23 септември 2016

Убийството на Никола Петков - 23 IX 1947г.На 23 септември 1947г. след изцяло монтиран политически процес лидерът на опозицията Никола Петков е екзекутиран.

IN MEMORIAM

Присъдата е прочетена на 16 август 1947 г.

Председателят на съда Найден Райчев :  


“НИКОЛА ПЕТКОВ, В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВИЕ СЕ ОСЪЖДАТЕ НА СМЪРТ ЧРЕЗ ОБЕСВАНЕ!”


НИКОЛА ПЕТКОВ : „ НЕ, НЕ В ИМЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! 

ВИЕ МЕ ИЗПРАЩАТЕ НА СМЪРТ ПО НАРЕЖДАНЕ НА ВАШИТЕ ГОСПОДАРИ В КРЕМЪЛ.“Протокол 228
гр. София, 23 септември 1947 г.

Съгласно чл. 611 от Закона за наказателното съдопроизводство настоящият протокол се състави за това, че днес се приведе в изпълнение влязлата в законна сила присъда под № 568 от 16 август 1947 г., постановена от Софийски областен съд по наказателно общ характер дело №461/1947 г. на VI наказателно отделение, с което Никола Димитров Петков, 54-годишен, родом от гр.София, живущ в същия град, син на Димитър Петков и Екатерина Ризова, българин, източноправославен, грамотен, неженен, неосъждан, по занятие журналист, за подбудителство на други лица да образуват военната конспиративна и с фашистка идеология конспиративна организация „Военен съюз“, която си е поставила за цел събарянето, подравянето или отслабването на установената власт в държавата чрез въоръжена сила, преврат – е осъден да изтърпи наказанието смърт чрез обесване с лишаване от права за винаги.

Привеждането на присъдата в изпълнение се извършва в Софийския централен затвор в присъствието на прокурора на Софийския областен съд Никола Стойков, зам.прокурора при същия съд Борис Минковски, секретаря на същия съд Петър Димитров, директора на Софийски централен затвор Петър Михайлов, поддиректора на същия Нисим Пинхас, лекаря на същия затвор д-р Сами Йосифов и затворническия свещеник Христо Иванов.

Преди да се изпълни наказанието върху осъденото лице, според правилата на източно-православното вероизповедание, приготви осъдения към изповядване в свето причастие.
След това осъденият бе заведен до местоизвършване на наказанието, заобиколен от стража и придружен от духовното лице, което остава до него до края на изпълняване на присъдата.
Осъденият не изказа никакво последно желание.
Прокурорът при Софийски областен съд Никола Стойков нареди на придружаващия го секретар при същия съд Петър Димитров да прочете гласно присъдата и последният я прочете, след което разпореди същата да бъде изпълнена.
В 1 часът сутринта върху осъдения Никола Димитров Петков се изпълни смъртното наказание чрез обесване, след което затворническият лекар д-р Сами Йосифов констатира, че наказаното лице е престанало да живее.
Веднага след това се съобщи на милиционерската власт да се разпореди за погребението и по надлежен ред трупът биде отнесен на гробищата.
Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляри, единият от които да се приложи към наказателното общ характер дело №461/1947 год. на Софийски областен съд – VI наказателно отделение, другият – към преписката на прокурорския надзор при същия съд и третия – към затворническото дело на наказания.
Подписи:
Никола Стойков – Прокурор при Соф. обл.съд
Борис Минковски – Зам.прокурор при Соф. обл. съд
Петър Димитров – Адм.секретар на Соф.обл. съд
(Предполага се, че Никола Петков е погребан в Орландовци, 7 парцел,125 р. 11, гроб 9/10 или р.6, гроб 8/10).
 


 
5 юни, 1947 г.Народното събрание

Министър-председателят Георги Димитров :

Можете за последен път дабъдете словоохотлив. 

Това е вашата последна дума тука, затова сте словохотлив.Никола Петков. - И последната ми дума като човек ще бъде: 

Да живее свободата!
1945г.

Андрей Вишински: "Нямате право на условия! Условията, това сме ние - Москва!

Задачата ви е да определите двама души за министри! Това е нареждане на генералисимус Сталин. Давате ли си сметка какво означава това?! Аз нямам време за губене - чакам решението ви!"

Никола Петков: "Господин Вишински, аз не съм свикнал да получавам разпореждания от който и да било чужд държавник! Аз се подчинявам единствено на разпорежданията на своя народ и своята организация!"

Вишински: "Аз съм виждал такива като вас! Обаче вие не сте в състояние да се противопоставите на Съветския съюз! Много сте дребен за такова нещо - удря с юмрук по масата. - Ще приемете, няма къде да ходите!"

Никола Петков: "Не, господин Вишински... И ще се борим в името на защитата на нашите идеи и правата на нашия народ!"

 
На 28 януари 1947г. В Народното събрание

Никола Петков: „Вие дори не сте квалифициран юрист.”

Г.Димитров: ”Тук няма място за чужди агенти!”

Никола Петков: „Вие говорите за чужди агенти. Аз никога не съм бил гражданин на чужда държава, нито съм бил на нейна служба.”

Г.Димитров: „Аз бях гражданин на великия Съветски съюз. Това е чест и гордост.

Никола Петков: „Вие станахте български гражданин два дни преди изборите.”

Г.Димитров: ”Аз ще те науча тебе!”


Никола Петков с майка си Екатерина Ризова от Битоля, брат си Петко Д.Петков, сестра си Софка Мурдарова и неийният син и негов племеник Димитър Краварев - Петков
Бащата на Никола Петков, стамболовистът Димитър Петков, Министър-председател на България
Бащата и двамата синове стават жертви на политически убийства