01 ноември 2019

ЧЕСТИТ ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИПаметник на ръката на "Принца на поетите" Пиер дьо Ронсар - по род от "Там где Дунавът студен край Тракия минава"

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРАЗНИКЪТ Е ЧЕСТВАН ПРЕЗ 1909г.

Чества се на 1 ноември - Денят на Св. Йоан Рилски (по стар стил).
 
На 13 декември 1922 г. 19-то Обикновено Народно събрание приело Закон за допълнение на Закона за празниците, съгласно който  :

„Първи ноември да се празнува като всенароден празник на заслужилите българи... 
Да стане един постоянен национален празник в памет на всички труженици за българското националното и просветно-културно възмогване и преуспяване на българския народ“. 

 
От 1 ноември 1923 г. с указ, подписан от цар Борис ІІІ, денят бил обявен за общонацинален празник в памет на заслужилите на Отечеството си българи.

До 1945г. празникът се чества. 

По време на комунизма е отменен.Честването на празника е възстановено на 1 ноември 1990г.


Със закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно Събрание на 28 октомври 1992 г. официално е възобновен празникът на народните будители и 1 ноември стана неприсъствен ден за всички учебни заведения.
 
ХИМН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
 
текст и музика Добри Христов
О, будители народни,
цял низ светли имена,
чисти, сяйни благородни,
вий сте наш’те знамена
нам за вечни времена.
Припев:

Чест и слава, вечна слава
Вам будители народни!
Ваш’та памет вдъхновява
към дела за светли дни (2)
Горди сме с история славна,
горди сред славянски род.
С Кирил и Методий пламна
пламък светъл на възход.
С писмена към нов живот.
Припев!
Ботев, Левски – великани
с тях и сонм дейци безчет.
Със смъртта си по балкани
род прославиха със чест.
Нек пребъдат в слава и чест!
Припев!

Хорово изпълнение :