04 ноември 2023

АРХАНГЕЛОВА ЗАДУШНИЦА

 

 

 


Архангел Михаил, който отвежда душите на починалите пред Божия престол.

Площад на Независимостта, Киев


Със светиите упокой, Христе, 
душите на починалите Твои раби, където няма ни болка, ни печал, ни въздишка, но живот безкраен!
 
 

 
 

(6.ХI.1931- 6.IV.2019г.)  *  (11.IV.1937 - 26.VII.2020г.)

Родителите ми: Д-р Благовест Тошев и Д-р Мария Тошева


Д-р Благовест Ст. Тошев
(6 ноември 1931г. - 6 април 2019г. )

Д-р Мария Ас. Тошева
(11 април 1937г. - 26 юли 2020г.)