?
– Да.

Кой е според Вас най-хубавият момент през деня?
– Ранна утрин преди изгрев на слънцето.

Кое историческо лице Ви е най-симпатично?
– Саванарола.

Коя личност от роман или театър?
– Лео на Шпилгагена.

В коя страна бихте предпочели да живеете?
– България.

Кой е любимият Ви писател?
– Тургенев.

Кой живописец?
– Верещагин.

Кой композитор?
– Верди.

Ако бихте желали да си имате девиза, коя бихте си взели?
– Свобода, честност и любов.

Кое е според Вас майсторското творение на природата?
– Младо и здраво человеческо тяло.

От кое място Ви е останал най-приятният спомен?
– От върха на Айфеловата кула и от Ниагара.

Кое е любимото Ви ястие?
– Пастърма и кисело зеле.

Предпочитате ли меко или твърдо легло?
– Меко умерено и хладно легло.

Кой чужд народ Ви е най-симпатичен?
– Французите.

 

                                       Проф. Иван Шишманов

 

11 януари 2023

Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите одобри проектите за осъждане на Гладомора

 

 


Васил Стефанов, 

Председател на Комисията по правата на човека,

 вероизповеданията и жалбите на гражданите.


 

 

 


 

 

 

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

КОМИСИЯ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Д О К Л А Д

 

Относно: Проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, № 48-254-02-58, внесен от Стоян Александров Михалев и група народни представители на 01.12.2022 г. и Проект на решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид, № 48-254-02-59, внесен от Екатерина Спасова Гечева – Захариева и група народни представители на 01.12.2022 г.

На редовно заседание, проведено на 5 януари 2023 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите обсъди Проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, № 48-254-02-58, внесен от Стоян Александров Михалев и група народни представители на 01.12.2022 г. и Проект на решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид, № 48-254-02-59, внесен от Екатерина Спасова Гечева – Захариева и група народни представители на 01.12.2022 г.

На заседанието присъстваха: г-н Данаил Чакъров – директор на дирекция „Международно право и право на ЕС“, г-жа Христиана Грозданова – заместващ директора на дирекция „Права на човека“ и г-н Пламен Георгиев – заместващ директора на дирекция „Източна Европа и Централна Азия“ в Министерството на външните работи.

Проектът на решение, № 48-254-02-58 и мотивите към него бяха представени от народния представител Кремена Кунева. Тя изтъкна, че през тази година се отбелязва 90-тата годишнина от едно от най-ужасяващите престъпления на ХХ век – умишленото организиране на изкуствен глад в Украйна от тоталитарния режим на Йосиф Сталин. Според историческите източници, в най-тежкия период през лятото на 1933 г., приблизително 28 000 украинци умират от глад всеки ден. Общите загуби на човешки животи се оценяват между 3,5 и 7 млн. души, в това число жертвите на Холодомора в Казахстан, Молдова, Беларус и зърнопроизводителните райони на Русия. Според различни данни броят на намерилите смъртта си българи, които в този период живеят в Украйна и на територията на бившия Съветски съюз възлиза на около 100 000 души. Приемането на проекта на решение ще бъде израз в подкрепа на историческата справедливост, както и знак за солидарност със справедливата кауза на Украйна в унищожителната война срещу нея.

По отношение на Проекта на решение, № 48-254-02-59, народният представител Евгения Алексиева отбеляза, че мотивите на вносителите и по двата проекта са сходни. Тя информира, че те са били обсъдени на заседание на Комисията по външна политика и са получили принципната подкрепа на народните представители, като е приет общ проект на решение.

В комисията е постъпило становище от Министерството на външните работи, което подкрепя проектите на решения. То беше представено от представителите на Министерството на външните работи.

В последвалата дискусия народният представител Ангел Георгиев изказа мнение, че изложеното в проектите на решения, не отговаря на дефиницията за „геноцид“, защото геноцид е целенасоченото изтребление на определен народ или етническа група, а в Съветския съюз е имало много народи, които са били потърпевши по това време.

 

След проведеното гласуване, Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите:

 

 с 9 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932-1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, № 48-254-02-58, внесен от Стоян Александров Михалев и група народни представители на 01.12.2022 г.

 

 с 9 гласа „за”, 2 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание да приеме Проект на решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна през 1932-1933 г. за геноцид, № 48-254-02-59, внесен от Екатерина Спасова Гечева – Захариева и група народни представители на 01.12.2022 г.

 

 

 

 

ВАСИЛ СТЕФАНОВ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА

И ЖАЛБИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ

 

 

 

Стенограма

Източник : https://parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3142/steno/7081

 

Протокол № 4

05/01/2023

П Р О Т О К О Л
№ 4

На 5 януари 2023 г. се проведе заседание на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и гласуване на Проект на Решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна
1932 – 1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз,
№ 48-254-02-58, внесен от Стоян Александров Михалев и група народни представители на 01.12.2022 г. и Проект на Решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна през
1932-1933 г. за геноцид, № 48-254-02-59, внесен от Екатерина Спасова Гечева – Захариева и група народни представители на 01.12.2022 г.
2. Обсъждане и гласуване на Проект на решение за задължаване на Министерски съвет за изготвяне на специализиран механизъм за подкрепа за различните групи нуждаещи се разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, № 48-254-02-66, внесен от Кремена Миленова Кунева и група народни представители на 14.12.2022 г.

Списъкът с присъствалите народни представители – членове на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите, и гостите се прилага към протокола.
Заседанието беше отрито в 17,15 ч. и водено от председателя на Комисията по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите господин Васил Стефанов.

* * *

ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Здравейте, колеги! Имаме кворум, така че откривам заседанието.
Предложеният дневен ред включва:
„1. Обсъждане и гласуване на Проект на Решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932 – 1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, № 48-254-02-58, внесен от Стоян Александров Михалев и група народни представители на 01.12.2022 г. и Проект на Решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна през 1932 – 1933 г. за геноцид, № 48-254-02-59, внесен от Екатерина Спасова Гечева – Захариева и група народни представители на 01.12.2022 г.
2. Обсъждане и гласуване на Проект на решение за задължаване на Министерски съвет за изготвяне на специализиран механизъм за подкрепа за различните групи нуждаещи се разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, № 48-254-02-66, внесен от Кремена Миленова Кунева и група народни представители на 14.12.2022 г.“
Подлагам на гласуване така предложения от мен дневен ред.
Който е „за“ – с вдигане на ръка, моля.
Пълно единодушие.
Дневният ред е приет.

Пристъпваме към точка първа от дневния ред:
ОБСЪЖДАНЕ И ГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА АКТ НА ГЕНОЦИД НА ХОЛОДОМОРА В УКРАЙНА 1932 – 1933 Г. И ДРУГИТЕ РЕПУБЛИКИ НА БИВШИЯ СЪВЕТСКИ СЪЮЗ, № 48-254-02-58, ВНЕСЕН ОТ СТОЯН АЛЕКСАНДРОВ МИХАЛЕВ И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 01.12.2022 Г. 

И

 ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ГОЛЕМИЯ ГЛАД – ГЛАДОМОР В УКРАЙНА ПРЕЗ 1932 – 1933 Г. ЗА ГЕНОЦИД, № 48-254-02-59, ВНЕСЕН ОТ ЕКАТЕРИНА СПАСОВА ГЕЧЕВА – ЗАХАРИЕВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 01.12.2022 Г.
 

При желание, давам думата на госпожа Кунева за представяне на Проекта от вносител.


КРЕМЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги и гости! Аз ще изчета малка част от мотивите, тъй като всички са запознати предварително с целия текст, за протокола.
Тази година светът отбелязва 90-тата годишнина от едно от най-ужасяващите престъпления на XX век – умишленото организиране на изкуствен глад в Украйна от тоталитарния режим на Йосиф Сталин.
Според историческите източници, в най-тежкия период през лятото на 1933 г. приблизително 28 000 украинци умират от глад всеки ден. Общите загуби на човешки животи се оценяват между 3,5 и 7 млн души, в това число – жертвите на Холодомора в Казахстан, Молдова, Беларус и зърнопроизводителните райони на Русия.
Истинските числа, които стоят зад масовата гибел от глад на невинни хора, никога няма да бъдат установени със сигурност, но според различни данни, броят на намерилите смъртта си българи, които в този период живеят в Украйна и други райони от територията на бившия Съветски съюз, възлиза на около 100 000 души. Така например населението на българските села в Украйна в някои случаи намалява между 46 и 89%.
И преминавам на финала – останалият текст е ясен на всички.
Днес повече от всякога, ние трябва решително да се обявим в подкрепа на възстановяване на историческата справедливост, да осъдим палачите и да почетем милионите невинни жертви на Холодомора.
Вярваме, че с приемането на това решение България ще даде силен знак на солидарност със справедливата кауза на Украйна и днес, когато войната на Путин заплашва свободата и демокрацията в цяла Европа. Благодаря.


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Благодаря, госпожо Кунева.
Преди да дам думата на госпожа Алексиева, трябва да запозная народните представители с гостите ни по двете точки за днешното заседание.
По т. 1.
От Министерството на външните работи: господин Данаил Чакъров – директор на дирекция „Международно право и право на ЕС“; госпожа Христиана Грозданова – заместващ директора на дирекция „Права на човека“, и господин Пламен Георгиев – заместващ директора на дирекция „Източна Европа и Централна Азия“.
По т. 2.
От Министерството на образованието и науката: госпожа Мария Гайдарова – заместник-министър на образованието и науката.
За Министерството на труда и социалната политика: госпожа Полина Маринова – изпълнителен директор на Агенцията по заетостта; госпожа Кремена Калчева – директор на дирекция „Услуги по заетостта“ в Агенцията по заетостта; госпожа Румяна Георгиева – заместник-изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане.
За Министерството на здравеопазването: госпожа Надежда Бранковска – началник отдел в дирекция „Правна“.
За Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет: госпожа Марияна Тошева – председател, и господин Димитър Киров – заместник-председател.
Сега давам думата на госпожа Алексиева, ако желае, за вносител по втория проект.
Заповядайте.


ЕВГЕНИЯ АЛЕКСИЕВА: Благодаря, господин Председател.
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми гости! Аз няма да представям нашите мотиви, защото те са сходни с колегата, която преди малко представи мотивите на Проекта за решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна за геноцид.
Само искам да допълня, че тези два проекта за решение са разгледани на 20 декември 2022 г. във Външна комисия, която е водеща по тези два проекта. Събрали са необходимата подкрепа от нашите колеги в тази комисия, които членуват, и всъщност Комисията по външна политика е взела предвид принципната подкрепа на двата проекта за решение и е разгледала Общ доклад на решение, който предполагам, че ще бъде вече представен в зала и обсъден. Така че нямам какво да допълня повече. Благодаря.


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Благодаря Ви, госпожо Алексиева.
Становище по Проекта на решение постъпи от Министерството на външните работи. При желание да се представи, мога да предоставя думата на представител на Министерството на външните работи.
Заповядайте, господин Георгиев.


ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ: Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Наистина Министерството на външните работи е изпратило становище по двата проекта в началото на месец декември. Предполагам, че е налице и е на Ваше разположение. Въпросът за Министерството има политически, геополитически и исторически аспекти и водещото в изразеното становище е бил именно геополитическият контекст. 


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Господин Чакъров.


ДАНАИЛ ЧАКЪРОВ: Като цяло подкрепяме Решението. Такова становище сме изразили в рамките на заседанието на Комисията по външна политика, но сме готови да отговорим на всякакви допълнителни въпроси.


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Разбира се, благодаря Ви.
Сега откривам думата за разисквания, ако някой от народните представители желае да вземе отношение.
Заповядайте, господин Георгиев.


АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ: Благодаря.
Както вече казахме и в Комисията по външна политика, първо, това, което се е случило на територията на Съветския съюз, не отговаря на определението „геноцид“, защото геноцид е, когато срещу конкретен народ се извършват действия за неговото унищожаване. Тук няма унищожаване на конкретен народ, има унищожаване на много народи. И е цинично, че в Решението се акцентира на Украйна, при положение че има много други потърпевши народи, и най-потърпевшият народ е руският народ, съответно като най-голям в територията на бившия Съветски съюз.
Също така не е редно вината да се хвърля върху руския народ, защото знаем, че Сталин не е бил руснак, съответно ръководителите тогава, хората, които са взимали решенията, голяма част от тях не са били руснаци.
Това, което трябва да кажем, е, че в момента виждаме решения, които се взимат очевидно под диктовка отвън, от Европейския съюз, с явна антируска насоченост – нещо, което не е редно. Редно е да сме обективни и да казваме истината такава, каквато е. Благодаря.


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Благодаря, господин Георгиев.
Реплики към това изказване? Няма.
Други изказвания, включително и от нашите гости? Не виждам.
Закривам дискусията и по двата проекта на решение и преминаваме към гласуване.


РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Процедура.


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Да, заповядайте.


РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Мисля, че Комисията по външна политика е обединила двата проекта в един общ проект за решение. Дали не би следвало да се присъединим към Общия проект за решение и да приемем него?


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Чисто процедурно, при нас са постъпили двата проекта и може би трябва да ги гласуваме отделно.


РАДОМИР ЧОЛАКОВ: То и там е било така. Гласували са ги отделно, след което са с един общ.


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Да, но те са ги обединили впоследствие.
Ние трябва да представим доклад как сме гласували по двата проекта, а пък вече в зала според мен се гласува общия обединен от… (Реплика от народния представител Радомир Чолаков.)
В пленарна зала според мен.


РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Опитвам се да си го представя чисто процедурно. Ние, разбира се, трябва да ги гласуваме двата поотделно. (Шум и реплики извън микрофоните.)


ПРЕДС. ВАСИЛ СТЕФАНОВ: Ние реално, то няма и водеща на решение – като детайл, но реално нямаме проекта на общо решение, така че да го разгледаме в Комисията по правата на човека, затова предлагам да минем през двете, а пък в пленарна зала вече ще гласуваме Проекта на Външната комисия като съобразна водеща, въпреки, че няма такава по проект на решение.
Тогава да преминем към гласуване.


На първо място, поставям на гласуване Проект на решение за обявяване на акт на геноцид на Холодомора в Украйна 1932 – 1933 г. и другите републики на бившия Съветски съюз, № 48-254-02-58, внесен от Стоян Александров Михалев и група народни представители на 01.12.2022 г. 


Който е „за“, моля с вдигане на ръка.
За – 9, против – 2, въздържали се – няма.
Предложението е прието.


На второ място, поставям на гласуване Проект на решение за обявяване на Големия глад – Гладомор в Украйна през 1932 – 1933 г. за геноцид, № 48-254-02-59, внесен от Екатерина Спасова Гечева – Захариева и група народни представители на 01.12.2022 г.


Който е „за“, моля с вдигане на ръка.
За – 9, против – 2, въздържали се – няма.
Предложението е прието.

 

 


 

10 януари 2023

Скандал: Сърби обявиха Свищовското хоро за сръбско народно хоро

 

Скандалната публикация е направена на сайта "Сърби у бугарско".

Авторите не изтъкват някакви аргументи, освен внушението че фамилията на Димитър Начович от Свищов (баща на Григор Начович и създател на свищовското читалище на 30 януари 1856г.) завъшва на "- ич". 

Тогава такива имена има много в България и не само в Свищов. Например фамилията на художника Николай Павлович и др.

Тази наставка изменя дотогавашната традиция имената да завършват на "- оглу", т.е. син на турски език. Еди кой си, син на еди кого си. 

Това е някаква своеобразна мода по оновоа време. 

Но това не означава, че носителите на такива имена са сърби.

 В Свищов сърби няма и не е имало!

А хоро като Свищовското в Сърбия няма и не е имало!

 

 

Вижте скандалната публикация тук:

 Srbi u Bugarskoj

https://www.youtube.com/@srbiubugarskoj42

 

 

Svištovka kolo

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cKOZo_zMYhc

 

 

Повече за Свищовското хоро вижте тук:

СВИЩОВСКОТО ХОРО - НОТИ

http://toshev.blogspot.com/2023/01/blog-post_9.html