05 март 2014

Британските консерватори в ПАСЕ, прекратиха участието си в групата на Европейските демократи! Няма да са в една група с депутатите от партията на Путин!


--> 4 March 2014

Conservative MPs break ranks with Putin’s party

Paul Goodman
By Paul Goodman

Screen shot 2014-03-02 at 21.29.10

Yesterday morning, ConservativeHome called for Conservative MPs no longer to sit with Putin’s United Russia party and its allies in the European Democrat Group of the Council of Europe’s Parliamentary Assembly.  Yesterday afternoon, the Tory delegation to the Assembly announced that it is “suspending its membership of the EDG”.  It says that it “has no confidence in Mr Alexei Pushkov”, the Putin-aligned current EDG Chairman.  The suspension is pending a move by the MPs to suspend the Russian Federation from the Assembly altogether.To suspend membership of a group is not to leave it, and it remains to be seen what the delegation will do if its wider move to suspend the Russian Federation does not succeed.  But the move is none the less very welcome.  Given the scale of the turmoil over Ukraine, other European democratic centre-right parties will doubtless also leave the EDG, and it is unlikely that it will be reconstituted in its recent form.  Any attempt to do so, however, would be backsliding and should be resisted.  Tory MPs should not sit with Putin’s supporters.


http://www.conservativehome.com/thetorydiary/2014/03/conservative-mps-break-ranks-with-putins-party.html

Неофициален превод  

Депутатите-консерватори развалят строя  с партията на Путин 

Пол Гудман


Вчера сутринта,“Консервативен дом” призова депутатите - консерватори да не остават заедно с Путиновата партия “Единна Русия” и нейните съюзници в Групата на Европейските демократи в Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа.

Вчера следобед, делегацията на британските консерватори (торите) в Асамблеята обяви, че тя "прекъсва членството си в Групата на Европейските демократи".
Делегацията заяви ,че няма повече доверие в г-н Алексей Пушков, путинският послушник и настоящ председател на Групата на ЕД. 

Прекратяването на членството поражда очакване за ход от страна на депутатите да суспендират напълно участието на Руската федерация в Асамблеята. 
Прекъсването на членството им в групата, не означава напускането и, така че остава да се види какво делегацията ще предприеме, ако намерението и за по-мащабна акция за суспендиране на Руската федерация не успее. Но независимо от това, този ход все пак трябва да бъде приветстван. 

Предвид мащаба на бурните събития в Украйна, другите европейски демократични дясноцентристки партии несъмнено също ще напуснат Групата на Европейските демократи и е малко вероятно, тя да бъде възстановена в сегашната си форма. Всеки опит да се направи това, би бил връщане назад и трябва да срещне съпротива. Британските депутати – консерватори не трябва да заседават заедно с поддръжниците на Путин.