05 април 2017

Преди откриването на 44-тото Народно събрание

 
 
 
 
 
 
Писмо до избирателите от Бристол, 1774г.

Едмънд Бърк
 

Парламентът не е Конгрес на посланици, представляващи различни и враждебни интереси, които всеки от тях трябва да поддържа в качеството си на пълномощник и защитник, за сметка на всички останали.

Парламентът е нарочно сформирано събрание на една нация, която има общ интерес – този на цялото.

В него хората трябва да се ръководят не от местните цели и местните предрасъдъци, а от общото благо като рожба на общия разум на цялото.

Наистина вие избирате представител, но веднъж избран, той не е вече член на Бристол, а става член на Парламента!”