18 април 2020

ВЕЛИКА СЪБОТА : БЛАГОДАТНИЯТ ОГЪН ОТНОВО ДОЙДЕ В БОЖИ ГРОБПатриарх Теофил пред Кувуклията днес в 13:50 ч.


 13: 50ч. Благодатния огън отново се появи в Божи гроб.

Видео от facebook страницата на Йерусалимската Патриаршия :
Кувуклията (Царската спалня) е пещерата, в която някога Йосиф Ариматейски и Никодим са положили тялото на Господ Иисус Христос.
Това е и мястото на Христовото Възкресение.

След изграждането на параклиса от Св. Царица Елена - майката на император Константин, там започва да се появява този благодатен огън.

На Велика събота, се загасят всички кандила и свещи в храма.
Светските власти - някоа османските власти, а сега полицията на Израел правят щателен оглед дали няма оставено нещо запалено.
После запечатват входа на параклиса, с пита восък.

Православният патриарх на Йерусалимската Църква съблича златотъканият си сакос и остава по бял стихар, пристегнат с кожен колан.

Полицаи проверяват дали в дрехите на архиерея не е укрито запалително устройство.

После махат печата от входа и патриархът влиза в пещерата с Господния гроб следван от арменският католикос ( който наблюдава от близо действията на патриарха).


Ето какво става след това разказано от самия Йерусалимски патриарх Диодор, светителствал на тази катедра от 1981 до 2000 г. 
Патриарх ДИОДОР : 
Щом загаснат светлините, навеждам се и влизам в първия притвор на Гроба. Напипвам в тъмата пътя към вътрешната крипта на Гроба, където е било положено Тялото Иисусово. Там вече коленича със свещен страх и... изричам определените молитви, които са достигнали до нас през вековете, и когато ги прочета, заставам в очакване. 
Понякога чакам няколко минути, но обичайно чудото се случва в момента, щом прочета молитвите.
От средата на камъка, върху който е било положено Тялото Христово, една неописуема светлина започва да се разстила навън. Обичайно тя има синкав цвят, но цветът може да се променя и да приема различни оцветявания. 
Не може да се опише с човешки думи. Светлината струи от камъка, сякаш като от извор, прилича като че ли гробната плоча е цялата покрита от един воден облак, но не е вода, а е Светлина. Тази светлина всяка година се държи различно. Някой път тя покрива само гробната плоча, докато друг път изпълва със светлина цялата Кувуклия, така че дори хората, които са вън от Гроба, но гледат навътре към него, могат да я видят.
Този огън не пари. Никога не се е случвало през тези 16 години, докато съм бил Йерусалимски патриарх и съм приемал Благодатния огън, той да опърли брадата ми. 
Неговата Светлина е с много по-различно съдържание от физическата светлина, с която гори едно кандило."

Патриарх Диодор излиза от Кувуклията
Този  огън е електрическо явление.
Интересно, че през 1994г. Благодатният огън се появил от самосебе си не по обичайното време, а през юли.

Според свидетелстовто на клисаря при Гроба Господен - Александър Михайлович, това ставало сутрин през дните от 10 до 21 юли 1994г.и било виждано не само от него, но и от присъстващите.

Приело се, че това е предзнаменование.

Понякога Благодатният огън дори излиза от Кувуклията по плочите навън.
Често преди слизането на огъня, около Кувуклията пресветват синкави светлини.


Един експеримент :
За да се убеди себе си и света по научен начин, един руски физик проф. Андрей Волков от физичния изследователски институт „Корчатов” получава изключителното право да влезе в църквата "Възкресение Христово" на Божи гроб със специална апаратура, побираща се в куфарче.
 
Проф. Андрей ВолковТова става през 2008 г., а резултатите биват оповестени следващата година. В продължение на 6 часа преди службата той правел замервания на електромагнитното поле в храма.

Всичко било нормално, но когато започнала молитвата на патриарха, полето се усилило. При самото запалване на свещите стойностите се увеличили два пъти със силата на мощен електромагнитен заряд.

 Това не би могло да стане с апаратура или някакво запалително средство в условията на храма, бил категоричен ученът.

Разбира се, от едно единствено изследване не може да се потвърди една научна истина, но това изследване остава в историята като едно от малкото научни доказателства на християнските чудеса.

Братът на Св. Василий Велики – Св. Григорий Нисийски (около 331 - ок. 394 година) пише :

„В нощта на Възкресението, които бяха с Петра, видяха и повярваха... защото Гробът бе изпълнен със Светлина, и като че да не бе нощ те видяха вътрешността на Гроба по два начина, и с телесните си  сетива, и с духовните".
(Св. Григорий Нисийски, Слово 2, J. P. Migne, PG 46,636d)17 април 2020

РАЗПЕТИ ПЕТЪКГОЛГОТА

Антифон 15, глас 6

Днес виси на дърво Този, който надвеси земятя над водите;
с венец от тръни се увенчава Този, Който е цар на ангелите;
в лъжлива багреница се облича Този, Който облича небето с облаци;
плесници прие Този, Който в Йордан освободи Адам;
с гвоздеи се приковава Младоженецът на Църквата;
с копие се прободе Синът на Дева.

Покланяме се, Христе на Твоите страдания!
Покланяме се, Христе на Твоите страдания!
Покланяме се, Христе на Твоите страдания!
Покажи ни и славното Твое възкресение.

Св.Богородица и Св.Йоан Богослов при Кръста Христов. В подножието -
черепът на Адам, върху който се стича кръвта на Христос и измива първородният
грях.Светилен, глас 3

Разбойника благоразумнаго
на часа удостои с Рая, Господи,
Просвети и мене с кръстното дърво и ме спаси.


ПЛАЧ НА СВ. БОГОРОДИЦА ПРИ КРЪСТА ХРИСТОВ 
от Св. Симеон Логотет 
 Св. Богородица, фрагмент от мозайка от Великата църква "Св. София" в Константинопол - днес Истанбул

ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ


ГЛАВА 19 : 13 – 42

 

Пилат, като чу тая дума, изведе вън Иисуса и седна на съдището, на мястото, наречено Литостротон *, а по еврейски Гавата.

Тогава беше петък пред Пасха, около шестия час. И рече Пилат на иудеите: ето вашия Цар!

 Ала те завикаха: премахни Го, премахни, разпни Го!

Пилат им казва: вашия Цар ли да разпна?

Първосвещениците отговориха: ние нямаме друг цар, освен кесаря.
И тогава им Го предаде, за да бъде разпнат.

И взеха Иисуса и Го поведоха.
И носейки кръста Си, Той излезе на мястото, наречено Лобно, по еврейски Голгота;
там Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а посред - Иисуса.

А Пилат написа и надпис, и го постави на кръста.
Написано беше: Иисус Назорей, Цар Иудейски.


Надписът на Пилат (намерен от Св.Елена). Интересно е, че текстът върви от ляво на дясно, после от дясно наляво и обратно, както е било в пределинската цивилизация в Средиземно море 


 Тоя надпис четоха мнозина от иудеите, понеже беше близо до града мястото, дето Иисус бе разпнат, и написаното бе по еврейски, гръцки и латински.

 А първосвещениците иудейски казваха на Пилата: недей писа: Цар Иудейски, но че Той каза: Цар Иудейски съм.

 Пилат отговори: каквото писах, писах.

Войниците пък, като разпнаха Иисуса, взеха дрехите Му (и ги разделиха на четири дяла, по един дял на всеки войник,) и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял отгоре додолу.

Тогава рекоха си един другиму: да го не раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде; за да се сбъдне реченото в Писанието: "разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха жребие". Тъй направиха войниците.

При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Мадалина.

 А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти!

 После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си.
 След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва: жеден съм.
Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му.
А когато Иисус вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде дух.

И понеже тогава беше петък, иудеите, за да не останат телата върху кръста в събота (защото оная събота беше велик ден), помолиха Пилата, да им пребият пищелите и да ги снемат.
 Тогава дойдоха войниците и пребиха пищелите на първия, както и на другия, разпнат с Него.
А когато дойдоха при Иисуса и Го видяха вече умрял, не Му пребиха пищелите;
но един от войниците прободе с копие ребрата Му, и веднага изтече кръв и вода.
 И който видя, засвидетелствува, и свидетелството му е истинско; и той знае, че говори истина, за да повярвате вие.
Защото това стана, за да се сбъдне Писанието: "кост Негова няма да се строши".
И пак друго Писание казва: "ще погледнат на Тогова, Когото прободоха".
След това Иосиф, от Ариматея (ученик Иисусов, но таен, поради страх от иудеите), помоли Пилата да снеме тялото Иисусово, и Пилат позволи. Той дойде и сне тялото Иисусово.
Дойде също и Никодим (който беше ходил изпреди при Иисуса нощя) и донесе около сто литри смес от смирна и алой.
Тогава взеха тялото Иисусово и Го обвиха в повивки с благовонията, както по обичая си иудеите погребват.
На онова място, дето беше разпнат, имаше градина, и в градината - нов гроб, в който още никой не бе полаган.
Там положиха Иисуса, поради петъка иудейски, понеже гробът беше наблизо.

* Място, постлано с камъни.


Слизането на Христос в Ада да спаси Адам- Фреска "Лимбо" в църквата "Сан Клементе", Рим.
Божи гроб

16 април 2020

ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК - ПЪРВАТА ЛИТУРГИЯ


                                  Тайната вечеря, худ. Иван Мърквичка

ОТ ЛУКА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 22 : 10-20

Той им отговори: ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; идете след него в къщата, дето влезе и кажете на стопанина на къщата: 

Учителят ти казва: де е стаята, в която да ям пасхата с учениците Си? 

И той ще ви покаже горница голяма, постлана; там пригответе.

 Като отидоха, намериха, както им бе казал, и приготвиха пасхата.И когато настана часът, Той седна на трапезата, и дванайсетте апостоли с Него, и им рече: от сърце пожелах да ям с вас тая пасха, преди да пострадам, понеже, казвам ви, няма вече да я ям, докле тя се не извърши в царството Божие. 

И като взе чашата и благодари, рече: вземете я и разделете помежду си, защото, казвам ви, няма да пия от лозовия плод, докле не дойде царството Божие. 

И като взе хляб и благодари, преломи и им даде, казвайки: това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мой спомен. Също взе и чашата след вечеря, като рече: тая чаша е новият завет с Моята кръв, която за вас се пролива.
Залата на Тайната вечеря в Йерусалим днес.ОТ ИОАНА СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

ГЛАВА 13 : 2-14 

И във време на вечеря, когато дяволът бе вече вложил в сърцето на Иуда Симонов Искариот да Го предаде,Иисус, знаейки, че Отец всичко Му е предал в ръцете, и че от Бога е излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, съблече горната Си дреха и, като взе убрус, препаса се; после наля вода в умивалника и почна да мие нозете на учениците и да ги отрива с убруса, с който бе препасан. 

 Дохожда, прочее, при Симона Петра, а тоя Му казва: Господи, Ти ли ще ми миеш нозете? Иисус му отговори и рече: което върша Аз, ти сега не знаеш, а отпосле ще разбереш.Петър Му казва: няма да умиеш нозете ми вовеки. 

Иисус му отговори: ако те не умия, нямаш дял с Мене.Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата. 

 Иисус му казва: умитият има нужда само нозете си да умие, защото цял е чист; и вие сте чисти, ала не всички. 

Защото Той знаеше, кой щеше да Го предаде, затова и рече: не всички сте чисти. 

 

 

 А когато им уми нозете и Си облече дрехата, седна пак на трапезата и им рече: знаете ли, какво ви направих? 

 Вие Ме наричате Учител и Господ, и добре казвате, понеже съм такъв. 

И тъй, ако Аз, Господ и Учител, ви умих нозете, то и вие сте длъжни да умивате нозете един другиму. 

Защото ви дадох пример, да правите и вие същото, каквото Аз ви направих. Истина, истина ви казвам: няма слуга по-горен от господаря си, нито пратеник по-горен от оногова, който го е пратил.


ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ


ГЛАВА 26 : 36-46 

  След това отива с тях Иисус на едно място, наричано Гетсимания, и казва на учениците: поседете тука, докле ида там да се помоля.

 И като взе със Себе Си Петра и двамата Зеведееви синове, почна да скърби и да тъгува.
 Тогава им казва Иисус: душата Ми е прескръбна до смърт; останете тук и бъдете будни с Мене.
И като се поотдалечи, падна на лицето Си, молеше се и думаше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тая чаша, обаче не както Аз искам, а както Ти.
И дохожда при учениците и ги намира да спят, и казва на Петра: толкоз ли не можахте един час да стоите будни с Мене?
Бъдете будни и се молете, за да не паднете в изкушение: духът е бодър, а плътта - немощна.
Пак като се отдалечи повторно, помоли се, казвайки: Отче Мой, ако не може Ме отмина тая чаша, без да я изпия, нека бъде Твоята воля.
 А като дойде, намира ги пак да спят, понеже очите им бяха натегнали.
 И като ги остави, отдалечи се пак и се помоли трети път, като каза същите думи.
 След това дохожда при учениците Си и им казва: спете, прочее, и почивайте! Ето, наближи часът, и Син Човеческий се предава в ръцете на грешници;
 ставайте, да вървим! Ето, приближи се оня, който Ме предава.
Антифон 12, глас 8

Това казва Господ на юдеите: Люде Мои, какво ви сторих?

Или с какво ви досадих?
Слепците ви направих да прогледнат; прокажените очистих; 

мъж, който лежеше на одър дигнах.
Люде Мои, какво ви направих и какво Ми въздавате?
За маната - жлъчка; за водата- оцет; 

Вместо да Ме обичате - на кръст Ме приковахте.
Няма повече да търпя, ще повикам Моите народи и те ще Ме прославят с Отца и Духа
 и Аз ще им дарувам живот вечен.


СЪДЪТ НА ТВОРЕНИЕТО НАД ТВОРЕЦА
 

Ecce Homo!

Ето Човекът!
Мат. 27 : 24-26

Пилат като видя, че нищо не помага, а се усилва смутнята, взе вода, та уми ръце пред народа и рече :
 Невинен съм за кръвта на Тоя Праведник. Вие му мислете. 
И целият народ отговории рече: 

Кръвта Му нека бъде върху нас и върху чадата ни.

Тогава им пусна Варава, а Иисуса бичува и Го предаде на разпятие.

Пилат Понтийски

(Сравни Второзаконие, 21: 6-9
И всички стареи от оня град, най-близките до убития, нека умият ръцете си над главата на закланата в дола телица, да обявят и да кажат :
Наши ръце не проляха тази кръв и наши очи не видяха.

Очисти народа си Израила, който Ти Господи, освободи из Египетската земя и не вменявай на народа си Израила, невинна кръв. И те ще се очистят от кръвта.
Тъй трябва да измиваш от себе си кръвта на невинния, ако искаш да вършиш доброи право  пред Господа, твоя Бог. )
Пилат Понтийски извежда Иисус пред юдеите : Ето Човека! 
   Худ. Мунхаши

Неблагодарният човешки род, който само преди три дни е порещнал Господ Иисус Христос в Йерусалим с викове "Осанна!", "Благословен гряди во имя Господне!" сега - дори преди още да са увяхнали цветята от посрещането, вика бясно "Разпни го! Разпни! Премахни го!" И вместо за пуснат Иисус - Месията, поискали да освободят разбойника Варава.Гетсиманската градина с хилядолетните маслинови дървета


В Гетсиманската градина, дори славните и всехвални апостоли не останали на молитва със своя Учител.

И двата пъти когато отива при тях ги намира заспали.

И то в момент, когато Той се моли с кървава пот.
Подкрепя го само един небесен Ангел.

По-късно, никой от тях не е до него за да му помогне да носи кръста си до Голгота.

Тази превисока чест, се пада на Симон киренееца, бащата на Александър и Руф, който случайно минавал оттам, връщайки се от нивата си.
 

Без ни най-малко да очаква, на него се пада да носи Кръста Христов.


След ареста му в Гетсимания,  учениците му се разбягали и изпокрили.

Петър, първопрестолният апостол дори три пъти се отрекъл от него.

Останал с Христа докрай само един от апостолите Заведеевият син Йоан, който никога не отстъпил от Него.

Той е бил до Него и по време на "съда" на Първосвещеника и после с Неговата Майка Св. Богородица Дева Мария при Кръста.
Описал това, което се случило - като свидетел, в едно от четирите евангелия.
На него Христос поверил грижата за майка Си.


"При кръста Иисусов стояха майка Му и сестрата на майка Му, Мария Клеопова, и Мария Магдалина.
 А Иисус, като видя майка Си и стоещия там ученик, когото обичаше, казва на майка Си: жено, ето син ти! 
После казва на ученика: ето майка ти! И от оня час ученикът я прибра при себе си. 
След това Иисус, като знаеше, че всичко вече е свършено, за да се сбъдне Писанието, казва: жаден съм. Там имаше съсъд, пълен с оцет. Войниците напоиха гъба с оцет, надянаха я на исопова тръст и поднесоха на устата Му. А когато Иисус вкуси от оцета, рече: свърши се! И като наведе глава, предаде дух."

 
(Иоан. 19:25-30).
 
Бог, родил се като човек, за да изкупи греховете на човеците, излекувал множество болни, изгонил бесове от бесновати, възкресил мъртви....  и получил в отплата поругаване, бичуване, корона от тръни и кръстна смърт.


Тръненият венец в катедралата Нотр Дам, Париж


 
Ели, Ели, лама савахтани

А на шестия час настана тъмнина по цялата земя до деветия час. А на деветия час Иисус извика с висок глас: 

Елои, Елои, лама савахтани? 
Което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил? 

Някои от стоещите там, като чуха, казваха: ето, вика Илия. 
А един се затече, натопи гъба в оцет и, като я надяна на тръст, даваше Му да пие, думайки: почакайте да видим, дали ще дойде Илия да Го снеме. А Иисус, като издаде висок глас, издъхна.

(Марк. 15:33-37)

 

Псалом 21


Боже мой, Боже мой! Защо си ме оставил? 
 
Далеч са от спасението ми думите на моя вик.

Боже мой! викам денем - и Ти не чуваш, и нощем - и няма за мене мира.

Но Ти, Светий, живееш посред славословията на Израиля.
На Тебе се уповаваха отците ни; уповаваха се, и Ти ги избавяше;
Към Тебе викаха, и биваха спасявани; на Тебе се уповаваха,
и се не посрамяха.

Аз пък съм червей, а не човек,
гавра за човеците и презрение у народа.

Всички, които ме виждат, ругаят ми се; клатейки глава, 
думат с уста:
"Той се уповаваше на Господа, 

нека Го избави, нека Го спаси, ако Му е угоден".

Но Ти ме извади из утробата, вложи в мене упование
още в майчините ми гърди.

Още от утроба на Тебе съм оставен;
от утроба майчина ми Ти си мой Бог.
Не се отдалечавай от мене, защото скръбта е близо,
а помощник няма.

Множество телци ме обиколиха;
тлъсти бикове васански ме окръжиха,
Разтвориха уста против мене като лъв,
който е гладен за плячка и рика.

Аз се разлях като вода; всичките ми кости се разглобиха;
сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност.
Силата ми изсъхна като чиреп;
езикът ми прилепна о небцето,
и Ти ме сведе до смъртна пръст.

Защото псета ме окръжиха, сбирщина злосторници
ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе. 

Можеше да се изброят всичките ми кости,
а те гледат и си правят зрелище от мене;

Делят помежду си дрехите ми 
и за одеждата ми хвърлят жребие.


Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене;
Сило моя! побързай ми на помощ;

Избави от меч живота ми,
и от псета - самотната ми душа;
Спаси ме от устата на лъва, и от рогата на еднорогите,
като чуеш, избави ме.

Ще възвестявам Твоето име на братята си,
сред събранието ще Те хваля.

Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го.
Цяло семе Иаковово, прослави Го.

Да благоговее пред Него цяло семе Израилево,
Защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия,
не скри от него лицето Си, а го чу,
когато тоя викна към Него.

За Тебе е хвалата ми във великото събрание;
ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него.

Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония,
които Го търсят; да живеят сърцата ви навеки!

Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа
всички земни краища, и ще се поклонят пред Тебе
всички езически племена,

Защото царството е на Господа
и Той е Владетел над народите.

Ще ядат и ще се поклонят всички тлъсти на земята;
пред Него ще се преклонят всички,
които слизат в пръстта и не могат да опазят живота си.

Потомството ще Му служи и ще се нарича Господне навеки;
Ще дойдат и ще възвестяват на човеците,
които ще се родят,
правдата Му, ще разказват това, що Господ е сторил. 

Войниците пък, като разпнаха Иисуса, взеха дрехите Му и хитона. Хитонът не беше шит, а изтъкан цял от горе до долу. Тогава рекоха си един другиму: да не го раздираме, а да хвърлим за него жребие, чий да бъде; за да се сбъдне реченото в Писанието:


 „разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха жребие.” 


Тъй направиха войниците.”                                                                               Йоан (19:23-24)


Мозайка  - карта на Йерусалим15 април 2020

ПРЕДАТЕЛСТВОТО НА ЮДА ИСКАРИОТСКИИЗ КНИГАТА НА ПРОРОК ЗАХАРИЯ

11:13
(Повече от 520 г. Преди Христа)
Тогава рекох: Ако ви се види добро, дайте ми заплатата ми, но ако не, недейте.
И тъй, те ми претеглиха за заплата тридесет сребърника.
И Господ ми рече: 
Хвърли ги на грънчаря, - хубавата цена с която бях оценен от тях! 
И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в Господния дом на грънчаря.Антифон 1, глас 8

Нашите чувства на Христа да представим исти
и като Негови приятели да пожертваме душите си за Него.
И не със житейски грии да се погубваме като Юда, но в
сърцата си да извикаме:
Отче наш, избави ни от лукавия.

Антифон 4, глас 5

Днес Юда изоставя Учителя и приема дявола,
заслепява се от страстта на сребролюбието,
отпада от светлината помраченият.
Защото как можеше да гледа тоя, който продаде Светилото
за тридесет сребърника?
Но за нас възсия Страдалият за света. Към Него нека извикаме:
Пострадал състрадаваш на човеците, Господи, слава на Тебе.

Седален, глас 7

Кое нещо, Юдо те направи предател на Спасителя?
Нима от апостолския лик Той те отдели?
Или ти лиши от дара за изцеряване?
Нима като вечеря с другите апостоли, тебе от трапезата отхвърли?
Нима, като уми нозете на другите,твоите презря?
А, колко добрини си забравил ?
И затова твоят неблагодарен нрав се изобличава,
а Неговото безмерно дълготърпение и голяма милост се проповядват.
ОТ МАТЕЯ СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ


26 : 14-16Тогава един от дванайсетте, на име Иуда Искариот, отиде при първосвещениците
и рече: какво ще ми дадете, та да ви Го предам? А те му предложиха трийсет сребърника.
И оттогава той търсеше сгоден случай да Го предаде.27 : 3-9Тогава Иуда, който Го предаде, като видя, че Той е осъден, разкая се и върна трийсетте сребърника на първосвещениците и стареите,
като каза: съгреших, че предадох невинна кръв. А те му рекоха: що ни е грижа? Ти му мисли.

И като захвърли сребърниците в храма, излезе и отиде, та се обеси.


Първосвещениците прибраха сребърниците и казаха: не бива да се турят в църковния ковчег, защото са цена за кръв.


И като направиха съвещание, купиха с тях грънчаревата нива, за да погребват странници;
затова и доднес тая нива се нарича кръвна нива;
тогава се сбъдна реченото чрез пророк Иеремия, който казва: "и взеха трийсетте сребърника - цената на Оценения, Когото оцениха синовете Израилеви.

 

Според преданието, Юда се обесил на едно дърво от вида Cercis siliquastrum (Див рожков), което оттогава се нарича Юдово дърво. 

Такива дървета се срещат често в Юдея и Източното Средиземноморие.

 

Цветовете на дървото били бели, но след обесването на Юда придобили този лилав цвят, който имат и до днес.

 

 

13 април 2020

Начало на Страстната седмица : ВЕЛИКИ ПОНЕДЕЛНИКИзгонването на търговците от Храма

КНИГА НА ПРОРОК ИЕРЕМИЯ

7:9-11

Как! вие крадете и убивате, прелюбодействувате и се кълнете в лъжа, кадите Ваалу и ходите след други богове, които не познавате,
и после дохождате и се изправяте пред лицето Ми в тоя дом, над който е призовано Моето име, и казвате: "спасени сме", та занапред да вършите всички тия гнусотии!

Не обърна ли се във вашите очи на разбойнишки вертеп тоя дом, над който е призовано Моето име?

Ето, Аз видях това, казва Господ.


Пророк Исаия

56:7

 Аз ще заведа на светата Си планина и ще ги възрадвам в Моя дом за молитва: всесъженията им и жертвите им ще бъдат благоприятни върху Моя жертвеник, 
защото Моят дом ще се нарече  
Дом за молитва на всички народи.
ОТ МАРКА
СВЕТО ЕВАНГЕЛИЕ

11:15-18
Дойдоха в Иерусалим. Иисус, като влезе в храма, почна да пъди продавачите и купувачите в храма; и прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците; и не позволяваше да пренесе някой през храма какъвто и да е съд. И поучаваше ги, като казваше: не е ли писано: "домът Ми ще се нарече дом молитвен за всички народи"?
А вие го направихте разбойнишки вертеп.

Чуха това книжниците и първосвещениците и гледаха, как да Го погубят, понеже се бояха от Него, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.

От Матея Свето Евангелие

(21:12-14)

И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците и казваше им: писано е: "домът Ми дом за молитва ще се нарече", а вие го направихте разбойнишки вертеп.
И дойдоха при Него в храма слепи и хроми, и Той ги изцери.

12 април 2020

ВХОД ГОСПОДЕН В ЙЕРУСАЛИМЧЕСТИТА ЦВЕТНИЦА !

Осанна във Висините! 
Благословен е Идещият в името Господне!Из Книгата  на пророк Захария (9:9)
Около 520 г. преди Христа.

Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница.


  

Кондак, глас 6:

Носен на небесата върху престол, а на земята върху осле,

 Христе Боже, 

прие хвала от ангелите и прослава от децата, които Ти викаха:

Благословен си Ти, Който дойде да призовеш Адама. 


Св. ЕвангелиеСпоред Св. Евангелист и Апостол Йоан Богослов 12 : 12-15
На другия ден тълпи народ, дошли на празника,като чуха, че Иисус иде в Иерусалим, взеха палмови клончета и излязоха да Го посрещнат,като викаха: 
 

                                         Осана! 

Благословен Идещият в име Господне, Царят Израилев.А Иисус, като намери едно осле, възседна го, както е писано: 
"Не бой се, дъще Сионова! 
Ето, твоят Цар иде, възседнал осле".


 
Миниатюра на Вход Господен от Евангелието на цар Иван Александър, 14 век.Псалм 117 : 26

Благословен, който иде в име Господне !